Vosylius Sezemanas. Krikščionybė ir socializmas

Aš nesiimsiu uždavinio visiškai išspręsti šitą labai plačią ir komplikuotą problema. Viename straipsnyje negalima ji aprėpti ir nušvi...

index