Kęstutis Trimakas. Laisvalaikį prašvilpti ar prasmingai praleisti?

Kodėl iš viso kalbėti apie laisvalaikį? Ar tai ne laikas, kuriuo mažiausiai turime rūpintis? Juk tas laikas tam ir yra — nesirūpinti nei ...

index