Mons. Francesco Olgiati. Jėzaus Širdis ir mūsų laikai

Atsiminkime laikus, kuriais kilo šis pamaldumas. Tai buvo XVII šimtmetis. Protestantizmo sukeltas nelaimes sunku buvo ir suskaityti. Baž...

index