Arkivysk. Lionginas Virbalas. Klausimai rimtam svarstymui

Ar nereikėtų pripažinti, kad vaiko prievartinis atskyrimas nuo tėvų yra smurtas – valstybės smurtas prieš vaiką ir šeimą? Kai kada smur...

Lionginas Virbalas. Šv. Kazimieras – ryžtingas Tėvynės ir tikėjimo gynėjas

Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo pamokslas, pasakytas minint šv. Kazimierą Kovo mėnesio pradžia vėl mums priartina šv. Kazimierą, mūs...

index