Kun. Robertas Pukenis. Autentiškas šventumo suvokimas

Kan. doc. dr. Robertas Pukenis su popiežium Jonu Paulium II Bažnyčia, besiremdama Kristaus mokslu, pateikia šventumo sąvoką, koks žmogu...

index