Jean-Claude Dupuis. Inkvizicijos apgynimas

Šis aktualus straipsnis, pirmą kartą paskelbtas žurnalo „The Angelus“ 1999 m. lapkričio numeryje, gina klaidingai suprastą Katalikų Bažn...

index