Kun. Vytenis Vaškelis. Kristaus kryžius - mūsų išganymo ašis

Tie, kuriuos užvaldo blogis, tampa nesustabdomi. Jie pasidaro tokie neramūs, tarsi jų viduje degtų neužgesinama ugnis, kurios liepsnos p...

Kun. Vytenis Vaškelis. Trivienis Dievas

Dievas yra nematomas, nes yra Dvasia, kurios neišvysime nei per mikroskopą, nei per teleskopą. Tai, ką per minėtus prietaisus pamatome,...

index