Sigitas Birgelis. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Vėl Lenkijoje (III)

Partizanų būryje antras iš kairės stovi Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas punskas.pl Pirma dalis – ČIA , antra – ČIA . Trečią kartą Jurg...

Sigitas Birgelis. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. Prasiveržimai į Lenkiją (II)

Rimvydas su Skirmantu pakeliui į Lenkiją punskas.pl I dalis - ČIA . Yra žinomi 3 dokumentuoti Jurgio Krikščiūno-Rimvydo prasiverž...

Sigitas Birgelis. Partizanas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (I)

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas punskas.pl 2019 metais minime Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines. Ap...

index