James Kalb. Atgaivinti žmogaus prigimtį

Kaip ir kiti gyvi padarai, žmonės turi tik savo rūšiai būdingą prigimtį. Mes stengiamės sukurti tam tikras mums klestėti leidžiančias sąl...

James Kalb. Prieš pasirinkimą kaip aukščiausią gėrį

Šiandien labai sunku atsispirti argumentams, grindžiamiems teisėmis. Pastaruosius, skirtingai nei argumentus, grindžiamus prigimtiniu įst...

James Kalb. Ar doktrina svarbi?

Žmogus yra protingas gyvūnas. Tai nereiškia, kad jis visada elgiasi protingai, bet tai parodo, jog jo veiksmai kyla iš požiūrio į pasaul...

James Kalb. Kodėl subsidiarumas giriamas žodžiais, o ne darbais?

Subsidiarumas yra vienas iš pagrindinių Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principų. Kaip ir kiti tokie principai (solidarumas, bendras...

James Kalb. Ar „ištvirkavimas“ yra geras apibrėžimas?

„Ištvirkavimo“ sąvoka žmonėms šiandien atrodo ginčytina. Kai norima pasakyti, jog kas nors pasielgė nemoraliai, tai dažniausiai turima o...

James Kalb. Neleiskime socialiniams inžinieriams apibrėžti „normalumo“

Didysis šių dienų politinis, socialinis ir moralinis iššūkis yra natūralumo ir normalumo apibrėžimas. Pasaulis. Sukurtas ar susikurt...

James Kalb. Atgaivinti žmogaus prigimtį

Kaip ir kiti gyvi padarai, žmonės turi tik savo rūšiai būdingą prigimtį. Mes stengiamės sukurti tam tikras mums klestėti leidžiančias są...

James Kalb. Kultūrinio mūšio lauke

Klausimai, kurie šiuo metu katalikus supriešina su pasaulietinės visuomenės mąstymu, yra per daug pamatiniai, kad galėtume juos ignoruot...

index