Edvardas Kriščiūnas. Kosmopolitizmas ir lietuviškumas istorijoje (III)

Antilietuviška kosmopolitinė Lietuvos istorijos doktrina - tai tik vienas iš lietuvių tautos  nutautinimo veiksnių. Lietuvos kosmopolitizaci...

Edvardas Kriščiūnas. Kosmopolitizmas ir lietuviškumas istorijoje (II)

Kitas kosmopolitinės doktrinos bruožas – nihilistinis požiūris į gimtąją kalbą ir istoriją. Nihilizmas daro daugiausia žalos tautiškumui, ka...

Edvardas Kriščiūnas. Kosmopolitizmas ir lietuviškumas istorijoje (I)

Dabartinė lietuvių tautinė kultūra pergyvena gilią krizę. Įtakingų kosmopolitinių jėgų veikla kelia rimtą grėsmę lietuvių tautos egzistencij...

index