Alfonsas Vaišvila. Dėl paminklų koncepcijos (J. Krikštaponio klausimu)

www.tiesos.lt Nuvainikuokite didvyrius ir jūs demoralizuosite visą tautą (P. J. Buchanan) Mintys po diskusijos dėl Juozo Krikštaponio pamink...

Jonas Burokas. Bandymas suniekinti partizano Juozo Krikštaponio atminimą

Ukmergės rajono savivaldybės narius šokiravo šio rajono merui Rolandui Janickui adresuotas LR Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsber...

index