Šarūnas Pusčius. Šv. Tomo Akviniečio politinė koncepcija

Tomizmo svarba politinei filosofijai Šventasis Tomas Akvinietis (1225–1274), atlikęs sintezę tarp Aristotelio filosofijos ir krikščio...

index