Vincas Borisevičius. Dorovinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje (V)

Varniai Ketvirtą teksto dalį rasite čia *** Pasirodžius šv. Tėvo Pijaus IX Blaivybės brolijos įstatams, kai kuriose Žemaičių Vyskup...

Vincas Borisevičius. Dorovinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje (IV)

Trečiąją teksto dalį rasite čia *** 1. Tėvų ir vaikų pareigos. Pirmiau, negu kalbėti apie tėvų pareigas, reikia kreipti dėmesį į ...

Vincas Borisevičius. Dorovinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje (III)

Vincas Borisevičius. Dorovinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje (II) *** Religijos arba maldingumo dor...

Vincas Borisevičius. Dorovinis elementas vyskupo Motiejaus Valančiaus kūryboje ir veikloje (II)

Vyskupas V. Borisevičius šventina Pakutuvėnų bažnyčią. Nuotrauka iš Stanislavos Grigalauskaitės asmeninio archyvo Vincas Borisevičius...

index