Irena Petraitienė. Vysk. Pranciškaus Karevičiaus-Kario nuopelnai Lietuvai

Laimino besikuriančios valstybės žingsnius 1919 m. sausio 2 d. Lietuvos vyriausybė iš Vilniaus persikėlė į Kauną ir miestas iki pat 1...

index