Zenonas Butkus. Tautos, siekdamos išlaikyti savo savastį, privalo turėti tautinį istorinį naratyvą

Lietuvių tautos istorija – nuolatinė kova dėl išlikimo. Tai ryškiausiai žymi XX amžiaus istorijos puslapiai, kuriuose netrūksta pralieto kra...

index