Vytautas Sinica. „Denacifikuotoja“ Makaraitytė

Autorius yra politologas, VU doktorantas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas Sunku patikėti, bet tiesa. Indrė Makaraitytė skelbia , ...

Autorius yra politologas, VU doktorantas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas

Sunku patikėti, bet tiesa. Indrė Makaraitytė skelbia, kad kova su nelietuviškomis raidėmis pasuose, su nelegaliems migrantams atvira siena, už Noreikos ir Škirpos atminimo įamžinimą yra penktoji kolona, veikianti išvien su prokremliniais veikėjais. 

Jai nekelia disonanso tai, kad vatnikai Noreikos lentą sudaužė (Šimašius po to ją vėl nuėmė naktį), o nacionalistai tą atminimo lentą pakabino atgal. Jai tiesiog „įdomu stebėti“, kad štai į bendrus protestus vaikšto ir lentą nudaužant dalyvavęs Juraitis, ir tai smerkusi Astrauskaitė, kad abiejų priešiškų stovyklų žmonės kartu eina į šeimų maršo akcijas. 

Padėsiu, nes mįslė paprasta: visi šie žmonės, kaip Astrauskaitė ar šeimų maršo aktyvas vadovaujasi principu, kad „už teisingą reikalą nors ir su velniu“ ir juos per ilgą laiką galima pastebėti turbūt su bet kuo. Vadovautis tuo, kad jeigu su kažkuo matei Astrauskaitę, tai vadinasi „Noreikos gynėjai išvien su vatnikais“, yra banaliai neadekvatu. 

Gal ir man kas padės. Kaip Makaraitytei nekelia disonanso tas faktas, kad jos viešos pozicijos minimais klausimais nuolatos sistemingai sutampa su Putino ir Rusijos oficialiąja pozicija? 

1) asmenvardžių pasuose nevalstybine kalba klausimu - ir Rusija, ir Makaraitytė labai palaikė, sakė, kad taip ir reikia, ginkime mažumų teises; 

2) Noreikos įamžinimo klausimu - ir Rusija, ir Makaraitytė labai palaikė, kad viešą atminimą reikia naikinti, nes tai Holokausto dalyvis, nacių kolaborantas, pasirinkite klišę; 

3) Škirpos įamžinimo klausimu - ir Rusija, ir Makaraitytė labai palaikė, kad viešą atminimą reikia naikinti, nes tai Holokausto propaguotojas (lyg neišdrįsta sakyti, kad dalyvis), nacių kolaborantas; 

4) Lukašenkos masiškai siunčiamų nelegalų apgręžimo klausimu - ir Rusija, ir Makaraitytė smerkė, kad Lietuva vykdo žmogaus teisių pažeidimus, turėtų gerbti nelegalų teises, netraktuoti jų kaip nusikaltėlių. 

Makaraitytė laidoje nemini, bet pridėkime - ir Rusija, ir Makaraitytė nacionalistus vadina naciais, nacionalizmą vadina nacizmu, Lietuvą už tuos pačius dalykus (pagarbą Birželio sukilimui, jo dalyvių įamžinimą, nelegalų apgręžimą ir t.t.) smerkia kaip kone nacistiškai besielgiančią valstybę. Ir nieko, jokio tyrimo nereikia, Kremliui čia nedirbama ir Kremliaus propaganda per LRT tuo būdu nėra skleidžiama. 

Yra skleidžiama, nepalyginamai efektyviau negu tą daro atviri vatnikai. Makaraitytės pozicijos istorinės atminties, rezistencijos dalyvių, kalbinio nacionalizmo, sienų apsaugos ir apskritai tautinės, o ne multikultūrinės valstybės klausimais yra gryniausia minkštosios „denacifikacijos“ vykdytoja. Kaip Rusijos oficiozai skelbė, kad Ukrainoje būtina naikinti kalbinį nacionalizmą ir „banderišką“ istorinę atmintį, taip Makaraitytė kviečia kovoti su kalbiniu nacionalizmu ir „noreikiška“ istorine atmintim. 

Ir nieko, niekam neįdomu. Toliau už biudžeto milijonus su dešimčia etatų komandoje nagrinėja marginalines facebooko grupeles, o po to rašo straipsnius į LRT apie „žydšaudį Noreiką“ ir „naciuką Kasčiūną“. 

Kiekvienas įsivertins, bet man atrodo, kad Rusijai ypatingos vertės veiksmas propagandiniame kare yra sistemingai plakti į vieną gretą prokremlinius vatnikus ir antikremlinius patriotus. Daužančius Noreikos lentą ir ją kabinančius. Važinėjančius vežti taikos pas Lukašenką ir paties Lukašenkos vadinamus naciais. Absoliutus košės maišymas žmonių galvose. 

Atskirai padėka visiems tiems žmogeliukams, kuriems buvo, yra ir toliau bus nusispjauti į bendražygių reputaciją ir labai gerai „dėl gero tikslo“ eiti obuoliauti absoliučiai su bet kuo, net su atvirais vatnikais. Jūs, gerieji žmonės, atidavėte Makaraitytei ir panašioms propagandistėms į rankas visas kortas apsimesti, kad nemato skirtumų, ir pūsti šią miglą visuomenei į akis.


Susiję

Vytautas Sinica 7904510514942503089

Rašyti komentarą

 1. Darius Kaunelis2022-06-15 10:40

  1. Ką reiškia žodis „žmogeliukas“ ir kuo jis skiriasi nuo žodžio „žmogus“?
  2. Ką reiškia žodis „velnias“, kodėl jis būtent velnias, o ne kas nors kitas, ir ar jo buvimą „velniu“ apsprendžia kognityvinės priežastys („ne taip“ supranta faktinę tikrovę), ar moralinės žaizdos (kitus daro instrumentais savęs atžvilgiu)?
  3. Ką reiškia žodis „obuoliauti“? Šis žodis turi implikatyvią potekstę „kurti SAU naudą“. Ar tai ir norėta pasakyti? Kuo remiantis?
  4. Ar visi šie žodelyčiai, iš pažiūros tokie nereikšmingi, visi drauge nereiškia šio to netgi labai reikšmingo ir blogo (santykyje su Kitu) šiame labai gerame ir reikalingame straipsnyje?

  AtsakytiPanaikinti
 2. LABAI geras tekstas - dar vienas akivaizdus įrodymas, kas yra TIKROJI Kremliaus "penktoji kolona". Ne be reikalo žmonės sako, kad šita "valdže" ir jos propagando... tfu, pardon, -istai yra "geriausia, kas Putinui galėjo nutikti Lietuvoje".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-06-15 23:22

   Pikc, ar girdėjai tokį išsireiškimą - ,,legenda legendoje''?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2022-06-15 23:39

   O kas tie žmonės, Juraitis su Astrauskaite?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2022-06-16 10:39

   >Pikc Ar ne teisingiau būtų šią valdžę, šią valdančiąją daugumą vadinti bolševikais? Ar ji kuo nors skiriasi nuo į Smolnį įsiveržusių ir jį siaubusių bolševikų?

   Panaikinti
  4. "Anonimiškas 2022-06-16 10:39" Ir taip, ir ne: iš vienos pusės, Rusijos bolševikai atjojo į valdžią ant godulio apimtų valstiečių ir darbininkų, patikėjusių jų pažadais, nugarų - gi naujieji bolševikai joja labiau ant geidulio, negu ant godulio, o ant žmonių jie apskritai "padėję" (tai nereiškia kad Rusijos bolševikams tie žmonės rūpėjo - bet anie apsimetinėjo, kad rūpi, o šitie net nesivargina, tiek jie "runkelius" (įskaitant savo elektoratą) niekina). Antra vertus, pirmoji "seksrevoliucija" su visais iškrypimų įteisinimais įvyko būtent bolševikinėje Rusijoje, tad sąsajos akivaizdžios.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2022-06-17 09:07

   Rusijos bolševikai atjojo į valdžią ant vokiečių nupirktų durtuvų. Nei geiduliai nei goduliai revoliucijų nelaimi, tik ginklai. Taip buvo ir Pitery, ir Kuboje. Eikit istorijos mokytis, latentiniai Putino mylėtojai.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2022-06-19 12:12

   Anonimiškas 2022-06-17 09:07

   Putlerio mylėtojais vadina kitus tas, kuriam rodosi, jog vokiečiai sukėlė bolševikų revoliuciją, o neraštingi, tamsūs ir godūs "vargšai" ruskeliai ne prie ko. :)))))) Cha cha cha. Dažna konserVATNIKŲ giesmelė, jog "vargšai" ruskiai šiaip geri žmonės, draugautume ir bičiuliautumės, jei ne IŠ KAŽKUR atsirandantys pas juos valdžioje tironai. Ir tie tironai TIKRAI TIKRAI ne tautos atspindys. :D Seniai mąstančiam žmogui aišku, kad kas daugiausiai rėkia iki paraudonavimo ir apsiputojimo prieš, tas dažniausiai iš tikro yra už. Kaip Gražulis yra pederastas, taip "konservatoriai" yra koloradiniai vatnikai.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2022-06-19 14:47

   Pasikartosiu, tamsumas ir godumas jokių revolicijų nelaimi. Laimi tik ginklai ir jų kiekis, be jų tie mužikai ir toliau carui ranką bučiuotų, o va ginkluoti savo elitą išskerdė ir valdžią paėmė.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2022-06-19 15:12

   Šiaip jau jei šeimų maršas gautų iš Kremliaus ginklų, būtų lygiai toks pats išskerdimas kaip 1917, mat anie gi 90ais kolūkius sugriovė. Nereikėtų nei Putino tankų.

   Panaikinti
  9. "Anonimiškas 2022-06-19 12:12" - šiaip, kaizerinė Vokietija TIKRAI finansavo bolševikų (daugiausia žydų) gaują, kad Rusijoje perversmą sukeltų ir taip ją iš 1PK patrauktų, kad vokiečiams dviem frontais nereiktų kariauti. BET aišknimai, kad revoliucijas laimi VIEN ginklai, yra nieko verti, nes, a) valdžią užgrobti neužtenka - ją reikia dar ir išlaikyti, ir čia be masėms patrauklios propagandos - niekaip (pvz., viena iš Paryžiaus 'komunos' pralaimėjimo priežasčių buvo ta, kad ji nelabai kam iš miestečių įdomi buvo) ir b) degeneracinė "revoliucija", kuri baigia sugriauti dabartinę Vakarų civilizaciją, sėkmingai įvykdyta be jokių ginklų.
   P.S. Putiną visur kaišioti palikite užingridiniams neadekvatams - anie be jo negali. :D

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2022-06-19 17:26

   Ginklai ir prievartos aparatas svarbiausia. Kokia patrauklią propagandą siūlo Kinijos ar Š.Korėjos vadai? Jie siūlo mirtį jei nepaklusi.
   Paryžiaus kom. (1871) nebuvo neįdomi miestiečiams, ten buvo daug socialinių dalykų, pvz. nemokamas mokslas, kas atimtų iš buržujų išsilavinimo monopolį. Bet sukilėliai neturėjo gero dėdės kaizerio, kuris jiems nupirktų ginklų, paramos. Pastarasis, gavęs Elzasą/Lotaringiją verčiau rėmė pranc. valdžią ir kariuomenę, kuri greitai kraujyje paskandino prastai ginkluotus ir kariavimo patirties neturinčius komunarus.

   Panaikinti
  11. Po to, kai raudonieji JAU įsigali, su masių mulkinimu niekas nebesiterlioja - nėra prasmės, nes kur kas paprasčiau nepatenkintuosius likviduoti arba bent jau užčiaupti. Kaip "senieji raudonieji" Rusijoje būtų nieko nepešę, jeigu būtų iškart pradėję šaudyti ar bent sakyti tiesą ("mes atimsime jūsų nuosavybę, suvarysime į kolchozus, nepatenkintus nužudysim arba sukišim į gulagus, ir sukursim nusikaltėlių valdomą pragarą", o ne "mes jus visus išlaisvinsim, atiduosim žemę valstiečiams, o fabrikus - darbininkams"), taip ir "naujieji raudonieji" nebūtų įsigalėję, jei nebūtų melavę apie visokias "laisves" beigi "tolerancijas", o atvirai pasakę "mes iškrypimus paskelbsime norma, o tiesos sąkymą - nusikaltimu, mes tvirkinsime jūsų vaikus, užtvindysime jūsų šalis agresyviais nelegalais ir visais įmanomais būdais naikinsime Vakarų civilizaciją". Pasikartosiu, "naujiesiems raudoniesiems" jokių ginklų nereikėjo - jie įsigalėjo grynai per "proto knisimą" naivioms masėms, o represijos per visokius "hate speech laws", "cancel culture" ir kitokias institucinio terorizmo ir chunveibizmo formas prasidėjo jau vėliau, kai didelė masių dalis JAU buvo "apdorota".

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2022-06-16 19:23

  >Pikc: O, taip. Sąsajos neištrinamos. Ir kokie jie gabūs Putino mokiniai! - Jo retorika su visomis jos ,,razinomis", jo arogancija (nors tai jau per švelnus apibūdinimas). Jam ir jiems visi, kas ne jie, tėra ,,podnožnyj korm", pakratas po jų kojomis ar kažkas panašaus

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir juokingiausia, kai Putino (ir Lukašenkos) kopijuotojai apsimetinėja baisingais antiputinistais. Tas pats pasakytina ir apie vietinius "jedinorosų" atitikmenis, liaudyje "užingridais" vadinamus.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2022-06-17 18:21

  Ta makarevič tikra putinistė.Ji gal pranoksta solovjovus ir peskovus.Kas ją dar gali skaityti ir klausyti.Bet pinigai mokami.LRT turėtų dirbti rinkos sąlygomis, o tkrąjį viešąjį transliuotoją reikėtų steigti naują pagal realias viešojo transliuotojo sąlygas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-06-17 23:56

   Jau prisiputai kaip pėdas, runkeli? Laikas mažinti pašalpas veltėdžiams.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2022-06-18 14:12

   >Anonimiškas 2022-06-17 18:21
   Deja, tikrai taip - LRT tapo žemai puolusia nomenklatūrinių veltėdžių gūžta.

   Panaikinti

emo-but-icon

item