Derya Little. Islamas, imigracija ir yrantys krikščioniški Vakarai

fsspx.lt Aš esu imigrantė. Kada santuoka atvedė mane į JAV, aš kalbėjau angliškai, buvau doktorantė, krikščionė, ištekėjusi už am...


Aš esu imigrantė.

Kada santuoka atvedė mane į JAV, aš kalbėjau angliškai, buvau doktorantė, krikščionė, ištekėjusi už amerikiečio. Tikrai man turėjo būti lengva integruotis. Tačiau buvo kitaip.

Vakaruose viskas buvo kitaip. Tai pirmą kartą pastebėjau dar atvykusi į Angliją mokytis. Kai purių bandelių, šilto alaus ir puošnių bažnyčių naujumas nublanko, liko tik be saiko girtaujantis jaunimas ir abejingi suaugusieji. Niekam nerūpėjo, kas ką veikia, ir kai kurių gerų žmonių pastangos padėti kitiems likdavo nepastebėtos. Iš Šekspyro ir Tolkieno žemės liko tik šlovingos jos praeities šešėlis.

Santuoka dar labiau nutolino mane nuo tėvynės. Su amerikiečiais buvo lengviau bendrauti, ir pokalbis mezgėsi natūraliau. Bet tas abejingumas kitiems ir visus apėmęs individualizmas šį naują gyvenimą pavertė labiau uždaru, nei tikėjausi. Net Bažnyčioje pokalbiai ir santykiai buvo paviršutiniški, o kasdieniai darbai trukdė užsimegzti gilioms draugystėms.

Jau praėjo aštuoneri metai, bet vis dar nesu įsitikinusi, kad integravausi. Žinoma, mano akcentas nebe toks ryškus, kaip anksčiau, ir suvalgau daugiau mėsainių negu sveika, bet didele dalimi vis dar tebesu svetimšalė. Mane, imigrantę, palaikė ne Amerikos kultūra, bet mano tikėjimas ir santuoka.

Dabar įsivaizduokite save angliškai nekalbančiu musulmonu. Jūs užaugote šalyje, kurioje moterys niekada nedėvi šortų, visur viešpatauja siaubinga korupcija, o mintis, kad vyriausybė mokėtų pinigus už nieko neveikimą, pasirodytų be galo juokinga. Tokios idėjos, kaip visų žmonių prigimtinė lygybė, žodžio laisvė, demokratija arba darbo etika yra visiškai beprasmės arba nesuvokiamos.

Antra vertus, gyvenimas Vakaruose atrodo lyg rojus. Visi gyvena milžiniškuose namuose, vairuoja fantastiškus automobilius, daug maisto. Tai pažadėtoji žemė. Tačiau norint visa tai turėti reikia turėti įgūdžių arba išsilavinimą, kuris tikriausiai būtų leidęs jums gauti padorų darbą gimtojoje šalyje, jei būtumėte joje pasilikę. Tačiau neturtingam arba nekvalifikuotam imigrantui žolė pasirodo ne tokia žalia, kaip tikėjosi. Daugiau nei tikėtina, kad nerasite pelningo darbo, ypač jei nekalbate vietine kalba. Arba turėtumėte persikelti į šalį, kurioje socialinė aprūpinimo sistema liberalesnė, arba kovoti dėl nepatrauklių, bet vis tiek retai pasitaikančių darbo vietų. Staiga jūs pamatote, kad nei didžiulis namas, nei fantastiškas automobilis nepasiekiami.

Šalia finansinių rūpesčių jūs suprantate, kad Vakarai – tikrai keista vieta. Už kiekvieno kampo pamatysi girtavimą, ištvirkavimą, svetimavimą ir girdėsi nešvankybes. Išpažindami religiją, kurioje moterys laikomos žemesnėmis, ir pasaulėžiūrą, vaizduojančią Vakarų šalis kolonizatorėmis ir vagimis, vienintelė vieta, kuriai galite priklausyti, lieka savoji tauta. Kam jums asimiliuotis?

Karingiau nusiteikusiems Vakarai yra pribrendę užėmimui. Jų amoralumas daro gėdą prieš Dievą. Praeityje netikėliai turėjo armijas apsiginti, dabar jų silpnumas reiškia atvirą kvietimą.

Nesupraskite manęs klaidingai. Nėra žemėje vietos, kur labiau norėčiau užauginti savo vaikus nei Amerikoje. Mano sūnūs sužinos, kaip svarbu žmogaus orumas, sąžiningas darbas ir laisvė. Mano dukros augs žinodamos, kad yra branginamos ir saugomos. Viskas, ką šiandien vertina Vakarai, atėjo iš krikščionybės, o viskas, kas šiandien Vakaruose bloga – tai nukrypimas nuo šio krikščioniškojo paveldo. Kai Kristaus įtaka sumenksta, pasitraukia ir visi geri dalykai, kurie pavertė Vakarus pavydėtinais.

Noriu paklausti: ar gailestinga skatinti didesnę imigraciją vykdant atvirų durų politiką ir teikiant neribotą vyriausybės pagalbą?

Didžiausia imigracijos politikos problema yra ta, kad jie siūlo tik duonos. Tačiau, kaip Kristus sakė šėtonui dykumoje, „žmogus gyvas ne vien duona“. Kai atskiriame fizinį aspektą nuo dvasinio, rezultatas yra ištuštinta kultūra, kurioje dabar ir gyvename.

Kai finansiniai sunkumai ir pranašumo jausmas stumia imigrantą tapti nuolat priklausomu nuo to, ką siūlo Vakarų valstybės, jis, nors ir maitinamas, įstringa pakraščiuose. Šie pakraščiai nėra vietos, kur galima kultūriškai augti ar asimiliuotis. Pirma, jei ten yra pakankamai žmonių iš tos pačios šalies, kam mokytis kalbos arba integruotis? Antra, vyriausybei teikiant paramą nebelieka poreikio lavintis. Tai tampa uždara sistema, kurioje pikti ir reiklūs imigrantai tampa nuolatine antrarūše klase. Pagaliau visa, ką Vakarai gali pasiūlyti jiems, yra tik žemiškoji duona.

Būdamas imigrantas, žmogus jau yra pašalinis. Kada naujoje šalyje negalite rasti nieko, kuo galėtumėte sekti, atsigręžiate į tai, kas pažįstama, nepriklausomai nuo to, kaip tai klaidinga ar netikra. Kai Vakarų bendruomenės negali pasiūlyti alternatyvos iš pažiūros sveikai musulmoniškų šalių kultūrai, akcentuojančiai bendruomeniškumą, kuklumą ir vyrišką pareigą, tas, kuris anksčiau buvo nuosaikus namuose, radikalizuojasi Vakarų migrantų getuose.

Jeigu jie būtų likę savo gimtojoje šalyje – žinoma, su sąlyga, kad jų gyvybei negresia tikras pavojaus – būtų turėję daugiau galimybių tobulėti ar dalyvauti politiniame gyvenime (su tam tikromis išimtimis). Vakarų priimančiosiose šalyse jie, neturėdami teisių į pilietybę, negali nei pakeisti politinio mechanizmo, nei rasti paskatos įsilieti į juos supančią visuomenę.

Deja, daugelis tiki, kad skurdas yra visų blogybių priežastis. Tai verčia Vakarų šalis manyti, kad tol, kol imigrantai daugiausiai iš musulmonų šalių yra aprūpinti duona, nėra priežasčių nerimauti. Vakariečių pasaulyje nėra nuodėmės, bet tai išgalvotas, iliuzinis pasaulis.

Realiame nuodėmingos žmogaus prigimties pasaulyje žmonių nepadarys taikiais auksas, politinės nuolaidos ar laisvės ir demokratijos pažadai. Kadangi Vakarų krikščionių bendruomenės prarado savo uolumą Kristaus Didžiajai Pasiuntinystei, maža vilties, kad įvyks vidiniai pokyčiai, radikalus atsivertimas. Šie Dievo vaikai, iš kurių buvo atimta geroji naujiena dėl mūsų meilės politiniam korektiškumui ir materialiems patogumams, yra įstrigę ten, kur nėra vilties dvasiškai tobulėti.

Kai mes atimame iš jų dangaus duoną ir amžinąją dovaną, mes viliojame juos klestinčio ir išsipildžiusio gyvenimo pažadais. Pastaraisiais metais milžiniškas migrantų skaičius Europoje neišvengiamai sukels nužmoginimą ir netinkamą elgesį su nuskriaustaisiais, nes jokia vyriausybė neturi priemonių susidoroti su tokiu antplūdžiu nei jų pradinio atvykimo, nei perkėlimo metu. Joks užuojautos ir geranoriškumo kiekis nepakeis fakto, kad tiek priimančiosios šalies, tiek imigrantų ateitis atrodo niūri, jei Kristus iš naujo netaps Vakarų kultūros centru.

Kiekvieną kartą, galvodama apie imigraciją, prisimenu šv. Petrą Klaverą. Šis šventas žmogus nekantriai laukė atvykstančių į Kolumbiją vergų laivų. Jis nekantravo tarnauti šiems mažiausiems savo broliams ne tik suteikdamas jiems tą nedidelį fizinį jaukumą, kurį galėjo pasiūlyti, bet, svarbiausia, katekizuodamas ir dalydamasis Evangelija su jais. Nors mes laikome imigraciją humanitarine problema, tiesiog suteikdami žemiškos duonos, šv. Petras Klaveras pakrikštijo daugiau nei 300 000 sielų, taip dovanodamas tikrąją laisvę ir laimę, dangiškąjį lobį. Bažnyčios vadovams ir jų pasaulietiniams kolegoms, komentuojantiems Vakarų imigracijos politiką, vertėtų prisiminti šio šventojo gyvenimą, kurio tikslas buvo ne tik suteikti materialų komfortą, bet ir galiausiai išgelbėti sielas. Jau kuris laikas Vakarų vyriausybės atskiria dvasinius poreikius nuo materialiųjų, palikdamos ne tik savo piliečius, bet ir imigrantų bendruomenes iš esmės nepatenkintas ir alkanas.

Todėl protinga imigracijos politika užtikrintų tiek piliečių, tiek potencialių imigrantų gerovę bei apsaugą. Kol dangaus duona bus neduodama jiems dėl politinio korektiškumo ir mūsų nenoro dalytis gerąja naujiena, jokio valstybės siūlomo materialaus komforto nepakaks. Mes turime pašalinti imigraciją iš humanitarinės srities ir grąžinti ją Didžiosios Pasiuntinystės sričiai, kurioje kiekvienas imigrantas yra siela, kurią reikia išgelbėti.

Versta iš crisismagazine.com.

Susiję

Skaitiniai 2544313160778461585

Rašyti komentarą

44 komentarai

Anonimiškas rašė...

"...Vakarų priimančiosiose šalyse jie, neturėdami teisių į pilietybę, negali nei pakeisti politinio mechanizmo, nei rasti paskatos įsilieti į juos supančią visuomenę..."
---
Šitoj vietoj reikėtų pataisyti. Jau rūpinamasi šitiems atbėgėliams duoti pilietybę (tam jie čia laivais ir gabenami, ją turintys ankstesni imigrantai jau buriasi į partijas ir jų įtaka valstybės įstatymdavystėje tik laiko klausimas. Va tada pasimatys visi "saldūs" internacionalistinės politikos vaisiai Europoje.

Anonimiškas rašė...

"Vakaruose viskas buvo kitaip. Tai pirmą kartą pastebėjau dar atvykusi į Angliją mokytis." Ji iš kažkur atvyko į Angliją, ten mokėsi, dabar yra JAV: "Kada santuoka atvedė mane į JAV, aš kalbėjau angliškai". Todėl taip keistai, aptakiai ir parašyta. Apie terorizmo pavojų kiek??? Ar to pavojaus išvis nėra? Apie daugpatystę kiek? "neturėdami teisių į pilietybę, negali nei pakeisti politinio mechanizmo" - kokiu tikslu atvykėliams reikėtų keisti valstybės , kuri juos priglaudė (!), politinį mechanizmą (labai savotiškas išsireiškimas). Koks tikslas skelbti tokius keistus rašinėlius? Kad persunkti religija? Dar dėl ko?

Hm rašė...

„Viskas, ką šiandien vertina Vakarai, atėjo iš krikščionybės“

Vajetus, iš klasikinės antikos, pasirodo, niekas neatėjo.

Anonimiškas rašė...

Silpnas portalas.

Anonimiškas rašė...

"...šv. Petras Klaveras pakrikštijo daugiau nei 300 000 sielų, taip dovanodamas tikrąją laisvę ir laimę, dangiškąjį lobį..."
---
Anais laikais gal ir buvo taip įmanoma. Su vergais. Ar tik autorė nesiūlo atversti į krikščionybę atbėgėlių, kurie, jei ne teroristai, tai peilių migrantai? Su retomis išimtimis. Taigi, jie tik laukia, kada čia atsivertus į krikščionybę. Galima prišnekėti daug gražių žodžių, kai nematai realybės.

Anonimiškas rašė...

joo,visiškos blėnys.Dar labiau paverkime dėl vargšų "migrantų" ar "musulmonų",kurie niekaip nesusiintegruoja. Vakaruose musulmonai jau savo partijas kuria.Ir butus turi,ir namus turi ir prabangias mašinas vairuoja. O jų žmonos,už vaikų gimdymą,dar ir pinigus gauna.Gyvenk ir žvenk,kaip sakoma.O komentatorius Hm irgi teisus-ar ne per daug krikščionybė užsiplėšia,daug ką ir iš antikos "paveldėjome".

Anonimiškas rašė...

O kas iš antikos atėjo?Romos imperijos duona ir žaidimai ar graikų gėjai?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Tenka pritarti skeptiškiems komentarams. Nors autorė ir suvokia, kad jokios integracijos nė velnio nebus (nes, kaip teisingai pastebėta, nelegalai jaučiasi PRANAŠESNI prieš Vakarų mėmes) - bet siūlomi "sprendimo" būdai verčia gūžčioti pečiais. Autorė, apakinta savo religingumo, nemato, kad prieštarauja pati sau: jei nelegalai nemato reikalo integruotis, nes jaučiasi pranašesni, tai koks bus jų požiūris (ir reakcija) į tuos "sielų gelbėtojus"? Klausimas, tiesą sakant, retorinis.

Anonimiškas rašė...

Homeras, Sokratas, Aischilas, Sofoklis, Ezopas, Hesiodas, Euripidas, Aristofanas, Lukianas, Vergilijus, Horacijus, Ovidijus, Titas Livijus...

Anonimiškas rašė...

Labai panašu, kad autorė yra neypatingai laiminga turkė (vardas turkiškas), ištekėjusi už anglo, gavusi ES pilietybę ir išvykusi į JAV. Taigi, „šv. Petras Klaveras pakrikštijo daugiau nei 300 000 sielų“ - vergų, sukaustytų grandinėmis... Ak, koks tai gėris! „taip dovanodamas tikrąją laisvę ir laimę, dangiškąjį lobį“ - kokia tai demagogija!

Unknown rašė...

Aš neguldau galvos už fsspx, bet kodėl krikštas yra demagogija?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Hm rašė...

Raštas.

Unknown rašė...

Kaip vis dėlto žmonės skirtingai vertina tikrovę. Krikštas yra pagrindinis krikščionių sakramentas, atveriantis vartus į amžinąjį gyvenimą. Šie laikinieji vargai yra šiaudas, palyginti su amžinybe. Kas tuo netiki, tam krikštas tikrai gali atrodyti kaip demagogija arba groteskas, ne kitaip. Bet tikėjimo logika kita. Siela nuo krikšto persikeičia, ir vergams jau šis gyvenimas nušvinta dangaus šviesomis. Ir tai ne vaizduotė ar fantazija, tai Dvasios veikimas. Neįrodysiu, kol jūsų pati Dievo Dvasia neapšvies.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Šiaurės Lietuva rašė...

O kodėl tie nelegalai jaučiasi PRANAŠESNI? Ogi todėl kad Europa jiems siūlo DAIKTĄ, pinigai , būstas, maistas ir tt. o DAIKTAS prieš RELIGIJA ARBA TIKĖJIMĄ pralaimės visada. Jie todėl ir jaučiasi pranašesni nes Europoje nemato TIKĖJIMO o tik daiktus kuriuos jie ima ir naudoja. krikščioniškas tikėjimas europoje labai smarkiai sumažėjes ,patys dvasininkai savo elgesiu dažnai jį tiesiog žlugdo, dabartinis popiežius irgi kažkoks neaiškus. Kai tik pasirodo koks straipsnis katalikiškos dvasios tai kaip mat pasipila skeptiški komentarai ...... ko norėti.

Unknown rašė...

Na va, netikinčiojo sarkazmas, pajuoka ir slaptas apmaudas bei neviltis. Netikėjime visada slypi slapta neviltis, nes dvasinė siela nujaučia tikrosios gyvenimo prasmės praradimą.

Nejau, Kažinkavičiau, nejautei kad ir sunkiausiomis aplinkybėmis didelio džiaugsmo, užsidegimo ir entuziazmo? Čia tik palyginimas. Dievo malonės žodžiais nenusakysi.

Galų gale mes čia gimstame ne tam, kad kuo geriau įsitaisytume. Ignacas Briančianinovas, pvz., dar drąsiai tvirtino, kad mes gimstame vargui ir kančiai. Šiuolaikiniai mizeriškieji teologai taip nebedrįsta kalbėti, baimindamiesi išgąsdinti aveles. Ir kuo lengviau jie kalba, tuo labiau gyvenimas praranda dvasinį skonį ir kokybę. Kančios, kurias žmogus patiria gyvenime, yra išrinktumo ženklas. O malonumų, turtų, smagaus gyvenimo vaikosi pagonys. Čia aš ir pati save pasmerkiu.

Anonimiškas rašė...

Vergams: „po mirties jūsų laukia dangiškos gėrybės, o dabar dirbkite, vergai, žiauriausiois sąlygomis, rinkite medvilnę po kepinančia Alabamos saule, mes jūsų žmonėmis išvis nelaikome, pakrikštijome dėl to, kad būtumėte paklusnūs, viskas dievo valioj, ir turite dėkoti kristui už tai, kad alkstate ir krentate nuo nuovargio plantacijose, nors ką jūs galėjote, atvežti iš Afrikos, apie tą krikštą suprasti, būdami iš visai kito pasaulio, kitų - savų tikėjimų, ne Izraelio ar Palestinos tikėjimų, nemokėdami nei ispaniškai, nei olandiškai, nei angliškai ar portugališkai, mums, baltiesiems, rojus yra čia ir dabar, o jums, vergams, tik po mirties, tai neškite mums turtus" Koks veidmainiškumas! Kokia moralė! Kaip žiauru!

Anonimiškas rašė...

Taigi tie vargšeliai atbėgę musulmonai turi savo tikėjimą, tarsi. Tik kas iš to? Nereikia skambių žodžių apie tikėjimą ten, kur pažeista sveika logika - negalima nekontroliuojamai milijonais priimti žmonių iš svetur. Ypač iš padidintos rizikos regiono. Ir dar cituoti šv. Raštą. Tai veidmainystė, piktžodžiavimas, o ne sekimas Kristumi. Popiežius pasirodė paprasčiausiai per silpnas šitoj situacijoj matyti viską Dievo šviesoje ir ėmė tiesmukai brukti tikėjimo tiesas. Norėjo kaip geriau, išėjo kaip visada - krikščionybę išstumia islamas. Tegu popiežius nueina į tuos miesto rajonus, kur jau įvestas šariatas, ir pasako jiems pamokslą apie Kristų. Pažiūrėsim, ar išeis iš ten gyvas ar bent sveikas. O postringauti iš Vatikano balkono bepigu. Kaip ir rašinėti straipsnius arba komentarus. Krikščionybę nūnai reikia apginti. Bet nėra kam. Deja.

Anonimiškas rašė...

Kiekvienam žmogeliui jo tikėjimas, jo dievas ar dievai yra vienintėliai. Yra stiprūs tikėjimai, yra silpni tikėjimai, yra žlungantys tikėjimai. Nieko amžino nėra. Kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi.

Anonimiškas rašė...

popiežius pats savaime neatsirado, jį išrinko konklava slaptu balsavimu, puikiai žinojo, ką renka

Anonimiškas rašė...

Apropos, konklava. Turėtų rinkti pagal šv. Dvasios įkvėpimą. Bet ar tikrai ir ar visada? Ar ne todėl turėjo atsistatydinti Benediktas XVI, kad kartą drįso pacituoti mintį apie agresyvųjį islamą? Ir buvo aišku, kad šitas popiežius Europos islamizacijai nepritars.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

Ne tik tikėjimas (nors, be abejo, arabų akyse tas labai svarbu - vis dėlto, nereikia pamiršti, kad jiems vis tiek tai būtų SVETIMAS (t.y. "netikras") tikėjimas, ir islamas vis tiek jiems būtų pranašesnis) - Vakarai išvis jokių vertybių ir principų neturi. Nelegalų akyse jie yra pasileidę sugyvulėję mėmės be jokių vertybių ir principų, su kuriais ir elgiamasi atitinkamai. Ir juk negali sakyti, kad ta nelegalų panieka yra visai be pagrindo...

Anonimiškas rašė...

Politikai atidavė Europą nusiaubimui. Kiekvienas nelegalas sutinkamas išskėstomis rankomis. Prie to prisideda ir popiežius. Politikai beatodairiškai paklūsta savo Centrui, kunigai - savo.

Unknown rašė...

Žinai, Kažinkavičiau, kokioj pats esi stadijoj?

Anonimiškas rašė...

O dabar ne apie negrus, o apie lietuvius (citata iš Vikipedijos): „1387 m. Jogaila grįžo į Lietuvą ir pradėjo jos gyventojų krikštą. Pirmiausia pakrikštyti Vilniaus ir jo apylinkių didikai, valstiečiai. 1387 m. vasario 17 d. patvirtino bajorams katalikams jų valdomą žemę tėvonijų teisėmis, 1387 m. vasario 22 d. privilegija uždraudė katalikams tuoktis su stačiatikiais, o mišriose šeimose pastariesiems įsakė priimti katalikybę. Vilniuje sunaikinta romovė, pasak Jano Dlugošo, Jogailos įsakymu buvo užgesinta šventoji ugnis, išverstas aukuras, vietoje jo pastatyta Vilniaus katedra.“ Biblija: „Rom 3,29 Argi Dievas – tiktai žydų Dievas? Ar Jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių.“ Ką čia dar galima pridurti? Kas čia dar neaišku?

Anonimiškas rašė...

Perskaitykite Bibliją nors vieną kartą, studijuokite Bibliją: „2 Kor 12,9 Bet Viešpats man pasakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume“. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs.“ „2 Kor 12,10 Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.“ „1 Pt 5,7 Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“

Anonimiškas rašė...

...antras dujų vamzdis, Ukrainos, atsisakiusios savo branduolinio ginklo, išdavimas...

Anonimiškas rašė...

Dar viena citata iš Vikipedijos: „Galutinai senasis lietuvių tikėjimas (tiksliau, jo reliktai) išnyko XVI a., kuomet į LDK atsiųstas jėzuitų ordinas. Vienuoliai ėmėsi naikinti bet kokias senojo tikėjimo liekanas, netgi papročius, tradicijas. Jėzuitai savo tarpusavio laiškuose reiškė didelį pasipiktinimą naminių gyvulių aukojimais, ąžuolų garbinimu, maldomis Saulei ir Mėnuliui, burtais, žolininkyste, amuletais. XVIII a. jau buvo išnykę senieji dievų vardai, kaip rašo jėzuitai, buvo garbinamos tokios abstrakcijos kaip saulė, žaibas, ugnis, mėnulis, duona.“

Anonimiškas rašė...

Sunkumų užtenka ir be teroristų. Kristus niekur nesakė, kad reikia įsileisti milijonus agresyvių kitatikių ir savo šalyse platinti jų religiją. Tai tik jūsų demagogija.

Anonimiškas rašė...

Lk 23,3 Pilotas Jį paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. Heb 10,34 Jūs užjautėte mane, kalinį, ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Zch 7,10 Neskriauskite našlių ir našlaičių, ateivių ir beturčių. Nemąstykite pikta savo širdyse prieš savo brolį’. Išvada: skaitykite Bibliją, jei norite nors šiek kiek suprasti, kuo tikite, jei manote, kad tikite. Bibliją, o ne delfį!

Anonimiškas rašė...

Kad tik tie ateiviai čia nieko neskriaustų, tai jų tikrai niekas neskriaudžia.
Ir fariziejai citavo šv. Raštus. Šiandien Kristus turbūt būtų smarkiai sudrausmintas didesnių krikščionių už Jį patį, kam su lazda išvaikė prekijus iš šventyklos (ir turbūt tai buvo ne vienintelis Jo šventas pasipiktinimas), pažeistos jų teisės, uždarbis pragyvenimui ir "kas aš toks, kad teisčiau". Kristus buvo nuolankus iš stiprybės, o nūnai tikintys verčiami vergais.
"Nemąstykite pikta..." Tai kad čia jau reikia kalbėti apie būtinąją gintį, o ne mąstymą piktai. O gal nežinot, tamsta, realybės ir vis dar manot, kad atbėga tikri vargšai. Jūs klaidinat žmones, tyčia ar dėl neišmanymo, o tai yra blogai. Tai – manipuliacija.
Kas geriausia žino Bibliją, po kunigų, žinoma? Politikai ir kaliniai. Kai jiems svyla padai, tuoj ir cituoja Bibliją. Ypač pamėgtas vienas postulatas – "Kas iš jūsų be nuodėmės ir t.t."

Pikc Kažinkavičius rašė...

Taikliai. ;)

Anonimiškas rašė...

Ir kas gi čia „taikliai“, kai yra tik aklas tikėjimas prievarta atnešta svetima religija, nežinant jos šaknų, istorijos, nesuprantant jos esmės, tikslų, nežinant tos svetimos religijos filosofijos, nesuprantant jos dabartinės politikos. O piktintis dabartine Vatikano politika pabėgelių islamistų atžvilgiu (priimti, priglausti visus, bet tik ne Vatikane) gali tik visiškai neišmanantys krikščionybės esmės. Ar tikras tikintysis (o ne apsimetėlis) turi teisę abejoti Vatikano, Popiežiaus sprendimais? NE. Tiesa, neteko niekur sutikti informacijos, kiek lėšų Vatikanas skyrė valstybėms, kurios priglobė pabėgelius, nors ragina juos priimti.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškasai viršuje, ar nepasiklydai komentavime?

Unknown rašė...

Nei Kristus prisikele, nei jis sugris. Nes mes aiskiai matom, kad gamtoje taip nebuna. VA CIA IR PROBLEMA!

Islamas? As manau, kad ateityje Europos laukia arba islamizacija arba karas. As labiau noreciau karo, nes visko Alachui atiduoti nenoriu (ir nenoriu kad mano vaikai viska atiduotu Alachui). Bet turint omenyje siuolaikinius europiecius, gali buti kad karo nebus.

aiwo rašė...

Bet zinit kas mane biesina labiausia? Beresneviciaus Iperijos daryme yra pasakyta, kad arba jie valdys Europa arba mes. Nes is europieciu nieko nebeliko. Bet jeigu mes nevaldysime Europos, tuomet taip ir liksim nepilnaverciais.

Unknown rašė...

"Skaitykite Bibliją!" Neblogas patarimas. Tačiau prie ŠR skaitymo reikia pribręsti. Jei žmogus skaitydamas nesupranta paprastos knygos, kaip jis supras Knygą, kuri įkvėpta Dievo? Jis supras ir priims taip, kaip pats nori ir kaip gali. Pvz., pasakymą, kad Dievas yra ir pagonių Dievas daugelis supranta kreivai - kad Dievas pritaria pagonybei. Arba žmonės niekaip negali priimti dvasinių patarimų, kurie jiems atrodo juokingi iki kvatojimo. Šventraštį skaito ir ateistai, ir pagonys, ir kitų religijų išpažinėjai, bet kas iš to? Prieš skaitant Šventąjį Raštą reikia melstis, reikia bent jau nuolankumo ir pripažinimo, kad nuosavas protas yra ribotas ir kad pajėgs suvokti dieviškąsias tiesas tik Dvasiai padedant (reikia pripažinti savo proto puikybę, Kažinkavičiau, tuomet pranyks noras juoktis). Be to, rekomenduojama, pvz., Senąjį Testamentą pradėti skaityti ne nuo Pradžios knygos, o nuo dorovinių - Siracido, Saliamono patarlių, Išminties knygos, po to pereiti prie istorinių, pradedant nuo Makabėjų. Toliau - Penkiaknygę, Pranašus (patartina naudotis aiškinimu, geriausia Šv.Tėvų) ir toliau kas liko.

Kiti egzegetai pataria skaityti Šventraštį tokia tvarka:
NT: Pirmiausia Mt, Jn, Apd, Rom, Jok ir Pt
ST: Pr, Iš, Teisėjų, Karalių, Ps, Pat, Dan, , po to visą.
Patartina pirmiau išmokti knygų santrumpas;).

Viską, ką parašiau, taikau ir sau.

Anonimiškas rašė...

Visi europiečiai neskaitys šv. Rašto, ir ne visi europiečiai yra krikščionys arba išvis tikintys. Ar dėl to juos reikia užleisti islamistais?

Unknown rašė...

Žinoma, ne. Jei islamistus kažkas grūda prievarta dėl kokių nors nešvarių politinių tikslų ir jei dėl to nukenčia krikščionių tikėjimas arba ir apskritai niekuo nekalti žmonės, tuomet blogiui reikia priešintis, negi stovėti ir žiūrėti, kaip koks arabas prievartauja moterį?

Anonimiškas rašė...

Autorė iš islamo atsivertusi į krikščionybę. Tokių pavyzdžių yra ne vienas, bet jie pavieniai. Ir nereikia manyti, kad milijonus musulmonų, kurie taip agresyviai traukia į Europą, imsi ir atversi į krikščionybę. Gal užtenka proto matyti realybę, o ne svaičioti.
Ne vienas buvęs musulmonas, priėmęs krikščionybę ir gyvenantis Europoje, įspėjo politikus apie pavojų, kurį kelia tokia masinė agresyvių islamistų imigracija. Pirštu parodė ir į vietas Korane, kur kalbama apie netikėlius kitatikius ir ką su jais reikia padaryti. Anonimiškai kalbinę ne vieną atbėgėlį ir tie atvirai pasakė, kokie jų tikslai čia. Bet ideologijos politikai akli ir kurti viskam, kas žmogiška.

Anonimiškas rašė...

Viso švento Rašto neperskaitysi. Ar ne geriau melstis? Nes "malda siekia ten, kur aš nepasiekiu". Tai būtų naudingiau sielos atžvilgiu, prasmingiau ir prieinama kiekvienam. Šventus Raštus dar ne kiekvienas ir supras.

item