Vytautas Radžvilas. Prezidento rinkimų kronika: nesame bendražygiai (VI)

propatria.lt nuotrauka  Kampanijos ir rinkimų programos keistenybės Jau buvo pabrėžta, kad Vilniaus Forumui paremti A. Juozaitį tr...

propatria.lt nuotrauka 

Kampanijos ir rinkimų programos keistenybės

Jau buvo pabrėžta, kad Vilniaus Forumui paremti A. Juozaitį trukdė ne koks nors išankstinis priešiškumas, o dalykiškas ir realistiškas su tuo susijusių problemų bei galimybių vertinimas. 

Buvo atidžiai stebima jo rinkimų kampanija tikintis, kaip buvo minėta, kad ji pakryps Lietuvai ir pačiam kandidatui palankesne linkme. Tai reiškia, kad susiklosčius palankesnėms aplinkybėms A. Juozaitis galėjo būti paremtas. Tai daugiausia priklausė nuo kandidato ir jo komandos tolesnių veiksmų. 

Deja, rusenusios viltys, kad po susitikimo su VF bus iš naujo apmąstyta ir pakoreguota rinkimų strategija, greitai tirpo. Jau rudens pradžioje A. Juozaitis paskelbė apie savo apsisprendimą kandidatuoti Prezidento rinkimuose. Biržų pilyje įvykęs prisistatymas ne tik atrodė skubotas ir per ankstyvas, bet ir turėjo gana ryškių pompastiškos reklaminės akcijos bruožų. 

Tapo aišku, kad kandidatas vis dėlto renkasi „Tautos prezidento“  – populistinį Gelbėtojo vaidmenį. Šį įspūdį tik sustiprino Raudondvaryje įvykusi pirmoji „Lietuva yra čia“ (LYČ) sambūrio sueiga, kurioje buvo pristatyti rinkiminės „keturių bokštų“ programos metmenys. Vertinant dalykiniu požiūriu, buvo nelengva juose įžvelgti tikro antisistemiškumo apraiškų.

Tačiau tikrą nuostabą ir dar  daugiau abejonių sukėlė visiškai išbaigta programa, kurioje atsirado keisti siūlymai Lietuvoje įsteigti antruosius parlamento rūmus, sukurti Tautos iždą ir įvesti vietinius pinigus. Rinkimų kampanijos kontekste šie siūlymai atrodė ypač keisti: visur vykdant tokias svarbias rinkimų kampanijas nėra įprasta, kad jų dalyviai į savo programas įtrauktų galbūt iš principo svarstytinas, bet rinkėjams negirdėtas ir juos pribloškiančias naujoves, kurios joms atrodo nesuprantamos, neįgyvendinamos ar net juokingos. 

Pamatinė politikos ir ypač rinkimų taisyklė gerai žinoma: negalima kelti ir siūlyti net ir puikiausių idėjų bei iniciatyvų, jeigu nėra paruoštos dirvos joms priimti, tai yra jeigu visuomenė nėra iš anksto supažindinta su tokiomis idėjomis bei iniciatyvomis ir nėra pasirengusi esminėms permainoms. Dėl mįslingų priežasčių rengiant A. Juozaičio rinkimų programą šiai taisyklei buvo šiurkščiai nusižengta. Buvo galima tik spėlioti, ar tai buvo padaryta sąmoningai ar netyčia, bet tai nieko nekeitė – ši klaida kainavo itin brangiai. Programa tapo pašaipios, bet, deja, iš esmės pagrįstos kritikos taikiniu. 

Maža to, tai nebuvo tik A. Juozaičio ir jį rėmusio LYČ sambūrio problema, kaip galėjo atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Šios kritikos šešėlis krito ant visų šalies tautinių jėgų, nes programa davė dingstį ir tam tikrą dalykinį pagrindą sisteminei žiniasklaidai su pasimėgavimų eksploatuoti jos pamėgtą „tamsių tautininkų“ intelektualinio neįgalumo ir politinio nebrandumo temą. Trumpai tariant, dėl tokių klaidų ir populizmo apraiškų kandidato programa tikrai negerino tautiškai orientuotų šalies piliečių ir jiems atstovaujančių politikų įvaizdžio plačiųjų visuomenės sluoksnių akyse.

Vietoje parašo – siūlymas „sudaryti darbo grupę“

Tačiau A. Juozaičio ir jo rėmėjų sistemiškumas ar nesistemiškumas buvo ne tik programinių nuostatų ir įvaizdžio, bet dar labiau praktinės politikos klausimas. VF ir būsimojo kandidato susitikimo metu aptariant galimo sąlyčio taškus hipotetiškai kalbėta ir apie tai, kad vienu iš opozicinių tikro, o ne imituojamo, antisistemiškumo įrodymų turėtų tapti bendros politinės protesto prieš šalyje sukerojusias negeroves akcijos. Šiai minčiai pokalbio metu lyg ir buvo pritarta. 

Praėjusių metų rudenį įvyko visuomeninių organizacijų surengtas mitingas, kuriame protestuotą prieš LRT įtvirtintą cenzūrą bei nacionalinio transliuotojo vykdomą lietuvių tautos ir  valstybės ideologinį-propagandinį griovimą. Mitingo rezoliucijai pritarė ir ją pasirašė Tautos forumas ir kitos visuomeninės organizacijos. Tačiau LYČ sambūrio parašo nėra. Šiuo klausimu prieš mitingą buvo kreiptasi į A. Juozaičio rinkimų štabo vadovą G. Songailą ir pasiūlyta pasirašyti minėtą rezoliuciją. Tačiau buvo atsisakyta tai padaryti: G. Songaila, užuot pritaręs rezoliucijai,  pasiūlė sudaryti... darbo grupę LRT problemoms nagrinėti. Maža pasakyti, kad šitoks atsakymas labai nustebino ir nuvylė. Toks ryškus atotrūkis tarp griežtos antisisteminės retorikos ir akivaizdaus neryžtingumo bei praktinio neveiklumo atrodė itin paradoksalus ir vertė dar labiau susimąstyti, ar A. Juozaitis yra iš tiesų nesisteminis kandidatas ir kokie yra tikrieji jo vykdomos rinkimų kampanijos tikslai. 

O klausimo esmė, keliant jį bendrame Lietuvos politinio gyvenimo kontekste, buvo paprasta ir aiški: ar (ir kaip), o tiksliau – kokiu būdu ir per kokį stebuklą įmanoma imituojamos demokratijos sąlygomis išrinkti iš tiesų antisisteminį ir esmines permainas turėsiantį įgyvendinti prezidentą, jeigu konformistiškai iš anksto bijomasi ir vengiama „užgauti“ nomenklatūrinį-oligarchinį režimą aptarnaujančią LRT vadovybę? Todėl šiuo mitingu galėjęs ir turėjęs užsimegzti tarpusavio pasitikėjimą stiprinantis praktinis VF ir LYČ sambūrio bendradarbiavimas žlugo net neprasidėjęs. Natūralu, kad po šios nesėkmės dar labiau sumažėjo pasitikėjimas A. Juozaičio antisistemiškumu,  o kartu menko galimybės paremti jo kandidatūrą rinkimuose.

LYČ – lėtai veikianti skaldymo(si) bomba: M. Puidoko iškilimas

LYČ sambūrio dvilypumas (šešėlinė tautininkų ir tuo pat metu asmeninė kandidato partija) turėjo paversti jį ne tik lėtai veikiančia tautinių jėgų skaldymo bomba.  Pačioje sambūrio struktūroje iš pat pradžių buvo užprogramuotas ir vidinio jo paties skaldymosi principas. 

Buvo tik laiko klausimas, kada toje struktūroje „įmontuotas“ sprogdiklis pradės veikti ir retinti A. Juozaičio štabo narių bei rėmėjų gretas. Sprogstamuoju mišiniu turėjo tapti ir netrukus tapo neišvengiama trintis ir konfliktai tarp rinkimų kampaniją savo naudai siekusių monopolizuoti  tautininkų ir kitų kandidato štabo narių bei LYČ sambūrio aktyvistų. Kaip jau minėta, kaip tik nenoras būti įtrauktiems į tokių iš anksto prognozuotų konfliktų sūkurį lėmė, kad VF atstovai buvo priversti atsisakyti siūlymų tapti A. Juozaičio rinkimų komandos nariais. 

Prognozės pildėsi: greitai pradėjo ateiti žinios apie dirbti kandidato štabe nebegalinčius ir atsisakančius pavienius asmenis. Tačiau iš pat pradžių užprogramuotos savigriovos mastas nenumaldomai augo, o jos padariniai darėsi vis sunkesni. Tai tapo galutinai akivaizdu iš rinkimų kampanijos pasitraukus veikliai kandidato rėmėjų grupei, buvusiai viena tvirčiausių jo atramų Kauno mieste. A. Juozaičiui atsisakius šių pagalbininkų  paramos ir paslaugų, rezultatas buvo toks, koks ir turėjo būti. Grupės atsakas į patirtą akibrokštą buvo jos iniciatyva iškeltas ir į Prezidento  rinkimų areną įžengęs M. Puidokas bei jos pastangomis surinktas įspūdingas skaičius jį parėmusių piliečių parašų. 

Naujo kandidato pasirodymas sukėlė A. Juozaičio šalininkų stovykloje tikrą audrą. Daug jo rėmėjų reagavo visiškai „megztosioms beretėms“ būdingu stiliumi. Pasipiktinimas liejosi per kraštus, įgydamas ankstesnėje teksto dalyje jau minėtos kolektyvinės isterijos bruožų. Kaip ir buvo galima laukti, M. Puidokas buvo vadinamas „išsišokėliu“ ir „tautinio fronto skaldytoju“. Iš jo, kaip tariamai prasto (sąmoningai vartoju švelniausią jam taikytą apibūdinimą), kandidato buvo reikalaujama „susiprasti pačiam“ ir pasitraukti iš rinkimų A. Juozaičio naudai. Tokia spaudimo kampanija atrodė itin atgrasiai, nes atskleidė ne tik puolėjų moralinį menkumą. 

Kaltinimai M. Puidokui tautinių jėgų skaldymu ypač aiškiai parodė ir dalies patriotinės visuomenės neįtikėtiną politinio neraštingumo mastą. Kritikai net nesuprato, kad tikroji ir pagrindinė šio kandidato atsiradimo priežastis buvo struktūrinė – iš principo ydinga A. Juozaičio pasirinkta organizacinė rinkimų platforma. Kadangi LYČ buvo palenktas siauram tautininkų partijos interesui, pati jo sandara lėmė, kad sambūrio veikloje telkimo ir įtraukimo pradą užgožė skaldymo ir išstūmimo impulsas. Todėl šis sambūris buvo tiesiog pasmerktas veikti ne tik kaip tautines jėgas skaldantis darinys, bet ir pats tapti nuolatos besiskaldančia, tai yra save griaunančia organizacija. Tai reiškia, kad Kauno rėmėjų grupės atstūmimas buvo dėsningas ir logiškas LYČ sambūrį ardančio savigriovos impulso veikimo rezultatas. 

Todėl buvo be galo naivu ir net nedora priekaištauti šiems A. Juozaičio atstumtiems žmonėms, kad jie parėmė M. Puidoką ir iškėlė jo kandidatūrą. Patyrę tokį akibrokštą, jie neturėjo jokios moralinės ir politinės pareigos toliau remti į neapgalvotais veiksmais LYČ sambūrį skaldžiusį ir juos atstūmusį kandidatą. Būtų buvę net keista, jeigu jie būtų nieko nedarę ir neieškoję pakaitalo.

Tai reiškia viena: žvelgiant į tai, kas įvyko, ne tik per siaurą asmeniškumų ir ambicijų prizmę, nekyla abejonių, kad ne kas kitas, o būtent pats A. Juozaitis iš tikrųjų sukūrė M. Puidoko fenomeną. Tai jis padarė įsteigdamas LYČ – pasmerktą skaldyti(s) ir fragmentuotis rinkiminį sambūrį. Hibridinė ir todėl skaldanti LYČ prigimtis lėmė, kad alternatyvus A. Juozaičiui kandidatas paprasčiausiai negalėjo neiškilti – jeigu ne M. Puidokas, juo būtų tapęs kitas asmuo. 

Be abejo, nuo pavojaus skaldytis iš vidaus negali visiškai apsaugoti ir telkimo principu kuriama, taigi įtraukianti, organizacinė struktūra. Tačiau jeigu A. Juozaitis būtų kūręs tokį, o ne kvazipartinį rinkiminį darinį, tikimybė, kad jis šitaip fragmentuosis, būtų labai sumažėjusi. Toks darinys galėjo būti skaldomas iš išorės ir patirti mėginimus skaldyti jį iš vidaus. Tačiau jeigu jis struktūriškai būtų buvęs vientisas ir telkiantis, taigi nebūtų savyje turėjęs skaldymo(si) prado, jis nebūtų tapęs tautinių jėgų skaldytoju ir būtų buvęs kur kas atsparesnis bet kokiems mėginimams jį sugriauti iš vidaus. 

Taigi politologinis žvilgsnis į M. Puidoko fenomeno priežastis atskleidžia, koks iš tikrųjų sudėtingas vadinamasis tautinių jėgų skaldymo(si) klausimas. Žvelgiant ne paviršutiniškai, o iš esmės, vadinti šį politiką skaldytoju nebuvo pagrindo. Tikroji skaldymosi priežastis buvo A. Juozaičio pasirinkta nevykusi dalyvavimo rinkimuose strategija ir ją įkūniję konkretūs veiksmai, pirmiausia – hibridinio (partinio-asmeninio) LYČ sambūrio įsteigimas. 

Tai turėtų paaiškinti, kodėl VF, su apgailestavimu ir kartėliu stebėjęs vykstantį nespėjusio atsistoti ant kojų LYČ skaldymąsi, laikė dalies A. Juozaičio rėmėjų įsiūbuotą M. Puidoko ujimo bei žeminimo kampaniją dar vienu žalingu tautinių jėgų diskreditavimo veiksmu. Toji kampanija atrodė ypač nepateisinama ir pasibjaurėtina turint omenyje, kad į A. Juozaičio skaldytojišką veiksmą (atstūmimą) tik reagavusių jo ankstesnių rėmėjų iškeltam kandidatu Prezidento rinkimuose M. Puidokui buvo klijuojama „skaldytojo“ etiketė, o iš tikrųjų pradėjęs naują sumaišties ir fragmentacijos patriotinėje stovykloje tarpsnį „Tautos prezidentas“ buvo vaizduojamas kaip naujo kandidato tariamo „išsišokimo“ ir „skaldytojiškos veiklos“ niekuo dėta auka. Šitoks vienpusiškas kaltės suvertimas M. Puidokui, apverčiant tikrąjį įvykių vaizdą aukštyn kojomis, buvo vienas absurdiškiausių visos prezidentinės rinkimų kampanijos epizodų.

Bus daugiau


Susiję

Vytautas Radžvilas 3587782794620608164

Rašyti komentarą

 1. Profesionalus raudotojas2019-07-09 08:09

  Skamba skamba raudos, mylimoj tėvynėj...

  Skauda be EP? Taip trūko tų "juozaitininkų" balsų... Tik kelių tūkstantėlių pritrūko...

  Nereikėjo apsilochinti, itikėjus savo galybe. Žargonu: Radžvilas triochala��

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 09:36

   cia dabar toki leksikona vartoja politikos zinovai?

   Panaikinti
  2. Tikro jozaitinio vėmalų audra. :D

   Panaikinti
 2. Viską laiku derėjo daryti: aiškintis, derinti, tartis. O posle draki kulakami maxatj vse umejut...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Profesionalus raudotojas2019-07-09 08:51

   Tai Radžvilaa ir yra bukas skaldytojas, itikėjęs savo neklystamumu. Buvo kadais "Kitas pasirinkimas" tai ten Radžvilui irgi visi durni buvo...

   Panaikinti
  2. Vėl tu su savo kitais pasirinkimais, jozaitini. :D Kiek dar čia raudosi to savo politinio lavono? :D

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-07-09 09:31

  Raminkis, Radžvilai... nueik geriau pas mergas, išgerk alaus, gal palengvės. Politikoje tu esi mažiau už nulį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pas mergas nebegali, alaus sveikata neleidžia... Tai ir seilėjasi... O jau buvo įtikėjęs jog sėdės šiltoje kėdėje EP :D

   Po Vasario 16-tos jam reikėjo susimastyti, bet kadangi nėra nei įžvalgus, nei protingas, išvadų nepadarė.

   Panaikinti
  2. Kalba apie nulius kažkokie, kurie išvis žemiau plintuso. :D

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-07-09 09:38

  Iš pradžių buvo įdomu. Bet po 6 dalies pamatęs užrašą "bus daugiau", ėmiau galvoti: čia serialas ar (NE)meilės romanas?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-07-09 10:20

  Iš pasisakymu aiškiai matyti, kas siunta iš piktumo dėl V.Radžvilo straipsnių.
  Iš tiesų ši straipsnių serija vis dėlto reikalinga - visuomenė privalo žinoti, kaip buvo iš tikrųjų, ir viską pasakyti atvirai yra tiek objektyvi būtinybė, tiek ir nenuginčijama pareiga.
  Tokie straipsniai užkerta kelią dviguboms interpretacijoms ir ypač tiems, kurie vėliau ima kaltinti: ,,O tada buvo taip, o jūs pasakėte tą ir tą, o tas darė taip ir taip.'' - kuomet viskas aiškiai ir tiksliai pasakoma iškart, viską galima lengvai patikrinti.
  Ir tokia straipsnių serija rodo tikrąją ProPatria įžvalgą ateičiai.
  Todėl nėra jokio reikalo kreipti dėmesio į trolių sapaliojimus - pradėtą darbą reikia užbaigti, V.Radžvilas teisingai daro, kad rašo viską nuosekliai ir išsamiai.
  Laukiame visų straipsnių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Siunta visiškų politinių beraščių ir kiršintojų jozaitinių fanatikų šobla. Garantuotai net neskaito, kas parašyta, nes per daug raidžių. Visiški leftistų atitikmenys. Tokie pat emocionalūs bukagalviai, be faktų ir argumentų tulžimi taranuojantys kitokią nuomonę arba tiesiog kritiką. Apgailėtina.

   Panaikinti
 6. Carl Gustav Jung p. Radžvilui:"Jei prisiminsime, kad dėl dvasinės kompensacijos išdidumui artimiausias yra didžiulis nuolankumas, ir kad "puikybė apima prieš nuopolį", tai pasipūtime įžvelgsime baikštaus menkavertiškumo jausmo bruožus.Mes netgi aiškiai pamatysime, kaip nepasitikėjimas savimi verčia egzaltuotąjį šlovinti savo tiesas, kurių teisingumu jis nėra tvirtai įsitikinęs, ir telkti prozelitų [sekėjų, garbintojų] palydą, kad ji užtikrintų jo įsitikinimų vertę ir patikimumą. ...ir slapta baimė likti ten vienam skatina jį visur primetinėti savo pažiūras bei nuomonę ir tokiu būdu visuomet apsisaugoti nuo kamuojančių abejonių". VI sraipsnis iš eilės verčia klausti, ar VR kartais neturi psichinių problemų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 20:37

   Tarybinė sistema visus, kurie jai grėsė, darė psichiniais ligoniais. Ar ir Jums taip norėtųsi šalinti nepatinkančius?

   Panaikinti
 7. Visi šitie rašinėjimai yra naudingi. Ne Lietuvai, jos naikintojams.
  Pritariu, kad reikia AIŠKINTI, IŠSIAIŠKINTI, INFORMUOTI, ANALIZUOTI. Ir šiuose profesoriaus rašinėjimuose randu, apčiuopiu racionalaus grudelio, bet skaitydamas toliau pametu, išsiblaškau....nieko nuostabaus, nesu intelektualų klubo nariu...tik paprastas lietuvis...ir liūdžiu su pirmu komentatoriumi...
  SKAMBA SKAMBA RAUDOS, MYLIMOJ TĖVYNĖJ

  AtsakytiPanaikinti
 8. Jokiu būdu nesakau, kad Juozaičio kompanijoje viskas buvo gerai. Anaiptol. Ir esu net ĮSIŽEIDĘS ar įžeistas..., kad nelaimėjo. O toks išsišokėlis Puidokas - ne pirmas ir ne paskutinis. Kuo, pavyzdžiui dabar skiriasi Kirkilas nuo Pudoko?
  Apsiraminkime ir ruoškimės SEIMO rinkimams. Apatinius'' išsiskalbkime patys. Beje...PRO PATRIA susijusi su krikščioniška morale (?) Reikia, reikia moralės mums visiems......

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Puteikis irgi buvo išsišokėlis, kol subinės nelyžtelėjo. Dabar gerutis. Puidokas lyžteltų ir pasimirštų staiga visi sirijai ir panašūs stūmimai. Viskas aišku, ko jozaitiniams reikia. Šiknalaižių.

   Panaikinti
 9. Tuojau subėgo kremliaus ciuciukai ir liberalus jaunimėlis, su keletu žmonių be nuovokos. Pasidergė, pasispjaudė. Tai labai gerai parodo, kad Radžvilo teiginiai, jog nemaža visuomenės dalis yra stulbinančiai politiškai neraštingi ir lengvai manipuliojama piktavalių išgamų - visiškai teisingi. Na, o kas dėl kito, tai dėl tos Juozaičio pasirinktos strategijos, kyla klausimas kiek ta strategija yra jo asmeniškai, o kiek patarta iš šalies. Man visad kilo šiokių tokių klausimų, ar nestovi ten šešėlyje už Juozaičio nugaros kažkas, su kuo nenorėčiau turėt jokių reikalų. Tai visada vertė žiūrėt į šitą reikalą skeptiškai. Nors reikia pripažint, norėtusi, kad tai būtų tiesa ir viskas gautusi, bet sveikas protas sako, kad tai neveiks ir už šito stovi kažkas nešvaraus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 13:24

   Jums dar kyla klausimas, kas parinko Juozaičiui strategiją? Tie patys, kurie čia ir atsiuntė Kremliaus trolius rašinėti nesąmones.
   Iš kitos pusės, tokia aktyvi Lietuvos priešų reakcija aiškiai įrodo, kokie klausimai labiausiai rūpi Lietuvos priešams. Visai gali būti, kad buvo tikimasi ir toliau Juozaičio pagalba skaldyti tikrąsias Lietuvos patriotines jėgas.
   Tai tik dar kartą įrodo kokie svarbūs yra šie V.Radžvilo straipsniai ir kad ProPatria ir LYČ yra diametrialiai priešingi politiniai vienetai.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-07-10 01:22

   https://youtu.be/YCjPpAHNxWY

   Panaikinti
 10. Du dalykai, kurie skandina Pro Patria: lefebristų sapnai ir šita nesibaigianti disertacija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 14:17

   Kai tik pamatau žodį lefebristas, iškart iškyla skybėliuoto Kundroto ar jo gerbėjo vaizdinys.

   Panaikinti
  2. Metų komentaras ir jo "papildinys". Abu lyg nuo to paties konvejerio nušokę (Neviltis ir Anonimiškas) :) oi, negaliu :)

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-07-09 12:58

  Užtenka politinio ier moralinio verkšlenimo Gerb.profesoriau,būtų gera,jeigu užuot ,,paklodžių"rašymo sėstumet su A.Juozaičiu prie apskrito lietuviško stalo ir vertybinius bei politinius reikalus aptartumėte ir sutartumėte.Perteklinis moralinis pasipūtimas yra kenksmingas ,,virusas"ir tai ne krikščioniška.Laukiame bendro sutarimo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 13:26

   Bet koks dialogas su Juozaičiu, t.y. su Lietuvai priešiškomis jėgomis tik pakenks ProPatriai. Ir jūs puikiai tai suprantate.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2019-07-09 14:21

  O, Pan Radzvilovic, po kličke 'būs davgiav'. Beje ProPatriai jau niekas nebepakenks, jie laimės visus rinkimus, praeitus ir būsimus. Džyzus Kraist, Superstar juos apgins.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 14:48

   Jie aukščiau žemės kirminų. Vien Vasario 16 tos eitynės tai įrodė :D

   Nusmuktakelnių verkšlentojų būrelis, kurie mano jog yra geresni už kitus...

   O Radžvilas ne pirmą kartą varo ant tautininkų, dirba Landsbergynui pilnu etatu.

   Panaikinti
  2. O štai ir vata su savo lendsbvergyyneeis. :D Ne nu, rimtai, kad ir kaip man nepatiktų tas Landsbergis, bet nuolat matyt šunis kariamus vien ant jo tikrai absurdiškai atrodo, o kas ypatingai tai daro? Taip, vatynkos. :D Visur lendbregeiaiiii, aiiiiiiiii!!!

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-07-09 14:53

  Anonimiškas -09 13:26: "Bet koks dialogas su Juozaičiu, t.y. su Lietuvai priešiškomis jėgomis tik pakenks ProPatriai. Ir jūs puikiai tai suprantate."

  - Savaime suprantama, kad liberalizmo dievo motinai mirtinas bet koks sutarimas nacionalinėje plotmėje...

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-07-09 15:30

  Didieji politikos virtuviniai išmanytojai kitą tepa tuo, kuo patys kvepia. Sėkmės jums pas mergas su alumi, jei tik tiek sugebat.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2019-07-09 16:26

  Visai neblogas apsisnukiavimas gaunasi. Matyt tik tokiu būdu išeis išsigryninti, kas yra kas. Aišku, Radžvilo jaunėliai su jaunatvišku užsidegimu paskubėjo nugvelbti Vasario 16 eitynių leidimą, bet tik čia ir tai kas buvo po to su eitynėmis įžiūriu nuodėmę ar kvailystę. Tačiau visame kame kitame palaikau Radžvilo poziciją (na nebent dėl ES gelbėjimo dar abejočiau). O Juozaitis su LYČ, įtariu, yra Songailos ir LDDPisto Rudžio projektas ir nebeesantys tautininkai (kai kas pabėgo pas Guogą su Puteikiu) čia ne prie ko. Juozaitis tiek kaitaliojo kailį, kad pasitikėti negalima. Be to neišmanymas kai kuriuose dalykuose pasimato, kai kalbant Juozaitis sakinio galia nuleidžia balsą ir kažką nesuprantamo sumarmaliuoja. Bet čia menkniekis.

  Naujadaras LYČ panašiai priešina dešinę pusę, kaip seimas emigrantus su suvietiniais dėl pilietybės ir pagonis su krikščionimis.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Radžvilo analizė be abejonės solidi ir aiški. Gaila, kad nesusėdama su tautininkais, Juozaičiu, Puidoku, Puteikiu ir kitais, bei iki galo nesusitariama, kas kaip ir kada ką veiks darys ir pan. Man, rinkėjui, norisi vieningo tautinio fronto, nes rungtis reiks su Socdemais, koncervais, liberalais ir proruskiais- nesusivienijus šansai patekti į Seimą menki- t.y. kaip ir dabar 3-4 proc balsų. Taigi visiems metas pasimažinti ambicijas , susitarti ir kibti į darbą, iki Seimo rinkimų kampanijos pradžios nei metų nebeliko.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-09 20:45

   Susodinkime vilkus avies kailiais su ėriukais, tai tikrai susitars, kurį pirmą praryti. Ir dar paskelbs, kad neliko alkanų, kad klesti vilkų vienybė. Ar tai siūlote?

   Panaikinti
  2. Tegul pirma Juozaitis suvaldo tuos savo fanatikus, kad prilaikytų liežuvį pagaliau, nes nuo pat rinkiminės kampanijos pradžios vien dergė ant visų aplinkui, žodyno neribojo. Puolė ir puola daug aršiau savus už kritiką, nei politinius oponentus. Tokie dergėjai ir kiršintojai yra ir pačio Juozaičio draugų tarpe, pavyzdžiui senas pirdyla fotografas Stasys Paškevičius. Toks vaizdas, kad Juozaitis jiems pritaria. Koks noras vienytis gali kilti, kai taip prieš tave loja? Nemačiau iš Radžvilo pusės kad kas taip stumtų. Puteikis gi irgi buvo blogietis, kol nelyžtelėjo užpakaliuko. Ko tik tie jozaitiniai neapdergę, dvasios ubagai.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-07-10 17:55

   Noriu paklausti ir atsakyti žmogui su slapyvardžiu - "Piktas". Iš kur pas tamstą toks naivumas? Taip rašyti, ar net svajoti gali tik arba labai jaunas žmogus be gyvenimiškos patirties, arba(pasikartosiu) naivus. Niekas su nieku niekada Lietuvoje nesijungė, nesijungia ir nesijungs. Prikurs dar daugiau partijų, judėjimų...gaus po 3-4 procentus balsų ir visi bus laimingi. Džiaugsis, kad niekas iš kariaujančių grupių nelaimėjo.

   Panaikinti
 17. Autobuso vairuotojas2019-07-09 19:59

  Jaučiau širdimi,suvokiau protu,bet negalėjau pasakyti žodžiais.Ačiu profesoriui V.R.už puikius analitinius rašinius.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2019-07-10 04:49

  Čia Sėliui, lyg, nežinau ar pataikiau su atsakymu. Yra šiuolaikinių priemonių, gal kas iš iškilesnių asmenų sutiktų sudalyvauti tiesioginio eterio dispute, pvz. Juozaitis su Radžvilu, ar pvz. arkivyskupas Gintaras Grušas su Dainium Razausku teologiniais klausimais? Bet tik Tiesioninio Eterio. Purtom vadukus, ką? Žiūrėtume, kas drąsus, kas bailys, kas durnas, kas protingas. Purtom, ką?

  AtsakytiPanaikinti
 19. Anonimiškas2019-07-10 09:55

  riekitės, skaldykitės, liberalkomunistai tik apsidžiaugs...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Iš šalies matosi, kad2019-07-10 11:04

   2019-07-10 09:55: "riekitės, skaldykitės, liberalkomunistai tik apsidžiaugs..."

   Šitie čia besiriejantys gyvulukai ir yra patys tikriausi liberalkomunistai. Tik taip galima įvardyti psichus, kurie įsivaizduoja, jog visame kame teisūs jie, o kiti - visada neteisūs. Tik tokie bukagalviai geli neapkęsti be pagrindo tam, nes iš jų pačių ir liejasi neapykanta. Šitokie gyvuliuoja vienintele nuostata, neva, patriotizmas susiveda į kaltinimą ir neapykantą bet kurių kitų. Neookupantai-transnacionalai pastebėję tai, be vargo šių bukapročių pyktį sugeba nukreipti kur tik jiems naudinga.

   Panaikinti
 20. Anonimiškas2019-07-10 12:35

  Iš pradžių buvo įdomu, tada keista, tada juokinga, o dabar man darosi nearamu dėl profesoriaus sveikatos. Ar jis turi su kuo atvirai pasikalbėti prie bokalo alaus?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-10 17:27

   O va tokie "kieti" komentarai galutinai įtikina, kad su Juozaičiu man nepakeliui.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-11 13:52

   Nežinau kuo anas komentaras "Kietas", bet šie tekstai kelia nerimą dėl Radžvilo savijautos. Nesvarbu ko jis besiimtų, visada atsiranda kažkokie aplinkiniai, kurie pamina Radžvilo principus ir jis pralaimi. Tai kartojasi visoje Radžvilo karjeroje.

   Tik dabar man kyla klausimas, ar tikrai visada aplinkiniai yra kalti dėl jo nesėkmių?

   Panaikinti
  3. O kur jis čia kaltina dėl savo nesėkmių?

   Panaikinti
 21. Prof.V.Radžvilas nesiorientuoja nei valstybės programavime, nei politikų vertinime. M.Puidokas kvietė dėtis su V.Uspaskich ir tuo viskas pasakyta

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item