Vilniaus Forumo pareiškimas dėl bendro Tautos kandidato Prezidento rinkimuose

Artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams nerimą ir susirūpinimą kelia tai, kad net nemėginama tartis dėl bendro tautinių jėgų k...

Artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams nerimą ir susirūpinimą kelia tai, kad net nemėginama tartis dėl bendro tautinių jėgų kandidato, kurį galėtų paremti visi patriotiški šalies piliečiai ir tautinės politinės jėgos. Rinkiminės sėkmės gali tikėtis tik plataus patriotinės visuomenės susitarimo pagrindu iškeltas asmuo, kurį būtų galima laikyti ne kurios nors partijos ar visuomeninės grupės, bet nacionalinius interesus reprezentuojančiu kandidatu.

Kol kas nėra kandidato, kurio viešojo veikimo mastas ir tikslai peržengtų siaurus partinius interesus ir pakiltų į nacionalinio masto politikos lygmenį: sambūrio Lietuva yra čia remiamas pretendentas į šalies prezidentus A. Juozaitis faktiškai yra Tautininkų ir respublikonų sąjungos, N. Puteikis – Lietuvos Centro partijos, o M. Puidokas – politiškai aktyvių visuomeninių organizacijų atstovas. Lietuvai iškilusių ir sparčiai didėjančių geopolitinių bei saugumo grėsmių akivaizdoje gyvybiškai būtinas šių kandidatų ir juos remiančių jėgų susitarimas dėl bendro kandidato, nes esamas susiskaldymas iš anksto pasmerktų tautines ir patriotines jėgas beviltiškam pralaimėjimui Prezidento rinkimuose.

Šiomis aplinkybėmis laikome esant svarstytina ir siektina mėginti praktiškai įgyvendinti  kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus M. Puidoko iniciatyvą ir siūlymą pradėti kandidatų ir jų rėmėjų derybas dėl vieno tautinių jėgų atstovo Prezidento rinkimuose iškėlimo ir rėmimo. Manome, kad būtina išnaudoti visas – net menkiausias – galimybes siekti tokio susitarimo, nes šiuose Lietuvos ateitį galinčiuose nulemti rinkimuose svarbus kiekvienas patriotiško rinkėjo balsas.

Tokioms deryboms galėtų tarpininkauti ir jų skaidrumą laiduoti iniciatyvinės grupės ,,Santarvė tautos sėkmei“ nariai, kurie būtų pokalbių stebėtojai ir objektyviai informuotų visuomenę apie visų derybose dalyvavusių šalių tikrąsias nuostatas ir nešališkai įvertintų, kiek nuoširdūs jų siekiai tartis ir susitarti vardan Lietuvos ateities.

Esame pasirengę pagal išgales prisidėti prie tokių derybų sėkmės ir rinkimų metu paremti visų patriotinių ir tautinių jėgų iškeltą atstovą – tikrą Tautos kandidatą.

Susiję

Vilniaus Forumas 2400013792552225127

Rašyti komentarą

71 komentaras

Anonimiškas rašė...

Šiaip tai ne kokio nors M.Puidoko, o Kauno forumo iniciatyva. Ar taip jau baisu tą paskelbti ir bijot konkurencijos?

Anonimiškas rašė...

Kauno forumas savo iniciatyvomis dažnai pastato vežimą prieš arklį, bet tik iš meilės Lietuvai.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Hmm... https://kaunoforumas.com/2019/03/13/kauno-forumo-pareiskimas-del-europos-parlamento-ir-prezidento-rinkimu/
Ir kur čia "vežimas prieš arklį"? Ar turėta kažkas kita omenyje? Tuomet gal kokį pavyzdį? Ir bet kokiu atveju, toks pareiškimas tiesiog reikalauja pagrindimo.

Anonimiškas rašė...

Viešai savo baltinių skalbti nederėtų.

Anonimiškas rašė...

Koks skirtumas, kas sugalvojo, Piktc? Idėja tai juk gera.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Pala, o kur aš sakiau, kad bloga? Situacija paprasta:
1. "Anonimiškas 2019-03-19 21:48" konstatavo, kad ši idėja priklauso Kauno Forumui.
2. "Anonimiškas 2019-03-19 21:55" pareiškė, kad Kauno Forumas "savo iniciatyvomis dažnai pastato vežimą prieš arklį".
3. Tad mano klausimas buvo - "kur čia Kauno Forumas pastatė vežimą prieš arklį?" Tik tiek.
Beje, "Anonimiškas 2019-03-19 22:42" - kur čia "baltinių skalbimas"?

1Chingishan rašė...

Aš kaip supratau kad Juozaiti susitarė su Radžvilu kad Vilniaus forumas jį rems kaip vientelį kandidatą, o ne siūlys tartis su kažkokiais puidokais (dėl to Juozaičio komanda atsisakė dalyvauti ES rinkimuose) kas jums ar visai stogą nurovė?? ką ir apie ką tartis su puidoku? koks ten pas jį palaikymas, lygiai tas pats su putiekiu- iš kur ištraukė vilniauso forumas kad puidokas ar puteikis nesisteminiai kandidatai? kas juos padarė nesisteminiais? plius kas jums pasakė kad puidokas linkęs tartis ir kažko atisakyti- jis gi kaip suprantu save siūlo kaip kandidatu ir nelinkęs pasitraukti dėl Juozaičio- tai tada apie ką kalbėti su šitais sirijaus sektantais??

Hm rašė...

Žiūrėkit, vyrai, remkit Juozaitį, nesipykit ir kažkaip gudrauti nemėginkit. Nes visi tie neaiškūs susibarimai, kaip dėl eitynių ar pan., tik priartina Nausėdros pergalę. Išminties dabar reikia.

Anonimiškas rašė...

O aš balsuosiu už Juozaitį. Jei pradėsit rietis tarpusavy, išeis kaip visada, nors norit geriau. Beje, Lietuvos istorija tokių pavyzdžių ir pilna. Todėl šianadien lietuvių tauta ir stovi ant katastrofos slenksčio.

Anonimiškas rašė...

Pareiškime teisingai pastebima, kad pagrindinė problema prezidento rinkimuose yra kandidatų perteklius "nesisteminiame" flange. Tokiomis beviltiškomis aplinkybėmis reikia spręsti šią problemą, o ne svarstyti, kurį iš šių kandidatų remti.

Anonimiškas rašė...

Manau, Juozaičio patarėjai persistengė, nesėkmingai kurdami konkuruojantį Radžvilui komitetą ir siūlydami Puidokui pirmą vietą jame. Šiuo atveju jie pasirodė kaip skaldytojai, o Puidokas tuo puikiai pasinaudojo - skatindamas vienytis, tiek EP, tiek prezidento rinkimuose. Pliusas Puidoko komandai ir eilinis minusas - Juozaičio patarėjams. Patarčiau Forumui koncentruotis tik į EP rinkimus, nes palaikyti tokius kandidatus į prezidentus, kurių vienas kuria priešiškus komitetus, kitam akivaizdžiai trūksta patirties, o trečias kažkada girtas už grotų reikalavo, kad ,,mentai" išleistų... Paremti galima būtų tada, jei kandidatai į prezidentus išsiaiškintų ir keliems atsisitatydinus liktų tik vienas. Kuris aukosis dėl Lietuvos? - Tas galimai būtų patriotų kandidatas kituose rinkimuose ..

Anonimiškas rašė...

Man keista, kad dar kažkam kyla klausimai dėl Juozaičio kandidatūros tokioje menkoje pasirinkimo aibėje. Baikit nevykusiai juokauti.

Anonimiškas rašė...

Juozaitis Vilniaus forumo žmones deda į šuns dienas, o Kauno forumas siūlo bendradarbiauti. Ir dar viešai. Kaip tada reikia, Jūsų manymu elgtis? Ar lipti su arkliu per tą priverstinio bendradarbiavimo vežimą, ar geriau forumams ramiai išsiaiškinti ir vienas kitam pagalių į ratus nekišti, bei forumų tarpusavio reikalus spręsti tarp forumų. Kai kelios auklės - vaikas be galvos.

1Chingishan rašė...

Kada ir kur Juozaitis dėjo VF į šuns dienas? aš kaip suprantu jis dešimt kartų siūlė tartis bet kaskart jam buvo prispaudoma į ranką. Dabar Juozaičio komanda susitarė su Radžvilu dėl apsikeitimo parama. Juozaitis pasakė remiantis Radžvilą ir jo komiteta- o iš Radžvilo pusės vėl pasiūlymas patiems tartis su puidokais. Tai kas čia razvodas kažkoks?? kasnors tikrai rimtai galvoja kad puidokas ir Juozaitis tai lygiaverčiai kandidatai ir Juozaitis turėtų atsisakyti kandidatavimo puidoko naudai? čia yra tokių juokdarių? Tai jūs apsiimkit ir įtikinkit puidoką kad jis nemaišytų o už tai ką nors jam pasiūlykit. Bet aš suprantu kad sektantas iš sirijaus save mato pagrindiniu nesisteminiu kandidatu ir net negalvoja apie nieką tartis- nes gi kažkas ten pas juos iš sektos susapnavo kad jis bus prezidentu :)))))

Anonimiškas rašė...

O aš atsiėmiau savo balsą V. Radžvilos naudai. Kažkokie neadekvatai susirinko Vilniaus forume.

Anonimiškas rašė...

Nejaugi nieko išmintingesnio Forumas nesugebėjo surašyti. Atrodo, kad vaikų darželis susirinko. Su tais pareiškimais prieš eitynes pasirodė neišmintingai. Dabar vėl rašo apie kažkokius Puteikius, kuris yra tiesiog paprastas reketininkas prie įėjimo į varžytines. Dar Mazuronį įdėkite. Juk tai sisteminiai žmonės kovojantys priešakinėse linijose, kad būtų apimta kuo daugiau nišų. Didesnių savanaudžių ir pašlemėkų nei Mazuronis ar Puteikis reikėtų paieškoti. O apie Puidoką nieko negalima pasakyti, nes tiesiog neseniai išsišoko. Neaišku, kas iš jo susifermentuos (išrūgs). Manau, kad forume sumišęs bendras savo elektorato nepažinimas su neigiama informacija apie Juozaitį, kurios nenorima viešinti.

Anonimiškas rašė...

Ir dar. Nuo kada centro partijoje yra patriotai. Arba Puidokas yra Patriotas. Ar jie kada išdrįso tai garsiai pasakyti. Juozaitis tai deklaruoja garsiai. Su Puteikiu ar Puidoku galite pakalbėti apie postus, bet ne apie patriotiškumą.

Anonimiškas rašė...

Garsiai deklaruja meilę Lietuvai tautos vienytojas, o žmona nelietuvė. Pagal AMB tradicijas.

Politiškai rašė...

Paskaičius komentarus, aiškiai matosi, kad išvados daromos asmeniniu "patinka-nepatinka", bet ne politiniu mąstymu remiantis. Na, pagalvokit ir sąžiningai atsakykit – kokie Juozaičio šansai, kuomet jis net tarp "antisisteminių" tėra vienas iš daugelio. 5 procentus turi. Gerai, sakykim, apklausos neatspindi ir realiai turėtų rodyti 8-10 proc. Na ir kas? Į antrą turą su tokiais skaičiais jokių šansų.

O man keista rašė...

kad dar kažkam kyla klausimai dėl Juozaičio šansų tokio menko realaus palaikymo akivaizdoje. Baikit nevykusiai juokauti.

Dėliojate rašė...

taip lyg Juozaitis dabar REALIAI būtų kažkokia tai grėsmė Nausėdai ar Šimonytei. Kuo remiatės?

Anonimiškas rašė...

Tai visi kiti a‘lia nesisteminiai turi dar mažiau šansų...
O bet tačiau... po muštinių kumščiais nesimosikuojama, VF priėmė sprendimą ir vėliavą jiems į rankas :-)

Anonimiškas rašė...

Dar viena apeliacija į plokščios žemės konceptą. Vilniaus forumas tai humoristų klubas?

Anonimiškas rašė...

O ko jūs verti, kurių žmonės lietuvės? Nuliai.

Anonimiškas rašė...

O gal Puteikio žmona lietuvė? Tamsta kvailas per visą pilvą, jei taip keli klausimus.

Hm rašė...

Jeigu visi tautininkai susivienytų, tai Juozaitis ir būtų REALI grėsmė Gitanai Šimonytei.

Anonimiškas rašė...

Nemaniau, kad ir čia užeina kvailių. Na prie ko čia dabar nelietuvė žmona ? Jūs ligonis ...

Anonimiškas rašė...

Gal nesupuidokėkit su tuo vienu prezidentu.

Anonimiškas rašė...

Prieštaraujat pats sau. Sutinku, kad Juozaičio šansai menki, bet tai nereiškia, kad nereikia už jį balsuoti. Tai bene vienintelis kandidatas iškeliantis i pirmą vietą tautos ir valstybės suvereniteto svarbą. Antrame ture rinksimės iš dviejų blogybių mažesnę, o pradžioje būkime sąžiningi savo įsitikinimams.

Sirijaus karys rašė...

Naujieji puidokininkai :D

Minde sakė, kad Radžvilas ir ko, už jį.

Jie kietesni net už puidoka rašė...

Kovo 11 tai aiškiai pamatėme :D

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Paulius rašė...

sekasi panelei šimonytei - niekas neprisikabins, kad turi nelietuvę žmoną...

Šimonytis rašė...

Šimonytė su mama šneka lenkiškai...
Nausėda turi ne žmoną, o viršininką.
Skverno žmona lenkė.
Juozaičio gudė kalbanti lietuviškai.
Vilniaus forumo remiamo Puidoko žmonas kažkoks hermafroditas Puidokė.

Ai, ką mes čia, davai apie papus pakalbam.

Anonimiškas rašė...

O vis dėlto čia išradingiau komentuoja nei Delfyje ir niekas to nepaneigs.

Hm rašė...

Prajuokinot, ponas Ingridai.

Sėlis rašė...

Neįmanoma visiems susivienyti, kai kaikurie “tautininkai”, o iš tikro vata kimšti debilai, nuolat kiršina bei pagalius į ratus kiša, meluoja ir drabstosi purvais. Nuo pat pradžių galvojau už Juozaitį balsuoti, bet jei Juozaitis nusileidžia ir toleruoja kiršintojus savo kompanijoje, teks pasvarstyti dėl savo balso.

Sėlis rašė...

Kur jie tarsis, kai “tautininkų” šobla tokia susireikšminusi, jiems ne lygis eiti į jokias kalbas, jie vieninteliai tikri patriotai Lietuvoje, o visokie radžvilai ir propatrijos ten landsberginių projektas. Skaldytojų šutvelė, ne veltui visi normalūs senbuviai iš ten pabėgo.

Sėlis rašė...

Ko myžat? Ne lygis net nueiti padiskutuoti? https://www.delfi.lt/ringas/article.php?id=80656591

Sėlis rašė...

Neadekvatas tik tamstelė. Ir visa tavo kiršintojų bei skaldytojų šobla.

Sėlis rašė...

Gal reiktų mažiau svaigti ir susirinkti visiems kandidatams į Puidoko siūlomus debatus? Bet jei net to nesugebat, o tik putotis ir tulžį pilti, tai neverti prezidento posto NEI VIENAS.

Sėlis rašė...

Anonimiškas 2019-03-20 17:36

Svarbiausia sudalyvauti. :D :D :D Blemba, su tokiu požiūriu greitai prarasime savo šalį, avigalviai jūs.

Sėlis rašė...

Nereikia stebėtis, apsimyžę vatnikai, įprastai delfyje dergęsi, persimetė į Juozaičio kompaniją, o iš to sužinojo apie Pro Patria. Tai ir daro, ką įpratę, kur tik įžengia. O kad Juozaitis tokių nespiria nafik, tautininkams taipgi viskas ok, tai daug apie juos pasako.

Sėlis rašė...

Kai juozaitininkai odekoloną pastoviai geria, visko gali prišnekėt. Radžvilas dabar priešas nr. 1 odekolono išgraužtam maumenėliui. :D

1Chingishan rašė...

Juozaičiui alternatyvos nėra ir nėr čia apie ką daugiau kalbėti ar svarstyti. jūsų puidokai tai sirijaus sektantai.
O dėl šansų tai nustokit remtis reitingų agentūrų skaičiais. Skaičiai gali būti visai kiti ir matomai taip ir yra. Liberastiškai mąstančių kiekvienoje šalyje yr apie 15 proc. Dar pridėkit su praplautomis smegenimis ir pan debilėlių tai dar +15 proc. tai gaunasi 30-40 proc. ir tiek transgenderis, tiek banksteris ir tiek mentas pravarde 'skvernyy" kovoja dėl šitų 30 proc. ką ir rodo jų reitingai- tai nėra taip kad 25 už bansksterį + 20 už transgenderį ir ten 10 už mentą ir pan- o tai tas pats rinkėjas arba už tą arba už ta tai viso ne 55 proc o viso 25 proc. Visi kiti daug maž konservatyvus- tai Juozaičio elektoratas yra bent 60 proc. rinkėjų. ir mūsų tikslas yra tuos rinkėjus padėt pasiekti- kad ir kaip blokuojama ir kiršinama opozicija. puidokas ar puteikis yra marionetės atiminėjant balsus iš Juozaičio ir kiršinant nesisteminius. Šiuo metu VF ir propatria tame irgi dalyvauja. Ar tai sunku tokius dalykus suvokti?

Anonimiškas rašė...

Jei net esant tokiai valstybės ir tautos būklei, kokia yra piešiama forumo pareiškimuose ir pasisakymuose, nesugebama susitarti tarp iš esmės vienodai mąstančių žmonių, tuomet tiek Radžvilo komitetas, tiek Juozaičio sambūris bei kitos nesisteminės organizacijos ir diskusijų forumai jau gali pradėti laidoti projektą, pavadinimu Lietuva. Ar ne per didelė prabanga tokioje situacijoje skaldytis į frakcijas ir įrodinėti, kas didesnis patriotas.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

Ko gero, bėda ta, kad dėmesys sutelktas ne į idėją, o į personą - t.y. ne KĄ atstovaus, bet KAS. Požiūris "už mane niekas geriau nepadarys" yra, žmogiškai žiūrint, visiškai suprantamas, bet kur kas paprasčiau būtų tartis, jei kalba suktųsi apie tai, KĄ reikia padaryti - o, priėmus bendrą sprendimą, galbūt pasirodys, kad ne tiek ir svarbu, KAS tą padarys (juolab, kad po tokio sutarimo vis tiek greičiausiai komandinis darbas būtų). Svarbu, kad BŪTŲ PADARYTA - nes kitaip, bijau, kad nebus padaryta NIEKO. Tiksliau, bus - bet visiškai priešingi dalykai, negu tie, kurių siekiama, ir nė vienas iš siekiančiųjų ar jų rėmėjų tame žodžio neturės.

Anonimiškas rašė...

1Chingishan'o ir mano nuomonės dažnai sutampa, bet šį kartą - kitaip! Reikia pamesti savo arogancijas visiems kandidatams - Juozaičiui, Puidokui, Puteikiui, Mazuroniui ir griežtai susitarti dėl VIENO kandidto iškėlimo. Visi kandidatai turi savo gerbėjų ir rinkėjų ratą. Gerbadami šituos rinkėjus ir kovodami už jų balsus, VISI aukščiau minimi kandidtai turi sėsti prie bendro apvalaus stalo ir, vardan tos Lietuvos, IŠGIRSTI tautos balsą, susitarti ir paklusti priimtam sprendimui. Vienas žymiausių tautinės kultūrinės politikos ideologų Vytautas Alantas sakė: "Mums reikia kiekvieno lietuvio!" Štai koks turi būti šūkis atitinkantis šių dienų Lietuvos aktualijas. Galop mes - tauta - ( ir visos patriotinės visuomeninės organizacijos) turime priversti savo kandidtus tai padaryti! Ei, straipsnyje minėtos partijos ir kitos organizacijos ar jaučiate šiandienos pulsą? Ar apsijungsite, ar taip ir liksite duoneliaujančiais buduliais? Nepamirškite pagrindinio tikslo - pašalinti iš valdžios švariai, galutinai ir negrįžtamai VISĄ polit-kriminalinę verslo draugų-švogerių gaują. Uždavinys sunkus, užims daug laiko ir atims daug jėgų, bet kito kelio nėra. Sutelkime jėgas ir nesirauskime vienas kito stalčiuose!

1Chingishan rašė...

Kad zombių procentas didelis tai aš neabejoju- bet net jų nupirkti ir užsakyti reitingai rodo tai apie ką aš kalbu- net jie nedrįsta daugiau kaip 25 proc. parodyt nausėdai, apie 20 transgenderiui- tai tie patys procentai- 25 proc. Klausimas bus kas ateis ir kas neis į balsavimus. Didelis šansas yra kad ateis Juozaitininkai nes jis tikrai nedurnai daro važinėdamas po Lietuva. Čia kaip buvo su Paksu kai jo niekas nevertino, o jis važinėjo ir žmones jų kaimuuose įtikinėjo- ir Adamkus turėdamas visą ir visų palaikymą prašiko nerealiai. Lygiai dabar tokios situacijos aš laukiu, kai patys save užmigdę su savo procentais sisteminiai degeneratai įtikėję savo pergale prašiks Juozaičiui. trūksta aišku Juozaičio kampanijai gero impulso ir geros energijos, plius kad nustotų aplinkui visi ėstis visiškai dėl nieko- kaip kad VF ar propatria kodėl neremia tai niekam neaišku- čia sako mol kad Juozaitininka kalti nes puldinėja Radžilą, bet kaip aš matau viskas atvirkščiai, Juozaitis pastoviai siūlo taikytis, vienytis, kartu kovoti, o jam kaskartą vis spaunama į ranką- tai jo aplinkos reakcija aišku nebus itin draugiška po tokių demaršų- kaip ir dėl paskutinio- pranešta kad susitarta dėl abipusės paramos- o VF vėl savo dainelė kaip sugedusio magnetafono-" nėra tinkamo kadnidato- ir mes siūlome jums tartis" - tai yra absurdas. Mol "pirk dramblį". Juozaitis šiaip tai nėra koks durnelis kad taip iš jo tyčiotusi visai be jokio pagrindo- "mol mes neremsim kol tu su sektantu iš sirijaus nesusitarsi"- kas čia per nesąmonė, kas čia per pezalai?? Bet kokiu atveju nereikia nei panikuot nei ką- šansai yra laimėti ir net labai dideli- kad ir kaip tos tyrymų bendrovės rodytų savo šakėmis ant vandens rašytus paramos skaičius kandidatams kuriuos pačios nori matyti.

Anonimiškas rašė...

Esant tokiai rimtai padėčiai, kai Lietuvos likimas kybo ant plauko /ar leidžiate sau pafantazuoti, kas bus jei Prezidentu taps kas nors iš linksniuojamo "trejeto"?/ jūs dar "diskutuojate" žmonos klausimu. Tai Jakelaičio darbas...o ne susirūpinusių tėvyne reikalas.

Anonimiškas rašė...

Aš nesuvokiu, kaip rimtam inteligentui, žinančiam sudetingą mūsų istoriją, suvokiančiam, kad gyvenant neįmanoma visko nutapyti vien balba spalva dar kyla noras Juozaitį lyginti su Puteikiu ar Puidoku? Jeigu šiems dviems vyrams tikrai rūpi Lietuvos reikalas, jie turi pritarti Juozaičio pirmenybei. Antraip jie įtrauks save į pagrindinių Lietuvos naikintojų sąrašą.

Anonimiškas rašė...

Neskaičiuokite, nes nežinote. Visada savanoriškai užsidedame politiškai angažuotos Gaidžio "skaičiavimo kontoros" pavadėlį. Jeigu rūpi Lietuvos kaip tautinės valstybės išlikimas, o ne jos pastatymas ant neaiškios federacijos pamatų, tai ateikite ir prabalsuokite už A. Juozaitį. Balsavimų istorijose vien netikėtumai...pvz. Breksitas

Klausimėlis rašė...

Vienur ir kitur, išlenda pasvarstymai, jog Radžvilas eilinis Sorošo projektėlis, skirtas vandens drumstimui...
Vasario 16, Kovo 11, dabar visokie pseudo kvietimai, -Kas jūs tokie?

Jis ir yra naikintojai rašė...

kitoks ar koks ten judėjimas,bendęs suvienyti visus, Radžvilo rankomis išardytas.

Šioje kontoroja, vienybės nereikėtų ieškoti, priešingai, intrigos ir intrigėlės čia klęsti...

Unknown rašė...

Vakar rinkėjai uždavė klausimą: kur buvo dingęs Juozaitis praėjusius 5 metus? Aš nežinau. Gal kas žinote?

Anonimiškas rašė...

A.Juozaitis viešai paskelbė, kad Radžvilo pažiūros artimos, todėl kviečia remti jį EP rinkimuose. Ir štai Radžvilo atsakas. Jei dar prisiminti Kovo 11 ir Vasario 16, tai Radžvilas tikrai projektas. Bet ar Sorošo? Ne jis kažkokiais būdais bus atsodūręs po Tatos letenėle. Kas dar taip gudriai gali vandenį drumsti? Pyksta ir bijo Juozaičio: jis tapo liūdininku, kaip Sąjūdžio laikais V.L. nustumė R. Ozolą Apie tai prie kapo duobės kalbėjo B. Genzelis. O šiemet Seime per Ozolo minėjimą apie šį faktą kalbėjo Juozaitis. Gal Juozaitis ir dar ką žino...

Sėlis rašė...

Jis ir yra naikintojai 2019-03-21 11:32

Vėl sapneliai? Kur įrodymai, kad būtent Radžvilo darbas žlugdant tą “Kitokį judėjimą” ar kaip ten? Mauk iš akiračio, prisitriedęs kiršintojau. Administratoriai turėtų baninti tokius nedelsiant, kurie be šmeižimo nei žingsnio. Arba dėjei įrodymus iškart, arba grauži bananą.

Sėlis rašė...

Įdomu, iš kokios skylės išlenda tie tavo “pasvarstymai” ir kuo “kvepiantys”. Normalus žmogus “pasvarstęs” unitazą nuleidžia.

Sėlis rašė...

Pažiūros gal ir artimos kaikuriais klausimais, bet ne tokios pačios. Užtektų Juozaičio ir aršausių jo šalininkų (kad ir šito idioto besidergiančio komentaruose) paklausti, koks jų požiūris į vatnikus, draugystes su rasieja, 1940-1990 m. okupaciją, lietuvių partizanus, Ukrainą, Krymą. Vien TO užtenka, kad normalesnis tikras patriotas imtų abejoti Juozaičio “tautininkiškumu”.

Anonimiškas rašė...

Sėliau, tu čia apie ką? Apie M.Ivaškevičių? O gal tas Sėlius tai Tatos darbinynkas. Matyt, Juozaičio ir Radžvilo sąjunga būtų per daug didelis pavojus konservatnikų projektui - Šimonytė...

Sėlis rašė...

Tai koks tavo požiūris į “vatnikus, draugystes su rasieja, 1940-1990 m. okupaciją, lietuvių partizanus, Ukrainą, Krymą”, darbinynke?

Anonimiškas rašė...

Sėli, tavo kultūros ir rašymo maniera akurat kaip vatniko. Paskaičiau visus tavo komentarus. "Bezkulturje i bezdorožje". Rimtai kalbėtis beprasmiška, o nesąmonėn drabstytis noro nėra.

Sėlis rašė...

Tai ko vengiat atsakyti? :D Normalius klausimus gi uždaviau. Ar jūs manot, jog jie nereikšmingi, skelbiantis save “tautininkais”?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Skaitytojas rašė...

Gerai, Juozaitis turi trūkumų (kiek iš jų tikrų, kiek tariamų, kitas klausimas). Bet o kas tada geresnis kandidatas? Senstantis bankų driežas? Šveiko skaitytoja, „neatmetanti galimybės“ nuolankiai pritarti federacijai? Vingių Jonas gal? O visi tie Pu&Pu yra beviltiški (daugelis jų nesurinks parašų ir atkris savaime). Taigi lieka Juozaitis, su visais savo trūkumais.

Kitaip tariant, ponas Pikc, Jūs turite tam tikrą autoritetą šiose diskusijose. Pasakykit, už ką Jūsų manymu reikėtų balsuoti?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Gerbiamas Skaitytojau, pirmiausia, aš nesu JOKS autoritetas šiose diskusijose - esu tiesiog eilinis komentatorius "iš gatvės", ir tiek. Autoritetas yra puslapio autoriai.
O dėl balsavimo - nežinau. Manau, lauksiu iki paskutinės minutės ir žiūrėsiu, kas bus - o gal įvyks stebuklas (nemanau :)), ir sveikas protas nugalės tuščias ambicijas? Bet kokiu atveju, mano balsas bus ne dėl to, kad "mano kandidatas", bet dėl to, kad alternatyvos DAUG blogesnės. Šiuo metu "mažesnės blogybės", mano akimis žiūrint, yra tik dvi - Puidokas ir Juozaitis. Nei tas, nei tas didelių šansų (bent jau kol kas) neturi. Teisus V. Radžvilas, sakydamas, kad tai tėra "rinkimais vadinamas spektaklis", ir teisus A. Rusteika, sakydamas, kad masės "nubalsuos" taip, kaip joms lieps "per teleką" - kol, pasak to paties V. Radžvilo, "neliks Lietuvos valstybės". Deja.

Anonimiškas rašė...

Labas vakaras.As turėjau 2 tikslus :1)Kad M.Puidokas rinktų parašus, 2)Uzvesti visuomenę ant kelio dėl patyčių viešoje erdvėje, ir nepagarbos vieni kitiems problemos.As apie Juozaiti taip blogai nemanau, bet gandų yra visokių.Beje, labai sunku atskirti, kur feikas o kur tiesa.

Sodininkas Antaninis rašė...

Jūs savą nuomonę kabinate kitiems? Tada apie padorumą nėr šnekos.

Sodininkas Antaninis rašė...

Prieš gerą pusmetį net baisiausiame sapne nesapnavau, ką dabar perskaičiau Pro patrijoje ir komentaruose. Kad esam šiokie tokie nieko nenustebinsim, BET, kad pasilikom taip priešiškai nusiteikę patys prieš save, Valstybę. Juk atviru tekstu dauguma, Pro patrios organizuotume ''vienijimosi'' vajuje paskelbtas LIETUVOS VALSTYBĖS naikinimo proceso tęsinys. Dar buvo VILTIS, kad....ir staiga radosi protingesnių, reikšmingesnių, gramotesnių, profesionalesnių....INTRIGANTŲ (?)
Esu tik sodininkas, ne profi... tik megėjas. Komentarus rašo raštingi, manau su aukštais diplomais...Vis tik 50 metų po slavų naujausioje istorijoje ir keli šimtmečiai ankstesniais laikais savo padarė. Lyg ir mylime Tėvynę..kožnas atskirai. VIENYBĖ, tik palinkėjimas HIMNE.
"PRO PATRIA", skelbiates krikščioniška esybe. Pabandykite darbais tai patvirtinti.
Ir vis tik, viltis miršta paskutinė....Ach, keista skaityti..."vis vien jo šansai maži"...MUMS JAU NEBEREIKĖS ir tų šansų. Kito karto gali jau nebūti
p.s. dar vienas, paskutinis - rinkimai į Seimą. Bet jei tokioje vienybėje,,,,,

Sėlis rašė...

Nesuprantu jūsų. Juk būtent Pro Patria siūlo vienytis, o juozaitininkai nori likti susiskaldę. Tai kodėl pretenzijos Pro Patriai? Jie tik nori, kad susitiktų visi tautiškų pažiūrų kandidatai, susitartų ir iškeltų iš visų VIENĄ kandidatą, kurį remtų Pro Patria. Kokiomis dar kalbomis reikia parašyti, kad suprastumėte? Jums artimesne - rusų?

item