Vilniaus Forumo pareiškimas dėl bendro Tautos kandidato Prezidento rinkimuose

Artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams nerimą ir susirūpinimą kelia tai, kad net nemėginama tartis dėl bendro tautinių jėgų k...

Artėjant Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams nerimą ir susirūpinimą kelia tai, kad net nemėginama tartis dėl bendro tautinių jėgų kandidato, kurį galėtų paremti visi patriotiški šalies piliečiai ir tautinės politinės jėgos. Rinkiminės sėkmės gali tikėtis tik plataus patriotinės visuomenės susitarimo pagrindu iškeltas asmuo, kurį būtų galima laikyti ne kurios nors partijos ar visuomeninės grupės, bet nacionalinius interesus reprezentuojančiu kandidatu.

Kol kas nėra kandidato, kurio viešojo veikimo mastas ir tikslai peržengtų siaurus partinius interesus ir pakiltų į nacionalinio masto politikos lygmenį: sambūrio Lietuva yra čia remiamas pretendentas į šalies prezidentus A. Juozaitis faktiškai yra Tautininkų ir respublikonų sąjungos, N. Puteikis – Lietuvos Centro partijos, o M. Puidokas – politiškai aktyvių visuomeninių organizacijų atstovas. Lietuvai iškilusių ir sparčiai didėjančių geopolitinių bei saugumo grėsmių akivaizdoje gyvybiškai būtinas šių kandidatų ir juos remiančių jėgų susitarimas dėl bendro kandidato, nes esamas susiskaldymas iš anksto pasmerktų tautines ir patriotines jėgas beviltiškam pralaimėjimui Prezidento rinkimuose.

Šiomis aplinkybėmis laikome esant svarstytina ir siektina mėginti praktiškai įgyvendinti  kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus M. Puidoko iniciatyvą ir siūlymą pradėti kandidatų ir jų rėmėjų derybas dėl vieno tautinių jėgų atstovo Prezidento rinkimuose iškėlimo ir rėmimo. Manome, kad būtina išnaudoti visas – net menkiausias – galimybes siekti tokio susitarimo, nes šiuose Lietuvos ateitį galinčiuose nulemti rinkimuose svarbus kiekvienas patriotiško rinkėjo balsas.

Tokioms deryboms galėtų tarpininkauti ir jų skaidrumą laiduoti iniciatyvinės grupės ,,Santarvė tautos sėkmei“ nariai, kurie būtų pokalbių stebėtojai ir objektyviai informuotų visuomenę apie visų derybose dalyvavusių šalių tikrąsias nuostatas ir nešališkai įvertintų, kiek nuoširdūs jų siekiai tartis ir susitarti vardan Lietuvos ateities.

Esame pasirengę pagal išgales prisidėti prie tokių derybų sėkmės ir rinkimų metu paremti visų patriotinių ir tautinių jėgų iškeltą atstovą – tikrą Tautos kandidatą.

Susiję

Vilniaus Forumas 2400013792552225127
item