Visuomeninės organizacijos ragina atmesti Jungtinių Tautų migracijos sutartį

Grupė visuomeninių organizacijų savaitgalį paskelbė viešą pareiškimą, kuriuo reikalauja atsisakyti pasirašyti Jungtinių Tautų „Pasaulinę ...

Grupė visuomeninių organizacijų savaitgalį paskelbė viešą pareiškimą, kuriuo reikalauja atsisakyti pasirašyti Jungtinių Tautų „Pasaulinę saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartį“. Su visuomene ir net su Seimu nederintą šio dokumento pasirašymą pareiškimo autoriai vadina lietuvių tautos ir Lietuvos išdavyste. Atkreipiamas dėmesys, jog pasirašyti šią sutartį jau atsisakė įvairios demokratinės šalys, tarp jų JAV, Austrija, Estija, Čekija, Australija ir kitos. 

„Pareiškimą išprovokavo tai, jog Lietuvoje vyriausybė suskubo savavališkai paskelbti, kad šią sutartį pasirašys. Nėra gilinamasi, kodėl tą padaryti atsisako įvairūs mūsų NATO partneriai, ignoruojama priešinga visuomenės nuomonė, bandyta net patyliukais apeiti Seimą, kuriam teko savo iniciatyva išsireikalauti šio klausimo svarstymo. Tai serviliškas elgesys. Šalies užsienio reikalų ministerija ignoruoja ne tik valstybės išlikimo ir tapatumo išsaugojimo interesus, bet ir visas pastarojo meto antiglobalistines tendencijas Lietuvos ir kitų Vakarų šalių visuomenėse. JTO migracijos sutartis daro tą patį – radikaliai keičia požiūrį į valstybių sienų apsaugą ir migraciją traktuoja kaip žmogaus teisę. Išnyksta skirtis tarp migrantų ir karo pabėgėlių, migracijos motyvai sutartyje nebėra svarbūs, migraciją siekiama skatinti. Nors formaliai neprivaloma, ši sutartis įtvirtina mūsų visuomenei visiškai svetimą globalistinį požiūrį, numato stebėseną, kaip šalys laikosi jos nuostatų, ir yra pavojinga ypač mažųjų nacionalinių valstybių išlikimui“, - poziciją dėsto vienas pareiškimo iniciatorių politologas, Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Sinica.

Pareiškimą pasirašo Tautos forumas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, atsargos karininkų sąjunga, Studentų ateitininkų sąjunga, Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė, sambūris „Pro Patria“ ir įvairios kitos visuomeninės organizacijos. 

„Sutartis iš esmės kartoja Lietuvai ir kitoms sovietinę okupaciją patyrusioms šalims pažįstamus marksistinio internacionalo principus, pagal kuriuos proletariatas neturi tėvynės ir laiko ja visą pasaulį. Lietuvai kartą jau buvo numatytas M. Suslovo planas „Lietuva bus, tik be lietuvių“. Jį įgyvendinant į Lietuvą buvo masiškai perkeliami kitų TSRS respublikų gyventojai. Dėl kryptingai vykdytos tautų perkėlinėjimo ir dirbtinio maišymo politikos kai kurios TSRS tautos tapo mažumomis savo pačių žemėje. Šiandien tą patį atsiribojimo nuo tėvynės ir „meilės visam pasauliui“ principą skelbia globalistinė neoliberalizmo ideologija. Pasauliniu mastu mėginama įtvirtinti neribotos migracijos ,,teisė“ primetama suverenioms valstybėms tam, kad  transnacionalinės korporacijos galėtų lengvai apsirūpinti pigia klajokliška darbo jėga ir būtų užmaskuota dėl prigimtinės šeimos ardymo išsivysčiusias Vakarų šalis ištikusi didžiulė demografinė  krizė“, - paraleles su sovietine tautų maišymo politika nurodo pareiškimo autoriai.

„Reikalaujame atsižvelgti į tautos ir valstybės išlikimo interesą, gerbti visuomenėje aiškiai dominuojančias antiimigracines nuostatas, neišduoti nacionalinių valstybių suverenumo principo ir nepasirašyti Pasaulinės saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutarties. Sutarties pasirašymą laikysime lietuvių tautos ir valstybės išdavyste“, - apibendrinamas pareiškimas. 

Teksto autoriai taip pat paskelbė to paties turinio internetinę peticiją su šūkių „Reikalaujame nepasirašyti Jungtinių Tautų migracijos sutarties“, kurią gali pasirašyti ir privatūs asmenys. Per kiek daugiau nei parą tą spėjo padaryti beveik pusantro tūkstančio žmonių. 


Susiję

Vytautas Sinica 4556109102632455742

Rašyti komentarą

8 komentarai

nemo rašė...

Paprastas klausimas: o "JAV, Austrija, Estija, Čekija, Australija ir kitos" pasitarė su "tauta", klad reikia tą sutartį atmesti ar tiesiog ėmė ir patyliukais sau nusprendė, tik pats tame nematai problemos dėl priežasties, kad pritari tai pozicijai?

Paprastas klausimas du: jei vyriausybė patyliukais, be parlamentinių diskusijų ir be pasitarimo su tauta (antidemokratiškai) būtų tą JT paiūlymą savo kabinetu atmetusi, irgi vadintum tokį elgesio būdą nepadoriu ar, priešingai, jau sueitų dėl to, kaip minėta, pritarimo rezultatams? Gal net pavadintum politine išmintimi?

Aš buvau supratęs, kad demokratijoje teisę pasirašinėti ar nepasirašinėti sutartis piliečiai deleguoja parlamentui (vyriausybei) per rinkimus, todėl demokratinė valdžia tebėra VALDŽIA, o tiesioginiai referendumai yra rengiami tik išimtiniais ir svarbiausiais klausimais. Nes tai labai sudėtingas, ilgas ir lėtas, ir dar brangus dalykas. Ir dalyvavimo referendumuose statistiką ne kartą parodė, kad tas pasitarimas ne išganymas...

Čia Sinica rizikuoja nuslysti į populizmą. Nes jei pats kada nors taps premjeru, tai pasirašys krūvą karinių, ekonominių, humanitarinių, kultūrinių ir kokių tik nori susitarimų. Nes TAM ir buvo išrinktas. Ir jam nepatiks, jei kiekviena proga sinicos iš kitų grupių pradės komentuoti, kad jis tironas antidemokratas, kuris niekina tautą ir su ja nesitaria.

Tai pasakius: Sinica, kritikuok į valias Migracijos susitarimo nuostatas ir aiškink motyvus jų nepriimti. Gal tu teisus. Turbūt tu teisus. Teisus ir dėl būtinų diskusijų parlamente.

Bet šiuo klausimu priekaištas apie "pasitarimą su tauta" yra emocijas dirginantis populistinis argumentas, grynai emociniu pagrindu, o ne demoktratinės praktikos ir doktrinos. Nei vienoje šalyje.

Anonimiškas rašė...

Didžiausia problema, kad mes dar neįpratę „skaityti tarp eilučių“ ir nematome artėjančios „totalitarinės ideologijos“, kurios kaip kadaise brėžia pasaulio „šviesia viziją“ be tautos sąvokos. Jiems tauta – tai žemės sklypas su tam tikru žmonių skaičiumi be istorinės etnokultūrinės jungties. Jų didžiausias priešas – tautos suvereniteto sąvoka. Kuo mažiau vietiniai suvokia šią sąvoką, tuo geriau: juk toks pasaulis lengviau valdomas. Beje, kai kurie teigia, kad pas mus pabėgeliai „neužsilaiko“ dėl prastos ekonomikos: ar gali būti mažiau toliaregiška pozicija? Juk jeigu kada nors Lietuvoje mums pavyks sukurti ekonominę gerovę, tai ši sutartis ir jos strateginė kryptis visvien galios. Tokios „geranoriškos ir nekaltos“ sutartys gali virsti standartais ir kitais teisiškai privalomais dariniais... Tokiai sutarčiai būtinas tautos forumas ar net referendumas, nes sąlyginai tai Konstitucijos 9 str. Svarbu suvokti, kad tik įžvalgios ir į ateitį žiūrinčios Tautos išsilaiko, o tokios, kurios mąsto „tik šios dienos realijomis“ – tiesiog greit išnyksta.

Anonimiškas rašė...

Nesutinku su jūsų pozicija: tikroje demokratinėje valstybėje tokie klausimai sprendžiami tiesioginės demokratijos būdu, t.y. referendumu, nes pats sutarties turinys ir galimi padariniai gali sietis su LR Konstitucijos 9 straipsniu: "Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu." Todėl šalys, kurios referendumo nesurengė šiuo klausimu, tarsi ir neturėtų pasirašyti. Atsiminkite, kad pagal LR Konstitucijos 148 straipsnį: "Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos.", todėl jūsų teiginys, kad tai turėtų spręsti parlamentas - gali būti jūsų LR Konstitucinės teisės nepilnas išmanymas.

Pikc rašė...

Tai - ir dar tautą ir valstybę saugančios bei jas į pavojų statančių pozicijų sulyginimas (kaip čia neprisiminsi "progresyviistų" bandymų Brazaitį sulyginti su Paleckiu?). ;)

Anonimiškas rašė...

Kaip supratau Nemo tik atkreipė dėmesį, kad rinkta valdžia turi turėti pasitikėjimą, ir jis nieko prieš, jei žmonės pagelbės mūsų mylimai valdžiai apsispręsti dėl invazinių rūšių užvežimo plano.

Anonimiškas rašė...

Brangus referendumas? Čia ypatingai svarbus klausimas, kurio pasekmės gali būti dar brangesnės. Pabandytų tokį dalyką Šveicarijoje prastumti...

Unknown rašė...

Ši migracija yra tikrai ne pabėgėlių nuo karo problema.Tikri pabėgėliai glaudžiasi stovyklose Turkijoje ir Libane.O į ES veržiasi organizuoti,jauni stiprūs vyrai,jėga įveikiantys kordonus ir sienas.Jie turi pinigų,tūkstančius sumokėti už atgabenimą į Europą.Su savim jie nešasi tik neapykantą ir deginanti norą keršyti sočiai ir taikiai Europai.Nuo mažens jie matė tik smurtą,tik žudynes ir prievartavimus,ir visu tuo pragaru jų diktatoriai kaltino Vakarus.Jie nesiruošia priimti vietinę kultūrą ir prisitaikyti.Jie su putomis ant lūpų šaukia,kad pasikeisti turėsim mes,neteisingai gyvenantys ir tikintys.Tai puikiai iliustruoja situacija jų apgyvendintuose rajonuose,kai antai Molenbeke.Ten neveikia Belgijos įstatymai ir policija jau bijo ten lankytis.Rajonas tapo nekontroliuojama teroristų ruošimo baze.Jaigu nesipriešinsim tokie Molenbekai atsiras ir pas mus.

Anonimiškas rašė...

Turome reikalauti Vyriausybės su visu Ministrų kabinetu ATSISTATYDINIMO!

item