Advento apmąstymai: II Advento savaitė, II Advento sekmadienis

Šv. Jonas Krikštytojas Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apm...

Šv. Jonas Krikštytojas
Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Išrinktoji tauta! 
Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. 
Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą 
jūsų širdies džiaugsmui 

(Šv. Mišių introitas)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 11, 1–10 – Viešpaties Mesijas bus pilnas Šventosios Dvasios dovanų ir atkurs pirmykštę Rojaus sodo palaimą, kurią sugriovė nuodėmė.

Rom 15, 4–9 – Krikščionių bendruomenė jau dabar yra kviečiama gyventi šia Kristaus atnešama taika ir vienybe.

Mt 3, 1–12 – Jonas Krikštytojas kviečia ir mus „duoti tikrų atsivertimo vaisių“ ir nesiguosti ta mintimi, jog esame saugūs, nes esame Jo Bažnyčios nariai.

Bažnyčios žodis:

Dievas nesusiejo išganymo su mokslu, protu, turtu, ilgalaike patirtimi, ypatingais gabumais, su retomis dovanomis ar tuo, ko visi nėra gavę. Jis susiejo išganymą su tuo, kas patenka į absoliučiai kiekvieno: jauno, seno, bet kokio amžiaus ir klasės, skirtingo proto ir skirtingo turtingumo žmogaus rankas. Viešpats išganymą susiejo su tuo, ką visi Jam gali duoti, ką bet koks žmogus, kad ir kas jis būtų, gali Jam duoti. Truputis geros valios – tai yra viskas, ko reikia norint laimėti dangų, kurį Jėzus susieja su nusižeminimu, su tapimu mažu, paskutinės vietos užėmimu, paklusnumu, širdies tyrumu, dvasios vargingumu, teisingumo meile, ramybės dvasia. Tikėkimės, nes Dievo gailestingumo dėka išganymas yra taip arti mūsų, mūsų rankose, ir mums tereikia tik trupučio geros valios, kad tai pasiektume.

Pal. Karolis de Fuko

Melskimės 

Garbingas šventasis Jonai Krikštytojau, didžiausias pranašas tarp gimusiųjų iš moters (Lk 7, 28), nors tu buvai pašventintas dar motinos įsčiose ir gyvenai labiausiai nekaltą gyvenimą, vis tiek savo valia pasitraukei į dykumą, kad ten pasišvęstum griežtos atgailos vykdymui. Išmelsk mus savo Viešpatį malonės, kad būtume visiškai neprisirišę, bent savo širdyse, prie žemiškųjų gėrybių ir imtumės krikščioniško apsimarinimo, kartu su vidiniu susikaupimu ir šventosios maldos dvasia.

Jesės medis

8. Juozapas – iš pavydo broliai pardavė Juozapą į vergiją. Tačiau padedamas Viešpaties iš vergo tapo Egipto krašto valdytoju ir išgelbėjo daugybę žmonių nuo bado. Juozapas simbolizuoja Kristų, kuris buvo parduotas savo brolio apaštalo, tačiau Tėvas prikeldamas Jį padarė viso pasaulio Karaliumi, kuris mus maitina pačiu Savimi.

Perskaityk ir apmąstyk: Juozapo istorija (Pr 37,3-4. 12-24. 28; 45,3-13).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 6 diena

Nekaltoji Mergele Marija, leisk man nuolat apie Tave galvoti ir nepamiršk manęs, kol aš pamatysiu Tavąjį grožį danguje. Ten aš dar karščiau Tave šlovinsiu ir mylėsiu, o mano Motina, mano Karaliene, puikiausioji, tyriausioji, Nekaltoji Mergele Marija.

3 Sveika Marija


Susiję

Robertas Urbonavičius 3072455757760832117

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item