Zigmas Zinkevičius. „Gana žemintis“

bernardinai.lt nuotrauka  Prisimindami iškiliausią šalies kalbininką su skaitytojais dar kartą dalijamės paskutiniu jo interviu.  ...

bernardinai.lt nuotrauka 
Prisimindami iškiliausią šalies kalbininką su skaitytojais dar kartą dalijamės paskutiniu jo interviu. 

***

Dar prieš dvidešimt metų profesorius Zigmas Zinkevičius buvo tikras, kad lietuvių kalbos pozicijos įtvirtintos tiek, jog jai niekas nebegresia. Tačiau, baigiantis trečiajam nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiui, su nuostaba stebime paradoksalią situaciją lituanistikos nebelieka tarp prioritetų. Galbūt nebeliko grėsmių lietuvių kalbai? 93-iuosius einantis vienas iškiliausių šių laikų lituanistų, dešimčių reikšmingų veikalų autorius, aštuntosios Vyriausybės švietimo ir mokslo ministras Z. Zinkevičius įspėja: jei tuoj pat nesusiimsime, prarasime gimtąją kalbą – šiandien ji išgyvena pačius sunkiausius laikus.

Profesorius visada pasižymėjo kalbėjimu be užuolankų, aštriu žodžiu. Sulaukęs garbaus amžiaus jis apgailestauja, kad šiandien šis ginklas ir telikęs. „Siunčiu velniop visus, kas kėsinasi į lietuvių kalbą“, – grūmoja Zigmas Zinkevičius. Gal kas ims ir paklausys?

– Jus tikriausiai pasiekė naujienos apie šiuo metu vykdomas pertvarkas Vilniaus universitete. Filologijos fakultete, kuriame dirbote 50 metų, nebeliks iki šiol buvusių katedrų (tarp jų Lietuvių kalbos, Baltistikos ir visų kitų), o jų vietoje atsiras penki nauji dariniai – Literatūros ir kultūros tyrimų, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų, Taikomosios kalbotyros, Baltijos kalbų ir kultūrų bei Užsienio kalbų institutai. Kaip tai vertinate?

– Neseniai kartu su kitais mokslininkais pasirašiau prašymą Vilniaus universiteto rektoriui, kad neatsakingos iniciatyvos būtų sustabdytos, bet jokio atsakymo negavau.

Tai dabar Filologijos fakultetas bus toks – sudėliotas iš institutų, visiškai neatspindinčių Vilniaus universiteto tradicijų? O kur lituanistika, kur baltistika? Tai į kokius institutus bus išskirstyti dabar dirbantys lituanistai? Fakultete, visais laikais buvusiame lietuvybės bastionu, nebelieka įsipareigojimo lituanistikai? To nebuvo net sovietų laikais. Lietuvių kalbos katedra, kurios vadovu buvau, išgyveno įvairių sukrėtimų, tačiau kad būtų kėsinamasi į ją kaip instituciją, to tikrai nebuvo.

Jei žinotų, kas dabar dedasi, pats Muravjovas-Korikas paplotų per petį reformatoriams ir pasakytų „maladiec!“

Tam, kam šauna į galvą tokie pertvarkos scenarijai, norėčiau priminti, kad lituanistikos prioritetas įtvirtintas mūsų šalies įstatymuose. Kitas dalykas: kas būtų Vilniaus universitetas be lituanistikos, baltistikos studijų? Būtent jos yra mūsų išskirtinumas ir stiprybė, tuo esame žinomi pasaulyje. Po šitų reorganizacijų atrodys, kad Filologijos fakultetas pradeda savo istoriją tik nuo 2017 metų.

Man visiškai nesuprantama, kam prireikė atsiriboti nuo tradicijos, nubraukti tai, kas iki šiol padaryta per tiek metų. Per lituanistiką, baltistiką Vilniaus universitetas išėjo į pasaulį. Jei ne šie mokslai, jis būtų tiktai eilinis provincijos universitetas. Dabar norima visa tai nubraukti.

– Ar per visą jūsų patirtį Vilniaus universitete buvo toks laikotarpis, kad nebūtų egzistavusi Lietuvių kalbos katedra ar rektorius, kuris būtų siekęs ją naikinti ar sujungti?

– To nebuvo ir būti negalėjo. Tokį rektorių pasiųsčiau velniop. Dar visa laimė, kad, kaip suprantu, bent klasikinės filologijos pavadinimas išlieka, nors ir sujungtos su kitomis specialybėmis į kažin kokį dirbtinį darinį. Panaikinti klasikinės filologijos padalinį būtų pati didžiausia kvailystė. Pats Vilniaus universitetas prasidėjo nuo lotynų kalbos studijų, t.y. nuo to, ką dabar vadiname klasikine filologija. Be klasikinių kalbų ir lituanistika sunkiai įsivaizduojama. Net pirmoji lietuvių kalbos gramatika buvo parašyta lotyniškai, o kur dar Pilypas Ruigys, Mykolas Lietuvis, Kojelavičius ir kiti? Tai į ką čia panašu, kad Lietuvoje niekas nemokės perskaityti jų raštų? Pats mūsų bendrinės kalbos tėvas Jonas Jablonskis buvo lotynų kalbos mokytojas. Į visa tai dabar numoti ranka, naikinti? Sunkiai suvokiama nesąmonė.

– Kaip būtumėte reagavęs, jei tokia iniciatyva būtų iškelta jums einant švietimo ir mokslo ministro pareigas?

– Aišku kaip dieną: neprileisčiau to. Apie grėsmes lituanistikai Vilniaus universitete mano laikais ir pagalvoti nebuvo galima. Aš būčiau iš karto velniop pasiuntęs tokius pseudomokslininkus, kurie kelia ranką prieš gimtąją kalbą.

Negalima savo rankomis griauti tai, ką universitetas yra sukūręs. Didžiąją gyvenimo dalį tyriau lietuvių kalbą, jos istoriją, kartu ir pačios mūsų tautos istoriją. Švietimo ministro pareigos man buvo kaip teorinių lituanisto tyrimų praktinė tąsa. Kaip ugdysime jaunąją kartą, tokią ir ateitį turėsime. Tada svarbiausias uždavinys buvo sudaryti Rytų Lietuvos moksleiviams galimybę mokytis lietuvių kalba. Nors visko, ką buvau užsibrėžęs, pabaigti nepavyko, džiaugiuosi, kad pasiekiau tam tikrą lūžį, kurio jau niekas nepanaikins.

Negaliu suprasti, kokia tos pertvarkos priežastis. Kaip jie tai aiškina?

– Na, teigiama, kad dėl šių permainų taps efektyvesnė universiteto vadyba, universitetas pakils tarptautiniuose reitinguose…

– Kokia čia dar, atsiprašant, vadyba? Tai griovimas. Kaip universitetas kils, jei išdraskoma tai, kas iki šiol gerai veikė? Kils universitetas tik tada, kai tarnaus mokslui, savo šaliai ir Tautai, o ne kažin kieno ambicijoms ir neatsakingiems, sunkiai suvokiamiems užmojams. Tokie reformatoriai žiūri vienadienės naudos. Jiems nerūpi, kas bus po kelių dešimtmečių. O man rūpi ateitis, o ne artimoji jo būklė. Dėl to aš jiems kartais užlipu ant nuospaudos. Dabartinėje situacijoje tik tą ir tegaliu. Nesuprantu, kodėl dabar tam niekas rimtai nepasipriešina?

– Galbūt lituanistikoje nebeliko tokio masto asmenybių, kokių buvo Jūsų kartoje.

– Iš tiesų gaila, kad Amžinybėn jau išėjo tokie mano kolegos kaip Aleksas Girdenis, dialektologijos specialistas, kartu su kuriuo kadaise paskelbėme naują lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją, ar mano bičiulis Vytautas Mažiulis, didžiausias prūsų kalbos specialistas. Jie to neleistų. Darėme viską, kas įmanoma, kad išsaugotume lituanistiką net gūdžiausiu sovietmečiu. Deja, mano senųjų bičiulių nebėra, o ir man nedaug beliko.

– Kaip paaiškintumėte paradoksą, kad lituanistika, mūsų laikais, kaip atrodo, stumiama į užribį, augo tais laikais, kai ją slėgė sovietmečio suvaržymai?

– Lituanistika mums buvo tarsi Tautos dvasios apraiška. Studijuoti lietuvių kalbą, jos tarmes, istoriją, baltų kalbotyrą mums buvo tarsi paties Dievo įsakyta. Nuo septintojo dešimtmečio pabaigos Vilniaus universitetas pradėtas vadinti pasauliniu lituanistikos ir baltistikos centru. Pradėjome leisti žurnalą „Baltistica“, netrukus turėjome jau ne vieną mokslų daktarą (dab. habilituotą daktarą – red. past.), pasirodė virtinė reikšmingų lituanistikos mokslo darbų. Taip kūrėme lituanistikos židinį Vilniaus universitete. Praleidau prie jo visą gyvenimą.

– Galbūt lituanistikos institucinis atstovavimas nebereikalingas, nes mūsų dienomis lietuvių kalbai nebeliko jokių rimtų grėsmių?

– Grėsmės niekur nedingo. Imkime svetimų asmenvardžių rašybą. Tas įstatymas turi būti priimamas labai apdairiai, kitaip valstybė turės bėdų. Na, gerai, kažkas gauna naują asmens dokumentą – su pirmajame lape originaliai įrašyta pavarde, su visomis lenkiškomis raidėmis. Tada tą rašybą reikia įvesti į visas sutartis, visas bankų sąskaitas, visokios rūšies kvitus ir t.t. Nes kitaip ateina žmogus į banką, ir niekas jam nieko neduoda, nes pavardė užrašyta ne taip. Visa tai padaryti – milžiniškos išlaidos. Dėl to įstatymą reikia taip suformuluoti, kad visas tas išlaidas, susijusias su naujai įrašyta tapatybe, žmogus dengtų iš savos kišenės, o ne iš valstybės, t.y. mūsų visų. Tad jeigu tai neišvengiama, tada bent turi būti aiškiai pasakoma: nori keisti pavardės rašybą – teks pačiam mokėti visas su tuo susijusias išlaidas.

– Prezidentė savo metinėje kalboje itin daug kritikos pažėrė švietimo reformatoriams, supeikė jų neįgalumą. Ar pelnytai?

– Jau anksčiau esu sakęs, kad reformuojant švietimą ne išviršines jo formas reikia kaitalioti, bet žiūrėti turinio. Ugdyti Tėvynės meilę ir patriotizmą, neniekinti tokių sąvokų kaip tautiškumas ir lietuvybė. Tėvynės meilės ir patriotizmo diegimas yra reikalinga kaip oras.

Nereikia žavėtis tokiomis neva moderniomis pažiūromis kaip tvirtinimas, esą šiandieniniame pasaulyje tautinės valstybės modelis jau yra pasenęs, kad tautos sąvoką reikia sutapatinti su pilietinės visuomenės sąvoka ar panašiai. Mums dažnai trūksta tvirto tautinio stuburo. Valdžios vyrai turėtų atsisakyti nuolatinio dairymosi baikštaus zuikio žvilgsniu į kaimynus, atsikratyti baiminimosi, ką šie pasakys. Gana žemintis. Reikia neniekinti lietuvių kultūros, o Vakarais reikia sekti apdairiai ir kritiškai. Iš Vakarų imkime tik tai, kas mums naudinga, nepasiduokime trumpalaikėms madoms. Mados ateina ir praeina, o pamatiniai dalykai lieka amžini. Kas nors šią akimirką gali atrodyti ultra madinga, o po keliolikos metų mada pasikeis ir dėl to gali būti net sarmata. Tai, kas tikrai svarbu, liks svarbu visada. Auginkime Tėvynę mylinčią jaunąją kartą ir prieš nieką nesižeminkime.

– Atrodo, niekas valstybėje jau nežino, kaip tai pasiekti.

– Pradėkime nuo konkrečių dalykų. Pirmiausia reikia sustabdyti lietuvių kalbos ir lituanistikos griovimą. Ne naikinti lituanistines katedras Vilniaus universitete, ne jungti su kažkuo į dirbtinius darinius, o priešingai – stiprinti, saugoti ir puoselėti. Kaip minėjau, lituanistikos prioritetas yra šalies įstatymuose, o įstatymus reikia vykdyti. Kokia nauda iš įstatymo, jei gyvenime jis nevykdomas? Atrodo, reikia konkretesnių, aiškiau apibrėžtų teisinių priemonių lituanistikos prioritetui įgyvendinti. Kitaip tai liks tik tušti žodžiai.

Galbūt mano pažiūros mūsų dienų „moderniems“ žmonėms pasirodys pasenusios, bet aš jų nekeisiu. Mano pažiūros susiklostė dar prieš karą ir karo metu Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Per savo gyvenimą mačiau daug valdžių, bet pažiūrų niekada nekeičiau. Toks jau esu, toks ir mirsiu.

– Profesoriau, ar nėra keista, kad šiandien, užuot žengę į priekį, turime įtikinėti dėl savaime suprantamų dalykų, kad iš naujo mokytumės vertybių?

– Prieš keliolika metų rašiau, kad į ateitį žiūriu optimistiškai, kad lituanistikos židinys, prie kurio teko išbūti visą gyvenimą, niekada neužges. Bet dabartinės naujienos iš Vilniaus universiteto nedžiugina. Tada rašydamas tuos žodžius nelaukiau, kad vos po keliolikos metų lituanistikai Vilniaus universitete iškils ta grėsmė. Tai kažkoks farsas. Juk mūsų laikai atnešė tiek daug gero. Vien techninės galimybės ko vertos. Jei dabar būčiau jaunas mokslininkas, išnaudočiau moksliniame darbe visas tas puikias technines galimybes, kurių tada nė nesapnavome. Gal tuo tik mano gyvenimas ir skirtųsi, jei reikėtų jį nugyventi ir vėl. Bet pagrindinis principas išliktų nepajudinamas: mokslas turi tarnauti gyvenimui ir savajai Tautai.

Per savo ilgą gyvenimą esu matęs ir šilto, ir šalto. Dabar mano gyvenimo kelias jau artėja prie saulėlydžio, aš tai žinau ir jūs tai žinote. Man skaudu matyti tas tragikomiškai neatsakingas iniciatyvas, apie kurias kalbėjome. To negalima leisti. Turime būti tvirti ir išmintingi.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“, kalbino Jūratė Kielė


Susiję

Zigmas Zinkevičius 9016712185050307614

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-07-02 18:12

  perspėjimas laiku. Norint sugiauti valstybę, reikia sugriauti universitetus. Šie "reformatoriai" tuo ir užsiima.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-07-02 20:43

   Teisinga pastaba. Bet.., - norint išsaugoti tautą/nacionalinę valstybę/ nereikėjo stoti į žulikų sąjungą. Žulikų taktika kandžioti iš visų galų, ko auka išsikvėps ir leisis pribaigiama. Vienintelė dabar išeitis, kuo greičiai lipti iš to šūdo lauk.

   Panaikinti
 2. Labai geras pokalbis su Profesoriumi, kuris iki šiol išliko tikras kovotojas už lietuvybę, už lietuvių kalbą, jos kultūrą. Bet ar daug šiandien Profesorius beturi ištikimų pasekėjų? Daugelis tarsi zuikiai sulindo į krūmus ir patys nežino ko laukti. Bijo puldinėjimų, užgauliojimų, kurie oi kaip darosi panašūs į KGB braižą. Gal klystu? Nežinau...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-07-04 17:52

  Manau, kad naikinti lituanistikos katedras VU - nesusipratimas arba net nusikaltimas. Kalbininkai lituanistai kartu su klasikinių kalbų specialistų ir istorikų žiedu, ypač tie, kurie yra labai garbaus amžiaus ir parašę daugybę mokslinių darbų, mūsų jaunoje valstybėje turėtų būti laikomi ne mažiau kaip visa išmanančiais žyniais, lietuvių tautos gelmenų adeptais, tikraisiais didžiaisiais lietuvių tautos diplomatais, jų balso ir svaraus žodžio turėtų būti visuomet paisoma, juos pakylėčiau aukščiau Seimo, į Aukštuosius parlamento rūmus. Juos siūlyčiau kviesti į televiziją, radiją, jų nuomonė turėtų būti ypač gerbiama, pasitinkant valstybės šimtmetį jiems turėtų būti suteikiamos išskirtinės privilegijos ir sąlygos.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Profesorius - teisus. Teisi būtų ir žurnalistė, jeigu visa tai, ką ji skelbia, būtų tiesa: dukrai skaudu, kad Z.Zinkevičiaus darbai ir idėjos stumiami į užmarštį, kad Vilniaus Universitete naikinama lituanistika ir Baltistika. Bet gi tai nėra tiesa. Žvilgtelėkime į šį dokumentą - http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-7/S-2017-7-6.pdf. Jeigu man pavyko rasti šį Senato nutarimą, tai juo labiau jis turėtų būti pažįstamas žurnalistei Jūratei Kielei. O jeigu pažįstamas, tai kam reikia kelti tokį šurmulį ir aistras?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Katroj vietoj žurnalistė neteisi? Tamstos nurodytas dokumentas kaip tik patvirtina jos teiginį, kad "Filologijos fakultete, kuriame dirbote 50 metų, nebeliks iki šiol buvusių katedrų (tarp jų Lietuvių kalbos, Baltistikos ir visų kitų), o jų vietoje atsiras penki nauji dariniai – Literatūros ir kultūros tyrimų, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų, Taikomosios kalbotyros, Baltijos kalbų ir kultūrų bei Užsienio kalbų institutai."

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-02-23 11:24

  Per tą laiką nuo šio interviu pasirodymo universitete niekas į gerąją pusę nepasikeitė, tiktai darbuotojams buvo neoficialiai pagrasinta spaudoje nepasitenkinimo nereikšti ir dar su senjorais (į pensiją išėjusiais dėstytojais) „pakalbėti“, kad ir jie to nedarytų. Dar buvo mėginta kažkokių pijarinių akcijų surengti, bet, kaip paprastai ir būna su valdiškais mėginimais pijarintis, tai buvo apgailėtina.

  O dabar amžinybėn iškeliavo paskutinis iš senųjų profesorių, kur nebijojo garsiai ir griežtai pasakyti teisybės. Nebeliko nieko, kas galėtų drąsiai ir tiesiai kvailystes pavadinti kvailystėmis. Taigi atrodo, kad kvailystės dar kurį laiką tęsis.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2018-02-23 11:56

  Deja, deja, visa tai kas vyksta ir čia aprašyta - visai ne kvailystės. Tai sistemingas naikinamasis darbas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dar vienas (iš daugelio) to naikinamojo darbo etapas: http://alkas.lt/2018/02/20/v-stundys-socialdemokratu-dovana-lietuvai-vasario-16-osios-proga/

   Panaikinti
 7. Autizmo spektro sutrikimai aukštajame moksle2018-02-23 12:36

  Gal Jūs ir teisus, bet kai matau ir girdžiu vyriausiąjį katedrų griovėją, jis man nelabai panašus į šėtoniško gudrumo blogio įsikūnijimą; ne, jis panašesnis į savo sapnuose paskendusį žmogėną, nuoširdžiai įtikėjusį, kad yra vadybos genijus, ir džiaugsmingai pasakojantį lėkštus juokelius iš populiarių vadybos vadovėlių. Tikrai ne taip įsivaizduotume blogio genijų. Arba, pavyzdžiui, paimkim Liaulių Traidotą Subinių; jis irgi nepanašus į gudrų šėtono tarną, o tik į naivų gunktelėjusį komjaunimo sekretorių pilku švarkeliu, entuziastingu (nors ir prikimusiu) kvykčiojimu nešantį į mases politbiuro nutarimus. Žodžiu, tie, kam, pasak Profesoriaus, Muravjovas-Korikas paplotų per petį, gyvenime atrodo kaip komedijos personažai.

  Bet jų veiklos visuma, žinoma, tapo visai nebejuokinga. Ir visai nusipelno to globėjiško paplojimo per petį.

  AtsakytiPanaikinti
 8. "Z. Zinkevičius įspėja: jei tuoj pat nesusiimsime, prarasime gimtąją kalbą – šiandien ji išgyvena pačius sunkiausius laikus."
  Jeigu dabar sunkiausi laikai - na tai jau truputeli atitrukes nuo realybes. Palyginkit Smetonos laiku kalba ir dabartine laikrasciuose - barbarizmu ir svetinybiu zenkliai maziau dabar.

  O socialinius ir humanitarinius mokslus gerai pramezt labai reikia - jiems sudarytos siltnamio salygos. Paziurekit i reikalavimus atestacijoms ir publikacijoms bei monografijoms. Visokiuose institutuose sedi daug sudmaliu, kurie per pertvarkas bus pravalyti - del to ir pasipriesinimas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Faktorius Impaktorius2018-02-25 01:32

   Tiksliuosius irgi. Nes iš tiesų jie dirba tik savo pačių statusui ir savireklamai. Kiek buvo triukšmo dėl kažkokių super lazerių VU. Bet sakykit, jeigu iš tikrųjų jie sukūrė tuos super lazerius, kuriuos visa Japonija perka, tai kodėl, po galais, skrisdami į konferencijas jie vis dar prašo apmokėti bilietus, o ne skrenda ten nuosavais lėktuvais? Kur tos jų jachtos, kur tos nuosavos salos? Ar nebus tik čia išpūstas savireklamos burbulas?

   O iš tikrųjų visus technologijos stebuklus sukuria firmos, o ne kažkokie institutų daktarai habilitavičiai. Visi tie arogantiški dinai zaurai, niekinantys humanitarus, savo apšepusiuose institutuose dirba tik savo įvaizdžiui ir guodžiasi tų savo Reuters duomenų bazių iliuzijomis. O tie Reuters'ai už tai susirenka pinigus ir niekas jiems daugiau nerūpi.

   Panaikinti

emo-but-icon

item