Vilniuje įvyko Nacionalinio susivienijimo suvažiavimas

Gegužės 21 dieną Vilniuje, viešbutyje Best Western Hotel, įvyko partijos Nacionalinis susivienijimas suvažiavimas. Jame dalyvavo 132 balsavi...

Gegužės 21 dieną Vilniuje, viešbutyje Best Western Hotel, įvyko partijos Nacionalinis susivienijimas suvažiavimas. Jame dalyvavo 132 balsavimo teisę turintys delegatai. 

Suvažiavime priimtos rezoliucijos dėl nepaprastosios padėties ir priemonių nacionalinės gynybos stiprinimui, o taip pat viešas laiškas dėl Lietuvoje vykdomos, Kremliaus terminais, „denacifikacijos“, ir būtinybės stabdyti šį reiškinį.

„Įvesdamas nepaprastąją padėtį Seimas suteikė nemotyvuotus įgaliojimus policijos pareigūnams be teismo sprendimo sustabdyti bet kurios žiniasklaidos priemonės veiklą vien dėl galimo kurstymo diskriminuoti asmenis įsitikinimų bei pažiūrų pagrindu. Naudodamasi nepaprastąją padėtimi  Vyriausybė savo nuožiūra ėmė neribotai naudoti valstybės rezervą, kurį be adekvačios kontrolės ėmė švaistyti ne žlungančiam šalies smulkiajam verslui palaikyti ar žmonių socialinėms reikmėms tenkinti, o įvairioms ideologinėms programoms, tyrimams ir juos vykdančioms parazitinėms institucijoms bei įstaigoms finansuoti. Tapusi vienintele Europos Sąjungoje valstybe, kuri visoje savo teritorijoje paskelbė nepaprastąją padėtį, valdančioji dauguma, spaudžiama tarptautinių lobistų ir Lietuvai nedraugiškų jėgų, politinė valdžia suteikė sau teisę neleisti visuomenei rengti protestų jautriausiais visuomenei klausimais,“ – konstatuojama rezoliucijoje dėl nepaprastosios padėties nutraukimo. 

„Per ilgai visos diskusijos apie gynybą apsiribojo jai skiriamo BVP procento skaičiavimu. Būtinas visapusiškas požiūrio į gynybą atsinaujinimas, visuotinis šaukimas, paskatos piliečių ginklavimuisi, efektyvūs mobilizacijos ir miestų gynybos planai. Būtiną suvokti, kad Lietuva pati sprendžia savo likimą, tad pati yra svarbiausias savo valstybingumo gynėjas, ir tuo remti visą gynybos politiką. Būtina matyti gynybą platesniame kontekste, suprantant, kad būtinos jos dalys yra gimstamumo skatinimas, socialinės atskirties mažinimas, lygybės prieš įstatymą užtikrinimas, įtampų kurstymo vengimas, pagarbos rezistencijai puoselėjimas ir patriotinis ugdymas šalies mokyklose,“ – rezoliuciją dėl būtinų priemonių nacionalinei gynybai stiprinti apibendrino partijos pirmininkas profesorius Vytautas Radžvilas. 

Suvažiavime taip pat pritarta viešam laiškui dėl būtinybės stabdyti Lietuvoje „minkštosiomis“ priemonėmis vykdomą „denacifikaciją“ – Kremliaus siekius Ukrainoje visiškai atitinkančias, nors be karinės agresijos mūsų šalyje vykdomas sistemingas pastangas slopinti ir išnaikinti Lietuvoje tautinę savimonę, patriotinę istorinę atmintį, kalbinį nacionalizmą ir suverenaus valstybingumo troškimą apskritai. 

Atvirame laiške reikalaujama Lietuvos atstovų visuose formatuose skatinti maksimalią šalių karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, reikalauti skubaus ir supaprastinto Ukrainos priėmimo į ES, nedelsiant gražinti į mokyklas karinį-patriotinį ugdymą, parengti visuomenės sutaikymo ir pilietinio sutelkimo programą, nacionalinio transliuotojo laidose nutraukti piliečių priešinimą, finansiškai skatinti žiniasklaidoje patriotinio ugdymo programas, stabdyti visuomenę kiršinančius įstatymų projektus (ypač skatinančius narkotikų, svaigalų, šeimos sampratos liberalizavimą), skirti pakankamą finansavimą supažindinant visuomenę su svarbiais istoriniais tyrimais, išsaugančiais istorinę lietuvių tautos ir valstybės atmintį, gražinti valstybėje deramą pagarbą ir rūpestį Lietuvos laisvės kovų ir pasipriešinimo okupaciniams režimams, įskaitant Birželio Sukilimo, dalyvių atminimo įamžinimui. Atskiras dėmesys skiriamas rezistencijos neigimui, siūlant drausti Tautos didvyrių juodinimą. Rengėjų siūlymu, abejonės dėl Tautos didvyrių įamžinimo privalo būti paremtos nacionalinių ar tarptautinių teismų sprendimais, o nepagrįsti išpuoliai prieš rezistencijos dalyvius laikytini išpuoliais prieš  lietuvių tautos genocido aukas. Laiškas baigiamas reikalavimu viešinti metodiškai rezistencijos dalyvius šmeižiančius asmenis.

Suvažiavimo metu taip pat atnaujintos kolegialių organų sudėtys, išreikšta valia dalyvauti savivaldos rinkimuose ir aptartas požiūris į savivaldą bei konkrečiai šiuos rinkimus, pristatyta finansų ataskaita.


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 3609054069981024499

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2022-05-25 10:47

  NS norisi palinkėti sėkmės ir ... išminties. Protingų žmonių pas jus nemažai, o su išmintimi striuka. Kaip ir didžiumoje vakarų pasaulio. Jeigu su vidaus politika, kaip ir viskas tvarkoje, tai patekus į užsienio politikos zoną, prasideda pievos (liaudiškai sakant). Netgi paprasčiausi terminai tampa nebesuprantami. Ką reiškia nugalėti Rusiją? Susinaikinti su visu pasauliu? Kaip galima pasiekti taiką, nepaliaujamai tiekiant ginklus ? Baltųjų rasė ir taip jau nyksta smagiais tempais, tai reikia pagreitinti tą procesą ? Pagaliau į kokią ES norima priimti kariaujančią Ukrainą ? Yra daugybė ir kitų klausimų, bet žinau, kad išmintingų atsakymų nesulaukčiau, o tik vatnyko etiketės.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-05-25 14:19

   Aš irgi pastebėjau, kad su išmintimi striuka. Tereikėjo rimtesnio sukrėtimo ir išmintis išseko.

   Panaikinti
  2. Pala, patikslinkite - tamsta išmintimi laikote stojimą putinistinės Rasiejos (aha - tos pačios, kurioje tebegarbinami visokie leninai ir stalinai, kurioje tebesvaigstama apie "deržavos" (t.y. imperijos) atkūrimą (turbūt nereikia priminti, ką tai MUMS reikštų?) pusę? Į AGRESORĖS (kuri, beje, ISTORIŠKAI mums priešiška ir kuriai iki šiol tebesame "prybaltaj-fošystaj"), nusprendusios, kad gali sunaikinti tautą ir valstybę vien todėl, kad jų egzistavimas jai nepatinka, pusę? Išmintimi laikote stojimą prieš užpultos aukos (beje, mums DRAUGIŠKOS) teisę gintis ir pagalbą jai? Ne, tai ne išmintis - tai kitaip vadinama. LABAI kitaip.
   O dėl demagogijos apie baltąją rasę - eikite apie ją ruskiams papasakoti: juk būtent JIE užpuolė ir masiškai žudo ne tik tos pačios rasės, bet netgi giminingos etninės grupės žmones. Kad būtų VISAI aišku, tokie postringavimai yra gryna demagogija, nes, vadovaujantis tokia 'logika", Ukraina turėtų tiesiog rusams pasiduoti "vardan taikos ir baltosios rasės išsaugojimo" - tada rusai puls Moldovą, kuri irgi turės pasiduoti dėl tų pačių priežasčių, paskui, aišku, ateis ir mūsų eilė (ir mes turėtume pasiduoti), paskui - lenkų, čekų, slovakų ir t.t. ir pan. Prisimenate putkos žodžius - "rasiejos teritorija nesibaigia niekur"? Tai va, tamstos demagogija siūlo BŪTENT TOKĮ scenarijų. Ačiū, bet ne. :)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2022-05-27 12:46

   -> Pikc Kažinkavičius 2022-05-25 22:14

   Šiaipjau... hmmm .... Nacionalinis SUsivienijimas padarė keletą klaidų regionuse. Ir pakankamai rimtų. Atvyko visiškai nepasiruošę, o auditorijos akivaizdoje V. Radžvilui prisipažinus, kad jis nekompetentingas atsakyti į rimtus praktinius klausimus, NS dainelė Seimo rinkimuose buvo sudainuota. Bet ir paskui NS, visiškai nesuvokdami susidariusios padėties rimtumo ir kaip veikia mažoritarinės rinkimų sistemos mechanizmai, nei piršto nepajudino, kad ištaisytų susidariusią padėti. Ir rinkėjai regionuose tai puikiai matė. mato jie tai ir dabar. Ir kalbamuoju momentu NS regionuose - bent jau kai kuriuose - traktuojama kaip sistemos leidžiama ir galimai slaptomis dotacijomis retkarčiais (kad netaptų perdaug savarankiški) pamaloninama dirbtinė opozicija, 90 % atvejų šnekanti apie tai, kas vyksta kažkur ir toli. Ir jeigu NS mano, kad ,,kaip nors'', tai labai klysta. O štai po atviro NS laiško Šeimų Sąjūdžiui pernai metais NS taip smarkiai pasigadino sau reikalus, kad faktiškai užkirto sau kelią laimėti bet kokį rinkėjų palankumą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2022-05-27 16:08

   Šeimų Sąjūdžiui :)) Kam tie vatnykai įdomūs?

   Panaikinti
  5. "Anonimiškas 2022-05-27 12:46" - Tikra problema, kai daug "Anonimiškų", sunku suprasti, su kuo kalbiesi (na, išskyrus "Anonimiškas 2022-05-27 16:08" atvejį - ten degeneracija tokia akivaizdi, kad su niekuo nesupainiosi. Net labiausiai atsilupę "vatnykai" nervingai rūko kampe, kaip sako. :)).
   Grįžtant prie Jūsų komentaro: nežinau, ar esate ir ankstesnio komentaro ("Anonimiškas 2022-05-25 10:47") autorius, bet aš atsakinėjau būtent į jį - tiksliau, į tą dalį, kuri prasideda nuo "Jeigu su vidaus politika, kaip ir viskas tvarkoje, tai patekus į užsienio politikos zoną, prasideda pievos (liaudiškai sakant)." - ir iki galo. Jūs gi rašote grynai apie VIDAUS reikalus, ir apie tai aš nieko nerašiau (nors ir turiu šiuo klausimu "atskirąją nuomonę").

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2022-05-27 22:23

   -> Pikc Kažinkavičius2022-05-27 20:28

   Mano komentaras - 22.14. O ,Anonimiški'' atsirado ne iš niekur: atidžiau įsižiūrėjus į NS panašu, kad ,,Anonimišku'' būti parankiau. O ypač po vieno ką tik pasirodžiusio V. Sinicos post'o FB. Jame kalbama apie aljansą, kurį D.Britanija pasiūlė Ukrainai ir kad tame aljanse dalyvautų Baltijos šalys. Pats aljanso projektas visiškai nestebina, tai ir Trijų Jūrų koncepcija, ir anglosaksų tandemo stiprinimas Rytų Europoje, nors pastarojoje tiek JAV, tiek ir UK yra kur kas populiaresnės už ES branduolio duetą - jeigu jį galima taip pavadinti - Prancūziją ir Vokietiją, kurių lankstymąsi Maskvai, siųlant netgi Ukrainos žemes mainais į rusiškas dujas ir naftą, anglai pamatė jau seniai ir todėl parodė Briuseliui špygą - ir teisingai padarė. Prie šio projekto aptarimo bus galima sugrįžti vėliau. Svarbiau kas kita: V. Sinica ir Nacionalinis Susivienijimas pirmieji itin staigiai sureagavo į anglų apsakytą projektą. Stebėtinai operatyvi ir dinamiška reakcija. Ir matant V. Sinicos bei V. Radžvilo tekstus kyla įtarimas, kad jie į siūlomą Ukrainos-Lenkijos-Lietuvos-Latvijos Estijos projektą sureagavo ne savo galva, o kažkieno paliepti. Ir čia vėl tenka prisiminti LŠS atvirą laišką Nacionaliniam SUsivienijimui, be to, tiksliai žinau iš pačių Nacionalinio Susivienijimo narių, kad preš pernai metų gegužės 15 d. Šeimų Sąjūdžio renginį kai kas iš NS tikrai ragino žmonės LŠS renginyje nedalyvauti. Pikc, neabejoju, kad supranti, ką turiu omenyje. Vadinasi, prie britų siūlomo aljanso kažkodėl pirmieji suskubo NS - ir esu priverstas pasakyti: o jeigu NS yra tik tarpiniai emisarai? Nes jų veikla prieš pernai metų gegužės 15 d. LŠS renginį kelia daug klausimų, į kuriuos neatsakyta iki šiol.

   Panaikinti
  7. Ko ten triedi dėl to LŠS? Žemaitijos kremlinai labai patinka ar šiaip Prigožino pysorius? Аш уж шеймас тик дуокит рублю!

   Panaikinti

emo-but-icon

item