Į karą Ukrainoje - lietuvių desantas

Vakarų ekspresas Prieš tris dienas į Rusijos užpultą bei karo liepsnų apimtą Ukrainą iš Lietuvos išvyko pirmieji savanoriai, kurie dirbs ins...

Vakarų ekspresas

Prieš tris dienas į Rusijos užpultą bei karo liepsnų apimtą Ukrainą iš Lietuvos išvyko pirmieji savanoriai, kurie dirbs instruktoriais: ukrainiečius karius apmokys, kaip naudotis sunkiąja, iš Vakarų gauta, ginkluote, dirbs medicinos ir kt. srityse.

Iš viso per keletą dienų savanoriais vykti į karo zoną Ukrainoje valią išreiškė apie 30 lietuvių, tarp kurių yra ir klaipėdiečių.

Apie tai, kas tokie gali vykti į Ukrainą ir prisidėti prie agresorės Rusijos armijos stabdymo, kokius dokumentus reikia turėti, koks bus savanorių vaidmuo, ir kitus specifinius su neeiline misija susijusius niuansus interviu „Vakarų ekspresui“ pasakojo visuomeninės organizacijos „Lukšų vyrai“ įkūrėjas bei lyderis Gintautas Mauricas. Šis kaunietis 24 metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir yra išėjęs į atsargą.


Į frontą nevyks


Pradėjote rinkti savanorius iš Lietuvos, kurie pasiryžę vykti į Ukrainą ir padėti kovoje su okupacine Rusijos armija. Nuo kada tai vyksta, kiek žmonių jau atsiliepė ir kada planuoja išvykti pirmieji savanoriai?

Prasidėjo viskas praėjusį šeštadienį. Dar penktadienį buvau nutaręs pats vykti į Ukrainą, pradėjau rinkti informaciją. Kitą dieną susirašėme su TV laidų autoriumi Šarūnu Jasiukevičiumi iš „Praeities žvalgo“.

Jis koordinuoja pabėgėlių iš Ukrainos klausimą: parvežimą, nuvežimą iki sienos, apgyvendinimą ir t. t. Šarūnas manęs paklausė, ar aš imčiausi koordinacinių veiksmų dėl savanorių vykimo į Ukrainą, nes yra krūva žmonių, kurie nori prisidėti ir vykti į karo apimtą šalį. Aš sutikau ir pradėjome judinti tuos dalykus.

Iš pradžių susisiekėme su Valstybės saugumo departamentu, asmeniškai - su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Uždavėme klausimus, gavome atsakymus. Be Vyriausybės leidimo niekas negali prisijungti prie kitos šalies karinių pajėgų.

Pradėjome teisėto vykimo savanoriauti į Ukrainą įforminimo procedūras, konsultacijas. Mes važiuojame savo noru. Nesame kariškiai, bet tarnavę Lietuvos kariuomenėje. Kai kurie turi patirties ir Prancūzijos svetimšalių legione. Rimti vyrai, kurie gali mokyti, pasidalyti patirtimi.

Savo ruožtu Ukraina praėjusį šeštadienį paskelbė, kad rinks ir svetimšalių karių legioną, o sekmadienį paviešino algoritmą, kaip tai gali vykti. Danijos vyriausybė jau leido šios šalies piliečiams prisijungti prie svetimšalių legiono. Tikimės, kad artimiausiomis dienomis bus ir analogiškas sprendimas iš Lietuvos Vyriausybės.

Tad tie, kurie vyks dirbti instruktoriais, galbūt galės legaliai prisijungti ir prie svetimšalių karių legiono Ukrainoje bei realiai dirbti tą darbą, kurį puikiai išmano. Tik viską reikia derinti su Ukrainos ambasada Lietuvoje. Svarbu, kad žmonės nesiimtų savarankiškų, nelegalių veiksmų.

Šiuo metu yra apie 30 savanorių. Pirmadienį, vasario 28-ąją, į Ukrainą išvyko pirmieji keturi.

Tad dabar jau kalbame apie du būdus fiziškai savo tiesioginiu dalyvavimu karo apimtoje šalyje prisidėti prie Ukrainos: tai - savanoriai, kurie dirbs instruktoriais, ir tie, kurie galės dalyvauti realiuose kariniuose veiksmuose, kaip svetimšalių legiono dalis?

Taip. Mūsų organizacija „Lukšų vyrai“ tarpininkauja tik dėl instruktorių vykimo į Ukrainą, o dėl legiono, kaip minėjau, dar reikia sulaukti mūsų Vyriausybės sprendimo.

Kokios būtų savanorių-instruktorių funkcijos Ukrainoje? Ar tektų vykti į frontą?

Pabrėšiu, kad į karo fronto liniją per mūsų organizaciją jie nevyktų. O funkcijos būtų tokios, kokia yra savanorio specializacija, žinios. Tarkime, paramedikų išsilavinimą turintieji apmokys teikti pirmą medicinos pagalbą bei vykdys praktinės medicinos darbus. Mokys gelbėti gyvybes.

Tie, kurie turi patirties sunkiosios ginkluotės srityje, dirbs instruktoriais ir apmokys, kaip naudotis ta ginkluote, kurią dovanoja Vakarų valstybės. Kalbu apie prieštankinę ginkluotę, priešlėktuvinės gynybos raketinius kompleksus „Stinger“ ir kt. Dauguma išvykstančiųjų moka angliškai, rusiškai, tad galės vertėjauti, tarpininkauti, išversti specifines ginklų naudojimo instrukcijas.


Reikia ekipuotės


Kas tokie gali vykti: ar visi norintieji, ar tik turintys specialių įgūdžių? Ar būtina mokėti ukrainiečių kalbą? Ar gali vykti į karą Lietuvos kariuomenės kariai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Lietuvos šaulių sąjungos nariai?

Ukrainiečių kalba nėra privaloma. Labai gerai, jei žmogus moka anglų, rusų kalbas. Jei moka tik anglų, irgi nieko baisaus, nes bus jaunų ukrainiečių, kurie supras ir išvers. Bet kas vykti savanoriu į Ukrainą negali: pirmiausia tai turi būti Lietuvos kariuomenėje tarnavęs žmogus.

Buvęs kariškis, tarnybą atlikęs šauktinis, baigęs bazinius apmokymus. Jis privalo turėti atliktą karinę tarnybą patvirtinančius dokumentus, kurie turi būti išversti į ukrainiečių kalbą ir notariškai patvirtinti. Dabartiniai, profesinę karo tarnybą atliekantys kariai negali vykti. Jie reikalingesni čia, Lietuvoje. Labai prašau esamų karių nepalikti tarnybos ir nevykti į Ukrainą.

Baziniai mokymo kursai, atlikti Savanorių pajėgose ar Šaulių sąjungoje, irgi pripažįstami kaip atlikta tarnyba. Žmogus turi žinoti, kaip naudotis ginklais, turėti karybos pagrindus, mokėti apginti save karo zonoje. Funkcijų ten įvairių gali būti.

Žinoma, reikia su savimi turėti ir galiojantį pasą. Pirmieji lietuviai, kurie išvyksta į Ukrainą savanoriauti, yra buvę profesionalūs kariai.

Jei atitinka juridinius parametrus, to negana: reikia patiems apsirūpinti ir ekipuote, inventoriumi. Kokios paramos dabar reikia, ko trūksta?

Pirmiausia - oficiali Lietuvos kariuomenės uniforma jokiais būdais netinka. Reikia turėti vadinamąjį multicamą: universalią, kamufliažinę, karinę aprangą, kuri artima Ukrainos karių uniformai. Įsigyti galima įvairiais kanalais, specializuotose parduotuvėse Lietuvoje - taip pat.

Gauname finansinę paramą tiek iš Lietuvos, tiek iš JAV ir patys ieškome kanalų, kur galima įsigyti į ukrainiečių uniformas panašiausią aprangą. Tarpininkausime įsigyjant tiems, kuriems jos trūks.

Savanoris turi vykti su visa karine ekipuote, pritaikyta darbui su AK serijos automatais, kuriuos gaus Ukrainoje savigynai: tai - uniforma, šalmas, šarvinė, taktinė liemenės, klausos apsaugos, pirmos medicinos pagalbos priemonės. Savanoris privalo pats apsiginti, jei įvyktų konfliktas su Rusijos kariais, ir nereikėtų jo apsaugai skirti papildomų Ukrainos karių.

Neseniai padovanojo ir kuro, tad stengsimės ir juo aprūpinti, nes į Ukrainą vieniems teks nuvažiuoti savo transportu, patiems, kitus pavėžės kompanijos su savo autobusiukais iki pat vietos.

Prašytumėme nesikreipti tų, kurie neturi nieko, nes kol kas vienam koordinuoti viską sudėtinga. Galiu tik atiduoti tai, ką aš turiu pats. Dabar trūksta ekipuotės ir apsaugos priemonių: šalmų, šarvinių liemenių, pirmosios medicinos pagalbos priemonių.

Prašau šratasvydžio mėgėjų: jei turite ekipuotės elementų, kurių nenaudosite bent porą mėnesių, - paskolinkite ar padovanokite. Taip pat reikia talpyklų kurui transportuoti (su juo - problemos Ukrainos teritorijoje), sausų maisto davinių arba konservų kelionei ir nuvykus tenai, medicinos priemonių.

Kadangi veiklą pradėjome vykdyti tik nuo praėjusio šeštadienio, tos paramos kol kas nėra daug, bet ji gaunama.


Dvi savaitės


Ar nesibaiminama, kad Rusija gali kerštauti Lietuvai už paramą Ukrainai ne tik technika, kariniu inventoriumi, ginkluote, bet ir žmogiškaisiais resursais?

Mes jau pradedame atsilikti nuo Danijos, kuri leido savo piliečiams vykti kariauti į Ukrainą svetimšalių batalione. O prognozuoti Rusijos veiksmus nesiimsiu, nes tai - neįmanoma.

Kaip Jūs asmeniškai modeliuotumėte karo tarp Ukrainos ir Rusijos baigtį?

Per dvi savaites Rusijos karių Ukrainoje nebeliks. Kariuomenės pagrindo - tikrai. Patys matome, kaip viskas vyksta, kiek karinės įrangos Ukrainai viena po kitos dovanoja užsienio šalys. Greitai nustos skraidyti lėktuvai su desantininkais tiek iš Rusijos, tiek iš Baltarusijos.

Visa sparnuota ir sraigtuota technika greitai bus sunaikinta „Stingeriais“. Toks pats likimas bus ir su tankų kolonomis. Kai tik nuo 2014 metų karui su Rusija besiruošę ukrainiečiai visu pajėgumu, visa širdimi ir protu pradės naudoti Vakarų atsiųstą ginkluotę, viskas pasikeis.

Rusų kariai patys pasitrauks arba bus sunaikinti. Galės 200-ieji (taip vadinamas krovinys, gabenantis lavonus) traukiniais vežti juos.

Rusijos politikų prognozuoti negaliu, bet Ukraina karo fronte atsilaikys. Tiek dvasia, tiek fiziškai. Atminkime, kad pradės veikti ir užsieniečių legionas, o jame - jau tikrai patyrę, užgrūdinti, profesionalūs kariai, matę ir šilto, ir šalto.

Ar tikite, kad Rusijos kitu taikiniu gali tapti Baltijos šalys, konkrečiai - visada Ukrainą aukščiausiu politiniu lygiu palaikanti Lietuva?

Jeigu aš klystu ir mano prognozės apie karo baigtį nepasitvirtins, tai po kelerių metų greičiausiai ir mes tapsime taikiniu. Jei Rusijos žmonės patys nenuvers savo neprognozuojamos valdžios. Panašiai, kaip kalbėjo apie Baltijos šalis, Lietuvą, sakė ir apie Gruziją, Ukrainą.

Ir matėme, kad į šias valstybes buvo įsiveržta. O ta retorika Baltijos šalių, Lietuvos atžvilgiu nekinta. Galbūt pats caras ir nepasako, bet savo mintis jis išreiškia per dvaro klouną. Tokį, kaip Vladimiras Žirinovskis, kuris seniai aiškina, kad mus reikia nušluoti nuo žemės paviršiaus. Matome, kad po kurio laiko tai, apie ką kalba tokie klounai, virsta realybe.

Jei mes nesustabdysim Rusijos Ukrainoje, po kurio laiko sulauksime jų tankų prie savo sienos.

Ko galėtų pasimokyti Lietuvos žmonės iš ukrainiečių, stojusių į kovą su agresore, didžiausia pasaulyje valstybe Rusija?

Mes jau pasimokėme. Tapome nepaprastai vieningi ir visais įmanomais būdais remiame Ukrainą. Pagrindinė frazė, kurią visi turi išmokti: „Русский военный корабль, иди нахуй!“ (liet.: Rusų karini laive, eik velniop!).

Sėkmės ir dėkoju už pokalbį. Слава Україні! Героям слава!


Ukrainos ambasados Lietuvoje informacija (2022 02 26)


Užsienio šalių piliečių, norinčių įstoti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretas, dėmesiui!

Reikia atvykti į Ukrainos teritoriją ir kreiptis į artimiausią teritorinį komplektavimo centrą. Punktų sąrašas: https://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.html.

Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, kurie patvirtina karinį pasiruošimą arba karinės tarnybos atlikimą, su vertimu į ukrainiečių kalbą.

Klaipėdoje nurodomas vertimų biuras „Baltijos vertimai“ (Liepų g. 5-116, tel. +370 685 45011), kuriame minėti dokumentai bus išversti nemokamai.

Susiję

Lietuva 8393270341105288342
item