Seimo nariai dėl asmenvardžių kreipėsi į Konstitucinį Teismą

www.alkas.lt Sausio 25 d., kai Prezidentas pasirašė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą Nr. XIIIP-535(2), pažeidžiantį Val...

www.alkas.lt

Sausio 25 d., kai Prezidentas pasirašė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą Nr. XIIIP-535(2), pažeidžiantį Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinį statusą ir įteisinantį mūsų šalies piliečių asmens dokumentuose asmenvardžių įrašus ne valstybine kalba ir nelietuviškais rašmenimis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos pastangomis 37 Seimo nariai kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT).

Jie prašo KT įvertinti, ar priimtos įstatymo pataisos neprieštarauja Konstitucijai.

Konstitucijoje sakoma, kad jeigu piliečių vardai ir pavardės Lietuvos piliečio pase būtų rašomi kitokiais, ne lietuviškais rašmenimis, būtų ne tik paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos principas, bet ir sutrikdyta valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų veikla. Dėl to piliečiams būtų sunkiau įgyvendinti savo teises bei teisėtus interesus ir būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas jų lygybės įstatymui principas.

„Esame priversti kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes manome, kad Seime priimtas įstatymas yra pavojingas Lietuvos valstybinės kalbos likimui. Tikiuosi, kad teismas priims teisingą sprendimą“, – sako LVŽS frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Be to, pasak kreipimosi iniciatoriaus LVŽS frakcijos nario Seime akademiko Eugenijaus Jovaišos, Konstitucinis Teismas, labai aiškiai ir daug kartų pasisakė, kad asmenvardžių užrašymas tapatybės dokumentuose nelietuvių kalba reikštų valstybinės kalbos statuso, nustatyto Konstitucijos keturioliktame straipsnyje, paneigimą. Taip pat iškraipytų piliečių lygybės įstatymui principą, kuris nustatytas Konstitucijos dvidešimt devintame straipsnyje.

Anot Seimo narių, nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba.

Lietuvos piliečio pasas yra oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, t. y. asmens pilietybę.

37 Seimo nariai išreiškia viltį, kad Konstitucinis Teismas laikysis jau ne kartą pačio teismo priimtų nuostatų dėl valstybinės lietuvių kalbos vartojimo.Susiję

Kalbos politika 796023594380562764

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2022-01-25 23:12

  Kokie keistuoliai - vis nepatenkinti. O ponas Dūda tai net labai patenkintas, savo Feisbuke net pagyrė, kad GN gera kryptimi pasuko...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2022-01-26 00:41

  "Anot Seimo narių, nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba."

  Nesąmonė. Pasitikrinkit faktus, prieš keldami tokio masto teiginius.

  "In Germany, do they allow people with an 'ñ' in their name to have that on their documentation?

  muehsam
  ·
  2 yr. ago
  European Union (Germany)
  Yes, absolutely. You can have any symbol from the Latin alphabet, including accented letters and additional letters that are not used in German, such as Þ from Icelandic. It's the "String.Latin" subset of Unicode, defined … somewhere.

  The machine readable part of IDs only has the 26 letter base alphabet, with the usual German conversions, so Ü is UE, ẞ is SS, etc. Not sure what they would turn Þ into, but there is probably a standard for that, and I assume it would be TH. Accented letters than aren't Ä, Ö, or Ü simply drop the accent.

  But today those become less relevant since new IDs have a chip which has the name in Unicode."

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-01-26 11:33

   Žmonės ne tik pasitikrina faktus. Įsivaizduokite, jog tarp jų yra ir tų, kas nuolat dirba su kitų šalių dokumentais.
   Be to, kalba ne apie tai. Kalba apie tai, kad už svetimšalių ištekėjusių pavardės panaudotos dingstimi pradėti varyti lauk VALSTYBINĘ kalbą iš valstybinės raštvedybos! Pasas - valstybinės raštvedybos dalis. Įrašai iš jo plinta į daugybę kitų dokumentų, registrų, raštų, dauginasi gal net geometrine progresija. Tik mūsų Seimo nariams QWX istorija pasu pasibaigia - pažiūrėjai ir atgal į rankinuką įdėjai...

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2022-01-26 11:50

   Atkreipčiau dėmesį, kad pačiame šiame Pro Patria puslapyje straipsniuose kitų kalbų asmenvardžiai užrašomi autentiška forma, pvz.: "JAV žurnalistų klasė švelniai tariant buvo pasipiktinusi Kyle Rittenhouse išteisinimu."

   Kodėl taip daroma? Todėl, kad tokios yra lietuvių kalbos normos, kurios leidžia kitų kalbų asmenvardžius užrašyti arba adaptuojant, užrašant pagal tarimą, arba užrašant autentiška forma. Taigi, kitų kalbų asmenvardžių užrašymas autentiška forma jau yra įsitvirtinusi lietuvių kalbos normų sistemos dalis, ir tai nekelia jokių problemų lietuvių kalbai, jos vartojimui.

   VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 3 punkte nustatyta:

   "3.1. Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą adaptuojami, t. y. pateikiami pagal tarimą.

   3.2. Mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, specialiuose tekstuose, taip pat oficialiuose dokumentuose (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentus) kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos formos, o labiau paplitę vietovardžiai dažniausiai adaptuojami.
   Autentiškos ir adaptuotos asmenvardžių formos gali būti pateikiamos pagrečiui (viena iš jų skliaustuose).

   Pastaba. Asmenvardžių rašymą Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose nustato kiti teisės aktai.

   3.3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami atsižvelgiant į jų tarimą ir lietuvių kalboje vyraujančias tradicijas arba transliteruojami paraidžiui.

   Pastaba. Rusų kalbos asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami pagal Lietuvių kalbos komisijos aprobuotą instrukciją (Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija. – Vilnius : Mokslas, 1990).
   3.4. Visų šalių asmenvardžius ir vietovardžius rašant pagal minėtus bendruosius principus, išlaikomos tradicinės formos, pvz.: Karolis Didysis, Petras Pirmasis, Anglija, Lenkija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Daugpilis, Dauguva, Krokuva, Paryžius, Varšuva, Viena, Genuja, Mantuja.

   3.5. Kitų kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai rišliame tekste gramatinami – jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės. Adaptuoti asmenvardžiai ir vietovardžiai dažniausiai gramatinami ir kai teikiami nerišliame tekste."

   Taigi, matome, kad kitų kalbų asmenvardžių užrašymas yra VLKK sunormintas, ir nurodomi du užrašymo būdai: adaptuojant arba užrašant autentiška forma. Taip pat matome, kad LR pasams kažkodėl padaryta išimtis tarp visų kitų oficialių dokumentų, kuriems nurodomas būtent kitų kalbų asmenvardžių užrašymas autentiška forma.

   Kiek pagrįsta tokia išimtis LR pasams ir kiek ji atitinka šią lietuvių kalbos normų sistemą? Manyčiau, išimtis yra nepagrįsta ir nesusijusi nei su lietuvių kalbos poreikiais, lietuvių kalbos normomis, nei su valstybinės kalbos statusu, o siejasi grynai su politiniais sumetimais, tautinės daugumos santykių su tautinėmis mažumomis politika.

   LR pasai yra surašomi valstybine lietuvių kalba, ir kitų kalbų asmenvardžių užrašymas autentiška forma, tai darant pagal lietuvių kalbos normas, niekaip neveikia nei valstybinės kalbos statuso, nei fakto, kad taip darant pasas yra vis vien visas surašytas valstybine lietuvių kalba. Lygiai kaip sakinys Pro Patria puslapio straipsnyje - "JAV žurnalistų klasė švelniai tariant buvo pasipiktinusi Kyle Rittenhouse išteisinimu" - yra pilnai lietuvių kalbos sakinys, nepažeidžiantis lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statuso.

   Panaikinti
  3. "Anonimiškas 2022-01-26 11:50", Ar neatsibodo tą pačią "šyzą" po kiekvienu straipsniu rašinėti? ;)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2022-01-26 14:24

   Pikc Kažinkavičius, tai ką pasakytumėte apie tai, kad Pro Patria puslapis pats rašo kitų kalbų asmenvardžius autentiška forma? Ar jie išduoda lietuvių kalbą? Ar jie nesilaiko lietuvių kalbos normos? Ar čia dvigubi standartai, patys rašo kitų kalbų asmenvardžius autentiška forma, bet aršiai protestuoja prieš "valstybinės kalbos išdavikus", kurie daro tą patį. Čia tik Nacionalinio Susivienijimo politinis žaidimas ar kaip?

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2022-01-27 12:14

   Pro Patria puslapis nėra valstybinis dokumentas. Nesuprantu ką čia vapalioji.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2022-01-27 12:57

   Vadinasi, neginčijate to, kad kitų kalbų asmenvardžių rašymas autentiška forma atitinka lietuvių kalbos normas ir nekelia lietuvių kalbai bei jos valstybiniam statusui jokios žalos?

   Jeigu Pro Patria ir kitoje žiniasklaidoje, mokslinėje ir specialiojoje literatūroje, oficialiuose dokumentuose kitų kalbų asmenvardžių rašymas autentiška forma atitinka lietuvių kalbos normas ir nekelia lietuvių kalbai bei jos valstybiniam statusui jokios žalos, kokiu būdu vienintelėje oficialių dokumentų rūšyje - asmens dokumentuose - naudojant kitų kalbų asmenvardžių autentiškas formas atsiranda žala lietuvių kalbai ir jos valstybiniam statusui?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2022-03-04 08:10

   O tau nedašyla, kad Vokietijoje (visų pirma Vakarų) po Antrojo pasaulinio karo vykdoma išvokietinimo ir tautos savimonės naikinimo programa, prisidengiant denacifikacija. Denacifikacija gerai, bet kam naikinti tautiškumą? O tai vienas iš natūrinių socialinių eksperimentų. Ar ne Berlyne buvo pirmi "meilės paradai" LGBT propagandai?

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2022-01-26 15:58

  Tai ne lietuvių KALBOS normos, tai neatlaikyto POLITINIO + VERSLO SPAUDIMO komisijai padariniai! Pradžioje tai buvo leidybos, žiniasklaidos, prekybos vIArslo spaudimas. Jie aiškino, jog būtent „iš didelės kultūros" nurodomas knygų autorių pavardžių tik rašytinis originalas (o anksčiau mūsų knygose būdavo ABU ORIGINALAI: skambesio - viršelyje, o antraštinio lapo kt.pusėje ir rašytinis!). Tikroji to priežastis buvo ne kultūra, o verslo sąnaudų mažinimas. Kaip ir žinių portaluose - juk ne tik dvejopai pateikiamos pavardės užimama i-erdvė kainuoja, bet ir teksto autoriams, vertėjams, redaktoriams reikia už papildomą darbą sumokėti! Per metus juk išbyra iš TAVO kišenės :( :( :( .
  Valstybės užduotys ir tikslai NE VISADA turi teisę sutapti su verslo ryklių lobistų tikslais!!! Nes pastarųjų tikslas vienas - mažiausiomis sąnaudomis didžiausias pelnas. Ir jiems nusispjaut, kad, pvz., oro bendrovių išradimas - beveidės, nutautintos QWXinės pavardės trukdo teisingumui, teisėsaugai be klaidų atlikti savo darbą, trukdo Interpolui išgaudyti per valstybių sienas ten ir atgal siuvančius net ir stambius karo, kriminalinius, valstybinius, finansinius nusikaltėlius, t.y., talkina nusikalstamumui (taip pat ir pasų falsifikatų verslui)! O daugumai žmonių ilgainiui sunaikina jų pavardės skambesio originalą, jos supanašėja, „suanglėja" (= beveidės).
  Ko galėtų tokiu atveju imtis VLKK, LKI, jei politikai įsiklausytų, mokytųsi iš sektinų užsienio pavyzdžių? - Ogi valstybė turėtų skirti tiek, kiek reikia lėšų NEATIDĖLIOTINAI (mes NUSIKALSTAMAI atsilikome!) LK el. žodynų, įv. kalbinės informacinės lit-ros pačiomis įvairiausiomis temomis ir kuo patrauklesnės sandaros leidybai! VLKK su LKI galėtų įtraukti į savanoriavimą ir moksleivius, ir garbaus amžiaus filologus bei kalbininkus (skiriu juos sąmoningai). Vienas iš tokių leidinių - elektroninis asmenvardžių ir vietovardžių perrašos el.žodynas. Kadangi jie pradžią padarė, NEMOKAMAI aprūpinčiau visą spaudą, leidybą, žiniasklaidą, politikus jais, kad neverktų, jog kiekvieno tikrinio vardo perraša juos į bankrotą nuvarys. Programėlė paspartintų šį darbą, tad į bankrotą juos turėtų nuvaryti BAUDA už išsidirbinėjimą ir tyčinį kenkimą, valstybinės kalbos varymą. Taip pat finansuočiau ne tik gramatikos klaidų taisymo programėlę, bet ir teksto kalbos stilių padedančias pagerinti, parinkti tinkamiausią žodį.
  Jau seniai tarp Kremliaus ir Vakarų vyksta kalbų kova - katra kalba užkariaus pasaulį. Ir Kremlius šiai sričiai pinigų skiria kaip kad ginkluotei! Vos atsirado žodynų bei enciklopedijų talpinimo internete galimybė, ir jie akimirksniu ten atsidūrė! Didžiausi daugiatomiai. O mūsų pinigai kur ėjo? - Spalviniams bukletams apie NIEKĄ? Kaip SĄŽININGIEMS ir PROFESIONALIEMS mūsų vertėjams tekdavo ir vis dar tenka versti į gimtąją kalbą? - Ogi neretai ir per dvi kalbas - kalbos, iš kurios verti, žodį versti į bet kokią kitą kalbą (pvz., į vokiečių/italų/lenkų ar kt., iš tos į rusų, ir tik tada jau yra vilties atkapstyti tinkamiausią lietuvišką atitikmenį! Tad ar reikia stebėtis vertimų kokybe? Juk užsakovas neleidžia ilgai kapstytis: šiandien pateikto teksto gatavą vertimą jam atiduok VAKAR, o ne tada, kai būsi ramus dėl kiekvieno žodžio ar sąvokos tekste ( tarpu užsienio užsakovas klausdavo, kada galima tikėtis jo gatavo!).
  Jei mūsų kalbos vartotojų mažai, tai nesuteikia teisės politikams jų pačių rankomis tokią kalbą galutinai pribaigti! Priešingai - jai reikia skirti dar daugiau dėmesio, negu milžiniškų tautų kalboms.
  O kol kas patarčiau žodžio/vardo skambesio bet kokia kalba paieškoti kad ir Forvo.com. Tik reikia būti atidžiam, nes žodis gali būti kad ir 10 kalbų vienodai rašomas, tačiau kiekviena kalba jis kitaip skambės!

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2022-01-26 21:53

  Neapsikentęs reikalavimų paklusti ir vykdyti ultimatumus R. Juška išklojo, kas vyksta valdančiojoje koalicijoje
  - lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/26/news/neapsikentes-reikalavimu-paklusti-ir-vykdyti-ultimatumus-r-juska-isklojo-kas-vyksta-valdanciojoje-koalicijoje--22189635
  Esą, koalicijoje nesitariama, tik įsakinėjama, kaip balsuoti. (Prisimenate, darbo Seime pradžioje GL posėdžių metu su didžiausiu malonumu ,,diriguodavo" - rodė pakeltą arba nuleista pirštą?).
  „Dėl to, kad tik kaip nors išliktume valdžioje, mes šiandien atsisakome savo vertybių, savo rinkimų programos. Iš mano pozicijų žiūrint, buvimas dabartinėje koalicijoje yra kolaboravimas“, – mano liberalas."

  Tačiau - negi SS, dosniausias PL draugas - geriausias pasirinkimas, jei nori trauktis?!!
  Gal galima pasikalbėti su ,,neklaužadomis"?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2022-01-27 13:34

  > Anonimiškas, 2022-01-27 12:57
  Gerbiamasai, tamsta taip suplakate į vieną absoliučiai skirtingas sritis, skirtingas paskirtis, funkcijas bei poveikius, kad net rankos nusileidžia - mūsų aukšt. mokyklos išleidžia žmones be loginio mąstymo, be daugybės piliečiui mąstyti būtinų žinių pagrindų?
  Tamstos klausimai rodo, jog tamstai nuo abėcėlės pradėti viską aiškinti reikia, kad bent šiek tiek ši tema tamstai pašviesėtų. Žinote, tam tikrai net neverta skirti laiko, nes juk esate užsispyręs nepripažinti piliečio PAREIGŲ, valstybės reikmių. Tik duokite man pasą, kur viskas būtų nelietuviškai parašyta.
  Gal pradėkite nuo pamąstymo, kodėl KITA pusė, kita valstybė mūsų (ar iš bet kurios kitos šalies atvykusiai) nuotakai jos santuokos dokumente mūsų valstybine kalba nerašo? Nors jiedu gyvens nuotakos valstybėje! - Todėl valstybės dokumentus SAVO kalba rašo, kad su tapatybe susiję dokumentai išduodami naudoti juos išduodančios valstybės VIDUJE, kiekvienam piliečiui suprantama TOS VALSTYBINE kalba! Pasas - ne dekoracija. Jis turi be trikdžių DIRBTI, atlikti savo funkcijas.
  Mūsų Talka siūlė pasekti pirmosios Vakarų šalyse pažangią praktiką pritaikiusios Latvijos pavyzdžiu - įrašyti asmenvardžius abiejų jaunavedžių tėvynių valstybinėmis kalbomis, kad pasas be kliūčių tarnautų ABIEJOSE valstybėse! Reikia būti dideliu neišmanėliu, kad nesuvoktum tokio dokumento vertės ir pažangumo, jo praktinės naudos paso turėtojui.
  Tačiau jūs net to nepastebite, jog projekte nesiūlė neįrašyti vyro pavardės originalo! Nes akis užtemdo tai, kad čia drįstama(!) ir lietuviškai rašyti - tai tamstos pasipiktinimą kelia. Atsakymas paprastas - pasirinkite valstybę, kurios kalba tamstai patinka, kurios Konstituciją GERBSITE ir atitinkamai elgsitės..

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-01-27 13:52

   Tikiuosi, kalbininkas Antanas Smetona turi pakankamai išsilavinimo, žinių kalbos srityje, ir logikos, kad sugebėtų klausimą išspręsti. Tai štai ką jis rašo:

   kalbininkas Antanas Smetona:

   "Kilus naujų (ir ne mažiau kvailų) diskusijų bangai apie lotynišką raidyną (be diakritikų) pasuose, man pasirodė juokingas klausimas: „O kokias mūsų raides rašo prancūzai, italai, lenkai.... (ir t.t. pagal abėcėlę)?“ Patys atsakydami į šį klausimą įsitveria kokią mūsiškę ė arba ū ir yra baisiai patenkinti, nerasdami kokiuose prancūzuose ar italuose tos raidelės, bet kartu visiškai nesuvokdami, kad daro elementarią logikos klaidą.
   Kadangi kalbame apie lotynišką raidyną (be diakritikų), turėtų būti logiškai suprantama, kad kalba neina nei apie ė ū, nei apie å ç đ ł ø... T.y., Europos tautos (išskyrus sovietinio paso tvarkos įsikibusius latvius), rašydamos vardus savo pasuose, pasilieka tik nuo seno vartojamus savus diakritikus, o svetimų neima domėn, taigi, vadovaujantis šia logika, prancūziškuose pasuose bus: Lévêque ir Simkuniene, o lietuviškuose – Leveque ir Šimkūnienė. Beje, paso mašininio skaitymo eilutėje tiek prancūziškame, tiek lietuviškame bus tik taip: Leveque ir Simkuniene.
   Vadinasi, diakritikai tam tikrose vietose logiškai atpuola, todėl ieškoti ė arba ū prancūzuose ar italuose yra lygiai kaip užpakalyje smegenų. Bet tai nereiškia, kad jie nerašo mūsų raidžių.

   Daugelis Europos tautų yra antikinės kultūros paveldėtojai, todėl, vos tik tautiškai susivokę, ėmė savintis antikinius raidynus – daugiausia lotyniškąjį, kai kurie ir graikiškąjį. Kalbų skirtingumas ir savitumas parodė, kad lotyniškasis raidynas tinka ne visiems vienodai, todėl puolė jį tobulinti – kai kurių raidelių neprireikė (tai išmetė), kai kurioms pripaišė diakritikų (uodegėlių, brūkšnelių, taškelių, paukščiukų). Dėl to paliko taip, jog įvairiose kalbose neliko kai kurių lotyniškų raidžių, pavyzdžiui:
   prancūzams neprireikė w k;
   italams – j k w x y;
   norvegams – c q w x z;
   lietuviams – f h q w x...
   Tačiau sulindimas į tokius nacionalinius narvelius vis dėlto nenužudė nei sveiko proto, nei logikos (bent jau daugeliui). Visi greitai pamatė, kad esama žodelių, kurie keliauja iš kalbos į kalbą kartu su juose esančiomis visomis lotyniškomis raidelėmis (vadinamieji svetimžodžiai), kai kurie žodžiai atsineša tas lotyniškas raideles iš rašto formavimosi pradžios epochų (geografiniai pavadinimai, bibliniai vardai), kai kurie apskritai teisiškai sunkiai pajudinami (asmenvardžiai).
   Todėl greitai susivokta ir prieita prie vienintelės logiškos išvados: ar mes pridėsime tas raideles prie pagrindinio raidyno, ar laikysime atskirai išnašose, vis tiek jos reikalingos užrašyti svetimžodžiams, svetimvardžiams ir archaizmams.
   Tai tapo visuotiniu sutarimu. Net ir lietuviams. Todėl visuose šiuolaikiniuose tekstuose, skirtuose ortografijai, aiškiai parašyta, kad greta pagrindinio raidyno esama raidžių, pavartojamų svetimžodžiuose ir svetimvardžiuose, nepriklausomai nuo tų raidžių integracijos į pagrindinį raidyną (žr. iliustraciją – V. Kudirkos „Statrašos ramščiai“ 1890).
   Taigi, klausimėlis: Ar rašo pasuose mūsų raides prancūzai su norvegais? Aišku, kad rašo: prancūziškame pase užrašas Kaminskas reiškia, kad prancūzai pavartojo jų neturimą, bet mūsų turimą raidę K; norvegiškame pase Cicinskas reiškia, kad norvegai pavartojo mūsų raidę c, kurios patys jie neturi. Ir dar: grįždami prie Leveque ir Simkuniene pavyzdžio, galime konstatuoti, kad mes šiuo atveju pavartojame mums nebūdingą q, o prancūzai jiems nebūdingą k."

   Panaikinti
  2. "Anonimiškas 2022-01-27 13:34", negaiškite laiko demagogui. ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2022-03-04 08:15

   Ko tu čia tą kalbainį Smetoną kaišioji? Jis prisitaikėlis, dėl šiltos vietos išduodantis ir parduodantis lietuvių kalbą.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2022-01-27 14:16

  Ir nepavargstate to paties copy+paste? Na, darbuokitės, Dieve padėk...

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2022-01-27 15:40

  "Vadinasi, neginčijate to, kad kitų kalbų asmenvardžių rašymas autentiška forma atitinka lietuvių kalbos normas ir nekelia lietuvių kalbai bei jos valstybiniam statusui jokios žalos?"
  Viskas priklauso nuo konteksto. Sau ant kaktos arba savo privačiame interneto puslapyje gali rašyt ką nori, bet lietuviškuose dokumentuose tavo vardas turi būti užrašytas lietuviškai.

  Žmogui dirbančiam lietuviškoje valstybės įstaigoje ir aptarnaujančiam lietuvius turėtų užtekti lietuvių kalbos žinių ir lietuvos kalbos abėcėlės tam, kad perskaitytų ir galėtų ištarti tavo vardą. X, Q ir W raidės šiame kontekste yra svetimos ir neturėtų būti sukuriama situacija kurioje lietuviai yra verčiami jas išmokti tam, kad prisitaikytu prie kitakalbių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-01-27 17:07

   "Žmogui dirbančiam lietuviškoje valstybės įstaigoje ir aptarnaujančiam lietuvius turėtų užtekti lietuvių kalbos žinių ir lietuvos kalbos abėcėlės tam, kad perskaitytų ir galėtų ištarti tavo vardą. X, Q ir W raidės šiame kontekste yra svetimos ir neturėtų būti sukuriama situacija kurioje lietuviai yra verčiami jas išmokti tam, kad prisitaikytu prie kitakalbių."

   Silpnas argumentas. Tarimą galima pasitikslinti, o raides tiesiog perrašyti. Galiausiai, neteisingas tarimas ne problema, svarbu tikslus pavardės užrašymas.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2022-01-27 17:48

   Ne silpnas argumentas, o kitokia perspektyva. Jei kalbėsime pragmatiškai apie tai kaip toli galime nueiti keisdami rašymą lietuviškuose dokumentuose visiškai nesunaikindami lietuvių kalbos, tai galime pridėti ir visokias Ä, Ü ir dar krūvą kitų. O kodėl gi ne? Juk kaip patys sakote "raides tiesiog perrašyti". Dabar su kompiuteriais viskas vyksta, perrašyti raidę Ü sekundę ilgiau užtruktų.

   Aš matau X, Q ir W raides lietuviškuose dokumentuose kaip kalbos žeminimą ir nepagarbą patiems lietuviams. Šioje stadijoje čia dar labiau simbolinis reikalas, bet jeigu priimsim tokį požiūrį, kad lietuviams reikia prisitaikyt prie kitakalbių tai nežinau kur būsim po kokių 50 metų.

   Panaikinti
  3. "Anonimiškas 2022-01-27 15:40", čia tik praktinė problemos pusė (tiksliau, VIENA iš pusių) bet yra ir principinė: Lietuvos piliečių asmenvardžiai Lietuvos valstybės tapatybės dokumentuose užrašomi nevalstybine kalba VIETOJ valstybinės. Apie akivaizdų ne tik Konstitucijos, bet ir to paties KT išaiškinimo pažeidimą net nekalbu. Na, o postringavimai apie "autentišką formą", tėra paprasčiausia demagogija - ta "autentiška forma" dažniausiai yra okupacinio režimo įvesta (kitaip tariant, tokias "autentiškas" formas pripažįstant, okupacija yra ĮTEISINAMA). Taikus V. Valiušaičio įrašas: "Mano giminės pavardė daugiau kaip 200 metų buvo rašoma Waluszaytis. Paskiau apie 100 metų Валюшайтис. Ir tik vos daugiau kaip šimtmetį - Valiušaitis.
   Bet tos pavardės formos sykiu ir iškalbingas istorinės atminties bei tautos sąmoningumo liudijimas. Buvo metas, kai už lietuviškas raides žmonės pėsti buvo varomi į Sibirą. Už jas daug paaukota, brangiai sumokėta.
   O kaip pigiai atiduodamos!.."
   Šaltinis: https://www.facebook.com/vidmantas.valiusaitis/posts/10224637353434436
   Dar vienas "pikantiškas" momentas:
   "OK, vadinasi, kol kas nelietuviškai, originalia forma rašyti mūsų pasuose leidžiama tik naudojant lotyniško pagrindo rašmenis.
   Tai jeigu koks TAPAC TATAPEHKO, OTAP XATOEB ar CBETA KAPACEBA pageidaus, kad jų asmenvardžiai būtu užrašyti pasuose būtent tokia forma LOTYNIŠKOMIS RAIDĖMIS (TXPKBCOAE), t.y. griežtai pagal naujojo įstatymo dvasią ir raidę - anot Teisingumo ministrės kliūčių tam lyg ir neturėtu būti?
   Žinoma, kokie minkštagalviai tuoj užriks, kad tai būtų trolinimas ir kad kirilica negali būti naudojama - į ką gaus paprastą atsakymą, jog nei vienos kirilicos raidės tokiame užrašyme nėra - panaudoti tik lotyniško pagrindo rašmenys. O jau kokia eile sudėlioti tas lotyniškas raides LR pase yra grynai asmenvardžio SAVININKO reikalas ir jo teisės į nuosavybę realizavimas.
   Juk Seimūnas Vytautas Mitalas, kaip liberalas, aiškiai pasisakė: „labai paprasta – asmens vardas ir pavardė priklauso jam [žmogui], tai yra jo nuosavybė ir niekas neturėtų tos teisės atimti“.
   ------
   Todėl jei žmogaus originali pavardė yra CEPOB, CYPKOB, TEPEMOB, KOTOBA ar net PEMAXEP - tai yra jo nuosavybė ir niekas neturi teisės jos atimti, priversdamas LR pase ją užrašyti visai kitais lotyniško pagrindo rašmenimis, nei jis pageidauja. "
   Šaltinis: https://www.facebook.com/blogeris.zeppelinus/posts/4801491713272614
   P.S. Veikėjai, lietuvių kalbos klausimu cituojantys globalistą Smetoną, yra to paties lygio, kaip ir tie, kurie Lietuvos istorijos klausimais cituoja globalistą Bumblauską. "Autoritetai", škias. :)

   Panaikinti
  4. Dar vienas įrodymas, kad postringaujantys apie "tik tris raideles" yra paprasčiausi demagogai arba kvailiai (na arba lietuviams ir Lietuvai priešiški propagandistai): šalia LLRA reikalavimo įteisinti VISĄ lenkišką raidyną, atsirado dar vienas (ir TIKRAI ne paskutinis) - jau ir teismuose užtvirtintas:
   "Asmenvardžių įstatymo priėmimas tapo postūmiu tolesniems veiksmams, kuriais vykdoma autonomininkų politinė programa. Asmenvardžių įstatymas drąsina ir įkvepia autonominininkus dar ryžtingiau ir įžūliau tęsti antivalstybinę ardomąją veiklą.
   Sausio 20 dieną paskelbtas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas sukuria skandalingą situaciją, kai lietuviai savo šalyje diskriminuojami verčiant išmokti užsienio valstybės kalbą, kad galėtų užimti tam tikras pareigas. Juridiškai įteisinama faktiškai vykstanti polonizacija.
   Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad reikalavimas Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovams mokėti tautinių mažumų kalbą neprieštarauja įstatymui. Teismas atmetė Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse skundą dėl atitinkamo Vilniaus rajono mero sprendimo. Anot teismo, Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai turi bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, tėvais, todėl reikalavimas labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą yra neabejotinai susijęs su jų darbo specifika.
   Vadinasi „vietos bendruomenė“ įsivaizduojama ir projektuojama tokia, kuri nemoka ir nemokės bendrauti valstybine kalba. Tai reiškia, kasd reikalavimai mokėti lenkų kalba galės būti keliami ne tik mokyklos vadovams, bet labai daugeliui darbo vietų, pvz., visiems mokytojams, poliklinikos ar ligoninės vadovams, parduotuvės kasininkei, paštininkui ir visiems, kas dėl darbo specifikos gali susitikti ką nors iš „vietos bendruomenės“…"
   Šaltinis: https://www.facebook.com/laisvunas.sopauskas/posts/4836117376425145

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2022-01-27 19:22

   "Taikus V. Valiušaičio įrašas: "Mano giminės pavardė daugiau kaip 200 metų buvo rašoma Waluszaytis. Paskiau apie 100 metų Валюшайтис. Ir tik vos daugiau kaip šimtmetį - Valiušaitis.
   Bet tos pavardės formos sykiu ir iškalbingas istorinės atminties bei tautos sąmoningumo liudijimas. Buvo metas, kai už lietuviškas raides žmonės pėsti buvo varomi į Sibirą. Už jas daug paaukota, brangiai sumokėta."

   Vienintelė problema yra, kad 100 metų buvo prievarta rašyti kirilica ar knygas leisti tik kirilica. Prieš 400-200 metų, kai buvo rašoma Waluszaytis, moderni lietuviška abėcėlė dar nebuvo sugalvota.

   Visais atvejais, jeigu tariama teisingai, vadinasi viskas teisinga. Yra skirtumas tarp kalbos ir abėcėlės.

   Kai Rusijos imperija uždraudė lotynišką raidyną, moderni lietuviška abėcėlė taip pat dar nebuvo sugalvota. Taip kad čia priešprieša tarp kirilicos ir lotyniško raidyno, ir aukos buvo dėl lotyniško raidyno.

   "Tai jeigu koks TAPAC TATAPEHKO, OTAP XATOEB ar CBETA KAPACEBA pageidaus, kad jų asmenvardžiai būtu užrašyti pasuose būtent tokia forma LOTYNIŠKOMIS RAIDĖMIS (TXPKBCOAE), t.y. griežtai pagal naujojo įstatymo dvasią ir raidę - anot Teisingumo ministrės kliūčių tam lyg ir neturėtu būti?"

   Jokiu būdu ne, nes kirilicos perraša į lotynišką-lietuvių klb. raidyną yra VLKK sunorminta. Tiesioginė perraša galima tik lotynišką raidyną naudojančių kalbų atveju. Kirilicai tiesioginė perraša negalima, kirilicos naudojimas negalimas. Toks bandymas sužaisti lotynišku raidynu būtų tapatus pavardės keitimui, o tam yra papildomos procedūros. Vargu ar toks dalykas įmanomas net teoriškai.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2022-01-27 19:29

   "Aš matau X, Q ir W raides lietuviškuose dokumentuose kaip kalbos žeminimą ir nepagarbą patiems lietuviams."

   O raidžių X,Q ir W buvimo Pro Patria puslapio straipsniuose nematote kaip kalbos žeminimo ir nepagarbos lietuviams?

   Dar kartą kalbininko logika:

   "prancūzams neprireikė w k;
   italams – j k w x y;
   norvegams – c q w x z;
   lietuviams – f h q w x...
   Tačiau sulindimas į tokius nacionalinius narvelius vis dėlto nenužudė nei sveiko proto, nei logikos (bent jau daugeliui). Visi greitai pamatė, kad esama žodelių, kurie keliauja iš kalbos į kalbą kartu su juose esančiomis visomis lotyniškomis raidelėmis (vadinamieji svetimžodžiai), kai kurie žodžiai atsineša tas lotyniškas raideles iš rašto formavimosi pradžios epochų (geografiniai pavadinimai, bibliniai vardai), kai kurie apskritai teisiškai sunkiai pajudinami (asmenvardžiai).
   Todėl greitai susivokta ir prieita prie vienintelės logiškos išvados: ar mes pridėsime tas raideles prie pagrindinio raidyno, ar laikysime atskirai išnašose, vis tiek jos reikalingos užrašyti svetimžodžiams, svetimvardžiams ir archaizmams.
   Tai tapo visuotiniu sutarimu. Net ir lietuviams. Todėl visuose šiuolaikiniuose tekstuose, skirtuose ortografijai, aiškiai parašyta, kad greta pagrindinio raidyno esama raidžių, pavartojamų svetimžodžiuose ir svetimvardžiuose, nepriklausomai nuo tų raidžių integracijos į pagrindinį raidyną
   ."

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2022-01-27 19:53

   "O raidžių X,Q ir W buvimo Pro Patria puslapio straipsniuose nematote kaip kalbos žeminimo ir nepagarbos lietuviams?"

   Ne, tai yra jų privatus puslapis, o ne valstybės pasas. Gal ir sutikčiau, kad būtų labiau pritinkama sulietuvinti vardus ir čia, bet net negalvočiau lyginti to kas užrašoma valstybės dokumentuose su internetiniu puslapiu kurį kiekvienas bet kada gali sukurti. Visiškai skirtingi dalykai.

   O dėl viso kito tai tiesiog konteksto, lietuvos demografinės padėties, tautinių bendruomenių ir lietuvių kalbos istorijos ignoravimas. Lietuva nėra Norvegija ar Italija.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2022-01-27 19:27

  Lietuvos nuQWXintojai prilygina pasą (įrašus pase) kad ir raidėms parduotuvių iškabose. Beje, LRyto TV Žeimytės pokalbių laidose Britų prekybos rūmų prezidentas (anglas) nesuprato, kodėl Lietuvos miestuose iškabos anglų kalbomis - juk tai nepagarba Lietuvos pirkėjui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bijau, šitų jau į protą neatvesite - jie lygiai taip pat "nuqwxėję", kaip ir "tarybiniai žmonės-internacionalistai" sovietų okupacijos metais. VISIŠKAI toks pat mentalitetas.

   Panaikinti
  2. Beje, atkreipkite dėmesį, kad tiems veikėjams carinės Rusijos okupacija skaitosi, o šovinistinės Lenkijos - ne. Turi lenkai taiklų žodelį tokiems - "chłop".

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2022-01-27 21:06

  Nesuvokiamas teksto (taisyklių, normų ir pan.) nesupratimo lygis.
  QWX ar kokie nors tarptautiniai žymėjimo rašmenys nei draudžiami, nei gujami. Tik jie turi būti nustatyta tvarka, laiku ir vietoje naudojami.
  Pvz., plačiajai visuomenei skirtuose tekstuose jie turi būti transkribuoti (deja, tenka šį žodį pavartoti, nes žodį ,,perraša" vienas iš komentatorių SAVAIP supranta). T.y., užrašytas skambesio originalas.
  Tik spec. tekstuose, skirtuose siauram skaitytojų ratui (tekstuose mokslininkams, specialistams ir pan., o taip pat teisinės paskirties dokumentuose) pateikiamos ABI pavardės formos, ABU ORIGINALAI - ir skambesio, ir rašytinis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-01-27 21:46

   VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 3 punkte nustatyta:

   "3.1. Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir išsilavinimą adaptuojami, t. y. pateikiami pagal tarimą.

   3.2. Mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, specialiuose tekstuose, taip pat oficialiuose dokumentuose (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentus) kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos formos, o labiau paplitę vietovardžiai dažniausiai adaptuojami.
   Autentiškos ir adaptuotos asmenvardžių formos gali būti pateikiamos pagrečiui (viena iš jų skliaustuose).

   Pastaba. Asmenvardžių rašymą Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose nustato kiti teisės aktai."

   - jūs neteisus dėl abiejų formų pateikimo. VLKK nurodo, kad gali būti pateikiamos pagrečiui, o ne turi būti pateikiamos pagrečiui.

   - teisingai, grožinėje literatūroje ir populiariuose leidiniuose, turi būti pateikiamos adaptuotos formos, t.y. užrašymas lietuvinant pagal tarimą.

   - mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, specialiuose tekstuose, taip pat oficialiuose dokumentuose pateikiamos autentiškos formos, arba abi formos pagrečiui.

   Klausimas: Pro Patria puslapis yra populiarusis leidinys ar specialusis tekstas? Pro Patria naudoja tik autentiškas kitų kalbų asmenvardžių formas, netgi jų negramatindamas (nepridėdamas lietuviškų linksnių galūnių). Na bet čia tarp kitko.

   Esminis dalykas: 3.2 punktas yra logiška kalbos norma, tik nereikėjo daryti išimties asmens dokumentams, nes tam nėra jokio reikalo.

   Visas šaršalas dėl autentiškų formų asmens dokumentuose yra lyg audra vandens stiklinėje. Bereikalingas, neracionalus.

   Panaikinti
 10. Kaip atpažinti Lietuvos priešus? Valstybės priešams būdinga: siekiama nugirdyti žmones( parūpinama pigaus ir lengvai prieinamo šnapso. Amoralumo skatinimas. Narkotikų prieinamumo didinimas. Valstybinės kalbos naikinimas. Dabartinė valdžia yra aiški Lietuvos valstybės priešė, naikintoja. Ir visi, kurie už šią valdžią balsavo yra Lietuvos priešų bendradarbiai.

  AtsakytiPanaikinti
 11. 37 patriotinės šlykštynės. Nei patys ėda, nei kitiems duoda. Ei, nelietuvių pavardės nėra ir negali būti lietuvių kalbos objektas, tai juk taip elementaru. Kaip lietuvių kalbos pagalba galima nurodinėti kaip nelietuvis turi užsirašyti savo pavardę? Visas tas aplietuvinimas ir sugramatinimas yra žmogaus teisių pažeidimas. Tai - faktas. Gi Lietuva nuolat pralaimi teisme, tik apie tai mažai rašo. Pvz., lietuvaitė išteka už kokio Wolex, kreipiasi į metrikacijos skyrių kad pakeistų pavardę, metrikacijos skyrius užrašo Voleks, po to ištekėjusi moteris kreipiasi į teismą (Lietuvoje), lietuviškas teismas remdamasis Europos žmoagus teismo praktika, ne slietuva jau prlaimėjo panašioje byloje, skelbia pavardė gali būti Wolex. Viskas. Bet kam tas žmonių nervų gadinimas? Situacija dabar yra tokia: yra šimtai pavardžių kurios jau užrašytos ne pagal lietuvių kalbos taisykles, Lietuvos lenkams kyla natūralus klausimas, tai kodėl mums negalima? Akivaizdūs dvigubi standartai. Taip. Nepatinka? Nereikėjo stoti į Europos Sąjunga. Antra, auklėkite dukras taip, kad nesikartų užsieniečiams ant kaklo. Trečia, kita vertus Lietuvoje provincijoje neįmanoma pragyventi, tad dukros važiuoja į užsieny, taigi vėl viskas susiveda į Radžvilo straipsnį, kad per 30 metų neiko nepadaryta lietuvių išlaikymui Lietuvoje. Na o dabar pulkite mane, šiaudiniai patriotai ir lietuvybės fanatikai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2022-02-11 19:49

   Kartojate tamsta išgirstą melą. Tarptautinės santuokos apskritai sudėtingas teisinis rebusas, vos tik kyla kokie nors nesutarimai tarp abiejų giminių. Už užsieniečio ištekėjusi moteris turi 4 pasirinkimus: arba turės tik rašytinį pavardės originalą, arba tik skambesio originalą, arba ABU (jei valstybėje pasirinktas pragmatiškas latviško pavyzdžio pasas). Arba liks taps vyro šalies piliete, ir ten turės išsvajotą užsienietišką pasą. Tada išvengs daug ateityje galinčių kilti teisinės biurokratijos problemų.
   Pasas niekur netaikomas prie jį gausiančio asmens skonio. Pasas turi paskirtį - dirbti jį išduodančios VALSTYBĖS reikmėms. Pasirinkai šią pilietybę, vadinasi, paklusi ir ŠIOS šalies Konstitucijai bei teisei.
   Kaip kaitoma svetimkalbė pavardė, kaip ji rašoma kad ir spaudoje, priklauso nuo šalies, kur ji rašoma ar tariama, valstybinės kalbos sistemos: ten, kur žodžiai kaitomi naudojant „ramentus" (artikelius, kt. pagalbinius žodžius), jais ir pasitenkinama. Jei tos šalies valstybinė kalba išsaugojo galūninę sistemą, ja naudojamasi. Pvz., lenkų k., kaip ir mes, ją išsaugojo, todėl RAŠTINGI naudojasi galūnėmis, o inteligentiški ir iš pagarbos tamstai tars „pana Mariusa, panu Mariusu,panem Mariusem" ir t.t., kad galūnės padėtų išvengti bet kokių dviprasmybių.
   Maža to - tavo originaliai parašytą svetimkalbę pavardę kiekvienas tars taip, kaip liepia tarti pasą išduodančios šalies abėcėlė, o ne kaip tos raidės tavo kalba tariamos! Arba, kaip kas išmano - pvz., pagal anglų k. taisykles.

   Panaikinti
  2. "Anonimiškas 2022-02-11 19:49" - bijau, be reikalo gaištate laiką, šitam "tavariščiui internacianalystui" aiškindamas akivaizdžius dalykus. Dar kartą pažiūrėkite į to ypatos leksikoną - gi akivaizdu, kad jis čia ne diskutuoti atlindo. ;)

   Panaikinti
 12. Jūs abudu esate neišmanėliai. Koks melas? Va lietuvaičių pavardės: Mulerskaitė-Waczyńska, Crawford. Skaitome: https://lt.efhr.eu/2022/02/04/diakritiniu-zenklu-rasymas/ ir t.t. Beje, "piktas kažinkavičiau", esu absoliutus lietuvis. Prašovėte.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, "tavarišč internacianalyst" nusprendė pasiremti propagandistinės (ir, beje, piktybinės) neomarksistų fondačiulpių kontorėlės "efhr" "autoritetu". :D Apie "vilenščyznos" teismus - irgi atskira kalba. Ir taip, visi čia tiki, kad tas antikonstitucinis marazmas yra dėl moterėlių, nusprendusių tekėti už užsieniečių. :D
   P.S. Štai sprendimas dėl "Wardyn": "Atsižvelgdama į nurodytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų ir jų dukros teisės gali būti ginamos jų reikalavimą tenkinant tik iš dalies, t. y. įpareigojant atsakovą A. G.-M. išduodamo Lietuvos Respublikos paso KITŲ ĮRAŠŲ SKYRIUJE asmens vardą ir pavardę įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma (A. G.-M.), todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra atitinkamai keičiamas (ABTĮ 147 str.)." (https://eteismai.lt/byla/251623513182256/A-2445-624/2017)

   Panaikinti
  2. Jūs kvailys, piktas kažinkavičiau. Nes vartojate kauzualinę atribuciją, t.y. kitus vertinate iš savo sugedimo laipsnio, jei jūs esate įpratęs čiulpti tai nereiškia kad kiti tai daro. Antra, jums problemos su teksto suvokimu, nuorodoje kur pateikaite tai teismas būtent ir neatmeta galimybės turėti pavardę su W, skaitykite NUTARIMĄ, cituoju: "išduoti Lietuvos Respublikos pasą A. G.-M., užrašant jos vardą ir pavardę lietuviškais rašmenimis bei kartu pase vardą ir pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma". Trečia, čia ne Wardyn atvejis nuorodoje, o Gorecki-Mickiewicz dukros atvejis.

   Panaikinti

emo-but-icon

item