Leonas Milčius. Išduoti Sąjūdžio pažadai ir vertybės

J. Vaiškūno (Alkas.lt) nuotrauka  www.alkas.lt Manau kad teisėtai 2022-ųjų metų sausio 18 d. senesnieji dori sąjūdiečiai galės žymėti su juo...

J. Vaiškūno (Alkas.lt) nuotrauka 
www.alkas.lt

Manau kad teisėtai 2022-ųjų metų sausio 18 d. senesnieji dori sąjūdiečiai galės žymėti su juoda juostele.

Tik taip ją bus galima prisiminti, kai dabartinis Seimas, tą dieną priėmė Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą.

Nors kiek atsakingiau mąstančiam politikui, nesunku būtų suprasti galimas pavojingas pasekmes ateityje. Juk tai beveik patenkino pusę tų reikalavimų, kuriuos mums 1990-1991 metais kėlė „jedinstava“ ir lenkų „autoniminkai“.

1990 metais rinkimuose į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ėjome tikrai su gražia, lietuvių tautai ir visai valstybei daug žadančia programa. Argi mes tada būtume laimėję rinkimus, jeigu būtume sakę, kad pradžiai įteisinsime nors tris raides, kad lenkai ir kiti kitataučiai galėtų savo pavardes dokumentuose rašyti ne visomis lietuviškomis raidėmis. Ne, tikrai būtume buvę nušvilpti.

Trumpai prisiminkime kokiais keliais žadėjome eiti, kokius darbus padaryti nors viename bare, kultūroje. Juk tai taip svarbu tautai ir visai valstybei išlikti, stiprėti. Štai jie:

• Visapusiškai ugdyti Lietuvos tautinę kultūrą ir saugoti jos savitumą.

Kažin ar ją pakankamai ugdome, kai įvairios televizijos gal net pusę dainų koncertuose, įvairiose laidose brukte bruka anglų kalba. Būtų įdomu, jei nors kokia meninė laida būtų surengta ir kitų Europos Sąjungos tautų kalbomis, pvz., graikų, italų, ispanų, prancūzų, čekų ir pan., bet ne – tik anglų. Tautinė kultūra gal dar galima pasidžiugti tik vienoje kitoje laidoje kaip „Duokim garo“, „Mūsų miesteliai“, „Daiktų istorijos“, „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“.

Bet ar ilgai ir jos išsilaikys? Juk susikūręs pseudo elitas labai dažnai jų kūrėjams, vedėjams nevengia negailestingos, pagiežingos kritikos.

• Remti visuomenės, jos organizacijų ir Bažnyčios pastangas ugdyti dorovę, blaivybę ir pilietinę atsakomybę.

Kažin, ar kas dar gali būti daugiau nuo tų pažadų nutolę, negu tai, kas dabar stumte stumiama įteisinti per įvairias konvencijas, dalinius narkotikų legalizavimus ir kitas veidmainystes?

• Įtvirtinti valstybinę lietuvių kalbą įstaigose ir viešajame gyvenime.

Galima būtų tik paskaičiuoti kokia kalba kokių įstaigų, įmonių ir reklamų yra dabar Lietuvoje daugiau. Dabar galės ateiti koks nors gyventojas iš rytų Lietuvos, trinktelti ant stalo savo pasą darkyta lenkų kalba ir valdininkai turės laužyti liežuvius, kompiuterius ir kitą kanceliarinę įrangą bei giliai atsidusti. Atsiras ir kitos tautinės mažumos, kurios sakys – kuo mes blogesnės. Galėtų nesnausti ir žemaičiai, jei taip darkytis jau galima rytinėje Lietuvos dalyje, tai kuo blogesni žmonės gyvenantys jos vakarinėje dalyje?

• Panaikinti cenzūrą, valstybinį ir partinį monopolį masinės informacijos priemonėms.

Na, kaip sako – gal pirštais nereikia rodyti, kam daugiausia tarnauja mūsų nacionalinis radijas ir televizija, kokios partijos interesai ten ginami. Net mūsų gerb. Prezidentas jeigu ten ir minimas, tai dažniau tik su minuso ženklu. Toli ieškoti nereikia, neseniai žurnalistė N. Pumprickaitė tai dar kartą nuogu tekstu patvirtino.

• Visokeriopai remti švietimą, mokslą, kultūrą, laikyti tai itin reikšminga valstybės pareiga.

Gal nepakanka ramstyti, kaip kokiais pagaliais griūvančią sieną, o ant esamų istorinių, tradicinių, kultūros pamatų pastatyti visą rūmą, tvirtovę, kuri šimtmečiais nesugriūtų. Kažin, kas paskelbs duomenis, kiek per pastaruosius dešimtmečius buvo jungta ir perjungt, t.y sunaikinta aukštųjų ir kito lygio mokyklų miestuose, kiek buvo pastatyta ir kiek uždaryta kaimo mokyklų, kultūros įstaigų? Netikiu, kad kas nors tuos skaičius dabar paskelbtų.

• Puoselėti ir remti lietuvybę etnografinėje Lietuvoje, taip pat Mažojoje Lietuvoje ir išeivijoje.

Jeigu kas ir puoselėjo, tai tik ten gyvenantys vietiniai lietuviai. Padėka ir garbė jiems. Manau, kad Lietuvos Vyriausybių parama, kaip buvo taip ir liko, greitai nusėdusiu skystu rūku. O gal buvo, tik ne tiems ir ne ten.

Daugiau gal neverta net vardinti. Ir taip aišku, gražūs buvo pažadai, buvo gražūs ketinimai. Bet mistiniu grožiu ilgai laimingas nebūsi, lietuvių tauta taip pat. Būtų gerai, kad atsirastų politinė jėga, kuri ryžtųsi viską pradėti iš pradžių.

Ir ne pažadais, programomis bet ryžtingais darbais. Atsiranda politikų,  kurie tuos asmenis, kurie nesutinka į lietuvišką raidyną per prievartą įgrūsti svetimas raides, vadina „krasnuchomis“.

Labai gaila, kad mūsų iškovotos nepriklausomybės laikais tarsi atsirado nauja kūrybos sritis – prasivardžiavimas.

Galbūt, kas negražu vaikams, tinka kai kurių politinių agitatorių ir pigių pramogų verslo atstovams. Gal ir marškinėliai kokie nors su tokiu pavadinimu bus pagaminti, tada man tiks.

O dabar prašau tik vieno – skirkimės, kurie balsavote už tą antilietuvišką, tautai žalingą įstatymą, už jį agitavote ir kitaip palaikėte.

Nebūsiu jums draugu, tikrai nebūsiu. 

Atsibusk, lietuvi, atsibusk!

Autorius yra Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atkūrimo Akto signatarasSusiję

Leonas Milčius 1383109226705842475

Rašyti komentarą

14 komentarų

Anonimiškas rašė...

Vasario 16 būtinai eisiu žiūrėti kaip nušvilps dėdule nuo Jo balionėlio.

Anonimiškas rašė...

Prisidėsime?
∙ DĖL SEIMO NARIŲ, PAŽEIDUSIŲ KONSTITUCIJĄ, VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS ĮSTATYMĄ IR SULAUŽIUSIŲ PRIESAIKĄ, ATSISTATYDINIMO
− peticijos.lt/visos/78481/del-82-seimo-nariu-pazeidusiu-konstitucija-ir-valstybines-lietuviu-kalbos-istatyma-ir-sulauziusiu-priesaika-pazeidimo/
Adresuota: LR Konstitucinis Teismas, Lietuvos Respublikos Seimas, LR Prezidentas

∙ „Peticijos.lt” susitiko su Seimo Peticijų komisijos pirmininku: pirmas žingsnis – peticijų teikimo proceso skaidrumas
− peticijos.lt/naujienos/peticijos-lt-susitiko-su-seimo-peticiju-komisijos-pirmininku-pirmas-zingsnis-peticiju-teikimo-proceso-skaidrumas-41/

Anonimiškas rašė...

Yra ir kitas, tylusis būdas: absoliuti tyla, jokių plojimų, jokių žvilgsnių į asmenį, sutrypusį LR Konstituciją. Susirinkę žmonės, lyg kažkuo užsiėmę, visą tokio politiko prakalbos laiką tarpusavyje šnekučiuojasi. Skiria dėmesį, girdi ir ploja tik tam kalbėtojui, kuris išsaugojo ištikimybę Sąjūdžio idėjoms, Konstitucijai, duotai priesaikai.
Stipresnis: minėjimo vedėjui paskelbus tokį kalbėtoją, staiga, lyg būtų kažkas užnugaryje dėmesį patraukęs, visi apsigręžia ir lieka stovėti žiūrėdami į priešingą pusę. T.y., nugaromis į kalbantįjį.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Irgi variantas (ypač ta stipresnė versija).

Anonimiškas rašė...

Siūlau jo kalbėjimo metu garsiai skanduoti "Lietuva - būk laisva". Nesiūlau "seni, lauk", kaip Kazachstane. Atrodys ir kultūringa ir su tiesiogine prasme.

Anonimiškas rašė...

O pokario kartą mokykloje per pertraukas dar mokė liaudiškus vaikų žaidimus žaisti, šokti. Jau jų neprisimenu, bet užsiminsiu, o žinantys papildys: šokome „Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji?", „Jurgeli, meistreli, mokyk savo vaikus! O jūs, vaikai, taip darykit, kaip Jurgelis daro", „Katinas ant krosnies tupėjo, pelę įsikandęs turėjo. Mušk katiną kupron, nežinodamas katron", „Pele, pele, pas ką žiedas žydi?". „Klausė žvirblis čiulbuonėlis pas tą pilką karbelėlį, kaip kaip aguonėlės žydi", „Žvirbli, žvirbli! O ko ko? Ką tau skauda? Galvelę. Žvirblelis nabagėlis, visas negalėjo, visą savaitėlę, galvelę skaudėjo!" Dar užmiršau, kaip vadintas žaidimas, kai visi išsirikiuoja susikabinę po du, sudarydami savotišką tunelį. Tada priekinė pora pasilenkusi tuo tuneliu eina iki jo galo, ir atsistoja paskutinė. O paskui ją eina 2, 3, 4 ir t.t. poros, ir irgi stojasi gale. Ir taip be galo - atsidūrėte priekyje - neriate į tunelį ir einate iki jo galo.
Dar kokį paprasčiausią, kukliausią muzikos instrumentą atsinešus... - Visa tai ne tik raminamai užims publiką, kai ant pakylos lips tas, kas nenusipelnė tokia proga žodį tarti. Ta šventė bus visai tinkama proga prisiminti tautinius žaidimus ir smagiai pažaisti tokia proga. Jaunąją mokytojų, auklėtojų kartą supažindinsime su tuo, ko galima mokyti darželinukus ir pradinukus, užuot grūdus į mažytes galveles žinias apie lytis ir sekso technikas.

Anonimiškas rašė...

Pritariu

Anonimiškas rašė...

2015-11-12 VRK posėdis. VRK pripažino: ,,Talkos" surinktų parašų už latviško pavyzdžio pasą pakanka.
R. Šarknickas. Prezidente, tikime Jumis, neišduokite lietuvių kalbos! (video)
- alkas.lt/2022/01/24/r-sarknickas-prezidente-tikime-jumis-neisduokite-lietuviu-kalbos-video/

Pikc Kažinkavičius rašė...

Ir tai bus suprasta (ar bent jau per visokias "elertė" ir kitus propagandinius kanalus pristatyta) kaip "visatos valdovo" palaikymas, nes gi ta šutvė šventai įsitikinusi, kad čia JIE (tiksliau, JIS) tą laisvę atnešė (nekalbu jau apie LABAI "savotišką" jų laisvės supratimą). Jau matau antraštes: "Balkonėlyje pasirodžius bolgio imperijos griovėjui, drakonų žudiko Seneliui, susirinkusi minia su ašaromis akyse skandavo jam padėkos žodžius už iškovotą laisvę". :D

Pikc Kažinkavičius rašė...

O agitpropas ta proga parengs reportažą, kaip dėkingi brangūslietuvosžmonės Patriarcho garbei surengė "improvizuotą performansą". :D

Anonimiškas rašė...

Liberastai-globalistai užgrobė valdžią ir, norėdami patikti... norėdami atkreipti dėmėsį i save, norėdami užsitarnauti postus Briuselyje....-- naikina Lietuvą morališkai, ekonomiškai, tautiškai. Visi, kurie balsavo už šiuos Lietuvos išdavikus yra tokie patys išdavikai...

Anonimiškas rašė...

koks pasakiškas švabyno "rojus" netrukus mūsų laukia-platinkit,kur tik galit:


televizijainternete.com

triusiourvas.info

laisvaslaikrastis.lt

Anonimiškas rašė...

AR MATĖT, ŽINOT?
- laisvaslaikrastis.lt/v-landsbergio-seimas-apginklavo-saulius-saudys-tauta/#view_comments
Ar taip ruošiamasi vasario 16-sios iškilmėms???

Pikc Kažinkavičius rašė...

Na, "laisvas laikraštis" - tikrai ne tas šaltinis, kuriuo remtis reiktų. ;)

item