Ramunė Jurkuvienė. Stambulo konvencija: sprendžia problemas ar jas didina?

propatria.lt nuotrauka  Na ir pasisekė Stambulo konvencijos rengėjams-tiek dėmesio nesulaukė nė viena kita konvencija. Ar pasisekė tiem...

propatria.lt nuotrauka 
Na ir pasisekė Stambulo konvencijos rengėjams-tiek dėmesio nesulaukė nė viena kita konvencija. Ar pasisekė tiems, kurie spaudžiami ją ratifikuoti? Spręskite patys.

Pritariu visiems, teigiantiems, kad svarbu ne tik perskaityti Stambulo konvenciją, bet ir suprasti, kas joje parašyta, t.y. ją analizuoti. Kaip daugelis rašančiųjų pastebėjo, joje ne tik pilna sunkiai suvokiamų teiginių ir sąvokų, bet dar sudėtingiau įsivaizduoti, kaip tie teiginiai gali veikti praktikoje. Kad ir sąvoka:“lytis socialiniu aspektu“. Lytis yra lytis: vyras arba moteris. Ypatingai retai dar gimsta hermafroditai, t.y. asmenys, kurie negali priskirti savęs nei prie vyrų, nei prie moterų. Reiškia, ši konvencija ne apie juos, nes konvencijos tiksluose parašyta, kad ji skirta apsaugoti moteris nuo visų formų smurto, užkirsti kelią smurtui prieš moteris...(1 str.). Taigi, logiška, kad asmenys, kurių negalima priskirti prie moterų, nėra šios konvencijos dėmesio centre. Bet pasirodo, kad yra kaip tik priešingai: būtent jiems ir skiriamas pagrindinis dėmesys šioje konvencijoje, įvedant naują labai komplikuotą ir nesuprantamą žodžių junginį - diskriminacija dėl socialinės lyties tapatumo (angl. Discrimination based on gender identity) (4 str.). 

Kas slepiasi po taip sukonstruotu žodžių junginiu? Gal galėtų kas nors žmogiškai paaiškinti?

Iš tikrųjų, tai aiškintojų netrūksta. Tik negalima teigti, jog po tų aiškinimų sveiku protu besivadovaujantiems žmonėms išnyksta abejonės, užplūsta atvirumo ir pasitikėjimo būsena ir lengviau suvokti viską, kas norėta pasakyti tokiomis komplikuotomis sąvokomis. Dėl ko šios sąvokos tokios painios? Dėl ko jos tokios reikalingos šioje Stambulo konvencijoje, deklaruojančioje, jog  sprendžia smurto prieš moteris problemą, nes ratifikuojančiai Stambulo konvenciją šaliai atsisakyti šio žodžių junginio griežtai draudžiama?

Tokiais atvejais susigaudyti kartais padeda supaprastinti vaizdai iš gyvenimo tikrovės...

Ne taip seniai pas šeimos gydytoją kreipėsi psichikos sutrikimų turinti moteriškė, kuri skundėsi, kad jai  ėmė skaudėti pilvą. „Balsai galvoje“ moteriškei „pasakė“, kad jai „trūko skrandis“. Moteris ėmė reikalauti, kad ją operuotų. Šeimos gydytoja nusiuntė pacientę pas chirurgą, kuris nustatė, jog operacija nereikalinga. Paaiškėjo, kad moteriškės skrandis iš tikrųjų yra sveikutėlis, o skausmas egzistuoja jos galvoje, bet ne pilve. Moteriškei tik atrodo, kad jos skrandis trūkęs, o realiai nėra to, ką moteriškė „girdi“.

Gydytojo padėtis nepavydėtina, nes reikia atskirti subjektyvų ligonės išgyvenimą(kuris, akivaizdžiai sutrikęs), nuo objektyvios realybės -pilvo organų būklės. Paprastai skausmas padeda orientuotis pagalbos teikėjui. Minėtoje situacijoje, deja, tik trukdo.

Po kelių dienų ta pati moteris atėjo, nes „balsai jai sakė“, kad šį kartą reikia operacijos dėl „trūkusios  šlapimo pūslės“. Ir vėl atlikinėjami tyrimai, o rezultatas - tas pats. Akivaizdu, kad psichikos problema negali būti sprendžiama skalperio pagalba.

Nejaugi kas nors mąsto kitaip?

Bet ką chirurgas turėtų daryti, jei jį saistytų konvencija, verčianti vadovautis tik moters subjektyvia nuomone? Nesutikęs operuoti ir tuo realiai pakenkti pacientei chirurgas, remiantis konvencija, būtų apkaltintas moters diskriminacija dėl jos nuomonės nepaisymo ir turėtų aiškintis teisme?!

Galime lengviau atsikvėpti-tokios konvencijos nėra.

Tačiau, kai pas gydytoją ar psichologą kreipiasi asmuo, kuriam „balsai pasakė“ ar tiesiog jis pats(ar ji pati) ėmė jausti, kad jam/jai reikia pakeisti lytį, kažkodėl linkstama tenkinti tokį reikalavimą. Dėl ko? Tik dėl to, jog nėra echoskopų ar magnetinių rezonansų, įrodančių, jog su jo lytimi viskas tvarkoje? Kad pagrindinė problema siejasi su psichikos sutrikimais? Juk yra kiti metodai, leidžiantys atskirti objektyvią realybę nuo subjektyvių išgyvenimų.

Deja, įsakmus siūlymas keisti lytį, individui pareikalavus pasaulyje JAU vyksta. Tokie asmenys operuojami, žalojant jų kūnus, imituojant, kad jų lytis pakeista. Realiai pakeisti lytį neįmanoma, nes vyras nuo moters skiriasi ne tik lytiniais organais, bet ir antriniais lytiniais požymiais-kaulų ilgiu, griaučių stambumu, dubens platumu, raumenyno išsivystymu, poodinio sluoksnio sandara, net krešumo sistema ir t.t. ir t.t. Išoperavus lytinius organus ir visą gyvenimą vartojant priešingos lyties hormonus, antriniai lytiniai požymiai irgi veikiami, bet tai nereiškia, kad buvęs vyras tampa moterimi ir atvirkščiai. Problema ta, kad net po lyties keitimo operacijos toks asmuo dažnai pradeda jausti, kad geriau jam vis tik buvo ankstesnėje lytyje. Ir kas tada? Vėl atstatinėti tai, kas buvo jau sudarkyta? Tai neįmanoma…Ir neaišku, kas turi prisiimti atsakomybę už tai, kad asmuo, turintis sutrikimą, nebuvo apsaugotas nuo neadekvataus gydytojų-ekspertų elgesio su juo pagal jo norą, sąlygotą sutrikimo? Ar galima visą atsakomybę palikti žmogui, kuris tikrai reikalingas pagalbos, tik ne tos, kurios jis prašo? Kada gydytojas yra „aptarnavimo sferos darbuotojas“, o kada ekspertas, kuris išstudijavęs ŽMOGŲ, laikosi principo „primum non nocere“ (lot.-pirmiausia nepakenk) Ir tvirtai to laikosi, šį principą pastatydamas aukščiau savo ekonominių interesų ar aplinkos spaudimo?

Ir šitam kontekste atsiranda Stambulo konvencija, pagal kurią šalys pačios įsipareigoja įvesti terminą nediskriminavimas dėl socialinės lyties identiteto. Šis įsipareigojimas verčia šalyje sudaryti sąlygas individų pasirinkimui, kokios lyties jie pageidauja būti, aiškiai suvokiant, kad pats siekis keisti lytį yra psichinis sutrikimas, turintis savo kodą tarptautinėje ligų klasifikacijoje. Kas tai yra? Suvokiame, kad asmens suvokimas sutrikęs, bet konvencijos spaudžiami visi - gydytojai, mokytojai, psichologai  ir kiti asmenys įsipareigoja su sutrikusios psichikos (dėl savo lyties priėmimo) žmogumi elgtis taip, tarsi šis sutrikimas neegzistuotų? Vienas dalykas yra priimti jį kaip asmenį, turintį visas teises, kaip kiekvienas kitas asmuo, taip pat ir su negalia, bet visai kas kita – elgtis pagal jo sutrikimą, t.y. daryti jam lytinių organų šalinimo ar atitinkamas plastines operacijas, įsileisti į priešingos lyties dušus, leisti dalyvauti sporto varžybose kitos lyties vardu  ir pan.

Dar blogiau, kai specialiomis edukacinėmis programomis lyties sutrikimas skatinamas nepilnamečių tarpe, kai sąmoningai propaguojami ir reklamuojami vidinę sumaištį keliantys mokymai. Konvencija reikalauja tai daryti, panaudodama visas valstybės spaudimo priemones. Tikrai, paskaitykime Konvenciją atidžiau-apie tai kalba Stambulo konvencijos 14,15,16,17 straipsniai. Ar mes norime, kad mūsų vaikai būtų įvedami į psichikos sutrikimą dėl lyties? Patys, savo noru sutinkame su tokio dokumento ratifikavimu? 

Ir visa tai perskaitę, visa tai matydami siūlome pasitikėti konvencijos siūlymais ir jų įgyvendinimu?! Kai aplinkui matome gausybes net ir puikių idėjų iškraipymo? Netinkamo interpretavimo? Galios žaidimų ir nuolatinį ekonominių interesų dominavimą prieš etinius principus?

Jau girdžiu nustebusio skaitytojo klausimą-bet prie ko čia išsakyti dalykai, jei Stambulo konvencijos tikslas yra kova su smurtu prieš moteris? Taip, gerbiamas skaitytojau, aš sutinku - PRIE KO? Kaip siejasi smurto prieš moteris problemos sprendimas ir “nediskriminavimo dėl socialinės lyties identiteto” klausimai, neatsakytų net P. Bergeris ir T. Luckmannas, sukūrę socialinio konstruktyvizmo teoriją, kuria remiasi socialinio lyties vaidmens konstravimo teoretikai. Juk P. Bergeris ir T. Luckmannas pabrėžė, kad egzistuoja ne vien subjektyvi realybė, bet ir objektyvi, t.y. neužtenka, kad žmogus taip „jaučia“ savo lytį, - lytis egzistuoja ir nepriklausomai nuo jo subjektyvių jausenų.

Deja, objektyvi realybė tokia, kad Švedijoje per pastaruosius dešimt metų skaičius 13-17 m. merginų, kurioms diagnozuotas lyties tapatybės sutrikimas, padidėjo 1500%! Taip, tai šalis, kuri nuosekliai laikosi socialinės lyties ideologijos ir Stambulo konvenciją ratifikavo viena iš pirmųjų. Kokie „netikėti“ sutapimai?! Kokia „pažanga“?!

O kas prisiima atsakomybę už šioms jaunuolėms sukeltus giluminius sutrikimus? 

Taigi. Kai tūlos parlamentarės Lietuvoje ar ES parlamente iškelia Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimą kaip jų partijos prioritetą, ar ‚neprovincialaus požiūrio“ išraišką, man liūdnai atrodo ne tik jos, bet ir visi, kurie joms nusileidžia... Jei tarp ginančių sveiką protą, akademinę ir ekspertų laisvę bei kiekvieno  žmogaus orumą lieka tik Bažnyčia, man neramu.

Ir vis tiktai yra Lietuvoje žmonių, kurie geba kritiškai mąstyti ir atskiria, kas yra kas, nepaisant milžiniškų ideologinių spaudimų ir žiniasklaidos pateikiamų iškraipymų. 

Ir tai teikia vilties…


Susiję

Šeimos politika 2481938076014332579

Rašyti komentarą

 1. Puikus straipsnis. Visiškai pritariu autorei.Beje vyro paversti moterimi ir atvirkščiai neįmanoma ir dėl to, kad neįmanoma xy chromozomų transformuoti į xx ar xx į xy

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tikrai? Betgi leftistai jaučia kitaip. 🤔

   Panaikinti
  2. Taip pat sėkmingai galima jaustis paukščiu, bet tada gal verta pabandyti išskristi pro 5 aukšto langą? Gal pavyks?

   Panaikinti
 2. Tikrai labai argumentuotas ir įtikinantis straipsnis. Ačiū autorei. Straipsnį būtina plačiai viešinti.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Alfonsas Kupčinskas2020-04-19 13:01

  Manau, kad reikia lyties keitimą pradėti nuo galvos amputacijos - juk problema tai galvoje...

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2020-04-19 13:40

  Ačiū autorei ir ,manau, turime visais leistinais būdais priešintis šios konvencijos ratifikavimui.Dabar yra laikas.Kas sugebate, aiškinkite ir kitose svetainėse.Reikėtų ir peticijos.Virusas privėrė laikinai blogio gaivalų pražiotas burnas .Nemanykite, tuojau vėl atsigaus ir ims klykauti, kaip be konvencijos visi Lietuvoje pražūsime...Nenuvertinkime ir maldos už tuos ,kurių akys aptrauktos migla...

  AtsakytiPanaikinti
 5. Labai puikus straipsnis. Belieka padėkoti p. Ramunei už taip aiškiai atskleistas tiesas, kurios sumaniai paslėptos, vos ne užkastos suraizgytų minčių kratinyje, kad nei kvailas, nei protingas nesuprastų. Visa, kas pasaulį darydavo gražiu ir visa, kas jį darydavo bjauriu dar prieš 50 metų ar kiek seniau, susikeitė vietomis. Liberalizmas pamažu pratina pasaulį priimti melą už tiesą ir pikta už gėrį, teigdamas, kad taip yra gerai ir todėl taip reikia. Visuomenė apsnūdo materialinių gėrybių liūne, ir tik paprastas žmogus, kuris lieja prakaitą, kad išlaikytų vaikelius, niekada nebijos pasakyti tiesos. Jis drąsiai be išvedžiojimų pasakys, kad tai- psichinė liga. Kokią mėsytę šveistų tas, lytį pasikeitęs, jeigu visos kiaulės užsimanytų būti paršais, o visi paršai- kiaulėmis? Bet pasirodo, kad gyvulių pasaulis yra protingesnis už kai kuriuos dvikojus. Sutinku su p. Alfonsu Kupčinsku, kad bėda yra galvoje, ir vargas tiems, kurie to nemato, nes tai nutaikyta į jų pačių vaikus. Budėkime ir siųskime toliau šį puikų straipsnį.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2020-04-19 16:29

  Kokių žmonių galvose gimsta visokios Stambulo konvencijos,žiūrėti nuo 51min

  https://youtu.be/0wTiCxXgrJw

  AtsakytiPanaikinti
 7. Jeigu a.a. Viliui Bražėnui pasakyčiau -liuks straipsnis-,Vilius išsyk -kiek išplatinai paklaustų.
  Juolab, manau ,-tai mūsų tema kalbant su rinkėjais iki ir po spalio 11 d.
  J. Šaulys.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Beje,gender programos tokios kaip gender vienaragis jau mokyklose .Su geometrine progresija rengiami kadrai.
  Gal Senis Vytautas žino, ką p.Jovaišos komitetas su tuo daro? O juk turi seime daugumą, kuri greit baigsis.
  Jei ką ns turi brautis pas tą p.Jovaišą. Bent tures ką rinkėjams pasakyti ,jei tai nepadės. O čia p. Jovaiša jau gali ir suklusti.
  J.Šaulys.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-19 20:35

   Ar tiesa, kad ponas Sinica dirba pas poną Jovaišą patarėju ar padejėju?
   https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=1&p_a=31&p_asm_id=79173

   Panaikinti
  2. Pritariu, ne tik puiki, bet nedelsiamo įgyvendinimo verta mintis. Kreipkimės į prof. E. Jovaišą, minčių ką rašyti jau pakankama.Gerą straipsnį apie genderizmą rašė ne vienas, įskaitant ir prof. G.Merkį.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-04-20 09:24

   ar yra susivienijimo politinės sąsajos su valstiečiais? trąšos nesmirda?

   Panaikinti
  4. Anonimui 20:35, taip, tiesa, iš tiesų dirba to valstiečio patarėju.
   O šis portalas yra "Naisių žemės" internetinė versija.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2020-04-20 11:49

   x
   2020-04-20 10:54

   ar šiame portale buvo kada nors kritikuojami valstiečiai, konkrečiai minint veikėjų pavardes, jų turtus, politinį skaidrumą, kai ko atėjimą iš kunigaikštienės partijos (!) ir pan.? bet gal valdantieji idealūs? gal jie tinkamai buvo pasiruošę šiai epidemijai? gal aplinkosaugoje, pvz., viskas gerai?

   Panaikinti
  6. 10:54, pats supranti kad čia jokios kritikos valstiečiams būti negali. Niekas maitinančios rankos juk nekandžios. Jei kas nors blogai - kaltas būna tik Anūkas ir neomarksistai.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2020-04-20 13:37

   Dejonės iš Ispanijos laikas nuo laiko virpina širdis, o kaip ten Rusijoje, ką? Kada bus apie Rusijos vidaus ir užsienio politiką? Ispanija labai toli, o Rusija čia pat. Ir, jei Ispanijoje jau taip blogai, ko ten tupi? Ak, tas patriotizmas... O Lietuvos ekonomikos analizė? O kyšininkavimas, pavyzdžiui? Juk kyšininkavimas yra akivaizdus valstybės grioviamas iš vidaus! Buvo koks analitinis straipsnis apie tai? O kaip reikalai su teisingumu? Buvo nagrinėjama ši problema? Bet gal jos ir nėra? Vis apie tuos lytinius reikalus, kai ir taip aišku, kad yra vyras ir moteris, kad prieš gamtą nepapūsi, kad ir ką susigalvotum.

   Panaikinti
 9. Ačiū autorei, puikus straipsnis Prieš du metus (20180303)"Kauno dienoje" buvo paskelbtas straipsnis "Ginčai dėl socialinės lyties" ir įdomu, buvo tai, kad neaišku koks vertėjas, gal būt netgi sąmoningai, "gender" į lietuvių kalbą išvertė - "socialinė lytis" (tai vertimas nurodomas straipsnyje), nors žodyne neradau tokio vertimo, apart -giminė,
  lytis.
  Kaip pilietė, gydytojos diplomą turinti mokslininkė, neabejinga Lietuvos istorijai, kultūrai, tradicijoms, na ir kaip senjorė-močiutė, pritariu anksčiau socmin viceminstrės p. V.Augienės perduotai užsienio reikalų ministerijai žiniai, kad reikia susilaikyti nuo Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ratifikavimo Seime.
  Nereikia maišyti tai, kad mes galime ir tai darome savo šalyje priimdami įstatymus ,
  ginančius ne tik vaikus, bet ir moteris nuo smurto, tačiau nereika mūsų "užliūliuoti" su
  naujomis , o gal netgi senomis priemonėmis, kalbant apie visuotinę "socialinės lyties"
  sampratos plėtrą ir su ja išplaukiančiomis pasekmėmis , jau nekalbant apie švietimo
  sistemos galimas ydingas pertvarkas...
  Kviesčiau visus blaiviai mąstančius susiburti ne tik kovojant prieš akademinės etikos
  pažeidimus, stengiantis atsikratyti kitą nuomonę turinčiais akademinės bendruomenės
  nariais, įskaitant ir požiūrį į Lietuvos valtybingumą (prof.V. Radžvilo atveju) ir į tokiusdokumentus, kaip Stambulo konvencija, bet būti pilietiškais ir parengti Kreipimąsi į LR Prezidentą ir Seimo narius dėl susilaikymo ratifikuoti Seime Stambulo konvenciją.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-04-20 11:31

  Pritariu Irenos 08.40 minčiai-------"parengti Kreipimąsi į LR Prezidentą ir Seimo narius dėl susilaikymo ratifikuoti Seime Stambulo konvenciją."

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2020-04-20 12:38

  >x

  O kuri partija labiau "stumia" Stambulo konvenciją ir bendrai visą GENDER bei LEFTIZMO politiką? Kuris partijos pirmininkas leftistas - Gabriukas ar Ramūnėlis?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2020-04-20 13:56

  >13:37

  Gal kur buvo tyrimai, kurių partijų merų savivaldybėse mažiausia kurupcija, kyšininkavimas ar mažiausiai STT tyrimų?

  AtsakytiPanaikinti
 13. O kaip tokį tyrimą atlikti ir iš kur paimti nešališkus tyrėjus? Lietuvoje visi tyrimai yra politizuoti, o tyrėjai "tiria" taip kaip nurodo aukščiau stovintys.

  AtsakytiPanaikinti
 14. supratingas2020-04-20 15:37

  Anonimiškas 2020-04-20 11:49: "ar šiame portale buvo kada nors kritikuojami valstiečiai,(...)"

  Ar žinote, kad daugelyje tinklapių, įskaitant šį, yra tokia priemonė "IEŠKOTI"? ;)

  AtsakytiPanaikinti
 15. Į temą. Ir ką gi šiandien paporino nacianalinis Ėlėrtė? Nuoroda:
  Verygos pasisakymą vadina cinišku – prisidengiant karantinu žengiama abortų draudimo link?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O straipsnio autorius kas? Ou vey, anoks Mindaugas Jackevičius, aršusis pažanguolis ir “linksmuolis”. 🙂

   Panaikinti
 16. Anonimiškas2020-04-21 08:31

  Straipsnis geras tik tiems, kurie gyvenime nėra susidure su tyrimais, kaip formuojasi žmogaus savęs kaip lyriškos būtybės supratimas. Ne kaip gimsta ir auga kūnas, o kaip gimsta ir auga susivokimas, kad esi vyras arba moteris . Visiškas kaimas ploja katuciu.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2020-04-24 11:38

  "Kas slepiasi po taip sukonstruotu žodžių junginiu? Gal galėtų kas nors žmogiškai paaiškinti?"
  O nuo kada čia kas nors ką nors aiškina? Ar aiškino Globalios migracijos paktą? net pasirašytojai jo neskaitė. Briuselis liepė - pasirašė. Bus ir su šita, atsiprašant, konvencija. Klusnių vykdytojų Lietuvos padangėj nors vežimu vežk.
  isur tik pabrėžiama, kad Stambulo konvencija yra pries smurtą. Galėtum pamanyti, kad tik iš to vieno sakinio ir susideda "Draudžiama smurtauti prieš moteris". Pasirodo, ten dar ir apie socialines :)) lytis kalbama. O apie asocialias lytis kodėl nekalba? Būtų dar įdomiau. Pvz., kriminalinės lytys, kitokių kitokios lytys. Ir apskritai, kam dar tos "lytys"? Tiesiog, individai. Ne, individai netinka, nes viskas kaip tik turi būti neindividualu. Gal "globalai"? Gal ir čia Lietuva galėtų būti pirmoji - papildyti Stambulo konvenciją, Briuselius už tai pagirtų. "Stambulo-Vilniaus konvencija", skamba!
  Sauja kreivų smegenų diktuoja masėms. Būtų ne masė, o žmonės, taip lengvai jiems nepadiktuotų.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item