Vilniaus forumas. Vilniaus miesto savivaldybė ir meras - Rusijos istorijos politikos įkaitai

propatria.lt nuotrauka  Istorijos politika yra vienas svarbiausių įrankių įgyvendinti valstybių geopolitines strategijas ir tikslus.  G...

propatria.lt nuotrauka 
Istorijos politika yra vienas svarbiausių įrankių įgyvendinti valstybių geopolitines strategijas ir tikslus.  Geopolitinės ambicijos ir ekspansiniai siekiai visada grindžiami pasitelkiant juos pateisinančius istorinius pasakojimus. Todėl kovos dėl istorinės atminties ir dėl konkrečių istorinių pasakojimų įtvirtinimo yra pasirengimas tikriems geopolitiniams bei kariniams konfliktams ir dažnai tampa jų faktine įžanga ir pradžia. Pulti besiruošiančio agresoriaus pastangos primesti būsimosioms aukoms jas demoralizuojantį ir valią priešintis pakertantį istorinį pasakojimą jau tapo ir neatskiriama „hibridinių karų“ dalimi.

Vilniaus tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir asmeninis mero R. Šimašiaus nurodymas pašalinti J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą nuo MA Vrublevskių bibliotekos sienos rodo, kad Lietuvos sostinės valdžia ėmėsi atvirai įgyvendinti Rusijos valstybės istorijos politiką. Miesto tarybos ir mero veiksmai yra grindžiami ir visiškai atitinka stalinistinėje TSRS įtvirtintą ir putiniškoje  Rusijoje  palaikomą ir plėtojamą Antrojo pasaulinio karo, Birželio sukilimo ir pokario rezistencijos interpretaciją. TSRS ir Rusijai ji buvo ir tebėra svarbi kaip įrankis politiniu lygmeniu legitimuoti 1940 m. Lietuvos okupaciją ir pakirsti 1990 m. atkurtos valstybės legitimumą. Džiaugsminga Rusijos valdžios reakcija į šiuos Vilniaus tarybos ir mero veiksmus patvirtina, kad Kremlius suvokia ir pripažįsta laimėjęs didžiulę pergalę siekdamas įgyvendinti savąjį geopolitinį tikslą – susigrąžinti Lietuvą kaip „savanoriškai“ prie TSRS prisijungusią, bet „neteisėtai“ atsiskyrusią jos dalį. Nemokšiškų ir nusikalstamų Vilniaus tarybos ir mero veiksmų geopolitiniai padariniai Lietuvos valstybingumui gali tapti pragaištingi. Jie išsamiai aptariami dr. Laisvūno Šopausko straipsnyje, su kuriuo būtina susipažinti kiekvienam valstybės likimui neabejingam ir nelinkinčiam jai prarasti nepriklausomybę šalies piliečiui:


Straipsnyje pirmą kartą Lietuvoje nuosekliai ir argumentuotai atskleistas  ne tik Vilniaus tarybos ir mero veiksmų ryšys su Rusijos valstybės istorijos politika ir geopolitiniais Kremliaus siekiais. Jame apžvelgtas ir lietuviškųjų propagandininkų, arba Kremliaus Agitpropo šeštosios kolonos, indėlis ruošiant moralinę bei politinę dirvą šiems veiksmams ir juos teisinant. Reakcijos į L. Šopausko straipsnį tipišku pavyzdžiu laikytinas VU istorijos fakulteto dėstytojo, neformalaus „Naujojo Židinio-Aidų“ sambūrio nario B. Gailiaus straipsnis „Jono Noreikos ir Kazio Škirpos problema – fašizmas“.

Mėginimai mūsų visuomenei primesti sovietinę-rusiškąją Lietuvos laisvės kovų sampratą  straipsnyje teisinami iš Kremliaus propagandinio arsenalo perimtu „argumentu“ – būtinybe kovoti su tariamai visoje Europoje ir Lietuvoje kylančios „fašizmo“ bangos grėsme. Fašistiniu simboliu paskelbti Gedimino stulpai ir gąsdinama, kad tokiu simboliu „jau beveik tapo“ ir Lietuvos Trispalvė. Visuose tautiniuose ir valstybiniuose ženkluose įžvelgiantis fašizmo apraiškas ir simbolius, autorius faktiškai vadovaujasi J. Stalino laikų Kominterno nuostata visas nekomunistines politines pažiūras ir jėgas laikyti „fašistinėmis“. Tada „fašistinėmis“ buvo vadinamos ne tik demokratinės dešiniosios partijos, bet ir „tariami darbo žmonių gynėjai“ socialdemokratai, dažnai vadinti „socialfašistais“. B. Gailiaus straipsnis iškalbingai byloja, koks Lietuvos istorijos vaizdinys kryptingai diegiamas VU Istorijos fakulteto studentams. Pažymėtina, kad „Naujojo Židinio – Aidų“ grupuotė (M. Adomėnas, V. Ališauskas, V. Bartninkas, B. Gailius, N. Putinaitė, N. Šepetys, P. Subačius, I. Vaišvilaitė, N. Černiauskas) yra sambūris, siekiantis daryti neformalią įtaką sprendimų priėmėjams įvairiose akademinėse ir viešosiose institucijose. Jo tinklas aprėpia Seimą (M. Adomėnas), diplomatinį korpusą (I. Vaišvilaitė), ŠMM (P. Subačius), LMT, akademines įstaigas (pvz., Lietuvių kalbos institutas -- L. Vaicekauskienė). Sambūrio atstovai yra itin įtakingi VU akademinės bendruomenės nariai (P. Subačius -- VU Tarybos, N. Putinaitė - Senato narė), užimantys dominuojančias pozicijas Filologijos (V. Ališauskas, P. Subačius) ir Istorijos (B. Gailius, N. Černiauskas, N. Šepetys, L. Peluritis),  fakultetuose bei TSPMI (N. Putinaitė, V. Bartninkas). Ypač svarbu tai, kad jie įsitvirtino ir neformaliai užvaldė  nacionalinio saugumo požiūriu gyvybiškai svarbius VU akademinius padalinius – Istorijos fakultetą ir TSPMI. Naudodamiesi savo asmenine įtaka bei galimybėmis daryti poveikį šių padalinių vadovybei (IF dekanui R. Petrauskui, TSPMI direktoriams R. Vilpišauskui ir M. Šešelgytei), jie ne tik formuoja pasaulėžiūrinę-vertybinę minėtų padalinių orientaciją ir akademinių studijų bei tyrimų kryptį ir turinį, bet ir aktyviai dalyvauja sprendžiant dėstytojų ir tyrėjų atrankos klausimus. Antitautinės ir antivalstybinės „Naujojo Židinio-Aidų“ sambūrio narių ir jiems paklūstančių minėtų padalinių vadovybės nuostatos nuosekliai diegiamos studentams ir tapo vyraujančiomis idėjinėmis čia vykdomų mokslinių tyrimų gairėmis. IF ir TSPMI faktiškai tapo Kremliui naudingų antivalstybinių pažiūrų diegimo studentams ir jų sklaidos visuomenėje įtakingiausiais  židiniais ne tik Vilniaus universitete, bet ir visos Lietuvos mastu.

Šiam sambūriui atstovaujantys IF nariai B. Gailius, N. Šepetys ir N. Černiauskas užima privilegijuotą padėtį žiniasklaidos lauke, kur jie faktiškai pristatomi kaip vieninteliai rimti ekspertai istorinės atminties ir istorijos politikos klausimais. Čia jie ypač pasižymėjo dergdami K. Škirpą, tuo tarpu turintys kitokią nuomonę apie Birželio sukilimą ir partizaninį judėjimą fakulteto istorikai neturi galimybių arba nesiryžta jos išsakyti dėl vadovybėje vyraujančių antilietuviškų ir antivalstybinių nuostatų. VU IF akivaizdžiai tapo prosovietinės, antilietuviškos istorijos versijos kūrimo ir pseudoekspertinio skleidimo židiniu. Tai turi žinoti mokesčių mokėtojai, ŠMM, į fakultetą ketinantys stoti abiturientai ir jų tėvai. Turbūt ir valstybės saugumu besirūpinančios institucijos.

M. Romerio universiteto docentas V. Valentinavičiaus R. Miliūtės vedamoje LRT laidoje (nuo 28 minutės) Ginčai dėl generolo Vėtros – konfliktas dėl Lietuvos praeities, ar ateities? II Karštos kėdės apkaltino patriotinio jaunimo sambūrį „Pro Patria“ esant „realiai veikiančiu fašistiniu judėjimu“  – panašiai ir net tokiais pat žodžiais 1988 m. liepos-rugpjūčio mėnesį sovietinė-okupacinės propaganda dar išdrįsdavo pulti ir šmeižti Sąjūdį, vadindama jį „nacionalistiniu-fašistiniu“ sambūriu. Tokia propaganda liudija, kaip stipriai okupuotos Lietuvos akademinėje bendruomenėje buvo įsišaknijusios „komunistiniu auklėjimu“ įskiepytos „pažangios socialistinės“ pažiūros ir ideologinės Kremliui naudingos antitautinės ir antivalstybinės nuostatos, kurių, atkūrus Nepriklausomybę, net nebuvo mėginta atsikratyti. Jos tik buvo prislopintos ir slepiamos, o po Vilniaus tarybos ir mero išpuolių prieš Lietuvos valstybę ir istorijos atmintį, jau deklaruojamos ir ginamos viešai. Tokio masto antivalstybinių pažiūrų sklaida akademinėje bendruomenėje ir viešojoje erdvėje yra ne kas kita, o dvasinė ir politinė kapituliacija – išankstinis susitaikymas su nauja Lietuvos okupacija ir moralinis bei intelektualinis šalies visuomenės ruošimas dar kartą pasiduoti be šūvio, kaip tai įvyko 1940 m. vasarą.


Susiję

Vilniaus Forumas 8633063973696262300

Rašyti komentarą

 1. 2-ą dieną neveikia portalas. Tiesos.lt?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-08 12:42

   Tai kad veikia, tik komentarus ne visiems leidžia rašyti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-08 13:27

   Nėr nei tiesos, nei mėsos. Komentarus leidžia rašyti tik vilkintiems violetavom bliuskom ar beretem.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-08-08 15:51

   Tiesos.lt neveikia ir tai faktas. Bet kažkaip nemalonu Pro Patria tinklalapyje skaityti VSD darbuotojų ar jaunųjų konservatorių komentarus apie tiesos.lt, kuris yra vienas iš dviejų ar trijų likusių normalesnių tinklalapių lietuviškai.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-08-08 12:39

  Idomu, straipsnyje minimi asmenys taip elgiasi "iš idėjos" ar yra maitinami kokio sorošinio fondo (projektų) "kovai prieš fašizmą"? Kodėl saugumo ataskaitose tokia veikla neįvardinama kaip viena iš grėsmių Lietuvai?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-08 12:54

   Visas šaršalas prasidėjo po to.
   ��
   Ketvirtadienį Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky 15min sakė trumpai susitikusi su R.Abramovičiumi, tačiau apie ką jiedu kalbėjosi, ji pasakoti nenorėjo.
   Publikuota: 2018 rugpjūčio 9d. 14:57 , Atnaujinta: 2018 rugpjūčio 9d. 15:18
   Vilniuje slapčia lankėsi vienas turtingiausių pasaulio žmonių Romanas Abramovičius
   (V.J)

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-08-08 16:22

  O kodėl R. Abramovičius lankėsi slaptai, o ne atvirai? Kaip suprasti tokį slapukavimą?

  AtsakytiPanaikinti
 4. Kas galėtų paneigti, kad Putino pavedimu atvežė pinigus apmokėti už specifinę veiklą?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Šiais laikas "specifinės veiklos" finansuojamos subtiliau. "Kreditai" iš "čekiško banko", brangiųjų metalų varkės su AfD, naftutė Salviniui. Šiaip vaidinti patriotus už Kremliaus pinigus tikrai labai specifinė veikla, nors ji sparčiai plečias ir greitai nebebus specifinė.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-08-09 21:49

  Putino... O gal del to kad Abramovicius yra zydas ir jie solidarizuojasi vieni su kitais..???

  AtsakytiPanaikinti
 6. Kategoriškai nesutinku su straipsnio pavadinimu: "įkaitai" sudaro įspūdį, kad ta fauna veikia ne savo valia, verčiami. O juk jie yra savanoriški entuziastingi kolaborantai - tad jokie įkaitai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-10 00:32

   Greičiausiai parsidavėliai už pinigus. Arba jų praeity yra kas nors tokio, dėl ko jie gali būti šantažuojami.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-08-09 22:57

  peticijos lt - Reikalaujame Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus atsistatydinimo - pasirasykime

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-08-09 23:02

  Tiesos.lt vis dar neveikia...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tiesos.lt-zinia-skaitytojams-kuriems-siuo-metu-esame-nepasiekiami-mes-veiki
   Jeigu neina įeiti:
   "Gerbiami skaitytojai,
   Šiomis dienomis susiduriame su techninėmis problemomis, dėl kurių dalis mūsų skaitytojų negali užsukti į Tiesos.lt – jiems interneto paieškos sistemos parodo užrašą „Nepavyksta pasiekti šios svetainės“ (žr. paveiksliuką).
   Visus nerimaujančius dėl Tiesos.lt skubame nuraminti: problema, atrodo, jau nustatyta, laukiame sprendimo.
   O tų, kurie mus skaito, prašome paskleisti šią žinią per socialinius tinklus, draugus, kad ji pasiektų ir tuos, kuriems Tiesos.lt šiuo metu yra neprieinama: Mes veikiame, kliūtis žadame įveikti, lauksime Jūsų sugrįžtant.
   Ramutė Bingelienė
   Tiesos.lt redaktorė"

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2019-08-10 01:38

  Verta priminti.

  Prie Lukiškių kalėjimo pagerbtas čia kalėjęs Nobelio taikos premijos laureatas
  Virginija Motiejūnienė, LRT Televizijos naujienų tarnyba
  2012.09.25 15:47

  Minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, Vilniuje atidengta atminimo lenta litvakui, Izraelio politikui, Nobelio taikos premijos laureatui Menachemui Beginui.

  „Matyt, tarp Lukiškių kalėjimo kalinių nesurasite tokių, kurie būtų Nobelio premijos laureatais. O tuo labiau, kad jis – litvakas. Mes tuo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų nuomonė sutapo su vyriausybės nuomone“, – sako laikinoji Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklenski.

  Atminimo lenta pritvirtinta ant dabartinės Laisvės atėmimo vietų ligoninės sienos.

  „Pati įstaiga per kelis metus turėtų iš šitos vietos išsikelti. Aš manau, kad kaip tik šita lentelė yra ženklas, kad mes visų žmonių, kurie nekaltai šitoj vietoje kalėjo atminimai turėtų būt įmažinti per ateinančius metus galbūt pagarbiau ir aiškiau“, – sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

  https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/5240/prie-lukiskiu-kalejimo-pagerbtas-cia-kalejes-nobelio-taikos-premijos-laureatas  https://en.wikipedia.org/wiki/King_David_Hotel_bombing

  In July 2006, the Menachem Begin Heritage Center organized a conference to mark the 60th anniversary of the bombing. The conference was attended by past and future Prime Minister Benjamin Netanyahu and former members of Irgun.[49] A plaque commemorating the bombing was unveiled, stating "For reasons known only to the British, the hotel was not evacuated." The British Ambassador in Tel Aviv and the Consul-General in Jerusalem protested, saying "We do not think that it is right for an act of terrorism, which led to the loss of many lives, to be commemorated", and wrote to the Mayor of Jerusalem that such an act of terror could not be honoured, even if it was preceded by a warning. The British government also demanded the removal of the plaque, pointing out that the statement accusing the British of failing to evacuate the hotel was untrue and "did not absolve those who planted the bomb."[49][50]

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, tai ne pirmas ir ne paskutinis čia pagerbtas žydų teroristas. ;)
   Beje, būtų gera mintis tokius pagarbintus "herojus" surašyti ir tą sąrašą kuo plačiau paskleisti. ;)

   Panaikinti

emo-but-icon

item