Vytautas Radžvilas. Gabrieliaus Lietuvai – tik siundomo šunelio vaidmuo?

propatria.lt nuotrauka  Dalykiškas Dovilo Petkaus straipsnis – ne tik apie TS-LKD pirmininko ir jos partijo įvykdytą Viktoro Orbano ir...

propatria.lt nuotrauka 
Dalykiškas Dovilo Petkaus straipsnis – ne tik apie TS-LKD pirmininko ir jos partijo įvykdytą Viktoro Orbano ir jo partijos išdavystę. Tai straipsnis apie patriotiškausia besivadinančios ir – tai reikia pabrėžti – tikrų Lietuvos patriotų savo gretose vis dar turinčios – partijos nuopuolį į moralinio ir politinio skurdo bedugnę. Galutinai išduota ir parduota viskas, ką buvo įmanoma išduoti ir parduoti – ne tik „Fidesz“. Išduota Vengrija, Europa ir galiausiai pati Lietuva.

G. Landsbergio elgesys yra spjūvis į veidą laisvę mylinčiai ir išdidžiai vengrų tautai. Tautai, kuri šimtmečius didvyriškai grūmėsi už savo laisvę vis naujuose sukilimuose. Tautai, kuri 1956 m. išdrįso sukilti prieš tuo metu atrodžiusią nenugalima komunistinę superimperiją ir nešti vilties šviesą nelygią kovą su ta imperija tik ką pralaimėjusiems ir išsekintiems lietuviams. Sugebėta šlykščiai įžeisti šių dienų Vengrijos valstybę, tapusią kovos už krikščionišką tautų Europą tvirtove ir simboliu. Tokie įžeidimai lengvai ir greitai neužmirštami.

Neįmanoma labiau išsityčioti ir iš sąjūdinės Lietuvos idėjos. Sąjūdis kovojo už tai, ką šiandien drąsiai gina V. Orbano vadovaujama Vengrija. Ji gina visų ES tautų teisę išsaugoti savo religines ir kultūrines šaknis bei istorinę atmintį, tautinį tapatumą ir valstybinį suverenumą bei orumą. Grūmėmės ne tam, kad ištrūkusi iš imperijos narvo Lietuva sunyktų ir išnyktų kaip tauta ir valstybė. Tačiau G. Landsbergiui ir kompanijai visa tai  – nė motais. Jiems Lietuva – beprasmė ir bevertė atgyvena, kurią galima išmainyti į geresnę vietelę prie Šeimininko stalo.

Dėl nežinia kokių priežasčių susidoroti su „Fidesz“ – išmesti partiją iš Europos parlamento frakcijos – nuspręsta ne atvirai, bet pasinaudojant klusnių parankinių paslaugomis. Buvo surasti europarlamentarai, sutikę atlikti skundikų, o iš tikrųjų – siundomo šunelio vaidmenį. Taip pat surasta partija, sutikusi išdidžiai pakelti skundikų vėliavą ir vadovauti puolimui. Ją sutiko prisiimti Lietuvos konservatoriai. „Gabrieliau, Fas!“ – ir skundas ant stalo. Tik šitaip įmanoma suvokti šį pasibjaurėtiną poelgį. Didesnio partijos nusižeminimo ir tuo pačiu Lietuvos pažeminimo neįmanoma įsivaizduoti. Juk jokios kitos ES šalies partija nesiryžo imtis to nešvaraus darbo.

Straipsnyje pirmą kartą principingai iškeltas ir kitas seniai pribrendęs klausimas. Ką reiškia partijai priklausančių krikščionių demokratų tyla jos vadovybei galutinai ir negrįžtamai pasirinkus eurokomjaunuolišką politinį kursą uoliai talkininkauti Briuselio elitui, užsimojusiam sunaikinti krikščionybę, tautas ir nacionalines valstybes? Tautų Europą skelbiantys krikdemai paoponavo pirmininkui partijos tarybos posėdyje, „pasiūlė labiau įsigilinti į įvairesnius šaltinius. Pirmininkas padarė savaip ir jokių pasekmių už tai nesulaukė ir panašu, kad nesulauks. 

Galimi tik du šitokio beribio konformizmo paaiškinimai. Pirmasis – krikščioniškas vertybes deklaruojantys, bet jų nuolatos išsižadantys partijos nariai tiesiog elgiasi kaip sovietmeču elgėsi kompartijai priklausę prisitaikėliai. Jie matė vykstantį absurdą, bet tylėjo bijodami nukentėti.

Dabartinių krikščionių demokratų tyla tam tikra prasme atgrasesnė, nes jokios realios sankcijos už netylėjimą iš tikrųjų negresia. 

Antrasis paaiškinimas – tikėtina, jog vyksta D. Petkaus straipsnyje aprašomas žaidimas. Jo paskirtis – mulkinti partijai priklausančius krikščioniškų pažiūrų narius kuriant įspūdį, jog čia vis dar galima ir kitokia nuomonė. Šitaip palaikoma iliuzija, kad TS-LKD dar gali grįžti prie krikščioniškų vertybių. Tokia schema grindžiamas žaidimas vyko ir sovietmečiu. Sistema leido jai ypač lojaliems žmonėms kur kas plačiau kritikuoti santvarkos trūkumus. Tokie drąsiai ir atvirai kalbantys kritikai atrodydavo kone opozicionieriai. Nors tikrasis jų vaidmuo buvo nuleisti nepasitenkinimo garą kurstant iliuziją, jog „leidžianti“ kritiką sistema gali keistis ir tapti žmoniškesnė.

Aišku viena: niekingai išdavusi V. Orbaną TS-LKD vadovybė galutinai nusimetė kaukę ir atskleidė savo tikrąjį veidą. Antikrikščioniška, antitautinė, antivalstybė ir antišeiminė (griaunanti prigimtinę šeimą) – toks yra tikrasis šios partijos veidas. Padoriems ir patriotiškiems partijos nariams (kurių yra dauguma) atėjo nelengvas laikas, kai teks daug ką apmąstyti ir apsipręsti, su kuo jie. Su eurokomjaunuoliška nomenklatūrine partijos vadovybe ar su Lietuva – savo tauta ir valstybe.Susiję

Vytautas Radžvilas 9177706292182918612

Rašyti komentarą

46 komentarai

Anonimiškas rašė...

Cit.:
,,Sąjūdis kovojo už tai, ką šiandien drąsiai gina V. Orbano vadovaujama Vengrija.''

Galima papildyti prof. V.Radžvilą: už Sąjūdžio idėjas šiandien kovoja ne tik Vengrija, bet ir Latvija, Estija (neseniai vykę rinkimai Estijoje tą puikiai įrodo), Lenkija, Čekija, SLovakija, Italija, Kroatija, Bulgarija, SLovėnija, Makedonija, Juodkalinija, dalinai Austrija ir Danija. Tai jau gan didelė ir svarbi Europos dalis.
Dėl neomarksistų vykdomų machinacijų Europarlamente rūpintis nėra ko: netrukus vyksiantys Europarlamento rinkimai sugrąžins į Europarlamentą ir Fidesz, ir kitas patriotines Europos jėgas.
Toks neomarksistų skubėjimas - vienas iš paskutiniųjų desperatiškų mėginimų žūtbūt išsaugoti bent šiokias tokias pozicijas, ir, aišku, bent kiek atidirbti Sorošo pinigus.
Net jeigu neomarksistams Europarlamente ir pavyktų išlaikyti dalinę įtaką, tautų atgimimas Europoje yra toks didelis ir vientisas, kad jau nėra abejonių dėl artėjančių kardinalių reformų visoje Europoje - mes dar mažai žinome apie patriotinių jėgų veiklą Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Olandijoje, Belgijoje, Suomijoje, tačiau ir iš tos nedidelės informacijos, kuri mus pasiekia, jau aišku, kad šių šalių patriotinėms jėgoms drąsiai galima prognozuoti sėkmę, ir ne už ilgo.

Anonimiškas rašė...

Prisiminkime liaudies išmintį: „žuvis pūva nuo galvos“,„obuolys nuo obels netoli ritasi“, „kuprotą tik grabas ištiesins“ ir pan. Stebėtis visiškai nėra kuo! Jei partškola buvo ir yra vertybė, tai kokie dar gali kilti kiti klausimai?

Anonimiškas rašė...

Įdomu kiek rublių Radžvilas gavo, kad taip tulžį lieja?

supratingas rašė...

Mano galva tas suspendavimas tik į gera, nes pati Fidesz savo noru to nebūtų padariusi. Mane visiškai nežavi Orbano pozicija laikytis įsikibus EPP šutvės, ypač, po paskutinių paatviravimų, kad jie linkę mestis skudurus su "lieviakais" ir liberastais, bet tik ne su fašis..., oi, pardon, nacionalistais.
Žodžiu, metas Fidesz mažintis apetitą ir dairytis į ENF arba EAPN pusę.

supratingas rašė...

Įdomu, keliais voltais turi būti trenktas asmuo užduodantis tokį klausimą Pro Patrijoje?

Anonimiškas rašė...

Profesoriaus pastebėjimai tikslūs ir suprantami nors kiek mąstantiems. Bet labai abejoju tų tikrųjų konservatorių drąsa ir ištikimybe tautai, tėvynei, šeimai, Dievui. Jau seniai Gabrieliaus asmenyje apsigyveno didžiausios neoliberalizmo nesąmonės, bet visi nuolankiai tyli. Ir tas avinėlių tylėjimas, matyt yra labai pragmatiškas. Pirmiausia norisi pirmumo vietų įvairiausiuose rinkiminiuose sąrašuose, o moralė šiais laikais labai išplauta. Vienintelė viltis yra rinkėjai, kurie galėtų tiesiog ignoruoti vadinamuosius mūsų konservatorius ir tokiu būdu atimtų taip trokštamą "meduolį", kuriuo užkišamos burnos dar kiek mąstantiems partiečiams. Tik bėda, kad ir rinkėjų smegenėlės yra stipriai apdorotos "nepriklausomos" žiniasklaidos. Taip kad situacija liūdnoka, bet vis ta viltis dar kutena ...

Skaitytojas rašė...

Stiprus ir teisingas straipsnis. Gabriukas tikrai yra didelis nusivylimas. Vargšas senelis.

Anonimiškas rašė...

Kodėl vargšas, nesuprantama visiškai.

Anonimiškas rašė...

Visos šalys, kurios patyrė sovietinę okupaciją - tai ir Vengrija, ir Lenkija, ir kitos - turi itin specifinę ir vertingą patirtį. Todėl jos - Lietuva taip pat, bent jau didžioji Lietuvos piliečių dalis - bemat atpažįsta naujų okupacinių grėsmių požymius.
Reikia pasakyti, kad fiskalinio savarankiškumo atėmimas iš šalių yra vienas iš klastingiausių federalistų žingsnių, nes pasinaudojama vietiniais parsidavėliais - pavyzdžius Lietuvoje žinome ir matome visi: tai įvairaus plauko pseudoekonomistai, kaip užsukti kartojantys globalistų abrakadabras ir ignoruojantys faktinę situaciją ir tikruosius valstybės poreikius.
O fiskalinis savaraniškumas yra vienas iš savarankiškos valstybės pagrindų - ir tai federalistai bei globalistai suvokia puikiai, antraip niekas nebūtų taip aktyviai grūdęs federalistinės valiutos Lietuvai, jegu nebūtų buvę numatytos pasekmės.
Finansinio savarankiškumo atkūrimas tampa vienu iš Lieuvos Laisvės atkūrimo prioritetų - taip, vėlgi reikia kalbėti apie Lietuvos Laisvės atkūrimą, kadangi dabar Lietuva yra pavojuje jau iš dvejų pusių: karinė grėsmė iš Rytų ir minkšotji, šliaužianti okupacija iš federalistų bei globalistų, kuomet valstybės savarnkiškumas ir nacionalinis identitetas naikinami ,,minkštųjų galių'' būdais.
Šį grėsmių kompleksą tenka įvardinti kaip hibridinio karo prieš Lietuvą atmainą, ir yra pagrindo nuogąstauti, kad Lietuva tapo neletalinio karo poligonu, kuriame išbandomos naujausios šio karo technologijos kartu su socialinės inžinerijos eksperimentais.

Anonimiškas rašė...

Ši partija jau seniai dvokia. O Gabrielius ją tiesiog pribaigė.

Skaitytojas rašė...

Nuojauta kužda, kad jam nelinksma dėl Gabriuko elgesio.

Skaitytojas rašė...

Tai buvo atsakymas į Anonimiškas2019-05-02 20:47, tik kažkodėl ne vietoj atsidūrė.

Anonimiškas rašė...

Tai kada išstosim iš ES?

Anonimiškas rašė...

Eik į geležinkelio stotį ir varyk į Tambovą. Ten laukia tavęs. Galėsi toliau trolinti. Taip ir išstosi. Nesikankink, jei jau tau taip sunku.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

"Nusivylimas" reikštų, kad kažkada jis teikė vilčių - bet ar tikrai? :)

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Jo jaunėlis prarado protą, o gal jo ir neturėjo, tikriausiai jo protas buvo po sijonu.

Anonimiškas rašė...

Ar įmanoma dar aiškiau paaiškinti kaip pas konservatyvųjį tata atsirado toks neoliberalus anūkas, vis dar vadovaujantis konservatorių partijai. Ilgainiui arba partijos neliks arba anūkas eis kitur laimės ieškoti.

Anonimiškas rašė...

Kodel nera straipsnio apie filosofa su plyta, propatria favorita?
Juk toks skaitlingas mitingas buvo, net 5 zmones :)))

Pasvajok kremline rašė...

Is ES nestostim niekada, vaziuok i Putino roju vienas.

Pats šunelis rašė...

Maskvos ciucikas naudojamas Europai griauti. Galetu plaukti kartu su Juozaiciu pas Putina.

Anonimiškas rašė...

Kas tas Maskvos ciucikas?

Anonimiškas rašė...

Pikc, A.Konan-Doilis viename iš savo apsakymų apie Moriarčio pagalbininką pulkininką Kromartį, mėginusį nušautį Šerloką Holmsą, rašė: ,,Keista. Šis pulkininkas buvo doras žmogus.'' Holmsas atsako savo bičiuliui: ,,Taip, Vatsonai, iki tam tikro laiko jis toks buvo.'' Ir tęsia: ,,Yra tokių medžių, kurie normaliai auga iki kažkokios žmogui nežinomos ribos, o po to staiga tampa kreivais...'' - atsiprašau, jeigu pacitavau netiksliai.
Taip būna ir su žmonėmis: ilgą laiką jie būna tikrai dori, sąžiningi ir supratingi - ir staiga žmogaus gyvenime įvyksta dažniausiai tik jam vienam žinomas pokytis ar keletas pokyčių, kurie žmogų visiškai pakeičia, kai kada - negrįžtamai.
Vienus pakeičia perdėtas savo galimybių įsivaizdavimas, hipertrofuota pasaulio sapmrata, kitus - valdžia, dar kitus - turtai. Kiek žmonių - tiek ir likimų.
Aš linkiu G.Landsbergiui atsivertimo ir pasitaisymo - šito nelinkėdamas, būčiau blogas krikščionis. Manau, jeigu jį suptų, charizmatiški, talentingi, tikrai patriotiškų įsitikinimų ir tikros krikščioniškos sąžinės bei elgesio ir tvirtos valios žmonės, pokyčius išvystume bemat, ir esu įsitikinęs - į gerąją pusę.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Ką visos partijos demokratiškai išrenka savo vadovais? Labiausiai patyrusius, daugiausiai nuveikusius partijai, ilgamečius narius, ypač daug nuveikusius partijų labui, turinčius už pečių didžiulę ir sėkmingą darbo partijose patirtį. Partija išrinko patį geriausią iš geriausių, tą, kuris nenukrypstamai vadovavosi krikščioniškomis ir demokratinėmis vertybėmis. Visų, visų, visų geriausią. Partija vadovaujasi demokratiškomis vertybėmis, o tai reiškia, kad joje nėra jokio nepotizmo, apie kurį taip mėgsta pakalbėti priešiški elementai. Šis sprendimas, apie kurį čia kalbama, yra partijos, o ne vieno žmogaus sprendimas. Jei tai būtų tik vieno žmogaus sprendimas, tai reikštų, kad tai jo asmeninė partija. Bet juk taip nėra. Be to, mano nuomone, niekas nevyksta toje partijoje be jo ankstesnio vadovavo sutikimo.

Anonimiškas rašė...

Susidaro toks vaizdas, kad galimai jau seniai ir labai kryptingai daroma viskas, kad tik Lietuvoje nebūtų dešiniosios partijos: skaidrios, intelektualios, ne religiniu pagrindu.
Tai, kad nėra pas mus dešiniosios partijos naudinga kam?

Anonimiškas rašė...

Vakar prie LRT buvo ne mitingas, o piketas su plakatais pvz. "Reitingai jūsų, balsai mūsų". O susirinkusiųjų palaikyti piketą buvo gal kiek apie 50. Buvau ten. O jeigu korupcinė LRT per Panoramą parodo tik kalbanti A. Juozaitį ir už jo stovėjusius kelius žmonės ir kameros daugiau nepasuko, tai ką tai reiškia - kaip visada tą patį: norą sumenkinti ne jų palaikomą kandidatą. Taip kad Anonimiškas 01:08 žinok - liežuvis nuo melo nudžiūva: matai Anonimiškas 01:08 kas gali nutikti kai aklai pasitiki LRT. alkas.lt jau yra video įrašas. Gerai kalbėjo ir apie bankus ir stambųjį kapitalą ir pan. /O plyta buvo seniai, dėl Mažeikių pardavimo. Apie tai irgi kalbėjo/.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 19-05-03 01:08. Kai per Konservatorių susivažiavimą LRT nufilmuos jo prezidiumą ir kalbantį anūkėlį ir tik tiek, tu irgi rašysi, kad dalyvavo 5 žmonės???

SmikiZ rašė...

Tikėtina, kad taip, tačiau yra ir vienas bet... Bent jau Olandijoje, Belgijoje vietinės nacijos atstovų yra stipriai sumažėję – tokioj Olandijoje tikrų olandų gal jau tik apie pusę yra, didžiuosiuose miestuose (pvz., tokiame Roterdame), vietomis jau daugiau musulmonų imigrantų ar jų tiesioginių palikuonių. Tame pačiame Roterdame veikia ir islamistų partija, ir meras yra musulmonas. Žodžiu, nėra taip viskas paprasta. Nors labai norėtųsi tikėti tuo tautiniu atgimimu...

Anonimiškas rašė...

Radžvilas tikras snowflake. Išsigando, kad ir jį anūkas išsodins iš EP kėdės.

Skaitytojas rašė...

Man vis tiek nuojauta nesiliauja kuždėjusi, kad Seneliui nebepatinka ir tie euroliberalkvailiojimai (tokie kaip ta dviguba pilietybė), ir Anūko veikla. Senelis atrodo toks liūdnas, pritilęs, lyg nuošaly; per šimtmetį net susirgęs buvo, pamenat.

Spėju, kad jam tikrai sarmata dėl Anūko, nabagui.

Vieną sąjungą jis jau sėkmingai sugriovė :) O su ta kita dar neaišku, kaip čia bus :)

Anonimiškas rašė...

Tai partiją kažkas turi įkurti, bet pensininkai nėra pakankamai aktyvūs, kad suorganizuotų kažką rimčiau nei popietinę arbatėlę.

Anonimiškas rašė...

Išmokai pagaliau nors 1 anglišką žodį. O lietuviškai mokėtum kaip nors išsireikšti?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Įvertinau humoro jausmą! LABAI stipri sarkazmo dozė - ypač "Partija išrinko patį geriausią iš geriausių, tą, kuris nenukrypstamai vadovavosi krikščioniškomis ir demokratinėmis vertybėmis." Čia net balsu nusikvatojau. :D
Va, paskutinis teiginys ("niekas nevyksta toje partijoje be jo ankstesnio vadovavo sutikimo") tai tikrai panašus į tiesą.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Komentaras dvelkia nuoširdžiu, bet aklu tikėjimu. Silpnesniems žmonėms būdinga kažką garbinti. Tai gali būti ir iš gipso nulypdyta „nekaltoji“, ir ilgakojis, dėl pinigų visą gyvenimą žaidžiantis su sviediniu, ir... Sąrašas būtų be galo ilgas.

Anonimiškas rašė...

Pažiūrėjau tą įrašą, tik nesupratau kodėl Juozaitis siūlo dvigubą pilietybę. Galvojau, kad jis prieš. Jis net pavyzdį savo kišenėje nešiojasi.

Anonimiškas rašė...

Pas konciervatnikus jau seniai neliko nieko konservatisko. Tai tikra neo-marksistine sutve, kuri ne tik tauta, bet ir motina parduotu uz geresni kasneli.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Kas čia per...? :)

Anonimiškas rašė...

Įdomu, kuo jie skirias nuo kitų partijų? Lankstinukų spalva? Dar kuo?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Smalsu rašė...

O Kremliaus šuneliui ir euroheiteriui Radžvilui koks paskirtas vaidmuo? Plauti mums smegenis ir ruošti mus tapti Rusijos gubernija? Neišdegs.

Asandžas rašė...

Dabar stebiu Lietuvoje ir visoje Europoje vykstančius procesus ir galiu pasakyti, kad dabar yra labai panaši situacija ES kaip kadaise buvo po Brežnevo mirties, po 1982 metų. Visi nori kažką reformuoti, o realiai nežino ką. O jei ką reformuoja, tai nureformuoja į pievas. Taigi - laukia naujoji Europa labai didelių sukrėtimų. Bus sukrėtimai didžiuliai, jei nebus reformuota niekaip ir bus einama į federalizmą, tada gali kilti kažkas panašaus į pilietinį karą su atbėgėliais, o jie prieš vietinius. Arba sukrėtimas ir grįžimas prie tautinių valstybių, kurios turėtų būti lygiateisės ir vienos kitų nepuls laikyti geresnėmis, ar blogesnėmis.

Anonimiškas rašė...

Nepamirškit, Centras padarys viską, kad ES nebūtų reformuota.

item