Andrius Pauga. Atsisveikinimo laiškas išstojant iš TS-LKD

propatria.lt nuotrauka  Dalinamės su skaitytojais itin iškalbingu laišku, kuriuo ilgametis TS-LKD narys Andrius Pauga praėjusią savaitę...

propatria.lt nuotrauka 
Dalinamės su skaitytojais itin iškalbingu laišku, kuriuo ilgametis TS-LKD narys Andrius Pauga praėjusią savaitę atsisveikino su šia partija ir kuriame glaustai ir aiškiai išdėstyta tokio sprendimo priežastis - konservatizmo ir krikščioniškosios demokratijos principų išdavystė Tėvynės Sąjungoje. Tikime, kad A. Paugos laiške išdėstyti argumentai yra verti piliečių, o visų pirma pačios partijos narių ir rėmėjų apmąstymo.

Atėjo laikas šiek tiek apibendrinti TS-LKD vertybinius pasirinkimus ir pozicijas, kurias pastaraisiais metais užėmė partijos vadovybė ir didžioji dauguma (neskaitant keleto išimčių) jos politikų Seime. Glaustai šios pozicijos atrodo taip:

-          už kuo didesnes galimybes valstybės institucijoms kuo įvairesniais pretekstais atiminėti vaikus iš tėvų, kištis į vaikų auklėjimą ir privatų šeimų gyvenimą, skatinti vaikų prekybos verslą mokėtojų pinigais – ką akivaizdžiai pademonstravo aršus TS-LKD frakcijos pasipriešinimas vaikų grobimo įstatymo pataisoms (pagarba dviems jas palaikiusiems TS-LKD parlamentarams);

-          už Lietuvos piliečių asimiliaciją kitose valstybėse skatinančią dvigubą pilietybę, kuria norima įteisinti masinės emigracijos pasekmes, sukurti neegzistuojančio „globalios Lietuvos“ mitą bei apdovanoti antrojo paso privilegija emigravusius tautiečius, asmeninės naudos tikslais priimančius svetimas pilietybes ir tuo sąmoningai išsižadančius savo Tėvynės;

-          už tolesnę ES galių plėtrą į naujas politikos sritis ir sprendimų priėmimo balsų dauguma  plėtimą – kitaip tariant, už ES federalizaciją  (pridengiamą butaforiniu „natūralios ES konsolidacijos“ terminu) ir Lietuvos balso joje tolesnį silpninimą, kurie nuosekliai veda į mūsų šalies suvereniteto galutinį sunaikinimą ir tapimą ES administraciniu vienetu;

-          už nelegaliai į ES atvykstančių ekonominių migrantų iš trečiųjų šalių priėmimą ignoruojant Lietuvos visuomenės nuomonę; už JT globalios migracijos paktą, dar labiau palengvinsiantį tokių migrantų antplūdį, kuris, kaip rodo Vakarų ir Šiaurės Europos valstybių patirtis, kelia didžiulę grėsmę šalies saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų nacionalinei ir kultūrinei tapatybei;

-          už krikščioniškai moralei ir tradicinėms vertybėms prieštaraujančias vienalytes partnerystes, LGBT ir genderizmo ideologijos sklaidą ir jų pavertimą visuomenės norma;

-          už lietuvių kalbos konstitucinį statusą pažeidžiančius įstatymų projektus dėl asmenvardžių rašybos nelietuviškomis raidėmis, nuolaidžiaujant įžūliam vienos iš kaimyninių valstybių kišimuisi į mūsų šalies vidaus reikalus.

Tai tik keletas iškalbingesnių pavyzdžių, kuriuos būtų galima tęsti, tačiau ir jų su kaupu pakanka konstatuoti, kad tokia partijos laikysena neturi nieko bendro nei su konservatyviomis, nei juo labiau su krikščioniškomis vertybėmis, kurių laikymosi iš TS-LKD galimai dar tikisi dalis naivesnių rinkėjų.  

Simptomiška, kad TS-LKD candidate Prezidento rinkimuose buvo pasirinkta visoms minėtoms pozicijoms pritarianti politikė, kurią galima apibūdinti kaip liberaliausią tarp visų kandidatų (ne veltui už jos kandidatūrą aktyviai agituoja įvairaus plauko liberalai, įskaitant LGBT veikėjus).

Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad vis dar yra keli TS-LKD politikai, nuosekliai pasisakantys ir netgi Seime balsuojantys už prigimtinę šeimą, krikščioniškas vertybes, tautiškumo ir valstybės suvereniteto išsaugojimą (jų pavardes puikiai žinote).  Būtent šie trys-keturi politikai yra iš tiesų verti tikrojo konservatoriaus ir krikščionio demokrato vardo. Norisi tikėti, kad ir tarp eilinių partijos narių dar liko nemažai tokių, kuriems partijos nudreifavimas į kairįjį liberalizmą bei eurofederalizmą yra nepriimtinas. Deja, pastarieji metai parodė, kad jų nuomonė niekaip neįtakoja pražūtingo partijos vadovybės liberaliojo kurso.

TS-LKD nariu buvau 24 metus. Ilgą laiką buvau giliai įsitikinęs, kad tai labiausiai patriotiška, valstybiška, išmintinga ir Lietuvos ateitimi besirūpinanti partija (vis dar manau, kad kažkada ji tokia ir buvo), ir neabejodamas palaikiau jos politiką. Nesitikėjau, kad ilgainiui ji taps tuo, kuo tapo šiandien – iš esmės antikriščioniška, antišeimine, antitautine ir antivalstybine partija,  nusiritusia iki socdemų ar liberalų antivertybinio dugno. Partija,  visur aplinkui įžvelgiančia tik Rusijos grėsmę (kurios niekas neneigia), tačiau nematančia - tiksliau, nenorinčia matyti - daugelio kitų grėsmių: lietuvių tautos išsivažinėjimo ir nutautėjimo, tragiškos demografinės padėties, prigimtinės šeimos ardymo, genderizmo ir LGBT  propagandos, pasaulyje plintančio „politkorektiškojo“ kitaminčių persekiojimo, krikščionybės išstūmimo ir masinės islamo invazijos Europoje, pagaliau Lietuvos nepriklausomybės galutinio atidavimo Briuseliui savižudiškumo. Panašu, kad TS-LKD šiems reiškiniams pritaria arba (geriausiu atveju) tikisi juos ignoruoti.

Su tokia partija daugiau nebenoriu turėti nieko bendra, todėl pareiškiu, kad nuo šios dienos išstoju iš TS-LKD.  Tą patį linkiu padaryti ir visiems konservatyvių bei krikščioniškų pažiūrų partiečiams, kuriems rūpi mūsų šalies ir tautos likimas. 

Pagarbiai
Andrius Pauga


Susiję

Įžvalgos 6329442549767014890

Rašyti komentarą

41 komentaras

tanas rašė...

Vakar paskaičiau europarlamento rinkimų programas ir TS-LKD programa gražiai iliustruoja šį laišką. Tėvynė/krikščionybė tik pavadinime. Programoje tik pilna Lietuvos integracija ir federalizacija:
TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI Tikime Europa. 1.Palaikome natūralią ir nuoseklią ES konsolidaciją srityse, kuriose kyla poreikis turėti bendrą ES politiką. 2. Lietuva neturi baimintis ES politikos galių plėtros į nau-jas sritis. Daugiausia pozityvių permainų pasiekėme ten, kur pri-valėjome įgyvendinti aiškius vakarietiškus standartus.3. Palaikysime didesnį ES biudžetą, jei bus sutarta dėl visa-pusiškai naudingo bendradarbiavimo sričių.4. Pasisakome už sąsają tarp šaliai teikiamos paramos ir jos gebėjimo įgyvendinti būtinas reformas.5. ES plėtros politika – svarbiausias ES minkštosios geo-politinės galios instrumentas. ES parama reformoms Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele ir kitose šalyse ne tik skatina jų demokra-tizaciją, bet ir mažina Rusijos agresyvumą, jos visuomenei rodo demokratiško kelio naudą.6. Pabėgėlių problema turi būti sprendžiama solidariai. Ka-rtu raginame ES ieškoti ilgalaikių ir stabilių jos sprendimų būdų.7. Europos tautų solidarumas, gimęs iš tragiškos dviejų pa-saulinių karų patirties, yra pamatinė ES vertybė ir pagrindinis orientyras jos praktinėje veikloje. Nepritariame jokiems ją sil-pninantiems veiksmams.8. Sveikindami solidarią ES laikyseną Rusijos atžvilgiu, pabrėžiame, kad ES turi kryptingai naudotis minkštosios galios ir įtakos instrumentais, ginant pamatines Europos civilizacijos vertybes – sąžinės ir žodžio laisvę, demokratiją ir laisvą visuo-menę, žmogaus teises ir įstatymo viršenybę – ir keliant ilgalaikį strateginį tikslą – plėsti laisvės ir demokratijos erdvę pasaulyje, nes didžiulė žmonijos dalis vis dar gyvena totalitarinių ir auto-ritarinių režimų priespaudoje, neturėdama esminių žmogaus ir politinių teisių.Šios nuostatos paremtos TS-LKD Suvažiavime priimta deklaracija „Tikime Europa”. Daugiau informacijos: www.tsajunga.lt

Pikc Kažinkavičius rašė...

Tikėsimės, kad tiems "konservatyvių bei krikščioniškų pažiūrų partiečiams" vertybės nusvers oportunizmą, ir jie pasinaudos A. Paugos patarimu.

Anonimiškas rašė...

Aš siūlau gerb. A.PAUGAI ir dar keliems tikrai padoriems ir krikščioniškiems nariams kurti naują tikrą LKD partiją. Nes ši esama partija kelia šleikštulį.

Anonimiškas rašė...

Lietuvoje nėra dešiniosios partijos. Visokiausių kairiųjų, kairuoliškų, kiek tik nori. Kam tai naudinga?

Anonimiškas rašė...

24 metus „neabejodamas palaikiau jos politiką“. Net ir nepotizmas nekliuvo? Labai ilgas praregėjimas..., vos ne ketvirtis amžiaus praėjo.

nemo rašė...

Man nepatinka konservų liberalėjimas ir krikdemų mažėjimas, tačiau tai, kas čia surašyta yra ne tiek kvietimas tikrajam konservatyvizmui, kiek siaurakakčio provincialumo pasireiškimas.

Maždaug niekam nieko neduokim, susireikšminkime, viską aiškinkime "balta/juoda - draugai/priešai" be jokio kontekstualizavimo, hermeneutikos ir aplinkybių analizės: o tai ir bus tikrasis krikščioniškas nacionalizmas bei tautiškumas?

Vėli keli ProPatrijos šuneliai sulos, kad kalbu arogantiškai, bet tai akivaizdu, kad šis žmogus neskaitė nei vieno konservatyvizmo klasiko anei krikščioniškos analizės istorijos apie politiką.

Krikščionybė nei praeityje, nei dabar nemoko pasyvumo prieš musulmonus ar migrantus ar neteisingą valdžią.

Tačiau ji moko, kad žmogiškumas yra gilesnė tapatybė už visus požymius ir aplinkybes. Todėl krikščioniui kitas žmogus yra BROLIS, būtų tai kitas krikščionis, lenkas, musulmonas ar gėjus. Ne dėl šių kilmių, orientacijų ar pasirinkimų, bet VIRŠ IR NEPAISANT visko.

Tai reiškia Kristaus auka UŽ VISUS: tiek savo laiko, tiek mūsų laiko.

Tai yra principas, kurio įgyvendinamas praktikoje yra lėtas, sunkus, dažnai nesėkmingas, taip pat priklausomas nuo įvairių aplinkybių, mentaliteto, dominuojančių idėjų, mokslo ir technikos pažangos ir t.t.t.

Ir vis dėlto TOKS yra principas. Niekas krikščioniškame mokyme neliepia musulmonui atiduoti savo VISUS pinigus, dukteris ir žmoną. Priešingai, jei musulmonas to norėtų, teisėtą jam priešintis. Tačiau ir tokiu atveju jis yra BROLIS.

Šita dramatiška brolystė yra vienas iš Evangelijos turinių, o Kristaus mirtis aiškiai iliustruoja kokia tokių idėjų kaina. Ir vis dėlto tai PRINCIPAS.

O šito žmogaus deklaracijoje, kuris kalba apie krikščioniškų vertybių išdavimą, šio principo nei kvapo neužuodžiau.

Siaurakaktis provincialas. Ir mano BROLIS. Kaip ir koks lenkas, ekonominis migrantas ar agresyvus gėjus lobistas.


Anonimiškas rašė...

kosmosas

Skaitytojas rašė...

Pasirašyčiau po kiekvienu žodžiu, bet matot, kad dabar paprastų žmonių balsavimuose laimi Šimonko. Taigi turės praeiti daug laiko, kol tai, kas parašyta šiame straipsnyje, taps daugumos pažiūromis. Dabar galia yra liberastų / genderistų / eurofederastų pusėje, taigi visi geri vaikai (dauguma žmonių tokie ir yra) cypsėdami subėga po jų sparneliu. Ir dar kažką panašaus į moralinį pranašumą jaučia tai darydami.

Unknown rašė...

Klausyk, Nemo, krikščionio brolis yra tas, kuris PRIIMA Kristaus auką. Tas, kuris ją atstumia ar niekina, yra Dievo ir mano priešas. Antraip tarp tavo ir komunisto išpažinimo "Žmogus žmogui draugas, bičiulis, brolis" nėra jokio skirtumo. Kaip tu "užuosi" krikščioniškų vertybių išdavystę, jei tu jų apskritai nesuvoki?

Anonimiškas rašė...

Jie tiesiog neturės kitos išeities, nes toks jų elgesys bus toji lazda, kuri suduos jiems antruoju galu, bet spėju, kad susiims per vėlai (arba greičiausiai taip ir liks užrietę nosį) ir kituose Seimo rinkimuose vėl liks opozicija - geriausiu atveju.
Ir TS-LKD veteranai puikiausiai mato, kur vairuoja jaunimas - jie negali šito nematyti ir nesuprasti, todėl nenuspėjami pokyčiai - laiko klausimas. Ir neabejotinai kažkas tikrai pasinaudos tokia jų situacija, nes faktiškai Lietuvoje yra kritinė situacija, bent jau ekonominiu požiūriu - soc. atskirtis yra tokia didelė, kad netgi dabartinė ES valdžia jau nevengia tiesių pastabų.
O lūžis greičiausiai bus tuomet, kai Lietuvai pasibaigs ES parama - ir kaip tik Sorošo gauja visur kišasi ten, kur yra sunki socialinė situacija ir žmonės už pinigus yra priversti sdaryti bet ką, kad tik išgyventų - argi ne taip atsitiko ir Lietuvoje?

Anonimiškas rašė...

Citata iš Vikipedijos: „Jėzus Kristus propagavo prigimtinio lygiavertiškumo idėją, internacionalizmą, žmones vadino „Dievo avinėliais“, šitaip parodydamas, jog jam neturi reikšmės nei žmonių tautybė, nei rasė, nei socialinė padėtis.“

Anonimiškas rašė...

O kas yra tie „paprasti žmonės"?

Hm rašė...

Pamiršo pridurti „... nei seksualinė orientacija“.

Skaitytojas rašė...

Visi tie, kuriuos reikia pergudrauti, norint laimėti rinkimus :)

Anonimiškas rašė...

O aš seniai perpratau Kubilių ir Landsbergį, todėl išstojau iš tos partijos jau kone prieš dešimtmetį. Buvau idioelistas( idiotas + idealistas) Kokią moralinę naštą turi tempti savo dūšioje , matydamas kokius idealus ir darbus puoselėja ši jau anūkėlio vairuojama partijair privalėdamas tai toleruoti?

Sėlis rašė...

O koks bukas liberalkrikščionis rašė tą vikipedijos tekstą? Spėju anoniminis? Ir dar turbūt nurodydamas tik į tų pačių nudegradavusių sektantų rašliavas? Jau patikėjau.

nemo rašė...

"Klausyk, Nemo, krikščionio brolis yra tas, kuris PRIIMA Kristaus auką. Tas, kuris ją atstumia ar niekina, yra Dievo ir mano priešas".

Mažylieli, kaip sakoma pas mane Žemaitijoje. Neseniai buvo straipsnis, kad lyg ir išmatavo kažkokios galaktikos juodosios skylės masę, kuri milijonus kartų didesnė už mūsų saulę, kurios apimtys, savo ruožtu, yra 1,3 milijono kartų didesnė už mūsų žemę.

Ir buvo paaiškinta: jei saulę suspaustume iki juodosios masės, būtų maždaug 3 cm rutuliukas. Jei žemę suspaustumėme iki juodosios mąsės, jos įžiūrėti nebūtų įmanoma. Taigi, o ta galaktika, kurios centre yra ta gigantiška juodoji skylė, yra kelis kartus didesnė už mūsų galaktiką, kurioje yra šimtai milijardų žvaigždžių. Bet ji taip toli, kad visa galaktika atrodo kaip VIENA žvaigždė, kurią mūsų protėviai padarė kažkokios mitologinės figūros dalimi. Ir tokių "žvaigždžių", kurios iš tiesų yra iš šimtų milijardų žvaigždžių sudarytos galaktikos, taip pat yra šimtai milijardų.

Ir visa šita nesuvokiama bedugnė yra niekas prieš Dievo Kūrėjo beribę ir amžiną šlovę bei galybę.

Mažylieli, tu supranti ką sakau? Kad jei Dievas iš tiesų būtų mano, tavo, gėjaus ar musulmono, ekonominio migranto ar mūsų planetos, ar mūsų galaktikos priešas, šią pat milisekundės milisekunde Jis nupūstų viską, kaip dulkelę - ir ši metafora yra niekas prieš Dievo amžinybę ir galybę, nes visa mūsų galaktika prieš tai net ir dulkelės vardo neverta.

Ir TOKS Dievas atėjo PASIAUKOTI, būti apspjaudytu, būti pakabintu ant kryžiaus, būti nuolatos atmetamu, taip pat ir savo artimiausių mokinių, tuometinių apaštalų, kaip ir šiandieninių, ir vistiek be paliovos sakyt be jokios jėgos, "mylėk Dievą ir savo artimą", nors vien jo šlovės šešėlio šešėlis mus sutraiškytų.

Ir tu, susireikšminęs mažuti mažutėli nykštukėli drįsti aiškinti Evangelijos esmę "priešo" kategorijomis, kad Dievas priešas man ar aš priešas Dievui, kai Evangelijos esmė yra radikalus buvimas - nes čia apie DIEVĄ kalba - VIRŠ bet kokių "priešo" (muitininko, samariečio, pagonio, šimtininko) kategorijų? :)))))))))))

Tavo mąstymas iš principo sutampa su tais kvailais džihadistais, kurie irgi kovoja su "Dievo ir savo priešais", nors realiai "dievu" vadina savo susireikšminusį mažutėlio nykštuko kvailą modeliuką. Dėlto, kad tai kvaila, menka ir žūva žmonės.

Dėlto, kad jie, kaip ir tu, absoliučiai kvailai sumenkina Dievą iki "priešo" kažkam arba absoliučiai kvailai kažką prilygina Dievo "priešui". Kai Kristaus auka ant Kryžiaus šitokią logiką visiškai atmeta ir apverčia.

Ar tikrai tu ją priėmei?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

nemui: iš kur tiek pykčio?

Anonimiškas rašė...

nemui: Pat 12,16 Kvailas tuojau parodo savo pyktį, bet nuovokus pridengia gėdą.Job 5,2 Kvailį sunaikina pyktis, ir prastuolis žūva dėl pavydo. Pat 27,3 Akmuo ir smėlis yra sunkūs, bet kvailio pyktis yra sunkesnis už abu. Pat 14,29 Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.

Luotinykas rašė...

Iš kur kilo TS-LKD? Gal net jau landsberginės-nomenklatūrinės Sąjūdžio viršūnėlės įsijungė į „laisvės kovas“ tik po Maskvos palaiminimo, ir visa jų energija ir šlapios kelnytės kilo iš svajonių apie būsimą įtaką, euriukus, tvartelius, žemeles ir darželius. Kada nors surasime jiems gerą pavadinimą.

Nemo rašė...

Stalų šventykloje pavartymas ir tiek, matant kaip už jų esantys pardavėjai bando parduoti Dievą "priešą",ir aiškina, kad tokių būdu ir būsim krikščionių tauta.

O Jūs tylit ir pritariate logikai, kad savo auka Jėzus sukūrė priešų kategoriją.

Dawkinsas rašė...

OK, toje mega-galaktikoje kur nors yra planeta, kurioje gyvena žali mąstantys aštuonkojai (Octopus sapiens extraterrestris). Ar ten irgi yra krikščionybė? Ar ten pikti aštuonkojai nukryžiavo dorą ir išmintingą aštuonkojį, gimusį iš neapvaisinto aštuonkojės kiaušinio? Ar kas nors apie tai parašė keturias knygas senąja aštuonkojų kalba?

Anonimiškas rašė...

Keista, kad tik dabar atsirado konservatorius, kuris pasakė senai žinoma tiesą. Jokių konservatorių pas mus nėra /išskyrus kelias išimtis/

Unknown rašė...

Susidėjo koncervatoriai su Džordžu Sorosu, todėl taip ir yra :/

Anonimiškas rašė...

Dėl soc. atskirties - ar vieni konservai dėl to kalti? Ar brazauskiniams/prunskiniams/kirkiliniams už tai padėkoti irgi nereiktų ?

Anonimiškas rašė...

Ne ką geresnė ir mūsų bažnytėlė. Pvz Šv. Jonų bažnyčioje chorelis per mišias traukia angliškas giesmes ir vyskupui net jo kepurėlė nenukrenta iš gėdos.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Unknown rašė...

Na taip, išsiliejo Nemo liberastinės platybės, kuriose per tą bekraštę didybę krikščionybės turbūt nė su žiburiu nerasi. Panieka "broliui" tokia, kokios tikras krikščionis net priešui nejaučia.

Tau, Nemo, reikės dar atrasti tikrąją krikščionybę. Tai, kuo tu dabar tiki, tėra šiaip sielos polėkiai, nepasiekiantys Dievo Dvasios nė per centimetrą, veikiau visos rodyklės rodo ne į Kristų, bet į pasaulį. Ką reiškia neigimas, "kad savo auka Jėzus sukūrė priešų kategorią"? Tai reiškia, jog paneigiamas pats Evangelijos pagrindas. Kristus yra kertinis akmuo, suklupimo uola: „Štai dedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą; bet kas Juo tiki, nebus sugėdintas", žr. Rom 9,33
Kad priešus reikia mylėti, turbūt tiek žinai (nors tavo komentarai rodo ką kita).
Paskaityk Bibliją, ypač psalmes, kur kalbama, kas tokie Dievo priešai ir kaip su jais reikia elgtis.

Liberalai padarė iš krikščionybės sentimentalią istoriją apie visuotinę meilę, laisvę, lygybę ir brolybę (kažką primena, ar ne?), kai visiškai nebesvarbu, kuo tiki, nes Dievas "šią pat milisekundės milisekunde nupūstų viską, kaip dulkelę". Kažkaip nebesvarbūs yra Kristaus žodžiai, jog Dievo karalystė yra jėga grobiama", kad norint patekti į ją, reikia radikaliai persikeisti, apmarinti senąją demonišką prigimtį, nes nepersikeitęs žmogus PAPRASČIAUSIAI NESUGEBĖS PRIIMTI KRISTAUS. Kažkaip pernelyg pigiai jūs visiems išrašote bilietą į dangų! Kristaus karalystė yra brangus perlas, dėl kurio reikia viską parduoti, palikti visus savo žemiškus turtus ir sekti Kristų. Kiek tokių šiandien? Vien išvėsę ir išglebę liberalai, kurie net žalio supratimo neturi, kas yra Dangaus karalystė ir kaip nelengva į ją patekti.

Unknown rašė...

Apskritai nieko šlykštesnio už liberalizmą, ypač krikščioniškąjį, net būti negali. Liberalizmas yra didžiausias krikščionybės priešas, tai kelias į pragarą. Skelbdamas visus žmones boliais, jis suvienija visus po antikristo vėliava, suluria globalistinę visuomenę, kurios esmė - juodžiausia vergovė, globalistinis konclageris. Ta kryptimi ir darbuojasi dabartinis popiežius Pranciškus. Anąkart buvau įdėjusi nuorodą, bet ją kažkodėl praleido pro akis: https://www.lifesitenews.com/opinion/the-most-terrible-schism-the-world-has-ever-seen
O verta pamąstyti, kur veda "visuotinė brolystė".

nemo rašė...

Unknown, rašinėji vėjus.

Pavyzdžiui: "išrašinėju bilietus" į dangų. Ne, neišrašinėju. Kai sakau, kad krikščioniui kitas žmogus yra "brolis" - aš kalbu tik apie krikščionio nuostatą kito žmogaus atžvilgiu. O ta nuostata yra neblogai aptarta. Jei skaitai NT, tai pilną epizodų apie tą meilę "priešui" žmogiškom kategorijom, nes dieviškom kategorijom priešo Dievui paprasčiausiai nėra. Jis paprasčiausiai per didelis. Nėra nieko, kas galėtų nors milimetru prilygti Dievui ir pasivadinti Jo priešu.

O kas eis į dangų, tai čia dieviško teismo, o ne popiežiaus ar kokių nors tradicionalistų prerogatyva. Krikščionis paprasčiausiai turi elgtis kaip tas samarietis, kuris pakelyje visokius vargšus susitinka ir pakelia, nesklausdamas - o tu gėjus, migrantas, lenkas ar tautinis krikdemas?

O paskui jau Dievas bilietus išrašinės tiek samariečiui, tiek tam kitam, įvertinęs visas aplinkybes. Ne aš, ne tu, ne Lifesitnews ir ne popiežius.

Tai ne mūsų reikalas. Mūsų reikalas paprasčiausiai būti samariečiais. Kodėl? Nes "Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“


Paskui pažiūrėk kaip cituoji Paulių. Numetei man eilutę apie "suklupimo uolą" tokia prasme, tarsi Jėzus dalintų žmones į priešus, su kuriais mums, krikščionims reikia kovoti.


O ar matei, ką toliau Petras priduria? "Jie suklumpa, neklausydami žodžio". O koks Jėzaus žodis? "Eik ir tu taip daryk!"

Paprastai tariant, Jėzus suklupimo akmeniu tampa ne viek pagonims, kurie gyvena pagal savo aistras ir egoistiškas ideologijas, bet ir tiems, kurie save vadina jo mokiniais, tačiau neklauso jo žodžio.

Ir tas pats Petras, tame pat laiške nemažai rašo KAIP elgtis su kitais. Gal perskaityk?


Paskui man rašai:

"Paskaityk Bibliją, ypač psalmes, kur kalbama, kas tokie Dievo priešai ir kaip su jais reikia elgtis".

Lygiai su tokia nuostata Jėzui atvilko prostitutę, kad lieptų ją užmušti. Perskaitei kaip pasielgė? Ir kaip pasielgė su visomis normomis, labai aiškiai nustatytomis, KAIP REIKIA ELGTIS?

Tu suvoki, kad Jėzus visas tas normas perkeitė, apvertė aukštyn kojom būtent todėl, kad ištrynė horizontalią "teisiųjų kurie kovoja su priešais" binomiją, ją sukeisdamas vertikalia: jo mokinys yra teisusis, kuris tiesiog elgiasi pagal teisybę, kai reikia, neteisingai kenčia (tas pats Petro laiškas), bet "gerbia visus" (tas pats Petro laiškas).

Tavyje Evangelija veikia kaip žmonių skirstymo mašina. Lygiai taip, kaip žydams Senasis testamentas. Lygiai taip, kaip Jėzus sakė, kad neturi veikti. Ir todėl davė Naująjį Testamentą kentėjimo ant Kryžiaus, o ne kryžiaus karo, kaip kad tu nori, būdu.

Unknown rašė...

Daugumos komentatorių bėda yra ta, kad jie susigalvoja tam tikrą oponento paveikslą, susikuria jo požiūrius, kokių iš tikrųjų nėra, o paskui kritikuoja jo išgalvotas savybes, pliekia iš peties, linčiuoja ir karia, iškeikia paskutiniais žodžiais, o po to pavadina broliu ir net palinki geros dienos.

Kur aš sakiau, kad noriu kryžiaus karo? ("o ne kryžiaus karo, kaip kad tu nori, būdu." ).

Kur sakiau, kad pavadinimas Dievo priešu prilygsta prostitutės pasmerkimui? Ar mes skaitome psalmes būtent su tokia nuostata?

Kur aš konkrečiai apibrėžiau, KAM Jėzus tampa suklupimo akmeniu? Ar tu tik nekritikuoji savo paties išgalvotą supratimą? Jėzus yra suklupimo akmuo visiems, kurie nepriima jo, kurie jį atmeta. O atmetusieji tampa Dievo priešais (mūsų kategorijomis; ko tu man čia aiškini pirmokų žinias!). Ką rašo Petras? Šit net mano Šventraštyje eilutė išryškinta: "Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių". Mylėkite brolius! Kas mano brolis? Tas, kuris priima Kristų. Priešų aš neturiu, bet jų turi Dievas. Dabar supratai?

"O kas eis į dangų, tai čia dieviško teismo, o ne popiežiaus ar kokių nors tradicionalistų prerogatyva." Nejaugi? Kodėl tuomet Kristus davė apaštalams Šventąją Dvasią ir pasakė "kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite - sulaikytos"? Kam tuomet ta tuščia išpažinties ceremonija, jeigu ji neatveria dangaus? Kam apaštalams suteikti dangaus karalystės raktai? Sutinku tik su vienu: tikrai ne popiežius sprendžia, kas eis į dangų. Popiežius yra katalikų stabas.

Skaitytojas rašė...

Žiūrėkit, vaikai, žmogus išstojo iš konservų partijos, nusivylęs tuo, kad jie tapo liberastais. O didžioji dalis komentarų apie Jėzų ir kažkokias galaktikas. Sunku tai pavadinti adekvačiais komentarais.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Labai panašu,kad kai kas, prisiskaitės senoviškų Azijos patarlių, padavimų ir pamokymų (jaučiasi, kad profesionalai, ne mėgėjai) rašo iš palatos su grotuotais langais. Kai tik vaistų veikimas baigiasi, prasideda paūmėjimai.

Anonimiškas rašė...

Dawkinsui: kokie ten dar aštuokojai, kokios dar galaktikos, kai Žemė plokščia, kai nepilnametę mergaitę apvaisina iš kosmoso atskriejusi dvasia (moterį apvaisinti galima tik per vaginą, kitų būdų nėra), o numirėlis išlipa iš kapo...

Anonimiškas rašė...

hiapy befdai ar džingl bels?

Anonimiškas rašė...

Tas Nemo tai kliedi kaip Šimašiaus kanapių parūkęs, ar Verygos pilstuko prilupęs... Tokių nesamonių retai kada užtinku interneto platybėse. Wikipedijoje jis, matai, skaito apie Kristaus gyvenimą ir darbus... Šventą Raštą geriau kada atsiverstų čia briedo neskleidęs. Nei vienoj Evangelijoj nėra tokios vietos, kad Jėzus žmones būtų vadinęs "Dievo avinėliais" - tai narkumano kliedesiai ir tiek. O štai, kas parašyta pirmam laiške korintiečiams apie brolius, kurie nesilaiko Kristaus mokymo ir nueina pagonių keliais: "Aš jums rašiau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkėliais. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo!" (1 Kor 5, 9-11).

Anonimiškas rašė...

Ir dar tam Nemui. Apsirūkęs snarglius giriasi daug lektūros per savo akis perleidęs, bet net nežino, kad Laišką romiečiams (čia buvo cituota Rom 9, 33) parašė Paulius. Tam Nemui atrodo, kad štai Petras jį parašė, ir dar 9-tam skyriui kažkokį pratęsimą pridėjo... O gal po tuo Nemo nick'u pasislėpęs arogantiškasis-kvailasis Navickas su savo gerai atšerta poliauke? Panašu.

Anonimiškas rašė...

Nagi nagi "praregėti" ir nieko nepamatyti, tėra tik toks pat aklumas.Įdomu,kokia partiją Lietuvoje atitiktų įsivaizduojamą autoriaus viziją ,kuri atitiktų jo subjektyvų požiūrį į partijų vertybinius požiūrius.Taigi,kokia,ponas autoriau,partija tinka jūsų vertybėms ,taip ir nepaminėjote.Ar tik nebus tokia,kurioje turėtumėt galimybę būti išskirtiniu,neklystančiu Naujuoju Apaštalu?Beja "Daug pašauktų,bet maža išrinktų..."

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
item