Williamas Kilpatrickas. Ar suvokiame, kiek mažai mes žinome apie islamą

Straipsnio autorius Williamas Kilpatrickas daugelį metų dėstė Bostono koledže. Jis yra parašęs įvairių knygų kultūrinėmis ir religinėmis ...

Straipsnio autorius Williamas Kilpatrickas daugelį metų dėstė Bostono koledže. Jis yra parašęs įvairių knygų kultūrinėmis ir religinėmis temomis. Jo straipsniai apie islamą publikuoti tokiuose leidiniuose kaip „First Things“, „Policy Review“, „American Enterprise“, „American Educator“, „The Los Angeles Times“, „Catholic World Report“, „National Catholic Register“, „Investor’s Business Daily“, „FrontPage“.

Vakarų šalių piliečiai kenčia nuo žinių stokos apie islamą – ir šis trūkumas trukdo jiems realiai pažvelgti į augantį islamo atgimimą mūsų laikais. Tai būdinga ir katalikams – kurie arba nedaug težino apie islamą, arba jų žinios labai paviršutiniškos.

Vasarą man teko atlikti katalikų apklausą apie islamą, ir rezultatai nebuvo įkvepiantys. Apklausoje dalyvavo 150 katalikiškų universitetų draugijos narių, kurie buvo įsirašę į mėnesį trukusią programą, kaip evangelizuoti žmones tiek katalikiškoje, tiek nekatalikiškoje universiteto aplinkoje. Nors dauguma jų buvo geriausi JAV katalikai studentai, jų atsakymai buvo labai prasti, vidurkis maždaug 31 teisingai atsakytas klausimas iš 100. Klausimai buvo daugiausia susiję su faktais, kuriuos žinotų kiekvienas musulmonas. Atrodytų, kad, sparčiai plintant islamui, ne musulmonai taip pat turėtų siekti sužinoti pagrindines šios religijos tiesas.

Kodėl taip nėra? Iš dalies dėl savaiminio nepaslankumo, kita vertus, po rugsėjo 11-osios įvykių buvo greitai nustatyta politiškai korektiška versija, turinti šiek tiek nuraminti piliečius, kad islamas – tai taikos religija, tačiau teroristai klaidingai ją interpretuoja. Tad ši formulė atleido mus nuo prievolės atlikti namų darbus. Jei terorizmas nesusijęs su islamu, vadinasi, nėra ypatingos būtinybės mums skubėti susipažinti su islamu.

Katalikai turi savo pusiau oficialią versiją apie islamą, ir daugeliu atvejų ji sutampa su sekuliaraus elito linija. Pagal ją, abi religijos turi tą patį pagrindą. Abi garbina vieną Dievą, sieja savo tikėjimą su Abraomu, garbina Jėzų, gerbia Mariją ir vertina dorovingą gyvenimą. Bažnyčios dokumentuose nerasime daug nuorodų apie islamą, Mahometą, Koraną, tačiau juose užsimenama apie musulmonų tikėjimą, taip kuriant dialogo perspektyvą.

Reikėtų pažvelgti atidžiau į tą „bendrą pamatą“. Islamas, pvz., neturi „auksinės taisyklės“, musulmonai turi taisykles, galiojančias musulmonams, ir kitas, griežtesnes, nemusulmonams. Tačiau jei katalikas mano, kad katalikai ir musulmonai turi daug ką bendro, tuomet jam atrodo, kad auksinė taisyklė, randama daugelyje kitų religijų ir filosofijų, turėtų būti bendro pagrindo dalis.

Vienas iš įdomių dalykų, kurį atskleidė minėta apklausa ir jai atlikti naudotas testas su kelių atsakymų pasirinkimu, tai būdas, kaip žmonės žmonės spėja, kai nežino atsakymo. Dauguma jų sprendžia pagal jiems pažįstamą sistemą. Pavyzdžiui, svarstydami apie Jėzaus tapatybę islame, apklausos dalyviai nurodė iš savo judėjiškos krikščioniškos perspektyvos. Į klausimą, kas, pagal islamo mokymą, buvo Jėzus – krikščionis, žydas, musulmonas, esėjas, ar „kita“, 65 % atsakė, kad jis buvo žydas. Jie darė prielaidą, kad musulmonams, kurie, manoma, tiki daugelį dalykų panašiai kaip krikščionys, tai nebus kontroversiškas faktas. Tačiau musulmonui pavadinti didį pranašą Jėzų žydu būtų labai problemiška. Pagal Koraną, žydai yra didžiausi musulmonų priešai. Tad Jėzus negali būti žydas, priešingai, jis yra musulmonas. Tik 15 % dalyvių pasirinko šį atsakymą. Tad matome, kai nežinodami tikslaus atsakymo katalikai, dalyvavę apklausoje, numano, jog musulmonų tikėjimo tiesos panašios į katalikų. Kokį skirtumą tai nurodo? Musulmonai tiki ne į tą Jėzų, kurį tiki krikščionys. Evangelijų Jėzus ir Korano Jėzus skelbia apie save iš esmės priešingus dalykus. Korano Jėzus nenurodo esąs Dievo Sūnus – jis netgi paneigia Alacho akivaizdoje, kad kada nors taip būtų sakęs. Korane krikščionys, kurie tvirtina apie Jėzaus dievystę, Alacho prakeikiami dėl piktžodžiavimo. Tad tai atskleidžia, kad yra nemažai priešiškumo tarp krikščionių ir musulmonų. Ir kai pažvelgiame iš arčiau, įsivaizduota bendra žemė ima atrodyti kaip pelkė.

Kitas dalykas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį, – džihadas. Turėtume geriau susipažinti su žodžiu „džihadas“. Nors jo šaknis reiškia „kova“, jis visuomet musulmonų tradicijoje buvo suprantamas kaip pareiga kovoti su netikinčiaisiais. Tačiau pastaruoju metu plinta islamo apologetų interpretacija įvardyti džihadą kaip vidinę dvasinę kovą. Apibrėžimas kaip „asmens vidinė kova pasiekti dvasinę ramybę“ ar „asmeninė musulmono pareiga, kuris užsibrėžia įveikti nedorybes savyje“ atitinka katalikų mintį apie sąžinės kovą, tad tai tarsi įsilieja į bendro pagrindo versiją. Džihadas įvardijamas ir kaip „teisinga, gynybinė kova siekiant apsaugoti savo gyvybę ir tikėjimą“. Tačiau žemėlapis rodo ką kita – tos musulmonų kovos gerokai nutolę nuo Arabijos pusiasalio į visas puses.

Kai katalikai Vakaruose džiaugiasi dėl geresnio islamo „suvokimo“, katalikai ir kiti krikščionys Egipte, Nigerijoje, Sudane, Kenijoje, Pakistane, Irake, Sirijoje ir kitose musulmonų šalyse išgyvena tokią džihado formą, kuri senai peržengė vidinės kovos, aprašytos vadovėliuose, ribas. Ji kur kas panašesnė į tą džihadą, kurį patiria krikščionys musulmonų karių rankose jau keturiolika šimtmečių.

Ar katalikai Europoje ir Amerikoje vieną dieną neatsidurs tokioje pat nesaugioje situacijoje kaip krikščionys Egipte, Pakistane ir Irake? Jei jie neužpildys spragos apie islamą, tai gali nutikti. Europoje jau dabar pastebima sulėtinta kapituliacija prieš islamą. Šis kultūrinis nuolaidžiavimas daugiausia susijęs su faktu, kad Europos ir Amerikos elitas linkęs vadovautis naivokomis ir faktais neparemtomis versijomis. Jų svarbiausias prioritetas yra ne pažinti islamą, tačiau vengti įžeisti jo išpažinėjus. Laikomasi požiūrio, kad islamas yra taikos religija, o faktai, kurie prieštarauja šiai nuomonei, yra nuolat nutylimi. Tad gali tekti sumokėti tam tikrą kainą už tokį naivumą, ir Europa jau ėmė mokėti nuolaidžiavimo ir savicenzūros valiuta augančio smurto ir gąsdinimų akivaizdoje.

Katalikai rizikuoja atsidurti tokioje pat situacijoje, jei nesiryš pažvelgti, kas slypi už teiginio apie bendrą religinį pamatą. Kaip popiežius Aleksandras pabrėžė, „žinoti mažai yra pavojinga“. Tie, kurie nedaug nusimano šioje srityje, retai suvokia, kiek mažai jie žino, ir, kaip sako popiežius, jie gali daug sumokėti už savo abejingumą. Katalikai, kurie pasitenkina tik paviršutiniškomis žiniomis apie islamą, gali sulaukti nemalonių netikėtumų.

Parengta pagal Aleteia.org

bernardinai.lt

Susiję

Williamas Kilpatrickas 7527216348502741456

Rašyti komentarą

53 komentarai

Anonimiškas rašė...

Tos apklausos yra užsakytos, negalime jomis tikėt.

Unknown rašė...

Apie savo tikėjimą mažai ką težino, tai ką bekalbėti apie islamą.

Anonimiškas rašė...

joo,puikus straipsnis,iliustruojantis,kas laukia naivuolių (arba piktavalių),kurie skelbia esą islamas yra taikos religija.

šiaurės Lietuva rašė...

Tų naivuolių , neišmanančių apie įslamą yra kelios rūšys. Pirma ir pati didžiausia grupė tai tie dundukai kurie nuoširdžiai tiki kad įslamas taikos religija, tai globalistinės propagandos aukos žinoma ir apie katalikų tikėjimą tokie žmonės irgi nieko gero nežino. Antra grupė tai netikintys jokia religiją ir nesidomintys niekuo, kai tokį dunduką papjauna tai kiti panašūs rėkia kad ,reikia išnaikinti VISAS religijas nes visa velniava per jas, tokių irgi daug.Trečia grupė tai tokie kurie daug maž žino tiesa apie įslamą, bent jau tiek kad tai nėra taikos religija bet pagal savo pareigas ar užimamus postus turi sakyti atvirkščiai, tai žurnalistai valdžios atstovai visokiausi nuomonių formuotojai ir tt. Ketvirta grupė tai tie patys UŽSAKOVAI IR AUTORIAI visos šitos migracijos ir tautų maišymo-naikinimo,jie nėra žinomi arba prisidenge didžiūjų humanistų ,investuotojų , bankininkų , kilmingujų šeimų narių kaukėmis Ir penkta grupė tai žmonės kurie gal būt ir nėra mokėsiapie įslamą bet iš savo gyvenimiškos patirties žino kad įslamas toligražu nėra taikos religija.Tai ir padorūs valstybių vadovai kurie supranta kad tautų maišymas ir naikinimas yra blogis, bet deja šita grupė pati mažiausia (bet gal jau ir ne)

Anonimiškas rašė...

Tai kas pasakyta apie islama, lygiai ta pati galime pasakyti ir apie judaizma! Kaip manote, kodel tylima?

Anonimiškas rašė...

Ar tikrai galima ta pati pasakyti ir apie judaizma? Nemanau kad bent vienas žmogus sugebėtų kažką panašaus pasakyti apie judaizmą? bent vieną paralelę su islamu?

Anonimiškas rašė...

Jūs labai klystate, anonimiškas 04.18-lygindamas(a) judaizmą su islamu.Net nebūnant šių religijų nei žinovu ,nei atstovu, plika akimi matosi skirtumai----kaip bedugnė skiriantys šias dvi religijas.Net nebuvau Izraelyje, bet mano širdis bėga ten, kur amžinai pasiliko mūsų Išganytojo žemiškos pėdos ir kur tyško Jo švenčiausias, mus visus išganantis, kraujas...Tai Dievo išrinktoji tauta-su savo religija ir savo bėdomis, nuodėmėmis,nupuolimais...Dievas, manau, niekada neatšaukia meilės...Su islamu tai jau yra kitaip ir man tai paslaptis, kurios nesuprantu.......

ale, rašė...

Manau, kad bėda didesnė, nei vien tik mūsų islamo neišmanymas. Šiais beprotiško skubėjimo ir beatodairiškos konkurencijos laikais jau beveik niekas nebespėja/nebegali suvokti realybės: kas nuo ko ir kaip priklauso, kaip visa kas yra tarpusavyje susiję. Juk adekvačiai suvokiančiam tikrovę, jokių problemų nėra suvokti ir bet kokia forma pateikiamą mokymą apie tą pačią (neskaitant nereikšmingų specifinių-kultūrinių skirtumėlių) realybę. Neišmanymas yra visuotinis ir totalus. Todėl mes, kriščionimis save laikantys, pirmiau išsiritenkime iš savų akių rastus, ir tik tada sugebėsime pagelbėti broliams musulmonams jų krislų atsikratyti.

Henrikas Miuleris rašė...

O juk prie tokios situacijos Europoje privedė tas prakeiktas utopinis mąstymas. Tas demoniškas postmodernus neobolševikinis junginys.

Štai pavyzdžiui Ale - tu tikrai manai, kad tau asmeniškai būtų geriau gyventi išsipildžius Mahomedo vizijoms? Man kartais sunku suvokti tavo pasisakymų dviprasmybę.

Unknown rašė...

Nei musulmonai, nei žydai nėra jokie mūsų broliai, nebent žemiška kūno prasme, bet jokiu būdu ne tikėjimo. Žydai BUVO išrinktąja tauta, o musulmonai yra paprasčiausi eretikai. Išrinktoji tauta dabar yra krikščionys. Dviejų išrinktųjų tautų Dievas nenumatė.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Herr Miuleri, ar tikrai manote, kad verta rimtai vertinti "dūchovnū skriepū" pakylėtos "apšviestosios" postringavimus apie "visuotinį totalų neišmanymą" (čia, suprask, ji, išmaningoji beigi dvasingoji, įžvelgia tai, ko "neapšviestieji" nemato)? Gi šita pseudodvasingoji fauna iš esmės yra publikos linksmintojų lygio, ir tiek.

Unknown rašė...

Pikc, tavo komentare nėra jokių argumentų, o vien įžeisto žmogaus emocijos. Manau, nereikia aiškinti, jog atleisti yra daug sunkiau, vyriškiau, dvasingiau nei įnirtingai drėbti kitam visokius kaltinimus. Vakar pamačiau gerą str. apie tai, kaip visą kaltę už nesantaiką reikia prisiimti sau. Na, aš nesiryžtu prisiimti visos kaltės už mūsų nesutarimus, nes vėl mane apkaltinsit "duchovnų skriepų" platinimu.
Tačiau Kristus mums parodė absoliutaus atlaidumo pavyzdį, todėl jei šito netaikysim praktikoje, mūsų tikėjimas bus tuščias ir veidmainiškas. Mes neturėsim teisės, kaip čia rašoma, kalbėti net "Tėve mūsų".
Užmeskit akį: http://pravoslavie.ru/120445.html

ale, rašė...

Henrikas -11 12:10 : "O juk prie tokios situacijos Europoje privedė tas prakeiktas utopinis mąstymas. Tas demoniškas postmodernus neobolševikinis junginys."
- Tas toks masių "mąstymas" yra ne kas kita, kaip pasikliovimas "autoritetais" užduodančiais toną. Veikia tas panašiai, kaip kad yra su užsakomaisiais reitingais. Kokių reikia, tokie ir "nustatomi", paskelbiami, o patiklieji tą už gryną pinigą priima.., kai tik visa užvaldyta "laisvoji" žiniasklaida unisonu atkakliai ir vienodai tas pamazgas ima lieti savo kanalizacijos kanalais.


Henrikas -11 12:10 : "Štai pavyzdžiui Ale - tu tikrai manai, kad tau asmeniškai būtų geriau gyventi išsipildžius Mahomedo vizijoms? "
- Malonu būtų išgirsti, kurias Jo vizijas turite omeny? Ir kiek dar kitų Jo vizijų žinote, be tų - netinkamų(?) mums? O tai gaunasi komedija panaši į tą, kai klausiama: "Ar tiki, kad dievas yra?" Juk kiekvienas dievą įsivaizduoja savaip.., arba - išvis niekaip neįsivaizduoja to, apie ką klausiama. - Tai apie ką kalba? Kritiškai mąstančiam, kaip taisyklė, turėtų būti akivaizdu, kad išlaikę tūkstantmečius išbandymus mokymai, negali būti be realaus turinio, beprasmiai ar/ir betiksliai. Ir jei ne kurie tikslai galėtų būti savanaudiški, tai su tokiais tikslais mokymai prasmingi - niekaip. Problema yra, matyt, tame, jog visi (absoliuti dauguma) kažką įsivaizduoja, ir būtent tai suvokia kaip vienintelę tiesą, t.y., jog realus pasaulis ir yra toks ir tik tiek jo tėra... Deja, tikrovė yra tokia, kokia yra. Ir tik nedaugeliui - atkaklių ieškojimų, tikrinimų-pertikrinimų dėka - ji atsiskleidžia tokia, kokia yra visa ko su viskuo priežastiniais sąryšiais susaistyta. Bent jau nuojautos lygmeniu (kuo tikėjimas ir veda) link Jo - visa ko begalinės Būties Sandaros subtilybių atskleidimo. Ne prisigalvojimų, o būtent - atskleidimo.

Henrikas -11 12:10 : "Man kartais sunku suvokti tavo pasisakymų dviprasmybę."

- Nėra tame jokios dviprasmybės. Žinau, ką turi, Henrikai, omeny, - kad neva, plūstantys į Europą islamo garbintojai elgiasi čia labai, labai netinkamai, o štai tas bukaprotis ale,, nesmerkia jų...
Atsakyk dabar man pridėjęs ranką prie širdies, argi tie visi "blogiečiai" nėra tam tikrų jėgų skatinami migruoti? Juk tų pačių globalistinių jėgų - ES šalių prezidentai, ministeriai bei parlamentarai, neva, savo valia kviečiantys pas save priešus - yra statytiniai. Tai kokią gi prasmę gali turėti piktinimasis ant tų avelių, jei be piemenų tos vargšės pačios kelio niekaip negalėtų rasti pas mus? Ir ne tie piemenys kalčiausi, o tie, kurie samdo piemenis... Tai kaip gi neaišku, su kuo bazarą derėtų vesti? O aukos - yra tik aukos, kad ir kaip netinkamai dabar jos elgiasi su mumis.


Sėlis rašė...

Musliai sektantai yra aukos??? Ką????

Pikc Kažinkavičius rašė...

Pirma, jokio įsižeidimo nėra: tiesiog man "marksist-katalikai", "dvasingumo" ieškantys (ir randantys :D) rasiejos dezos kloakose, kelia juoką - ypač savo pseudodvasingumu. :)
Antra (kas išplaukia iš pirmo punkto), atleisti aš irgi neturiu už ką.
Trečia, piktintis kaltinimais "dūchovnų skriepų" platinimu, ir apsisukus kišti nuorodą į tų pačių "dūchovnų skriepų" puslapius - negi pačiai neatrodo negudru? ;)
Galiausiai, aš nesu tikintis, tad jokio atlaidumo apskritai nematau reikalo praktikuoti. ;)

Pikc Kažinkavičius rašė...

Sėli, nėra ko stebėtis - žr. mano komentarą, skirtą Herr Miuleriui. ;)

Anonimiškas rašė...

O, Unknown, čia tu parašei: ,,Vakar pamačiau gerą str. apie tai, kaip visą kaltę už nesantaiką reikia prisiimti sau.'' - tai ir prisiimk, nes jau seniai skaitau tavo komentarus ir tu pirmas objektyvius argumentus permeti į asmeniškumus ir tu pirmas pradedi kaltinti kitus ,,įžeidinėjimais'' ar panašiomis insinuacijoms,koncentruotomis būtent į emocinį žmogaus lauką.
Netiki?
Nesiimsiu tau aiškinti psichologijos - kas, kur, iš kur, kaip ir kodėl - bet tu puikiai žinai, kad žmonėms akių neapdumsi - kodėl tu vis dėlto mėgini tai daryti?
Propatria komentarų netrina, ne taip, kaip liberastų portalai - prireikus visda galia atsiversti juos ir dar kartą iš eilės perskaityti.

Anonimiškas rašė...

Kai žmogus rašo Dievo vardą mažąja raide, iškart viskas aišku.
Ir dūsauja: ,,...bet tikrovė yra tokia kokia yra...''- tai kam jis išvis tada čia eina ir rašinėja komentarus? - kaip manote?
Kažkokia padrika gnosticizmo, kosmogoninių teorijų ir liberalmarksizmo nuotrupų eklektika - Ale, Unknown, 00000 - jie patys niekada nesiūlo pozityvių idėjų ir neakcentuoja veiklos reikšmės. Visa, ką jie sako - čia kalbančių komentatorių pasisakymų išvestinės. Kokia kryptimi - patys matote.
Jie čia yra ne vien todėl, kad tokia ,,zadanija'' - iš tiesų jie ir patys čia semiasi tokių žinių, kokių kitur nelabai rasi, taip pat mokosi dialektikos, bet irgi ne savo valia - jiems taip liepta.
Kaip ir liberastinių portalų aktyvistai irgi čia patyliukais atsėlina paskaityti tokių straipsnių, kokių jų portalai negali publikuoti dėl jų vidinės cenzūros ir finansuotojų nurodymų.

ale, rašė...

Pikc -04-11 12:50: "Herr Miuleri, ar tikrai manote, kad verta rimtai vertinti "dūchovnū skriepū" pakylėtos "apšviestosios" postringavimus apie "visuotinį totalų neišmanymą" (čia, suprask, ji, išmaningoji beigi dvasingoji, įžvelgia tai, ko "neapšviestieji" nemato)?"
- Braaaliukas esi neteisus kaip ir visada. Ne ale, pats išsigalvoja apie nūdienos totalų neišmanymą. Pasaulis pergyvena krizę po krizės, o sprendimų galinčių žmoniją išvesti iš aklavietės, kaip nėra, taip nėra. Vien kitų kaltinimai bei isteriškas pyktis reikalų nesprendžia. Štai nuoroda į tai, kad jokia šiandieninė mokykla nebeatitinka laiko aktualijų:
https://www.facebook.com/1516691454/posts/10218743687772762/?sfnsn=mo


Unknown rašė...

Kaltę prisiimu, nes jei būčiau išmintingesnė, tikrai parodyčiau jums, koks nuostabus yra tikėjimas ir kaip jis reikalingas žmogui.
Bet nelaikau ir jūsų nepakaltinamais, nebent visiškai nesuvoktumėt elementaraus žmogiškumo, pvz., kad reikia kitam atleisti ir kad visada yra ką atleisti. Ir tokiu atveju apie krikščionybę ir jos reikalavimus visai nebeapsimoka kalbėti, nes ji nesuprantančiam prigimtinio žmogiškumo, bus irgi neįmanoma suvokti ir atrodys pseudodvasingumu. Ant akmeninio pagrindo nėra prasmės sėti sėklos.

Unknown rašė...

Ale, klausaisi Laitmano? Aš apakusi.

ale, rašė...

Na, nesu strutis galvą į smėlį įkišęs... Manau, pravartu įsiklausyti ir išgirsti kiekvieną turintį ir norinti, ką pasakyti. Juk jau minėjau, kad bet kurie mokymai yra "neteisingi" tiek, kiek mes atsisakome juos suprasti besivadovaudami išankstine nuostata, neva, tai nesąmonė...

Anonimiškas rašė...

Unknown, o tai kuo mus laikote?

Dėl jūsų pasakymo apie krikščionybę: ar atsimenate tą Jono Evangelijos vietą, kuomet Jėzus atvėrė aklam gimusiam akis?

,,Prie jo esantys fariziejai, tai išgirdę, paklausė: „Tai gal ir mes akli?“
Jėzus atsakė:

„Jei būtumėte akli,
neturėtumėte nuodėmės,
bet štai jūs sakote: 'Mes neakli!' –
Taigi jūs kalti“.

(Jn 9, 40 - 41)

Anonimiškas rašė...

Ale, o tu nenorėtum užsiimti saviplaka kur nors individualiai?

Unknown rašė...

Išeitų, kad objektyvios tiesos ir apskritai realaus, tikro pasaulio nėra? (bet kurie mokymai yra teisingi, jei mes nesivadovaujame išankstine nuomone).

Unknown rašė...

Taigi sakiau, kad nelaikau "nepakaltinamais" (čia truputėlis ironijos;). "Nėra teisaus, nėra nė vieno". Gal tik vienas Pikc;). Kita vertus, jūs juk ne fariziejai.

ale, rašė...

Nematau jokios prasmės užsiiminėti saviplaka. Ir Jūsų pageidavimų panašių tenkinimo nesitikėkite.

ale, rašė...

Unknown: "Išeitų, kad objektyvios tiesos ir apskritai realaus, tikro pasaulio nėra?"

- Kodėl turėtų nebūti realaus pasaulio? - Yra realus pasaulis, o mūsų pasaulis (tas menkutis vaizdinių rinkinėlis sąmonėje) toli gražu neišreiškia visos realybės.

Unknown: "(bet kurie mokymai yra teisingi, jei mes nesivadovaujame išankstine nuomone)."

- Kodėl dabar Jūs manote, kad mokymo teisingumui pagrįsti pakanka atitikimo tik tai vienai sąlygai? Mokymas teisingas, jei neturi vidinių prieštaravimų, kuriems įžvelgti, vėl gi, reikalinga vadovautis sveiku protu, jei tik tokį turi... Išankstinėmis nuostatomis užkrėstas protas nėra sveikas. Taip pat ne sveikumo požymis yra ir nusistatymas bet kokiu gyvu stengtis neigti tai, ką suprasti stengtis ir būtų prasmė.

Unknown rašė...

Gerai, Laitmanas yra kabalistas satanistas, tvirtinantis, jog meilės nėra. Tai kaip man vertinti jį be išankstinės nuomonės? Gal ieškoti po šiais apibūdinimais ištikimo ir Kristų mylinčio žmogaus? Vien tai, kad žmogus tvirtina, jog nėra meilės, o yra vien racionalūs išskaičiavimai, apibūdina jį kaip raguotųjų tarną.
Vertinant "mūsų pasaulį" nereiktų painioti "sveiko žemiško proto" ir religinių įžvalgų (pozicijų).

Pikc Kažinkavičius rašė...

Neplakčiau "ale" bei "unknown/jotos" į vieną krūvą su "0000": pastarasis yra tiesiog sugyvulėjęs degradas - greičiausiai (pagal stilių), arba toks Evaldas Balčiūnas, arba jo tipo antifadugnė. Tos gi moterėlės nėra piktybiškos - tiesiog nupušiojo "dvasingumo" ieškoti į rasiejos dezos kloakas (greičiausiai dėl to, kad nusivylė Vatikano ir apskritai Katalikų Bažnyčios pozicija), gavo arklinę porciją standartinės ruskos šizofrenijos, tai ir nuvažiavo stogas. Akivaizdus rezultatas - ne tik padriki, bet ir gerokai eklektiški paistalai. Nemanau, kad jos kokią nors "zadaniją" turi - tiesiog nuo tos ruskos "šyzos" perdozavimo jaučiasi "apšviestos", "sudvasingėjusios" beigi šiaip "pakylėtos", todėl, įsijautusios į mesijo vaidmenį, skuba "šviesti" didžios "teisibes" nesuprantančią "tamsuomenę". :)

ale, rašė...

Unknown -12 16:11: „Gerai, Laitmanas yra kabalistas satanistas, tvirtinantis, jog meilės nėra.“

- Du iš šių trijų Jūsų teiginių nėra teisingi. Laitmanas nėra satanistas ir netvirtina, jog meilės nėra. Jis tiesiog išskiria ivrite (o taip pat ir rusų kalboje) žodžiu „meilė“ vadinamas skirtingas esmes. Lietuvių kalboje yra skirtingi žodžiai: „megti“ pvz., saldainius ir „mylėti“ - žmogų.
Net gi žmogų, dažnai mes tik mėgstame - kaip priemonę patirti malonumą, nors giriamės jog jį mylime, skundžiamės, kad gyventi be jo negalime. Kabalos mokslas tokios „meilės“ nelaiko meile tiesiogine to žodžio prasme. Štai tą egoistinį siekį: patirti malonumą, kabbala prilygina išskaičiavimui. Tikra meilė neturi tikslo savintis mylimojo. Tikra meilė (pagal kabalą) yra noras tenkinti kito poreikius nesitikint/nelaukiant, kad už tai bus atsilyginta. Meilė labiau pareigos jausmas, o ne išgalvota teisė gauti malonumą.

Unknown -12 16:11: „Tai kaip man vertinti jį be išankstinės nuomonės? „

- Na, nereikia baidytis tos kabalos, kaip kad arklys baidosi vėjo nešamo plazdančio laikraščio. Juk gryniausia nesąmonė yra vadinti nesąmone tai, ko gink dieve net nesi bandęs pažinti, o vertini vien iš to, kaip apie tą girdėjai iš taip pat net nebandžiusių pažinti...
.

Unknown rašė...

Laitmanas TIKRAI tvirtino, jog meilės nėra. Gal kada pasiseks surasti tą video. O dėl kabalos... Ar laikai save krikščioniu?

Unknown rašė...

Šis portalas garsėja turbūt pačiu nuožmiausiu ir kvailiausiu komentavimu Lietuvoje. Yra trys ar keturi "žinovai", vierchai, kurie autoritetingai viską surikiuoja į vietas, apibendrina ir nurodo, kaip į viską reikia žiūrėti. Ir jei kieno pažiūros neatitinka jų "išmintingų" pažiūrų, jos bemat su panieka nustumiamos į patį pakraštį, kaip neatitinkančios standarto, o tų pažiūrų turėtojai virsta vargšais duchais.


Žinai, Pikc, man vėl niežti liežuvis pavadinti tave ankstesniu epitetu, bet tiek to, susilaikysiu. Bet ar bent ką skaitei iš to, ką kritikuoji? Ar apskritai supranti, kas ką rašo religine tema? Ir jei tam pritari, tai kodėl pats nepriimi tikėjimo? Žinau, kodėl: todėl, kad tu pats sau atrodai toks protingas, toks didelis autoritetas kitiems, jog ir be tikėjimo jautiesi geresnis už kitus, turintis teisę apibūdinti, kas koks yra, kuo nusivylė ir ką nori "apšviesti".

Buvo, tiesa, dar toks vienas portalas, irgi fanatikų, bet liberastinių. Ten taip pat buvo tokių nubukusių, tokių silpnaprotiškų žmogystų, kad prie jų jokiais būdais nebuvo galima prisiartinti, nes vaikščiojo ant kojūkų.

Šit paklausčiau dabar Pikco, kodėl tai yra "paistalai", kodėl tai yra "ruska šyza" (krikščioybė juk ne vien rusams priklauso; ar tu atskiri, kas joje "rusiška", o kas "graikiška"?) - apskritai, kodėl vien piktos emocijos ir jokių racionalesnių argumentų? Nemanau, kad jis sugebėtų pateikti kokių nors konkrečių žinių.

Nejau manai, Pikc, kad niekas nemato, kas slypi po tavo skausminga panieka?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Dėl kvailų komentarų sunku būtų nesutikti - bet, antra vertus, jų autoriai vatnykai ir liberastai sukuria visai neblogą pramogą, tad, kaip sako, negali pykt. :D

Pikc Kažinkavičius rašė...

P.S. Mano panieka šitai nupušusių klounų faunai yra ne "skausminga", o linksma. ;)

supratingas rašė...

Unknown 2019-04-13 11:18 rašė: "Šis portalas garsėja turbūt pačiu nuožmiausiu ir kvailiausiu komentavimu Lietuvoje. Yra trys ar keturi "žinovai", vierchai, kurie autoritetingai viską surikiuoja į vietas, apibendrina ir nurodo, kaip į viską reikia žiūrėti."

Na, jus ponia ir "ale" mes jau žinome. O,leiskite pasiteirauti, kas tas kitas ar kiti du "žinovai"?

Unknown 2019-04-13 11:18 rašė: "Buvo, tiesa, dar toks vienas portalas, irgi fanatikų, bet liberastinių. Ten taip pat buvo tokių nubukusių, tokių silpnaprotiškų žmogystų, kad prie jų jokiais būdais nebuvo galima prisiartinti, nes vaikščiojo ant kojūkų."

Dar jums leidus norėčiau pasiteirauti ką gi jūs ten veikėte ir kam tamstai reikėjo prie tų silpnapročių fanatikų prisiartinti? Ar tik neturėjote jų atžvilgiu evangelizacinių tikslų?


ale, rašė...


Unknown -13 10:40: „... O dėl kabalos... Ar laikai save krikščioniu?“

- Kas per klausimas... geras..?
Gimiau lietuviškoj katalikų šeimoj, tokia dvasia ir išauklėtas esu. Argi ne pagal Kristaus mokymą aš čia reiškiuosi? Ir k
odėl abejoji tuo, uolioji tikėjimo išpažinėja? Nejau manai, kad kažkas draudžia ar trukdo žmogui - išpažįstančiam Kristų – pažinti ir kitus mokymus apie tą patį Pasaulį? Nejaugi be išmanymo dalykų būtų lengviau vykdyti Kristaus valią – mylėti ne tik artimus, bet ir priešus? Čia turiu įterpti pastabą, kad ne pataikavimą ar nuolaidžiavimą reiškia meilė, o pagarbų elgesį. Kaip gi katalikas su kataliku pasisveikina? O gi išreikšdami savo meilę išpažįstamam Dievui. Juk sako: Garbė Jėzui Kristui! Ir dar. Garbinti Dievą, visai nereiškia kaip užvestam šūkalioti: garbė Jėzui Kristui, garbė Dievui Tėvui... Garbinti, reiškia pagarbiai elgtis visada ir su visais, nes mes viena(!) Kristaus dvasia apjungi į vieną(!) Kūną – Visuotinę Kristaus Bažnyčią, arba į mistinį PRISIKĖLUSIO Kristaus Kūną.

Kodėl Bažnyčia neskatina tikinčiųjų domėtis kitais tikėjimais? Prisipažinsiu, nežinau. Spėju, kad tokiais atvejais kyla (galėtų kilti) nesusipratimų. Juk visų religinių mokymų esmė (žmogiškoji, visuomeninė ir visa ko) yra išreikšta simboliais, palyginimais, alegorijomis. Skirtingi tikėjimai tų pačių dalykų (ar panašių) esmes išreiškia skirtingais simboliais, akcentuoja jų skirtingus momentus... Juk kalba apie esmes, o išreikšti jas įmanoma tik lyginant su visiems žinomais dalykais. Nepasišventusiems ir dėl to neturintiems išmanymo bent vieno mokymo, iki kol jie net neįtaria apie tas dvasines esmes, yra suprantama tik tiesioginė tų „pasakėlių“-simbolių prasmė, dėl ko jiems gali atrodyti, jog skirtingi mokymai skirtingai traktuoja TĄ PAČIĄ BŪTĮ, kad vieni mokymai prieštarauja kitiems. Juk tik dėl neišmanymo gaunasi nesutarimai tarp žmonių.., kyla religiniai karai, o ir visi kiti totalūs nesusipratimai.

supratingas rašė...

ale, 2019-04-13 17:36 rašė: "Argi ne pagal Kristaus mokymą aš čia reiškiuosi?"

Sakyč, mestelėjote metų pokštą, tovarišč ale. Užskaitau! :)

ale, rašė...

Daug tu čia suprati, supratingas'ai...

Pikc Kažinkavičius rašė...

Supratingas, aš irgi "užskaitau". Beje, įdomus faktas - gi bolševikinis "tovarišč" yra visiškai "gender-neutral". ;)

aiwo rašė...

Jeigu Islamas nesireformuos, tai musulmonu populiacijai pasiekus 40-50% bus arba sliauzianti islamizacija musulmonams uzemus galios pozicijas valstybeje arba baisus karas.

Unknown rašė...

... as pasisakau uz baisu kara negu uz islamizacija. Uz savo reikia pastovet.

Nuomone rašė...

Vakarai apleido Dieva, Dievas apleido Vakarus.

supratingas rašė...

Jūs teisus, tačiau "tovarišč" yra vyriškos giminės ir vartojamas su būdvardžiu dažnai verčia šypsotis, pvz., "dorogoj tovarišč uborščica".
Įdomi šio žodžio etimologija - mainyti turtą, galvijus, prekes. Sovietų laikais juokaudavome perskirdami daugiskaitą - tovar+išči, kol paaiškėjo, kad tai ne sutapimas :)

Unknown rašė...

O jei išmanysi daugelį mokymų, tai, ko gero, nebeliks prieštaravimų tarp jų, katalikas bučiuosis su musulmonu, tas - su budistu ir pagoniu. Ir bus vienas dievas (su ragais) ir viena religija. Tikrai, Ale, tu reiškiesi pagal šiuolaikinį "Kristaus mokymą".

Unknown rašė...

O ligoniai tavo "Kristaus mokyme" vėl įžvelgė rusiškumo pėdsakų. Tikri virtuozai.

ale, rašė...


Unknown -13 23:42: „... as pasisakau uz baisu kara negu uz islamizacija. Uz savo reikia pastovet.“

- Žvelgian iš egoizmo pozicijų, tiek „heroiškas“ nusiteikimas visai logiškas yra. - Žūt-būt neatiduoti savo... Deja, deja, „baisaus karo“ įkarštyje juk ir tas „savo“ savininkas gali sudegti. Tada klausimas, kam gi tas buvęs „savo“ gėris(?), dėl ko „žirgeliai balnojami“, atiteks? Gerai, galimas ir ne tiek tragiškas scenarijus išsirūtulioti. – Kariausime-nepasiduosime... amžinai. Bet argi amžinas karas yra mūsų tikslas? Trečias galimas scenarijus. Sutriuškinsime šituos klaidatikius. Bet jei neturėjom noro savęs apsunkinti šių klaidatikių tikėjimo tiesų(?) suvokimu, tai gi dar ir be jų ant svieto pilna kitokias „klaidas“ išpažįstančių. Taip išeitų, mes vieni esam teisūs, ir tuo besivadovaudami, pragarą užkurti Žemėje turim teisę. Tai ar mums pragaro reikia? O gal pirmiau bandykime tartis? Ne, ne su genama į mūsų pievas avinų banda, ir ne su nusamdytais piemenimis, o su piemenis samdančiais, kuriems mažas skirtumas ar mes kariausime su jų galvijais, ar paklusniai atversime jiems vartus. Dabar tie, tuščius pinigus(?) nebaudžiamai padirbinėti nusipirkę „teisę“, yra galingi. Jie savomis rankomis nelinkę žarstyti žarijų, nelinkę šviestis viešumoje. Jiems ramiau, kai apie juos bijoma net užsiminti, kai tikima, jog niekas valstybėmis ir tautomis nežangliruoja.
Ką gi, sėkmingos ir kuo greitesnės prapulties... kariaujant su pasekmėmis.

aiwo rašė...

Gal galvojat afrikieciams ir azijieciams musulmonams paemus valdzia bus saldu europieciams gyventi? Jie bus antrarusiai.

aiwo rašė...

Kapituliuoti net nepradejus??? Jau pries 10m. vienam forume rasiau kad es - skestantis laivas. Patogus gyvenimas silpnina dvasia.

aiwo rašė...

Apskritai man atrodo, kad ta degradacijos, ta dekadentizmo banga liecianti ne tik Lietuva, bet ir net Rusija yra lavina, pasibaigsianti katastrofa ir po jos sekanciu chaosu. Laimingai linkiu sulaukti pencijos! :-D

ale, rašė...

Unknown -14 09:29: „O jei išmanysi daugelį mokymų, tai, ko gero, nebeliks prieštaravimų tarp jų, katalikas bučiuosis su musulmonu, tas - su budistu ir pagoniu.“

- Laižytis su kuo papuola nėra būtina, o štai išmanydamas kaimynų gyvenseną formuojančius pagrindus, galėsi lengviau suprasti, kas jam atrodo, jog yra svarbiausia, ko anas tikisi iš tavęs. Todėl vietoj piktinimosi jo norais, galėsi rasti jam kažką iš to jo trokštamo asortimento ir pasiūlyti, ko pats apsčiai turi – kas tau nieko per daug nereiškia ir nekainuoja. Lygiai taip pat ir iš jo brangenybes (ir ne tik materialias), kurios jam mažai ką tereiškia ir tekainuoja, galėtum gauti kaip dovaną. Tuo tarpu, jei viso to neišmanai, o vietoj abipus naudingų mainų, tik piktiniesi juo, tai jis – irgi neišmanydamas, kaip su tavimi susitarti - ima ir ateina pats pasiimti visa ko tavo gero.
Ir tik išmanydamas, kaip su juo susitarti, gali anuliuoti jo norą` tave užkarieuti jėga... ar pasinaudojant vien tik tavo bukaprotiškumu.

Ir dar. Skirtingų tautų – skirtinga aplinka, skirtingi papročiai.., ir visa kita šiek tiek kitaip atrodo. Todėl savo supratimą apie PRINCIPE tokį pat visuomeninį procesą, jie reiškia skirtingais simboliais, skirtingais žodžiais bei skirtingais teiginiais, ir lygina panašias esmes su tik jiems įprastais matomais dalykais. Maža to, netgi savo vertybes - kaip aksiomas – pasirenka kitas, kad tų bazėje turėtų/galėtų įvertinti visa kita.
Ir štai, kai jau visa tai pažinai, tau pasidaro aišku, kad skirtingos religijos su savo savitais mokymais, esmėje yra skirtingi, bet analogiško visuomeninio proceso su tais pačiais dėsningumais, nepriklausomi aprašymai. Forma kitokia, bet esmė vienos ir kitos visuomeninės aplinkos ta pati, - ir vieni ir kiti, lygiai taip pat turi ir nori valgyti, nori ir turi lygiai taip pat daugintis... Juk visų, o bendriausia prasme – ir visos būties - tikslas yra BŪTI. O tas reiškia, kad nekęsdami kito, mes grėsmę sukeliame savo pačių buvimui.
Be galo daug būtų galima pateikti akivaizdžių dalykų, kurie liudija, kad bet koks pyktis visada veikia prieš patį pykstantįjį.

Dar vieną argumentą pateiksiu, kodėl geriau turėti kelių mokymų apie tą pačią (analogišką) esmę supratimus. – Juk tai kaip žiūrėjimas į tą patį skirtingais kampais. Kad erdvinį vaizdą galėtum jausti, dievas/gamta gyviams sukūrė bent po porą akių, kad iš kur garsas sklinda – po porą ausų... Kad galėtų įžvelgti už milijardų šviesmečių esančius kosminius kūnus, mokslininkai apjungia signalus nuo daugelio lokatorių išdėstytų po visą žemės rutulį ir daugelio palydovų paleistų orbitomis aplink Žemę.

Unknown -14 09:29: „ Ir bus vienas dievas (su ragais) ir viena religija. Tikrai, Ale, tu reiškiesi pagal šiuolaikinį "Kristaus mokymą".“

Mt 13.51 Ar supratote visa tai?“ Jie jam sako: „Taip“. 52 [i7]Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.

- Ir iš kur Jūs traukiate, kad tik vienas dievas tėra? Manote, kad žydai tokį lepsusą savo Toroj turi? Argi jie tuo neskelbia, kad visi žydai privalo garbinti tik SAVO – žydų - Dievą? Tai žydų Dievas yra vienas. Kiti išpažįsta visai kitus, taip pat SAVUS dievus. Ir tik neišmanėliai nenutuokia, jog DIEVO SŪNŪS yra konkrečios tautos DVASIA. Viena dvasia yra bendra visiems vienos tautos nariams. Kristaus viena Dvasia gyvenantys - sudaro PRISIKĖLUSIO Kristaus mistinį (sunkiai suvokiamą eiliniams, bet ne slepiamą) TAUTĄ - kūną. Kiti visuomeniniai KŪNAI (tautos ar bendruomenės) gyvena apjungtą kita/šiek tiek kitokia/ dvasia gyvenimą. Reiškia, kitas jų ir dievas. Ir tik pilnai išskleistame Principe visi dievai yra viena ir ta patį esmė.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Geras čia. :D

Anonimiškas rašė...

Kokie mainai? Ką vergas gali pasiūlyti šeiminikui? Galima išstudijuoti Koraną ir sužinoti, kad tik islamas vienintelė ir teisinga religija, o visi kitatikai turi arba tapti musulmonais, arba likti antrarūšiais žmonėmis. Beje ir Dievo išrinktos tautos atstovai niekada nežiūrės į gojus kaip į sau lygius (be je aš irgi manau kad tai jų dievas juos išsirinko...). Mainytis galima tik tol, kol išlaikai bent kažkokias jėgos pozicijas. Tačiau jei "gavęs į vieną žandą" atsuki kitą... ypač jei tam kuris teigia kad tavo Dievas netikras!.. Tai tas pat kaip sutikti, kad Dievas netikras, t.y. atsisakyti savo tikėjimo... Tokių poelgių niekaip nesuprantu ir nepateisinu.

item