Jurga Lago: „Turime saugotis atgimstančios Marxo šmėklos“

Mindaugo Šernos nuotr. Apie motyvus įsitraukti į aktyvią politinę veiklą, Europos Sąjungoje nauju pavidalu populiarėjančią marksizmo ...

Mindaugo Šernos nuotr.
Apie motyvus įsitraukti į aktyvią politinę veiklą, Europos Sąjungoje nauju pavidalu populiarėjančią marksizmo ideologiją ir dviejų ES valstybių narių – Lietuvos ir Ispanijos – panašumus ir skirtumus kalbamės su juvelyre Jurga Lago.

 Kodėl įsitraukėte į „Susigrąžinkime valstybę“ veiklą? 
   
 Todėl, kad esu atidi, domiuosi aplinka ir pastebiu, jog Europos Sąjunga virsta keistu dariniu. Tokiu, kuris mums, rytų europiečiams, nemaloniai primena tuos laikus, kai žodį „demokratija“ girdėjome kasdien, bet buvome pamiršę jo reikšmę. Todėl, kad – kaip gali pastebėti kiekvienas – Europos Sąjungos šalys tampa savo pačių likimo nebesprendžiančiais „bevaliais“ žemės plotais. Todėl, kad labai noriu išlikti lietuve, bet kartu ir europiete. Čia mūsų visų išsvajota žemė – „gyventi, kaip ten“ – ant istorinių savo pamatų pastatytoje, tvirtoje ir galingoje Europoje. Tokioje, kuri nebijo didėjančios kitų pasaulio regionų konkurencijos ir sugeba būti traukos centru ne dėl nekontroliuojamų ES fondų pinigų fontanų, o dėl savo pamatinės tvirtybės. O svarbiausia, į „Susigrąžinkime valstybę“ veiklą įsitraukiau, nes turiu šeimą. Du vaikus. Noriu jiems geros ateities – ne blogesnės, nei tos, kurią mums sukūrė mūsų tėvai.

 Gyvenate Ispanijoje ir komentuojate lietuvių ir ispanų gyvenimo būdą, kultūros skirtumus. Koks ispanų požiūris į valstybės kišimąsi ir vaikų auklėjimą?
   
 Keliauju tarp Lietuvos ir Ispanijos – taip susiklostė mano gyvenimas. Ispanijoje šeima apima ne tik tėvus ir vaikus, bet ir senelius bei prosenelius. Šeimos čia visada buvo artimos, didelės, tvirtos ir įprastai statomos remiantis krikščioniškosios kultūros pamatais. Tačiau, keičiantis laikams, Europos Sąjungos standartizuotomis programomis nuspręsta šią situaciją pakeisti. Bandymai mokyklose skleisti genderistinę miglą, kištis į šeimų reikalus ir vaikų auklėjimą vis dažnėjo, o šiandien yra akivaizdūs. Vis dažniau jau ant trimečių (į mokyklą vaikai Ispanijoje privalo eiti nuo 3 metų) klasių langų pastebėsi jaukų vienaragį ir vaivorykštę – nekaltybės praradimo ir „LGBT+“ prisilietimo bei įtakos ženklus, kaip ir Lietuvoje, „stumiamus“ prisidengiant tolerancijos ir draugystės vėliava. Vis dažniau pasigirsta atvejų, kai valstybinei valdžiai nebeužtenka lįsti ten, kur jai pridera – į žmonių pinigines. Dabar ji jau siekia didesnės kontrolės ir, matyt, turi savų tikslų, nes jos vis daugiau šeimų miegamuosiuose ir vaikų kambariuose. Darosi aišku – nusitaikyta į šeimą. Dėsningą, tikslingą ir kryptingą jos ardymą.  
   
Ispanijoje, beje, tai bus ilgas darbas – ardyti seną ispanišką šeimą yra sunku, nes žmonės čia lengvai nepasiduoda. Tačiau tai vyksta, finansuojant nenusakomą daugybę „feministinių“ organizacijų, kurios su kova už moters teises ir laisves dažniausiai nebeturi nieko bendro, nebent pavadinimą. Vien Ispanijos pietuose, Andalūzijos regione, tam reikalui metams skirta apie 30 milijonų (taip, šeši nuliai, Karlai!) eurų. Deja, siaubingi dalykai vyksta visuose 17-oje Ispanijoje regionų: spausdinamos genderizmą skatinančios knygelės, knygynai skęsta vaikų ideologiniam pavergimui skirtuose vienaragių piešinukuose, bandoma (prisidengiant „smurtu artimoje aplinkoje“) atiminėti vaikus už pliaukštelėjimą. Tiesa, su tiesioginiu lindimu į šeimas ir vaikų atiminėjimu valdžiai Ispanijoje sunkiau nei Lietuvoje, nes žmonės vieningai stoja palaikyti tėvų ir puikiai atskiria močiutės pliaukštelėjimą nuo smurto.  Kai reikia, ispanai nebijo ir pareikalauti, tad vaikų atiminėjimo atvejai dar labai pavieniai – tautos temperamentas neleidžia imtis represijų. 
   
Tačiau visoje Europoje, matyt, stebėdami tuos iš jų pasitelkiant didelius mokesčius surinktus ir į orą trykštančius Europos Sąjungos fondų pinigų fontanus, žmonės imasi už galvų – kodėl mes turime tiek mokėti? Kam? Kad ant mūsų visų protėvių iškovotos ir išlaikytos Europos šiandien vaikštinėtų mūsų vaikų ateities ir senelių pensijų sąskaita išlaikomos „visos pasaulio tautos“? Vardan ko? Taip, čia šuo ir pakastas – vardan to seno gero tikslo – lygybės, brolybės ir taikos pasaulyje... 

 Jūsų komentaruose ne kartą nuskambėjo ne tokia ir savaime suprantama mintis, kad valstybės kišimasis į šeimą yra komunistinis. Kodėl? Kas blogai su komunizmu? Kur jį šiandien matote?
    
 Ispanija šiandien pavargusi – kokia būna mama, kai lieka viena prieš veidrodį pavasario saulei pašvietus. Ji šiandien smalsiai apžiūrinėja savo žilstelėjusius plaukus, savo protingas akis – juk jos kadaise išplėtė pasaulio horizontus! Savo tvirtas rankas – jos valdė pusę svieto! Nusišypso sau, nes visko buvo ir bus, bet svarbiausias ženklas, rodantis polinkį į komunizmą, yra vaikų ugdymas. O jis katastrofiškas. Dėl to ir vaikai šiandien... jie tokie jautručiai, tokie pasimetę. Štai čia ir bus Ispanijos silpnybė – jos polinkis į komunizmą. 

Vaikai gėdijasi savo šalies – tarsi gėdytųsi senos mamos. Mokyklose ir viešumoje, ypač pasitelkiant šiandien Europos Sąjungoje vyraujantį projektinį meną, norima parodyti, kad reikia gėdytis savo „imperialistinės praeities“ ir persiimti tikslingai primestos ideologizuotos atgailos kultūra.  

Mane tai stebina, nes mes didžiuojamės savo Lietuva, tuo, kad ši buvusi „nuo jūros iki jūros“. Bent tomis penkiomis savo šlovės istorijoje minutėmis. O ispanų galvos nuleistos. Ir ne karūna jas slegia, o sunkus ideologijos svoris. Verslas čia marksistiškai demonizuojamas – smulkieji ir vidutiniai verslininkai jau seniai turi mažiau teisių ir laisvių, nei tik tariamai ginami „vargšai darbininkai ir proletarai“. Raudonosios ideologijos šalininkams reikėjo rasti naują tinkamą ginti silpnąjį – auką – tam, kad galėtų apsimesti ją ginantys. Tokių aukų ieškoma visoje Europoje. Ir jomis šiandien visoje Europoje tradiciškai tampa seksualinės mažumos ir nelegalūs imigrantai. Ant tariamų aukų gynybos pagrindo statoma politika ir tam būtina lįsti gilyn į šeimas. 

Visa tai reikšminga visos Europos mastu. Mes irgi jau nepamename ir mažai kas žino, kad būtent šeima komunistams buvo didysis blogis – juk buvo aiškinama, kad čia kaupiasi privatus kapitalas, čia auginamas tikėjimas, čia visos „buržuazinės moralės“ šaknys. Todėl nuo pat kūdikystės vaikus buvo siekiama padaryti kuo labiau priklausomus nuo valdžios – mamas išgrūsti į darbus, bažnytines santuokas pakeisti „valdiškomis“, skatinti „laisvą meilę“, skatinti abortus ir komunalinius būstus statyti tam, kad juose gyventų ne šeimos, bet komunos. Pasaulyje „laisvoji meilė“ suklestėjo, „nuraudama stogus“, o į SSRS valdžią atėjęs dėdulė Stalinas pamatė itin skaudžias tokios politikos pasekmes – daugybė pamestinukų, venerinių ligų išplitimas ir daugybė mirčių nuo abortų. Tad „seksas tapo draudžiamu“. Nuo šio posūkio ir mes Sovietų Sąjungą jau pažįstame. Štai todėl mums „laisva meilė“ vis dar apgaulingai atrodo kaip laisvės simbolis. 

 Bet kaip tai aktualu šiandienos Europoje?

 Turbūt visi sutiksime, kad mokyklų programos neturėtų būti paremtos tikrovę iškraipančia valstybės niekinimo ideologija. Bet štai Ispanija yra pavyzdys to, kad dabar Europos Sąjungoje plintančios ideologijos nešėjai ribų nejaučia – net vaikų vadovėliuose faktai apie šalies istoriją ir protėvius iškraipomi taip, kad ideologijai trukdanti krikščionybė būtų pristatyta it baisus siaubas, o Ispanija – kaip gėdos nusipelnęs blogio demonas. Ši Ispanijos patirtis svarbi ir mums, nes panašūs dalykai vyksta ir Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse – bet kokia kaina vengiama „šlovingos praeities“, „istorinės atminties“, „karžygių ir šalies gynimo“ kultūros. Vėlgi, ir religingiems, ir nereligingiems europiečiams turėtų būti akivaizdu, kad dabar ypač nusitaikyta į Europos bendrą vardiklį ir civilizacinį pamatą – krikščionišką kultūrą. Paprasta ideologinio mąstymo iliustracija – norint gauti ES finansavimą kokiam nors šiuolaikinio meno projektui, užtenka akivaizdžiai tyčiotis iš: istorijos, tikėjimo ir šeimos.

Aš Europą prisimenu, kaip svajonę. Kaip tvirtybės, demokratijos ir siekti bendro gėrio raginančią Europą. Šiandien gi atvirkščiai – šlovinamos tariamos aukos, o piliečiai, jei ir skatinami, tai nebent pasitraukti iš kelio ir bejėgiškai verkti, užsirašius „Je suis Charlie“, net tuomet, kai prašalaičiai ima... žudyti mūsų žmones.  

Akivaizdu, nesu šalininkė, bet reikia pripažinti, kad komunizmas yra efektyvi manipuliacinė priemonė – ne veltui jo idėjomis nuoširdžiai įtikėjo milijonai žmonių visose šalyse. Bet taip tęstis negali. Jei matydami apgaulę ir plintantį atgijusio komunizmo terorą tylėsime, tai kur mes nueisime ir kur nuvesime savo vaikus?

Turime kovoti prieš klaidingas idėjas. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris atskiru reisu važiuoja pas Marxą, kad prie jo paminklo galėtų pagarbiai padėti gėlių. Deja, raudona šmėkla Europoje vis dar klaidžioja. Pavėluoto to supratimo kaina gali būti milžiniška, nes ideologinis perauklėjimas efektyvus ir jau vyksta labai intensyviai. Ispanų proseneliai 800 metų kovojo su maurais, o šiandien jie jau nuolankiai sutinka faktinį jų valstybės subyrėjimą reiškiančią Europos Sąjungos 12 milijonų „pabėgėlių kvotą“. Nežinia, ar ta maurų kvota bus įvykdyta, bet Ispanija žino, kad mieganti pantera irgi pantera. Praeityje musulmonų pagrindinis verslas čia visada buvo prekyba vergais, tad juos piešdavo kaip vergus saugančias panteras. 

Europos Komisijos prezidento J.-C. Junckerio kalba, 2018 m. gegužės 4 d. sakyta Vokietijoje, Tryro mieste, 200-ųjų K. Marxo gimimo metinių minėjimo proga. Europos Komisijos nuotrauka.

Protingi žmonės rašė: sunkūs laikai pagimdo stiprius žmones, stiprūs žmonės sukuria vaikams gerus laikus; geri laikai pagimdo silpnus žmones, silpni žmonės sukuria vaikams sunkius laikus… Ispanija šiandien pirmąkart savo galingoje ir ilgoje istorijoje pavydi... Rytų Europai. Pavydi mums. Tvirtų, dar vargo reikšmę suprantančių ir nenukairėjusių žmonių.

Ir Lietuva vis dar turi šansą. Tam reikalingos realios pertvarkos ne tik šalies viduje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

– Kas jus įkvepia?

 Esu alergiška nelaisvei ir principiniam nepasitikėjimui žmogumi. Mane įkvepia galimybė kurti – ne tik meno kūrinius, bet ir aplinką.

Susiję

Jurga Lago 3487849011242272855

Rašyti komentarą

57 komentarai

Anonimiškas rašė...

Kas gi čia uždavė tokį klausimą „Kas blogai su komunizmu?“ O kas gerai? Mažiausiai, tai visiškai kvailas klausimas.

Anonimiškas rašė...

Teisingas puikus logiškas straipsnis, ten parašyta ,,Protingi žmonės rašė..., tikrai taip, gerai kad dar jų yra, visų nesunaikino, nors šviesos nesunaikinsi, ji visada bus, galima ją tik pridengti, bet ir pro mažiausią plyšį ji veržiasi, todėl smagu matyti jos spindulius.

Unknown rašė...

Radžvilui tikrai šmėklų saugotis reikia :D

Žr. komentaruose, Radžvilo laiškai:
http://www.propatria.lt/2019/03/vytautas-radzvilas-lietuvos-rinkejui.html?showComment=1553578037267#c7821544875608588802

Anonimiškas rašė...

Protinga moteriškė. Dar graži ir prie pinigo. Gaila, su Radžvilu susidėjo...

Anonimiškas rašė...

Puikus straipsnis, ne pernelyg užgriozdintas sausais moksliniais terminais. Labai tinka rinkimų laikraščiui, trumpai pasakant, kas negerai su leftistine Europa. Jurga irgi puiki kandidatė, spėjusi tapti Šeimos gynėjų fronto pirmeive. Jokių komunistinių praeities saitų jauniems žmonėms yra papildomas automatiškas privalumas.

kest turbo rašė...

nesąmonė... kairys centras yra nuosaikus, atsiribojęs nuo bolšvizmo-komunizmo, o gėjų-LGBT teises stumia jų lobistai-templierių rotorinis ordinas, kurį palaiko kremlius griaudamas ES iš vidaus. Kodėl Radžvilas Lago pastatė Nr.2? todėl kad ši verslininkė pabašliuoja Vytuką?

Anonimiškas rašė...

Skaičiau iki tos vietos, kur pradėta kalbėti apie Ispanijoje ginamus vaikus... Oficialiais duomenimis, 20 proc. ispanų teigia vaikystėje patyrę seksualinę prievartą, kasdien Ispanijoje reportinama daugiau nei 100 smurto prieš vaikus atveju, paskutinis iš tokių rimtesnių šiek tiek primena mūsų Matuko istoriją, tik reanimacijoje atsidūrusiam vaikučiui - mažiau nei 60 dienų: thelocal.es/20190111/two-month-old-baby-in-icu-in-spain-after-brutal-beating-by-father . Per pastarąjį dešimtmetį Ispanijoje sutuoktiniai arba sugyventiniai nužudė beveik 600 moterų (dėl to rudenį būta nemažai protestų), o smurto prieš šeimoje atvejų kasmet reortinama daugiau nei šimtas tūkstančiu. Ir šita klounė pasakoja apie nuostabias tradicines šeimas...

įdomu rašė...

Prašau nurodyti oficialią tų 20-ies proc. statistikos šaltinį. Beje, „klounė“ tipo leksikonas atrodo apgailėtinai atžvilgiu to, kuris pamokslauja tokiomis temomis.

Anonimiškas rašė...

„reportinama“, „reoatinama“, „smurto prieš šeimoje atvejų“, „klounė“... Google vertimas?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Radžvilo šmėklos rašė...

Geriausia aprašytos šiame komentare:

http://www.propatria.lt/2019/03/vytautas-radzvilas-lietuvos-rinkejui.html?showComment=1553578037267#c7821544875608588802

ale, rašė...

Kiekvienas žmogus daugeliu klausimų turi savo nuomonę ir, jei tai iš tiesų sava nuomonė, tai vis kažkuo skirtinga nuo kitų. Plečiantis akiračiui bei asmeninei patirčiai, kiekvienas turi teisę pakeisti ją. Kaip taisyklė, tokia suvokimo transformacija įvyksta kad ir natūraliai, bet palyginus - skausmingai, nes paneigta sava nuomonė, tai ne svetimas paikas(?) vaikas, dėl kurio nei šilta, nei šalta. Kur kas lengviau mes laidojame "savas" nuomones, kurios visiškai nėra savos, ką tik konjuktūriniais sumetimais kažkada tai neatsargiai lepterėjome... Ir vėl gi, jei kažkada tai sklaidėmės ne sava nuomone, tai kas gi gali garantuoti, kad dabar reiškiame išgyventas mintis?
Jurgutėle, Jums derėtų atsižegnoti nuo ankstesnio žavėjimosi visiškai priešingais dalykais. Ir tik po to Jūs įgytumėte teisę atstovauti lietuvišką krikčionišką šeimą.
Ir dar. Kaip gi tokiu atvejų Jūs galite išmanyti, kad būtent pats Marksizmas yra kaltas dėl savo žlugimo. Juk pagal tokią logiką gautųsi, kad ir Kristus kaltas dėl aukos ant kryžiaus. Kalti ir visi jo pasekėjai, kurie buvo persekiojami bei žudomi nuo pat pradžių, persekiojami ir žudomi dar ir šiais laikais...
(Delfi, 2016 06 17-18:00 Dizainerė papasakojo apie gėjų įvaikintus ir užaugintus vaikus)

nemo rašė...

Jurga Lago turi stiprią retorika, kurios gali pavydėti ne vienas profesionalus politikas. Ir stipri retorika sunkiai gaunasi, kai neturi galvos ant pečių. Čia komplimentai.

Tačiau po to prasideda kompetencija ir tikrinimas. Tik iliustracijai.

Jos teiginys: Paprasta ideologinio mąstymo iliustracija – norint gauti ES finansavimą kokiam nors šiuolaikinio meno projektui, užtenka akivaizdžiai tyčiotis iš: istorijos, tikėjimo ir šeimos.

Galima atsidaryti čia

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-projects-compendium/


ir exelio faile panaršyti kam buvo suteikta ES parama. Šiuose failuose yra gerokai virš 3000 projektų. Paieška man surado berods 6 projektus, kur buvo "gay" - projekto autorių ar projekto pavadinimo ar interneto portalo pavadinimuose.

Ir 47 projektus, kur yra pavartotas žodis "gender", beveik neišvengiamas tarp tradicinės šeimos oponentų. Tačiau ne iš 47 projektų, kiek mačiau, yra susiję su tuo. Kartais šis žodis vartojamas pagal savo pradinę prasmę, tiesiog kaip lyties sinonimas, o kaip ideologinė dženderizmo sąvoka.


Išvadai: geros retorikos nereikia sugadinti paviršutiniais pareiškimais, kurie gali būti patikrinti ir atsisukti prieš.


ale, rašė...

Nemo, ar jau tamsta visai esi nemo, kad stiprią(?) retoriką dėl finansavimo pramušimo, gali tikėtis būsiant tokia pat stipria ir dėl nesavanaudiškų tikslų? Ar aš čia ne taip tamstą supratau?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Skaitytojas rašė...

Reikia pripažinti, šaunuolė señora Lago.

nemo rašė...

Pikc, nebetesk saves kvailinimo. Mano argumentas nebuvo - gavo/negavo. O ar PAKANKA/NEPAKANKA. Ne, nepakanka. Absoliuti dauguma paremtu projektu visiskai nera su istorijos, tikėjimo ir šeimos temomis. O ir tie, kurie susije - ne visus galima vadinti patyciomis. Gal jau pamirsome, kad Traku, Pazaislio ir sv Jurgio (Kaune) vienuolynai, Jonu ir Bernardinu baznycios Vilniuje buvo didziule dalimi irgi remontuotos is "Europos bapkiu"?

Mano argumentas nera, kad negavo - nes as parasiau, kad GAVO potencialus ar profesionalus seimos ardytojai. Tik tiek, kad ju PROPORCIJA nera tokia, kad paremtu Lago isvados visuotinuma. Ji ne tai, kad klaidinga, taciau jos isvados apimtis yra per didele. Ir todel gali pakenkti jai paciai ir tai bylai, kuria ji gina.

paprstai tariant, Lago turbut zino apie viena kita projekta, kuris buvo priimtas, viena kita kuris nebuvo priimtas, ir pasidare isvadas nepaziurejusi bendra tukstanciu projektu vaizda.

Tokiems ignorantams kaip tu, to pakaks. Taciau ne visi yra tokie kaip tu. Jei ji nevystys igudzio remtis patikimomis ir placiomis analizemis, anksciau ir veliau ja kas nors pagaus ir sudirbs. Ir tame as nematau kazko gero.

ale, rašė...

Tau, braaaliukas, sunkiai sekas pagauti, ką žmonės nori pasakyti. Matyt, ir pats 3,14...d.r.st.s esi pikčiau, kad negirdom nuleidi faktus apie sau brangius... Ir kabinėjies čia prie visokių smulkmenų.

Anonimiškas rašė...

tamsta debilas

Richi Das rašė...

Na Marxsas su Engelsu buvo saldžioji porelė Homoseksualų tai nieko naujo šiam pasauly...

Velniop lietuvių kalbą? rašė...

"Pro Patrią" tikriausiai nuomaras griebs , jei parašys lietuviškai :Marksas.

Anonimiškas rašė...

hmmm.... nežinau, nežinau.....

ale, rašė...

Atsirado 3,14...d.r.st. - "ekspertas", kuriam pasaulis tik per kloakos skylę matosi.
Argi ne savaime aišku, kad skęstantys subinėj toliau subinės ir matyti negali. Tokie ir paaiškinti bando visa ką tuom.
Jei blaiviai galėtų į pasaulį žiūrėti, tai suprastų, kad paskendę šūde, negali realaus pasaulio analize užsiimti, ir visus mokslo kanonus atitinkančius darbus ta tema parašyti.
Atkreipkime dėmesį: K.M. turėjo žmoną, dvi dukras, berods. - Gyveno šeimyninį gyvenimą, kai jo pašaukimas buvo socialinio teisingumo idėja. Tas užsiėmimas reikalavo jo viso. Dėl to kentėjo šeimos gerbūvis.., truko lėšų ir darbui pagal pašaukimą. Išeitis buvo rasta į talkininkus(?) prisikalbinus turtingą fabrikantą, galintį remti ir finansuoti tokio masto veiklą. Ar pakako Fridrichui pasitenkinimo tuo, jog būtent jo finansinės paramos pagalba atskleidžiama sociumo prasmė, ar jis už tą paramą reikalavo iš mokslo vyro dar kažko, ne man spręsti. Tas esmės nekeičia. Jei tas ir buvo, tas grynai asmeninė auka, ne kitaip.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Išties, nors tokia "hibridinė" rašyba ir neprieštarauja VLKK rekomendacijoms (vis, dėlto, gi ne mokslinis tekstas), bet juk teisybę komentatorius "Velniop lietuvių kalbą?" sako - "nuomaras negriebs", juolab, kad šito veikėjo pavardė "iki skausmo" žinoma.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Skaitytojas rašė...

Fonetinė transkripcija gali išreikšti nebent panieką. Palyginkit „hate speech“ ir „heit spyč“, „MG Baltic“ ir „emdžy boltik“.

Kažkada kažkokiame transkriptorių sektos leidinyje, pamenu, tokios dainininkės vardas buvo parašytas „Britni Spirs“. Pamačius iškart kyla mintis, kodėl ta pana tokia britni ir kam ji čia tuoj spirs :)

Bet ko gero didžiausias „iki skausmo pažįstamas“ nesusipratimas yra tokio Amerikos prezidento pavardė „Ruzveltas“. Iš tikrųjų Roosevelt tariama maždaug [rouzivelt], nes jo protėviai buvo olandai. Arba, pavyzdžiui, „Morzė“ („Morzės abėcėlė“), iš tikrųjų [mo:(r)s]. Arba tokia anksčiau garsi aktorė Jessica Lange, kurios pavardę vėlyvojo sovietmečio kino kritikai rašydavo labai „rafinuotai“ „Lanž“ (iš tikrųjų [læng]); arba „Mikis Rurkė / Riurkė“ (Mickey Rourke; iš tikrųjų priklauso nuo dialekto, britiškai maždaug [ro:k], amerikietiškai maždaug [ruark]). Arba „Lovelasas“ (iš tikrųjų tariama kaip žodis loveless) ir t.t.

Unknown rašė...

Gėrio pusėn..

Unknown rašė...

Gėrio pusėn..

Anonimiškas rašė...

Savi nepilnavertiškumo čia visiems nerodykite. Onanizmui skirtas tolerastų kampelis, adresus supainiojote.

Anonimiškas rašė...

kaip rašė tarpukariu? Orginaliai pavardes ar dirbtinai lietuvinant?

Anonimiškas rašė...

Gana kartoti uspanų bolševikų propagandą. Tu šituos kliedesius apie "klounes" vapėk "žmogaus teisų" ar kokio š...instučio klonams.

Anonimiškas rašė...

Klausyk, bolševike, tu suvoki ką rašinėji? Koks Kristus ir koks Mošė Mordechajus Levi (t. y. Carl'as Heinrich'as Marx'as). Tau, kad jie abu buvo žydai jų bendrininkais nedaro, kairysis tu antisemite. Kas natūralu, nes Marksas nekentė žydų ir juo niekino. Marksas dėl nieko nesiaukojo, jis tik kitų sąskaita parazitavo. Jo vaikų likimas tragiškas ir tik jų tėtuko dėka. Ko pasekėjai išnaikino maždaug 100 milijonų žmonių nuo Rusijos iki Kambodžos, Šiaurės Korėjos, Mozambiko, Nikaragvos, Kubos.... Jo pasekėjai ypatingai žiauriai persekiojo ir naikino krikščionis. Tad prieš bukaprotiškai meluodamas, na, nors kokių paruoštukų iš savo šeimininkų paprašyk, troli-nevykėli.

Anonimiškas rašė...

Tau, "alislovai", pakartosiu: klausyk, bolševike, tu suvoki ką rašinėji savo komentaruose? Koks Kristus ir koks Mošė Mordechajus Levi (t. y. Carl'as Heinrich'as Marx'as, -kaip ir kodėl "Karlas" - atskira tema). Leftiste, kad jie abu buvo žydai - tai jų bendrininkais nedaro, kairysis tu antisemite. Kas natūralu, nes Marksas nekentė žydų ir juo niekino. Marksas dėl nieko nesiaukojo, jis tik kitų sąskaita parazitavo. Tame tarpe buvo Engelso išlaikytinis. Markso vaikų likimas tragiškas ir tik jų tėtuko dėka. Las yra istorinis faktas. Psichopatas putojosi visą pasaulį pakeisti (psichinė Markso sveikata irgi atskira tema), i net savo vaikais nesugebėjo pasirūpinti, juos pražudė. Markso pasekėjai išnaikino maždaug 100 milijonų žmonių nuo Rusijos iki Kambodžos, Šiaurės Korėjos, Mozambiko, Nikaragvos, Kubos.... Jo pasekėjai ypatingai žiauriai persekiojo ir naikino krikščionis. Tad prieš bukaprotiškai meluodamas, na, nors kokių paruoštukų iš savo šeimininkų paprašyk, troli-nevykėli.

Anonimiškas rašė...

Skiriama ne bolševikams, atsisakantiems pripažinti, kas tas "marksas" iš tiesų (beje, ne gimtąją bolševikų rusų kalba). Skiriama adekvatiems žmonėms, įgaliems suprasti: https://www.youtube.com/watch?v=UhEkJ4noN68

Beje, Marksas - joks ne mokslininkas. Geriausiu atveju aferistas, toks ideologinis "kašpirovskis".

Anonimiškas rašė...

Marksas kilęs tikrai iš beždžiones, todėl tokiais norėjo visus padaryt.

Unknown rašė...

KVAILIUI - jau seniai pastebėjau, kad čia tu tik vienas protingas. Na, dar du trys zombiai.

Unknown rašė...

Kokio mėšlo atsikratytų šis portalas, jei KVAILYS ateitų į protą ir pašalintų visus savo teršalus.

Anonimiškas rašė...

Ar ji pati viską parašė? Ką dar yra parašiusi apie politiką?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
glorija rašė...

Va čia - pats geriausias komentaras :D :D

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

Tai sakote, nebent panieką? Hmm... Bušas, Vašingtonas, De Golis, Da Vinčis, Mikelandželas... Jau nekalbu apie Joną Paulių II, karalienę Elžbietą, Karolį Didįjį...
Na, ir desertui: vadinasi, "Trampas" reiškia panieką, o "Trumpas" - ne? :)
Be to, komišką efektą gali duoti ne tik pavardės "sulietuvinimas" - perskaitykite, pvz. pavardę "Cédricas Peckelis". :)
O jei rimtai, dalis tiesos Tamstos komentare tikrai yra, bet nemanyčiau, kad tai - pakankamas pagrindas atsisakyti fonetinės transkripcijos. Galų gale, ne apie mokslinius tekstus kalbame - žmonėms gi norisi sugebėti ištarti pavardę, kuri tekste minima (prisiminkime "legendinį" Grzegorz Brzęczyszczykiewicz :)).

ale, rašė...


Anonimiškas -27 01:03: "Tau, "alislovai", pakartosiu: klausyk, bolševike, tu suvoki ką rašinėji savo komentaruose? Koks Kristus ir koks Mošė Mordechajus Levi (t. y. Carl'as Heinrich'as Marx'as...). Leftiste, kad jie abu buvo žydai - tai jų bendrininkais nedaro, kairysis tu antisemite. Kas natūralu, nes Marksas nekentė žydų ir juo niekino. Marksas dėl nieko nesiaukojo, jis tik kitų sąskaita parazitavo. Tame tarpe buvo Engelso išlaikytinis. Markso vaikų likimas tragiškas ir tik jų tėtuko dėka. Las yra istorinis faktas. Psichopatas putojosi visą pasaulį pakeisti..."

- Kad tik vatnikai, neva, būtent tokie negeri (kaip kad tamsta čia porinate) ir yra, tik tamstai taip ir te atrodo. O kaip ir kodėl buvo/yra iš tikrųjų, pačiam juk nesvarbu. Lyg šuniui pačiam kažkas davė komandą "fass", ir tamsta lyg užvestas robotukas stengiatės ją įvykdyti. Juk pykstate ir putojaties tik dėl to, kad kažkas kitas drįsta nesutikti besąlygiškai vykdyti tokių šuniškų komandų. Jei tamstai tikrai rūpėtų tiesa, tai net mintis nešautų į galvą ignoruoti kitų pateikiamus argumentus, kurie tamstos padrikai pametamus faktus logiškai (priežastis-pasekmė) gali surišti į neprieštaringą visumą. Dabar gi, jus erzina viskas, kas neleidžia jums visų bėdų suversti pačioms aukoms.
Sakai, psichopatas putojosi. - O ar turi psichiatro išsilavinimą, diplomą? Bijai, kad pasaulio kas neapverstų. - Tai gal numetami kaulai nuo persisotinusių stalo labai jau tinka pačiam, kad taip rūpi nusistovėjusią tvarką išsaugoti? Išduosiu paslaptį. Ta vis tokia pat tvarka uzurpavusiems įtaką/valdžią sukčiams garantuoja išskirtines sąlygas. Išeitų, tai dėl jų stengiesi braaaliukas, pats to nesuprasdamas. Argi toks pasaulio beširdiškumas gali išlikti amžinai? Neišvengiamai ateitų toks momentas, kada sprogtų totalaus falšo pūlinys, jei nebus skaitomasi su kita puse, jos nuomone. Tai gal kol ne per vėlu, reikėtų įsiklausyti į antros pusės balsą, ir tartis bei spręsti iškylančias problemas laiku? Kitaip, įtampa visuomenėje pasieks kritišką lygi, ir katastrofa bus neišvengiama. Tikitės, kad ir dėl to sugebėsite apkaltinti prispaustuosius? Turiu nuvilti. Dabar toks naikinimo priemonių pažangos lygis, kad neliks ne tik tokių chlapčiukų, kaip tamsta, bet vargu ar išgyvens bent vienas parazitas.

Kiemsargis rašė...

Lietuviškai rašoma originališka forma plius gale lietuviška galūnė: Grzegorz'as Brzęczyszczykiewicz'ius. Viskas paprasta ir aišku.

Henrikas Miuleris rašė...

''....vienu metu garbina carą ir bolševikus, nešioja carinę/Vlasovo "koloradkę" ir raudoną skudurą, vienoje rankoje laiko cerkvinę ikoną, o kitoje - nupaišytą popus šaudžiusio džiugašvilio snukį...''

Nusižvengiau kavą purkšdamas pro ūsiukus.

ale, rašė...

Henrikas Miuleris -27 19:27 : „''....vienu metu garbina carą ir ... - nupaišytą popus šaudžiusio džiugašvilio snukį...''
Nusižvengiau kavą purkšdamas pro ūsiukus.“

- Henrikai, visa tai yra vieno vienintelio pasaulio dalys. Ir nebūti nieko garbinti, tuo labiau – garbinant viena, neapkęsti kito. Kokios tos dalys bebūtų, kur kas geriau ieškoti kompromisų, kad jos visos turėtų gyvenimą, nei paklustant klastos propagandai: „skaldyk ir supriešink“ tam, kad viena dalis žydytų kitą . Ir tik visiški berazumiai negali to suprasti, nes berazumiai ne iš savęs veikia, o besąlygiškai paklusdami šeimininkų nurodinėjimams.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Kiemsargi, tai yra VIENAS IŠ - bet ne VIENINTELIS užrašymo būdas. O dabar įsivaizduokite, kad gavote lapą su taip užrašyta pavarde perskaityti - o lenkų tarimo taisyklių nemokate.
Idealus (nors teksto/puslapio vietos atžvilgiu ir netaupus) būdas būtų užrašyti grafine originalo forma, pateikiant tarimą skliausteliuose, arba atvirkščiai. Jei neklystu, būtent dėl tų dviejų variantų VLKK ir buvo klausiama, į ką ji atsakė šitomis "rašykite belekaip (išskyrus mokslinius tekstus" rekomendacijomis - užtai ir "bardakas".
Na, bet čia jau visai kita - su aptariamu tekstu nesusijusi tema. Ir net čia vata savo liguistų "svaigulių" sugebėjo "turkštelėti". Išties, Herr Miuleris teisus - kaip iš tokių nežvengti? :D

Henrikas Miuleris rašė...

Ale, man labiau patikai Šv. Raštą aiškindamas, dabar gi lendi į politinę filosofiją, o ir pasirinkai tokią klaidingą, mefistofelišką. Kuo tai paverčia tave ir kaip tamsta jaučiamės cituodami Kristų, bet plaudami velnio skalbinius? Nejau viduj nedrasko liepsnos?

ale, rašė...

Henrikas Miuleris20 -28 08:41: "Ale, man labiau patikai Šv. Raštą aiškindamas, dabar gi lendi į politinę filosofiją, o ir pasirinkai tokią klaidingą, mefistofelišką. Kuo tai paverčia tave ir kaip tamsta jaučiamės cituodami Kristų, bet plaudami velnio skalbinius? Nejau viduj nedrasko liepsnos?"

- Henrikai, argi Kristus ne gyvenimo išminties žmones mokė? Argi jo mokslas nėra ta politika, kokia turime vadovautis. Kaip gi įmanoma būti krikščioniu, o politiką vykdyti priešingą tam mokymui, kuriuo sakomės, kad tikime. Argi įmanomas visuomenės artėjimas link žmoniškumo, jei mes (aš ir tu, Radžvilas ir Pikc Kažinkoks...) neįstengiame atsisakyti iliuzijos - siekio atrodyti didvyriais? Jei mums rūpi mūsų šlovė labiau nei tiesa, nei kito žmogaus kančia, kad ir klystančio.., tai apie kokią laisvę gali būti kalba? Juk taip mums ir svetimų pavergėjų nebereikia, nes mes patys vergai savo aistrų.

Anonimiškas rašė...

Jei ne „raudonoji šmėkla“ Europoje, žmonės ten būtų įkinkyti kapitalistinio jungo iki cypimo; lietuviai neturėtų kur emigruoti :)

Anonimiškas rašė...

“Socialists don't like ordinary people choosing, for they might not choose Socialism.” - Margaret Thatcher

Pikc Kažinkavičius rašė...

Taikliai. :)

item