Vilniuje – konferencija apie tikėjimo klausimą kariuomenėje mons. A. Svarinsko atminimo šviesoje

2019 m. sausio 20 d., sekmadienį, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius, vyks konferencija ...

2019 m. sausio 20 d., sekmadienį, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius, vyks konferencija „Tikėjimo klausimas Lietuvos kariuomenėje vyriausiojo kapeliono monsinjoro A. Svarinsko atminimo šviesoje“.

Programa:

10.30 Šv. Mišios Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje
14.00 Konferencijos pradžia
15.00 - 15.30 Kavos pertrauka
15.30 - 17.00 Konferencijos tęsinys

Pranešėjai:

1. Invokacija. Monsinjoro A. Svarinsko draugijos pirmininkas Vyskupas Jonas Kauneckas.
2. Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovo pranešimas.
3. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas – Lietuvos kariuomenės dvasios tėvas. Dr. Darius Vilimas.
4. Kasdienybės iššūkiai vyriausiojo Lietuvos kariuomenės kapeliono darbe. Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk.ltn. kunigas Rimas Venckus.
5. Vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas A. Svarinskas atkurtoje Lietuvos kariuomenėje. Buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas atsargos majoras kunigas Alfonsas Bulotas.
6. Monsinjoro A. Svarinsko dvasia šiuolaikinėje Lietuvos kariuomenėje. Vytautas Žerlauskas.

Konferencijoje giedos Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vadovė p. Laima Purlienė).

Renginio metu galėsite įsigyti mons. A. Svarinsko atsiminimų knygos 2-ąją dalį. Konferencijoje surinktos lėšos bus skirtos pastatyti atminimo koplytstulpį a.a. Arkivyskupui Mečislovui Reiniui Didžiosios kovos apygardos partizanų parke.

Monsinjoro A. Svarinsko atminimo draugija

Susiję

Įvykiai 6096651500843829267

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item