Pareiškimas dėl Jungtinių Tautų migracijos sutarties pasirašymo

KVIEČIAME PASIRAŠYTI Jungtinių Tautų organizacijos narėms pasiūlyta pasirašyti „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos su...

KVIEČIAME PASIRAŠYTI

Jungtinių Tautų organizacijos narėms pasiūlyta pasirašyti „Pasaulinė saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartis” skelbia, kad migracija, nepriklausomai nuo priežasties ir tikslo, turi būti įgalinama, saugoma ir skatinama. Sutartis faktiškai paskelbia migraciją esant žmogaus teise, o tuo pačiu visus jai trukdančius valstybių įstatymus – žmogaus teisių pažeidimais. Šia konvencija siekiama iš pagrindų perrašyti tautų apsisprendimo teise ir nacionalinių valstybių suverenumu paremtą tarptautinę pasaulio tvarką. Jungtinės Tautos ir pačios sutarties teksto autoriai neigia, jog sutartimi siekiama paskelbti migraciją žmogaus teise, tačiau būtent tokia yra pamatinė sutarties prielaida.

Sutartis numato 23 tikslus, kurių dauguma įpareigoja šalis sudaryti kuo patogesnes sąlygas tarptautinei migracijai, o migrantams jų atvykimo šalyse užtikrinti tas pačias teises ir viešąsias paslaugas, kaip ir jų piliečiams. Sutartis taip pat įtvirtina multikultūralizmo principus, pagal kuriuos priimančios šalys turi vienodai gerbti savo ir migrantų kultūrines ir socialines normas, papročius, nepriklausomai nuo jų skirtumų ir nesuderinamumo su šalyje galiojančia tvarka.

Sutartis iš esmės kartoja Lietuvai ir kitoms sovietinę okupaciją patyrusioms šalims pažįstamus marksistinio internacionalo principus, pagal kuriuos proletariatas neturi tėvynės ir laiko ja visą pasaulį. Lietuvai kartą jau buvo numatytas M. Suslovo planas „Lietuva bus, tik be lietuvių“. Jį įgyvendinant į Lietuvą buvo masiškai perkeliami kitų TSRS respublikų gyventojai. Dėl kryptingai vykdytos tautų perkėlinėjimo ir dirbtinio maišymo politikos kai kurios TSRS tautos tapo mažumomis savo pačių žemėje. Šiandien tą patį atsiribojimo nuo tėvynės ir „meilės visam pasauliui“ principą skelbia globalistinė neoliberalizmo ideologija. Pasauliniu mastu mėginama įtvirtinti neribotos migracijos ,,teisė“ primetama suverenioms valstybėms tam, kad  transnacionalinės korporacijos galėtų lengvai apsirūpinti pigia klajokliška darbo jėga ir būtų užmaskuota dėl prigimtinės šeimos ardymo išsivysčiusias Vakarų šalis ištikusi didžiulė demografinė  krizė.

Virtinė demokratinių valstybių – Jungtinės Amerikos Valstijos, Austrija, Estija, Australija, Kroatija, Vengrija, Lenkija, Bulgarija ir Čekija – jau atsisakė ar planuoja atsisakyti pasirašyti šią sutartį dėl jos keliamos grėsmės šalių suverenumui ir jų gebėjimui kontroliuoti savo sienas. Akivaizdu, jog Vakarų pasaulyje ryškėja takoskyra tarp „pasaulio be sienų“ utopiją siekiančių įgyvendinti globalistų ir nacionalinių valstybių išsaugojimo šalininkų. Augant pastarųjų gretoms ir stiprėjant pasipriešinimui globalizmui, globalistų stovykla griebiasi vis radikalesnių iniciatyvų, kuriomis desperatiškai siekiama įtvirtinti atvirų sienų ideologiją.

Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad žada pritarti šiai sutarčiai ir pasirašyti ją šių metų gruodžio 10 dieną. Tai ji paskelbė be jokių viešų konsultacijų su visuomene, nuomonės apklausų ar konsultacinio referendumo. Visiškai nepateisinama ir net nusikalstama, kad priimdama šį sprendimą Vyriausybė neatsiklausė tiesioginį tautos mandatą turinčio Seimo – tai reiškia, kad galintį Lietuvai turėti milžiniškų ir neatitaisomų padarinių ir  visuomenės akivaizdžiai nepalaikomą sprendimą bandoma priimti apeinant piliečiams atskaitingiausią valdžios instituciją. Toks svarbus šalies ateičiai ir, tikėtina, Konstitucijai prieštaraujantis sprendimas jokiu būdu negali būti priimtas savavališkai ir be visuomenės pritarimo. Tą padariusi vyriausybė būtų pagrįstai laikoma išdavusia šalies nacionalinius interesus ir nepateisinusia jai suteikto pasitikėjimo.

Reikalaujame atsižvelgti į tautos ir valstybės išlikimo interesą, gerbti visuomenėje aiškiai dominuojančias antiimigracines nuostatas, neišduoti nacionalinių valstybių suverenumo principo ir nepasirašyti Pasaulinės saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutarties. Sutarties pasirašymą laikysime lietuvių tautos ir valstybės išdavyste.

Pasirašo (nuolat pildoma):

Tautos forumas
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
Sambūris „Pro Patria“
Studentų ateitininkų sąjunga
Lietuvos Tėvų forumas
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Atsargos karininkų sąjunga
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Vilniaus Sąjūdis
Lietuvių etninės kultūros draugija
„Vilnijos“ draugija
Lietuvos Helsinkio grupė
Nepartinis demokratinis judėjimas
Jaunimo sambūris „Kryptis“
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Piliečių gynimo paramos fondas
Lietuvai pagražinti draugija


Susiję

Vilniaus Forumas 7082486561597133390

Rašyti komentarą

37 komentarai

Anonimiškas rašė...

Kur pasirašyti?

Anonimiškas rašė...

Visiškai palaiku šį ,,Pareiškimą". Išties ,,Žaliųjų valstiečių" didžiulė politinė ir moralinė klaida ta,kad Premjero postas atiteko ištikimam neoliberalui S.Skverneliui,kuris be to į Švietimo-mokslo ir Kultūros ministrus pasirinko grynuoles liberalmarksistes politikes.Tad,turime tai,kas nepageidaujama Lietuvai.

O kodėl tyli "nacionalinis" Ėlėrtėas? rašė...

Taigi jo tiesioginė pareiga yra informuoti tautą apie šią sutartį .

Unknown rašė...

Jei nesusigriebsime, tai Lietuva šitą dokumentą tikrai pasirašys, nes mūsų komsomolcai: ponas Linkevičius ir ponia Grybauskaitė tikrai nedrįs paprieštarauti.

Unknown rašė...

Gal ant savo sienos?


Pikc rašė...

Tai informuos - po visko. Tada paaiškins, kad čia labai naudinga, nes taigi daug lietuvių emigravę, tad vyriausybė didžiai jais pasirūpino. :)

lebionka.blogspot.com rašė...

https://www.peticijos.com/reikalaujame_nepasirayti_jungtini_taut_migracijos_sutarties?a=81105

Saulius rašė...

Normalus europos miestas turi daugiau gyventoju nei visa Lietuva.
Pasirasius sia sutarti Lietuva bus pribaigta maziau nei per 10 metu. Kaput

Saulius rašė...

Sita sutartis tai jau paskutinis Lietuvos pasispardymas... Laiko liko nedaug...

Anonimiškas rašė...

Kategoriškai nepasirašyti Marakešo sutarties!!! - jei neklytu, ji tokiu vardu užfiksuota tarptautiniuose teisynuose. Aišku, yra didelis pavojus, kad mūsų homsomolai su liberastais gali ją pasirašyti, nes Sorošas už tai gerai sumokės. Tačiau jau yra labai svarbus juridinis precedentas: JAV ir Bulgarija pasitraukė iš vienos JT grupės, tad reviduoti ir pasitraukti iš tokios konvencijos dar paprasčiau - čia tuo atveju, jeigu liberastynas su homsomolais vis tik taps Lietuvos išdavikais.

Audrius rašė...

Ačiū už nuorodą. Pasirašiau.

Anonimiškas rašė...

Matyt apokalipsė artėja, kaip ir tvanas, tik ir vandens ir sočiai planktono.

Anonimiškas rašė...

Sosnovskio barščių, plačiažnyplių vėžių, grundalų, kanadinių audinių ir t.t. migracija "nepriklausomai nuo priežasties ir tikslo, turi būti įgalinama, saugoma ir skatinama" taip pat ...

Anonimiškas rašė...

Galvokime placiau - ka darysime, jei Skvernelis pasirasys ta sutarti? Gal reikia elgtis, kaip musu partizanai elgesi su atsikelusiais sovietu kolonistais?

Anonimiškas rašė...

Skamba kaip sąmokslo teorija. Tautos naikinimas etc. Mhm, aš tai manau, jog jei jau mums gresia išnykimas, tai tikrai ne dėl imigrantų, o kaip ir atvirkščiai, bent jau pagal statistiką. Užmečiau akį porai minučių į minimą susitarimą. Pirma, kas krito į akį, jog sutartis nėra įpareigojanti (non-binding), antra, jog yra punktai nurodantys kontroiuoti imigraciją, valstybės sieną, jos piliečių gerovę ir tt. Įtariu, jog net neskaitydamas galiu pasakyti, jog ši sutartis tiesiog bando optimizuoti migraciją bei jos naudą abiejoms šalims. Apskritai būtų neblogai kada pamatytų rimtesnę rašliavą, kuri nepatingėtų pasiskaityti aptariamų dokumentų bei paruošti santrauką skaitytojui. Visgi Jūsų, mielieji, darbas yra pateikti argumentus, o ne mūsų, skaitytojų, ieškoti ir aiškintis ar čia tingioji žurnalistika ar vis dėlto dėmesio vertas įvykis. over and out

pilietis Lietuvos rašė...

Visos šalys tekstą išsiverčia į savo kalbą, paskelbia net su savais komentarais. Bet Lietuva - Baltijos tigras, jai gerai ir angliškai. Vis tiek politiniai gvėros pasirašys net neskaitę.
Kad sutartis neįpareigojanti, reikia prisiminti, kaip mūsų politikai elgiasi neįpareigojančių Briuselio rekomendacijų atveju.
Reikia tekstą pateikti plačiajai visuomenei, diskutuoti ir protestuoti.
Kiek žinau, šiuo metu paktą atmeta Austrija, Australija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, JAV, Lenkija, Rumunija, Vengrija.

velnias tūno detalėse rašė...

Jeigu tas paktas toks nekaltas, kam jis tada reikalingas? Jau yra įstatymai, reglamentuojantys migraciją. Kas jų ligšiol laikėsi? ES duetas merkel-radikulitas spjovė į visas savo valstybės ir ES sutartis, ir ordos suplūdo į Europą. Manot, po šito pakto bus geriau?

Pikc rašė...

Aha - ir kaip tas "non-binding" dera su "commitment", "responsibilities" ir "obligation", kurių pilna primėtyta visame tekste?
Dar keli įdomesni "perliukai":
"no State can address migration alone" - t.y. valstybė savarankiškai negalės spręsti, ką įleisti, o ko - ne?
"to ensure that migrants without proof of nationality or legal identity are not precluded from accessing basic services nor denied their human rights" - vadinasi, tokius migrantus be dokumentų (t.y. nelegalus) reikia ne tik įsileisti, bet dar jiems užtikrinti "teises" ir "paslaugas".
"Facilitate access to procedures for family reunification for migrants at all skills levels through appropriate measures that promote the realization of the right to family life and the best interests of the child, including by reviewing and revising applicable requirements, such as on income, language proficiency, length of stay, work authorization, and access to
social security and services" - na, čia trumpai: įsileidai vieną - įsileisk ir likusius, o jeigu jie neatitinka tavo šalies taisyklių - keisk taisykles.
Ir t.t. ir pan.
Na, bet kam tie faktai - gi "net neskaitydamas galiu pasakyti, jog". ;)
Ir, be abejo, šitos sutarties kontekstas - globalistų apskritai ir eurosajūzo šulų konkrečiai pareiškimai apie tautinių valstybių naikinimo poreikį, jų įsipareigojimai siekti (pradžiai) Europos be tautų ir valstybių, multi-kulti, rasių maišymo ir t.y. ir pan. nesiskaito - čia viskas "sąmokslo teorija". Kitų (matyt, sąmokslo teorijomis tikinčių) valstybių vadovybės nusprendė, kad jų šalių ir tautų interesai yra svarbiau, negu homunistinių internacionalistų kliedesiai, o pas mus, deja, mentalitetas toks, kad tūlas valdžiagyvis "net neskaitydamas" ne tik pareikš, kad "galiu pasakyti, jog viskas če geraj", bet ir pasirašys tą brudą.

Pikc rašė...

Kiek Stambulo konvencija yra skirta moterų gynimui nuo smurto, kiek barnevernetiškos sistemos tikslas - apsaugoti vaikus, tiek ir Marakešo sutartimi siekiama "optimizuoti migraciją bei jos naudą abiejoms šalims". Na, panašiai, kaip sovietai siekė visiems lygybės ir brolybės bei išvaduoti aplinkinių valstybių gyventojus nuo priespaudos. ;)

Anonimiškas rašė...

Pasirašyti čia: https://www.peticijos.com/reikalaujame_nepasirayti_jungtini_taut_migracijos_sutarties?a=81105

Anonimiškas rašė...

Mhm, reikėjo atsiversti minimą susitarimą, kurio neišmetė naujame lange. Pradingo visas komentaras.. bandau atkurti, bet kokybė nukentės.
Pirma, dėkui už nepatingėjimą.
Non-binding susitarimas = teisinės priemonės nėra galima naudoti įgalinant šio susitarimo punktus, kad ir kokia leksika naudojama.
-"no State can address migration alone" - nepamirškite, jog pavieniai teiginiai išimti iš konteksto gali visai kitą reikšti : ) visą ka jie sako, kad vienas lauke ne karys. Yra problema ir ją spręsti produktyviausia bendradarbiaujant. Kaip mes savam darže tvarkomės, jiem įdomu, ir patars, ir pamokys, ir papeiks, tačiau neturės jokio teisinio svarumo įgalinti savo idėjas. "The Global Compact is a non-legally binding cooperative framework" - jei netikit mano komentarais, pasidomėkit ką tai reiškia.

Anonimiškas rašė...

apskritai, tai aš manau nereikėtų daryti prielaidos apie mano poziciją, na o jei padarėt, bent kažkaip pagrįsti. nes jokios pozicijos aš nedeklaravau, tiesą sakant jei reikėtų - pasisakyčiau už griežtinimą kitų kultūrų migracijai, nes pagal statistinius rodiklius, asimiliacija ar integracija - retas reikšinys. Pats praleidau 5 metus Kopenhagoj ir tą mačiau.

Pats komentaro tikslas - jei sakot teiginį, būkit malonūs ir jį pagrįskite. Ir manau būtų pats laikas emocijas palikti už durų : )

Anonimiškas rašė...

pamiršau adresuoti jūsų argumentą "Kitų (matyt, sąmokslo teorijomis tikinčių) valstybių vadovybės nusprendė". Taigi - siūlyčiau pasidomėti kas yra autoriteto argumentas ir tuomet apie kokius autoritetus kalbate. Jums turėtų būti įdomu į savo komentarą pažvelgti iš šalies : )

[email protected] rašė...

Pasirašau Algimantas Zolubas

Pikc rašė...

Pirma, pats ignoruojate kontekstą - o be reikalo: šitą sutartį kaip tik reiktų vertinti vyraujančios ideologijos, esamų įvykių ir tos sutarties "prakišinėtojų" ideologinių nuostatų kontekste, o ne vadovaujantis "wishful thinking".
Antra, "autoriteto argumentas" būtų tuo atveju, jei įrodinėčiau, kad nesirašyti reiktų TIK dėl to, kad kitos šalys nesirašė (mano įsitikinimu, tos nesąmonės negalima pasirašyti NEPRIKLAUSOMAI nuo to, ar dar kas pasirašė, ar ne) - dabar gi mano argumento tikslas buvo parodyti, kad tamstos versija apie sąmokslo teorijas yra, švelniai tariant, sunkiai tikėtina.

Unknown rašė...

Pasirašau, Jūratė Bradauskienė

Anonimiškas rašė...

Gerbiamasai, bet juk tokia nekaltut nekaltutė ta sutartis! Juk tai tik toks žaidimas: į pusdievių vaidmenis įsijautę globalistai prašo tokio švento ir suprantamo dalyko: tik saugumo ir netrukdymo jų sumanytiems ir įgyvendinamiems planams, kai kilnos tautas iš žemyno į žemyną - taip, kaip vienam iš jų (ar jo „chebrai”) smagiau ar pelningiau.

ausra rašė...

Neatidare

Anonimiškas rašė...

Jei tai Tautos ir Valstybės interesų išsavystė, tam yra Baudžiamojo Kodekso straipsnis. Vyriausybėm kuri išduoda Valstybę turi būti baudžiama. Tą bausme turi įvykdyti Tauta, jei jo nevykdo Teismas.
Privalome reikalauti SKVERNELIO VYRIAUSYBĖS IR VISO MINISTRŲ KABINETO ATSISTATYDINIMO! Prezidentūrai numatyti apkaltą. Konkrečiai įvardinti visų partijų veikėjus, kurie pritaria tai Migracijos sutarčiai. Paskelbti juos išdavikais ir grėsme Valstybei.
Visokie prašymai nieko nepakeis. Vilkas įleistas į avių gardą, vistiek jas pjaus - prašyk jo neprašęs!

Gintaras rašė...

Nuo Rusu invazijos iki arabu invazijos .

jonce rašė...

Tai kur čia pasirašyti? Kas čia per abra-kadabra?
Gal tam tyčia sukurta, kad kuo mažiau pasirašytų?

jonce rašė...

Dabar aišku. Pasirašau.
O visgi įdomu, kodėl tas Trockis veržėsi įgyvendinti proletariato revoliuciją vakarų Europoje, o ne JAV? Kodėl tas tautų suartėjimo ir susiliejimo procesas nusimatė be Kinijos, Indijos? Manau ir dabar JT neturėtų ignoruoti pietryčių Azijos, pietų Amerikos, ... Jeigu judėjimo laisvė, tai visiems. Reikia tik bombarduot "kitaicus", ir atsiras bėglių, prašančių prieglobsčio.

Pikc rašė...

Kadangi matau, kad jau ne pirmas žmogus ieško, kur pasirašyti (o ir aš pats iš pradžių "užpušiojau"), tai štai: reikia spausti ant raudono užrašo "KVIEČIAME PASIRAŠYTI" teksto viršuje. Ko gero, problema čia ta, kad visi tikisi tą nuorodą rasti apačioje, nes pirmiau perskaito tekstą, o paskui sprendžia, rašytis po juo, ar ne, o viršuje pateiktas užrašas atrodo tiesiog kaip kvietimas, o ne kaip nuoroda į peticiją. Gal vertėtų jį nukelti žemyn, po tekstu?

Rimgaudas rašė...

Nerandu kur pasirasyot?!

Anonimiškas rašė...

Leiskite gerbiamieji jums paaiskinti kodel taip daroma ir kodel dangus purskiamas juostomis ir kodel nelegalus ekonominius migrantus isskestom rankom laukia "elitas". Norima sukurti PASAULINI CHAOSA, o jo metu danguje paskleisti chemini ginkla ir sunaikinti 95% zmonijos. Tada bus paskelbta Nauja Pasaulio Tvarka ir visur gamtos rezervatai. Nuo tada pozemiuose pasislepusiam elitui tarnaus vergai ir robotai. Netiki? Tai pasirasyk liberastu siuloma dokumenta.

Aldona rašė...

neatidaro

Aldona rašė...

neatidaro

item