Vytautas Vyšniauskas. Turime gyvą Tautą, bet ją uždarėme į karstą

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečio minėjime 2018 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje, sakyta kal...

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečio minėjime 2018 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje, sakyta kalba.

Gerbiami minėjimo dalyviai, brangūs Lietuvos žmonės,

Esu be galo laimingas šiandien galėdamas kreiptis iš šios tribūnos. Man sunku išsakyti savo dėkingumą Sąjūdžio didžiūnams už nuveiktus darbus, kurių vaisiais mintame kiekvieną dieną. Tačiau dar sunkiau apsakyti tą liūdesį ir neviltį, kurioje lietuvių Tauta skęsta apsinuodijusi tais vaisiais, kuriais niekas nebesirūpina.

Užteks padėkų – atėjo laikas prasikrapštyti akis!

Kol įvairiose iškilmėse linksminamės, mūsų senoliai miršta apleisti palatose ir trobose, kol giriamės iškovoję laisvę, daugiau kaip pusė milijono Lietuvos gyventojų, šeši šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių – įsivaizduojate, kokie skaičiai: šeši šimtai tūkstančių! – dūsta žemiau skurdo ribos, kol mes spygaujame apie globalią Lietuvą, trečdalis mūsų moksleivių Lietuvoje nebemato jokių ateities galimybių. Esu iš kaimo Kelmės rajone, tad žinau, ką kalbu. Jau šiandien bet kuriame provincijos mieste ar kaime matome nykiai tuščias gatves, uždarytas mokyklas, apleistus parkus – ta nejauki tuštuma primena kare išmirusios tautos kapą, ant kurio teliko beprasmiu virtęs užrašas „Tėvynė“.

Mes į tai reaguojame kalbomis apie sėkmės Lietuvą ir globalios Lietuvos perspektyvą. Ir ką, prisišnekėjome: net 82 proc. moksleivių svarsto emigraciją, kurios mastai niekaip nemažėja. Sąjūdžio programoje buvo iškeltas tikslas įtvirtinti tautinę švietimo sistemą, kurioje būtų ugdomos Lietuvai patriotiškai atsidavusios asmenybės.

Šiandien, panašu, mums į tai nusispjaut!

Tarsi daugelio žmonių beviltiška ekonominė padėtis ir labiausiai Europoje auganti socialinė atskirtis dar nepakankamai mažintų norą likti Lietuvoje, mes dar ir visiškai apolitiška švietimo sistema bei kalbomis apie globalią Lietuvą ugdome politinių beraščių, ekonominių migrantų ir Tėvynės likimui stipriai abejingų kosmopolitų kartą.

Per pastaruosius tris dešimtmečius Lietuvą paliko jau beveik milijonas žmonių. O mes tuo tarpu išsiviepę bukai aiškiname, jog užsivešime pigių imigrantų ir užkišime atsivėrusią skylę. Tai sena komunistinė logika. Sovietų maršalas Georgijus Žukovas yra sakęs: žūvančių vyrų negailėkit – vis tiek bobos prigimdys naujų. Šiandien jau ir mūsiškiai sako: negailėkit iš Tėvynės išvarytų tautiečių – iš svetur atsivarysim naujų.

Ar jau visai pamiršome, kad Sąjūdžio programoje buvo labai aiškiai pasakyta: nekontroliuojama migracija, atitraukianti žmones nuo gimtosios žemės, yra žalinga tautų nacionaliniams interesams, o naujoji ekonominė politika privalo tarnauti ne anoniminei visuomenei, o konkretiems Lietuvos žmonėms. Tačiau šie Lietuvos žmonės paprasčiausiai buvo užmiršti, o šią pačių lietuvių užmarštį mes vadiname – tik paklausykit! – globalia Lietuva.

Jeigu Lietuva yra visur ir jai užtenka bendros žmoniškumo konstitucijos, tuomet atsakykite man, kvailam vaikėzui, kuriems velniams ta Lietuvos valstybė reikalinga? Kam reikėjo kruvinų aukų už Lietuvą, jeigu būtų užtekę atidaryti SSRS sienas, kad visi patogiai išsivaikščiotume? Globali Lietuva iš esmės sako, kad Lietuvos valstybė lietuviui – kaip penkta koja šuniui, kuri tik apsunkina gyvenimą.
Gana apsimetinėti prieš nuogą karalių – turime pagaliau pripažinti tai, kas akivaizdu: būtent „konservatorių“ partija, kuri kūrėsi kaip Sąjūdžio tęsėja, sukurdama globalios Lietuvos projektą iš tikrųjų pati pirmoji išdavė sąjūdžio idealus! Ne geriau atrodo ir kitos partijos, bet iš jų, tiesą sakant, niekas nieko ir nesitikėjo. Tai dvigubas smūgis tikėjimui Lietuvos ateitimi.

Mes turime daug įvairių partijų: „MG Baltic“ turi savo liberalią nusikaltėlių partiją, buvę komunistai turi savo partiją, valstiečiai, tautininkai, lenkai, žalieji, darbininkai turi po partiją, net Kremliaus agentai ir tų agentų medžiotojai turi savo partijas. Tuoj turėsim eurotautininkų, pabėgėlių ir kokių nors homoseksualistų partiją. Kiekvienai – po savą interesą.

Turime gyvą lietuvių Tautą – vieną ir vienintelę. Bet savo Tautą mes uždarėme į karstą, kurį seniai nuleidę į duobę bandome palaidoti fantastiškomis partijų programomis, kurios visos kaip viena užmirštamos po rinkimų. Partijos ir rinkimai, galėję tapti irklais, kuriais Lietuva kabintųsi į priekį, šiandien yra tapę kastuvais, kuriais naudojasi mūsų Tautos duobkasiai.

Kada girdžiu kalbant, jog už tautinės valstybės idėjos kyšo Kremliaus ausys, tad turime jos išsižadėti ir būti eurotautininkais, turiu pripažinti, jog tai bemaž baisiausias lietuvių Tautos ir valstybės išniekinimas nuo to meto, kai Algirdas Brazauskas Lietuvos vėliavą pavadino skuduru. Turime aiškiai suprasti, kad eurotautininko pirminis interesas yra euro finansuojamas tautų sumaišymo politinis projektas, kuriame nepiniginis lietuvių Tautos interesas laikomas visišku nesusipratimu.

Negalime sau leisti pamiršti, kad tautinė valstybė – tai kone pamatinis Sąjūdžio idealas. Sąjūdžio programoje tautų sumaišymo ir suliejimo politika yra prilyginama stalinistiniam genocidui ir smerkiama kaip nusikalstama ir antihumaniška. Tai, ką Sąjūdis laikė stalinistinio teroro nusikaltimu, mes šiandien sau aiškiname kaip vienintelę Lietuvos išlikimo perspektyvą.

Palaukit, palaukit, aš žinau, kas man tuoj bus pasakyta: jeigu tu drįsti šitaip kritikuoti šiandienos ideologus ir demagogus, kaltindamas juos Lietuvos silpninimu ar net naikinimu, vadinasi, tu pats esi Lietuvos išdavikas ir tikriausiai netgi nedraugiškų valstybių agentas.

Ką gi, jeigu bandymas vadovautis Sąjūdžio programa, atnešusia Lietuvai laisvę, yra tarnystė priešui, belieka pripažinti, kad pagrindinis šiandienos eurotautininkų priešas yra nei daugiau, nei mažiau – pati Lietuvos laisvė.

Laikas baigti šitą kvailą etikečių klijavimą, pagaliau pripažinti, kad Lietuvą pradėjome laidoti neišgirdę mirties nuosprendžio ir ryžtis pagaliau gaivinti, o ne dusinti jos gyvybę. Lietuvių Tauta yra gyva, ir kaip jaunosios kartos atstovas Sąjūdžio trisdešimtmečio proga pažadu, kad po pasaulį išsiblaškę, iš namų išvaryti tėvynainiai ras savo kelią atgal, rasime bendrą pagrindą susivienyti, ir lietuvių Tauta vėl sugrįš namo gyvuoti čia per amžius – savo laisvoje valstybėje!

Susiję

Vytautas Vyšniauskas 5146839173651230319

Rašyti komentarą

17 komentarų

Anonimiškas rašė...

pirst

Anonimiškas rašė...

Graži nuotrauka.

Anonimiškas rašė...

Na, neišlaikys mūsų tauta Mozės testo, jei tik tiek sugebėjote... pirstelėti atsakydami

Anonimiškas rašė...

Tauta laiko Mozės testą jau 30 metų. Ar girdėjote apie tai? Ir tik toks Jūsų indėlis? Švieskitės, pildykite išsilavinimo spragas

Alfred Naujocks rašė...

Reikia pripažint - gerai Vyšniauskas skelia, nebe pirmąkart jau. Jeigu tik nesusikonformituos, ar nebus nustumtas į paraštes - gal ir išeis kažkas. Kadangi tiek mes matėm tų kalbėtojų ir pareiškėjų, tampa natūralu žiūrėti į juos su hiperkonservatyvia rezervacija vos ne peraugančią į paranoją. Tikiuosi šie bruzdėjimai nebus dar viena pasikartojanti suaktyvėjimo fazė, kiekvienąkart užsibaigianti begaliniu nusivylimu visais ir viskuo.
Varyk Vyšniauskai!

Pikc rašė...

Tai kad šitas pirsčiojantis askaridė "Anonimiškas 2018-06-05 13:55" nieko bendro su mūsų (ir apskritai jokia) tauta neturi.

Pikc rašė...

Stipriai pakalbėjo - šaunuolis! Aš tik stebiuosi, kaip jį su tokiomis "antisajūzinėmis" ir šiaip "buržuazinėmis-nacionalistinėmis" pažiūromis prie mikrofono prileido (ir neišjungė mikrofono, tokį "nepolitkorektiškumą" išgirdę). Na, bent jau "didžiojoje" purvasklaidoje šio teksto pamatyti tikrai neverta tikėtis - gi prieš Partijos Liniją. :)

Anonimiškas rašė...

Ačiū tau, jaunuoli, kad pasakei Tiesą žilagalviams, kurie vis dar balsuoja už tuos, kurie "pardavė" Tėvynę kitai sąjungai.

Anonimiškas rašė...

Tikėkimės, kad tokio jaunimo yra daugiau ir jie sugebės žaisti "komandoje". Tuomet Pergalė bus.

ale, rašė...

Eilinį kartą sakau, pagarba šiam jaunam, doram ir ne pagal amžių išmintingam Žmogui.
Labai gerai, kad iš aukščiausios Seimo tribūnos nuskambėjo karčios tiesos balsas. Dabar kiekvienas išrinktasis bandantis tęsti Tautos ir Tėvynės išdavystės juodą darbą bus pakaltinamas dešimteriopai. Ir tik laiko klausimas, kada tokiam bus paskelbtas verdiktas.

Anonimiškas rašė...

Taip, teisingai pastebėjo. Man apskritai labai gražu stebėti, kaip vis labiau mūsų pažangieji prisiplakėliai prie europinio lovio, ima kartoti tas pačias brežnevines frazes ir tiesas. Prigyvenome.

Anonimiškas rašė...

Saunuolis.Dejai per snuki musu Kupranugariui ir jo pakalikei Magnolijai -Tulpytei.Daugiau tokio jaunimo ir tie Eurofasistai konservatnikai bus is Lietuvos isguiti.

Anonimiškas rašė...

Ačiū, kiek šiurkščiai, bet taikliai. Nubudimui.

Anonimiškas rašė...

Jaunas nacionalsocialistas. Nenustebsiu jei ji kuruoja t.y. pi sa ir maitina, pagyvenes internacionalsocialistas

Rasa rašė...

ar iš savo asmeninės patirties tokias išvadas padarei? :)

gedy rašė...

Izaijas Judėjoje, Fukidas Graikijoje, Tacitas ar Svetonijus Romos imperijoje Kas tai? Vos ne IQ testas.Nusiraminkit,-visos protingos pasaulio tautos ivairiais savo laikmečiais turėjo ir puoselėjo savo tautos kritikus, igalinusius tauta ir valstybe plėtotis visaverte ir visasklaide konstanta.Taip saves ir kitu pasauliu vertos tautos ir valstybes vystesi savo išlikimo ir iprasminimo eksponente,uz kurios dingo būtinybe irodineti aplinkiniams savo kaina ir verte.Taciau iki tol jie klausesi auksciau paminėtųjų,- tik jie nepataikauja, nemeluoja tautai ir pasauliui; tik jie kabina, uždega tautą apšviečiantį žibintą, kuris savo šešėliais atkartoja praeities dabartį, dabarties praeitį, maksimaliai įgalina priartėti prie šiaip jau beveik neįmanomų minties istorijos archeologiniuose kasinėjimuose išgauti tikrųjų tautos elgesio, minčių priežasčių. Būtent jos pabyra gausybe karoliukų, kai nutraukiama uždaroji nacionalinės kultūros gija, kai panašiais dokumentiniais faktais byloja apie socialinėje kultūrinėje bendrijoje dominuojančią natūralią elgesio formą (ne mechanišką – sociališką), įprotį ir paprotį, savotišką kultūros algoritmą, savotišką tautos istorijos dėsnį, visad integruojamą asmeniniais interesais, tikslais, afektais, o taipogi atskleidžiantį tą mistinį etnoso pasaulio paveikslą, kuris kultūros yra įspraustas į kiekvieno žmogaus sąmonę. O tai – mentalitetas, paslėptasis sąmonės sluoksnis, (pa)sąmonės kryptingumas. Paskutinysis 20 a. pabaigos paskiru valstybiu tapsmas ivyko suirusios sovietines imperijos vakaruose,pabaltijo salyse;Lietuvoje,Latvijoje ir Estijoj.Visos sios salys turėjo skirtinga priešistore,religine ir pasauleziurine invazija.kaip ir šiandien-skirtinga ekonomine ir politine sankloda Visos jos netrukus sves savo valstybiu simtmeciu jubiliejus,godos ir giedos valstybei skirtus ditirambus,taciau pamirs save pacius kaip tauta,etnosa,etosa...O kadangi esu lietuvos kultūros atstovas,todel jauciu pareiga ir pasaukima rasyti apie Lietuva,į kuria nukreipti pasaulio investuotoju žvilgsniai ,kiek vakar,tiek ir rytoj,ateity.Ko tiketis,laukti.prognozuoti. Siame trumpame straipsnyje neimanu apžvelgti tautos formavimosi peripetijas nuo jos pirmapradžio egzistavimo ištaku,tad pateikiamuju teiginiu ar istoriniu konstataciju kontroline analize reiketu laikyti racionaluji implicitiskai susietu teiginiu konglomerata, anaiptol ne baigtini.O nebaigtini dar ir todel Jog si tauta niekada netrosko mokytis istorijos pamoku,todel kaskart viska pergyvendavo is naujo ,nauja,ir kartais siaubingai drastiška patirtimi,kuri sia tauta veik mumarino. Stebuklingai atgimusi ne nenumirusi 1991,ji pasirode besą serganti nekrofilija.Kaip raso E.Fromas,aistra viska griauti vien tik del griovimo,-del asociaciju su Rusija,savitiksliai ,vieno perversiško asmens pageidavimu ir jo sukurta ideologija-tai yra perdetas siekis sukapoti gabalais gyvas struktūras .Kulturineje-psichologineje plotmėje sis Fromo filosofinis fenomenas skleidžiasi aistringa trauka viskam kas mirę atgyventa.statiska ,suire ir supuvę,netgi dvokia.Sioje terpėje nekrofilas puikiai jauciasi,it genialumo hipostazėje Pasaulis aplink ar tiesiog gyvas pasaulis jam neegzistuoja-jis pats sau pasaulis ir egzistencija ir niekas daugiau. Daugelis ju it tusciavidures ,be sviesos ir duju lemputes-kvaziasmenybes susisuko i naujausia Lietuvos istorija,kaip nusipelne..metu z mones.genijai ets Jo svajone ir siekis-tautinis ir visoks sąstingis .mirtis,nejautra ir nejudra.taipogi ir intelektualine .Konservatoriu valdžios atstovavimas Lietuvai pradedant dainuojančia revoliucija yra ne kuo kitu,kaip totaliniu valstybes ir tautos griovimu ir naikinimu.Jau tuomet buvo galima itarti,jog dirbantis ar kuriantis zmogus dirba tik tyliai.Tik nekrofiliško tvaiko prisisunkes barbaras griauna viska aplink,ir tai neatsitiktina.Prie “Nekrofilines profesijos“ atstovu priskirtini tiek valstybes ideologai,tiek politikai,kuriems budingas isskirtinumojausmas bei ciniškas poziuris i iprasta morale-visuomenes siela,kuria sie išprievartavo ir tebeprievartauja-grizus ir trumpalaikes emigracijos priduriu

Donatas rašė...

Jaunimui ne bėgti iš Lietuvos reikia o vienytis ir lai bėga UTĖLĖS siurbiančios tautos kraują. Išvalyti Lietuvą reikia nuo apsišaukėlių,sukčių sėdinčių seime ir kitose instancijose
,ir atstatyti teisingumą.

item