Vytautas Vyšniauskas. „Konservatorių“ totalitarizmas. Atsakymas partiniam jaunimui

propatria.lt nuotr. Po Seime Sąjūdžio 30-mečio minėjimo proga pasakytų kalbų sujudo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų p...

propatria.lt nuotr.
Po Seime Sąjūdžio 30-mečio minėjimo proga pasakytų kalbų sujudo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partinis jaunimas, panoręs reaguoti visų pirma į minėjime pasakytą mano kalbą.

Seimo narė ir TS-LKD jaunimo bendruomenės pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė parašė straipsnį, kuriame atkartojo partijos tikrovės vaizdinį nupasakojančius teiginius, prieš kurį laiką pažertus jos partijos kolegės Ingos Skrebytės rašinyje.

Tai tie patys teiginiai, kurie lėmė „konservatorių“ nesėkmę praeituose parlamento rinkimuose: Lietuva išgyvena geriausią tarpsnį šalies istorijoje, nes tik kvaili tamsybininkai gali skųstis didėjančia emigracija (tai, mieli kolegos, rodo mūsų laisvę!), augančia socialine atskirtimi ir skurdu (svarbiausia, kad šalies ekonomika auga, o verslas yra nepriklausomas!), suvereniteto atsisakymu ir ištirpimu tarptautinių darinių ir užsienio korporacijų įtakų raizgalynėse, nemažėjančiais savižudybių mastais.

Ir taip, svarbiausia – šventvagiška kalbėti apie tai, kad Lietuvą valdančios partijos – visų pirma liberalai ir „konservatoriai“ – yra korumpuotos ir faktiškai vykdančios nusikalstamas veikas tuo pačiu metu, kai savo rinkėjams aiškina apie skaidrumą, sąžinę ir laisvę.

Laisvę meluoti rinkėjams, laisvę nesilaikyti pažadų, laisvę visus savo kritikus laikyti valstybės išdavikais. Prieš porą metų matėme liberalų reklamą su daužoma stikline „korupcija“. Matėme prieš porą metų ir jų pirmininką sulaikomą STT. Šiemet ryškėja ir TS-LKD ryšiai su „MG Baltic“ koncernu, prieš rinkimus derintos programos.

Kodėl vietoj to negalime tiesiog girti vieni kitų ir apsimesti, kad šalis nėra atsidūrusi ant tragedijos slenksčio?

Jei tendencijos nesikeis, karo atveju nelabai bus kam ginti šalies, greitai nelabai kam bus studijuoti šalies aukštosiose mokyklose, nelabai bus kam mokėti pensijas – dabartinis jaunimas savo senatvėje pensijų jau tikrai nebegaus, nes jų nebus iš ko mokėti, kadangi darbingo amžiaus žmonių tolydžio mažėja.

Šiandien jau tik aklas nemato, kad Lietuva siaubingose kančiose miršta, ir tik prie jos prijungta Europos Sąjungos dotacijų lašelinė dar palaiko jai gyvybę.

Tai reiškia faktinę priklausomybę nuo ES, kurios finansų nemokame efektyviai panaudoti ir tik išdaliname fasadų rekonstrukcijoms ir abejotinos naudos projektams, per kuriuos įsisavintos lėšos nugula į kišenes tiems, kas „dar niekada taip gerai negyveno“, kai tuo tarpu provincija skursta nedarbe, pašalpose ir pensijose.

Kartais naiviai aiškinama, kad emigrantai parsiunčia pinigus, kurių čia nebūtų uždirbę.

Neturima elementaraus suvokimo, kad išmirus arba išvykus jų artimiesiems, tų pinigų niekas nebesiųs, o gyvybinė ir kūrybinė tautos galia bus prarasta amžiams.

„Konservatoriams“ tai nerūpi. Jiems atrodo, kad lietuvių kalbos neprarandame, nes ja vis dar kažkas kalba. Jeigu katastrofiškai žemą jaunuomenės raštingumo lygį suvokiame kaip išraiškos laisvę, kaip laisvę klysti, tuomet, aišku, viskas yra gerai.

Ir visai nesvarbu, kad paniekinę Konstituciją norime iškraipyti kalbos raidyną, kad kavinės savuosiuose meniu gatvėse neretai atsisako lietuviškų užrašų, kad visuotinai šaipomės jau vien iš užsienietiškų terminų lietuviško atitikmens paieškų.

Jie įsivaizduoja, kad alternatyvų vyro ir moters sudaromai šeimai kūrimas, Kalėdų pavertimas komerciniu pasismaginimu, institucinis vaikų grobimas iš šeimų dėl menkiausių smulkmenų, moksleivių tvirkinimas seksualinių mažumų propaganda mokyklose ir panašūs dalykai nerodo tradicijų praradimo, nes vis dar susėdame prie Kūčių stalo užkirsti sintetinių maisto imitacijų, jau seniai sintetiniu pusfabrikačiu pavertusių žmonių širdis, be kurių tyrumo jokios tradicijos nėra įmanomos.

R. M.-Mikulėnienei atrodo, kad Vasario 16-osios minėjimo dalyvių gausa jau savaime liudija patriotizmo klestėjimą, kai vis masiškiau nyksta supratimas, kam ta valstybė apskritai reikalinga, ir vis mažiau žmonių nori su ja apskritai saistytis, o vienintelę valstybingumo ir tautiškumo prasmę mato krepšinyje ir masiniuose koncertuose.

Partiniam jaunimui itin nepatiko Sąjūdžio minėjimo proga išgirstas priekaištas, kad būtent „konservatoriai“ pirmieji išdavė Sąjūdžio idealus.

Išlieta daug ironijos, tačiau adekvačiai sureaguoti taip ir nesugebėta, tarsi minėjime norėta tik bukai kaltinti valstybės ir tautos išdavimu – visai taip, kaip įprasta patiems „konservatoriams“ valstybės priešais paskelbti visus partijos kritikus.

Buvo labai aiškiai įvardyti faktai: Sąjūdžio programoje smerkiama nekontroliuojama migracija, su stalinizmu lyginama tautų sumaišymo ir suliejimo politika, kaip alternatyva planuojama tautinė švietimo sistema ir tautos interesams tarnaujanti ekonomika.

Tuo tarpu Tėvynės Sąjunga, pasisakydama už Europos federalizaciją, už globalią Lietuvą, kuri neturi geografinių ribų, kartu su nusikalstamu „MG Baltic“ valdomu Liberalų Sąjūdžiu darydama neoliberalią švietimo reformą, ugdymą ir aukštąjį mokslą versdama tarnauti verslo, o ne tautos ir valstybės interesams, tiesiog papunkčiui išduoda absoliučiai kiekvieną Sąjūdžio pamatinio nepriklausomos tautinės valstybės idealo aspektą.

Šaltai konstatuojamas faktas.

Nuogąstaujama, kad iš tribūnos Seime išdrįsta suabejoti partijų ir rinkimų demokratiniu veiksnumu. Pusė šalies gyventojų rinkimuose niekada nedalyvauja, kita pusė – mėtosi tarp naujų gelbėtojų ir senų nomenklatūrinių partijų, kurios visos it viena stumia neoliberalią ideologiją, skatina Lietuvos globalizaciją ir emigraciją, o jokių priešnuodžių nuo išsivaikščiojimo ir nepakeliamo psichologinio klimato nepasiūlo. Jau nekalbant apie korupcinius skandalus, kuriuose paskendo patys „konservatoriai“.

Tautos referendumai yra sabotuojami, galintieji savavališkai sprendžia, kam leisti referendumui rinkti parašus, o kam – ne, esminiai nacionalinės svarbos klausimai – tokie kaip nacionalinės valiutos pakeitimas į eurą – sprendžiami be referendumo, o oficiozinei linijai paprieštarauti norintys piliečiai išvadinami runkeliais, obskurantais ir kitokiais atsilikėliais. Konstitucinis Teismas, kurio tauta nerinko, skelbia su Konstitucija prasilenkiančius išaiškinimus pagal „konstitucinę dvasią“, kurie yra galutiniai ir neskundžiami. Kas galėtų paneigti, kad demokratija Lietuvoje yra tik fasadinė?.. Ji paprasčiausiai niekam nebeatstovauja.

„Konservatoriai“ nuolatos bet kokią kritiką jų atžvilgiu laiko kritika pačiai valstybei, demokratijai ir laisvei. Kaip alternatyvą savo partijai įsivaizduoja tik tarnavimą „putiniškai rankai“, išėjimą iš NATO ir ES. Putino Rusija niekada nebus Lietuvai draugiška, o NATO yra būtinas apsaugos nuo jų garantas, tačiau „konservatoriai“ nesupranta, kad gali būti už NATO ir prieš Putiną, ir vis tiek kritikuoti jų partiją. Adolfas Hitleris gyrėsi savo partiją pavertęs valstybe.

Panašu, kad „konservatoriai“ irgi mintyse yra įvykdę tokį virsmą, nes savo partiją tapatina su valstybe. Toks susitapatinimas yra vienas svarbiausių totalitarinio mąstymo bruožų.

Aristotelis sakė, kad tironijoje vienintelis laisvas žmogus yra pats tironas, o visi likusieji – vergai. Panašu, kad „konservatorių“ mąstysenai toks protų valdymo braižas nėra svetimas, nes visi šalies gyventojai yra priklausomi nuo „konservatorių“ malonės, kuri lemia, ar kas nors nebus paskelbtas Rusijos agentu. Tie patys rusai sako, kad jei turi galią, tai proto nereikia.

Sąmoningas atsisakymas mąstyti, bet kokią kritiką suvedant į tarnavimą Rusijai, tobulai atitinka šią rusišką ištarmę. Keista, kad didžiausi kovotojai su Rusijos grėsme iš esmės vadovaujasi rusiška mąstysena. R. M.-Mikulėnienė savo argumentu įveikia pati save: emigracijos mastai, korupcija, žlugusi švietimo sistema ir abejingumas savo tautiečiams, pasak jos, yra „laisvos valstybės požymiai – tokios, kokią kūrė ir sukūrė Sąjūdis.“

Ar tikrai Sąjūdis Lietuvos valstybę kūrė tam, kad korupciniais ryšiais pasismaugusios partijos diktuotų Lietuvai įstatymus pagal verslininkų užgaidas?

Politikė siūlo pasižiūrėti 1994 m. nuotraukas, ar tikrai niekas nepasikeitė nuo to meto į gera? Pasikeitė, bet ne tik į gera: žmonės išsivažinėjo, išsivaikščiojo, šeimos iširo, senoliai nuskurdo, jaunesni išsižudė, likę prasigėrė.

Galiausiai R. M. Mikulėnienė griebiasi „paprasto žmogaus“ kortos: esą pesimistinis požiūris jį paralyžiuoja ir skatina nieko nebedaryti valstybės labui. Netiesa.

Būtent tokios „konservatorės“ savo žodžiais ir darbais Lietuvą paralyžiuoja – tą puikiausiai liudija tūkstančių žmonių nuotaikos po Sąjūdžio minėjimo, kurie kartoja trisdešimt metų laukę tokių kalbų, ir pagaliau su ašaromis akyse pajutę bent kažkokią viltį dėl Lietuvos ateities.

Viltį, kurią „konservatoriai“, kartu su kitais nomenklatūrininkais, pasiglemžusiais Sąjūdžio vardą ir paniekinę jo idealus, buvo taip ilgai atėmę iš Lietuvos žmonių...

Susiję

Vytautas Vyšniauskas 6910550072057076100

Rašyti komentarą

86 komentarai

Anonimiškas rašė...

Labai ir net labai puikus ir teisingas straipsnis 1000 procentu atitinkantis ir realiais tikrais Lietuvo gyvenimo kasdienybes faktais pagrystas.

Instrukcija4 rašė...

Reikia tikėtis, kad naujajame Lietuvos Atgimime bus daugiau logikos, mažiau kvaitulio.

linalk rašė...

Taip, pamastymai labai tikslūs. Blogai Lietuvoj. Konservatoriai tikrai neturi kuo girtis.Kaip ir save Sąjūdžio atstovais tebelaikantys kažkokie tipeliai. Tačiau man pačiai geriausia viltis yra jauni žmonės, darantys gražius darbus Lietuvai. Patriotai tikra to žodžio prasme.Jų mažai, jie bandomi tildyti ir purvinti, bet jų yra ir jie tikrai išlaikys Lietuvą. Tik labai labai sumažėjusią.

O "instrukcijai" noriu oponuoti, Nebus naujo Lietuvos atgimimo.Bus dar vienas Lietuvos atgimimas.Ir kai jis jau bus pavykęs, prisiistatys nemirštantys Dičiai ir nusigriebs minkščiausias kėdes ir riebiausius kąsnius.Taip būna ir bus visada. Nes naivuoliai kovoja o po to "pragmatikai" ir "kompetentingi" pasinaudoja proga

Henrikas Miuleris rašė...

Kas dedasi Lietuvoj?

Žmogus, per Sąjūdžio minėjimą susirinkusiam Lietuvos elitui atistojęs atveria visus valstybės pūlinius. Galima būtų sakyti 'demaskuoja', jeigu visa tai, ką tada pasakė Vyšniauskas, nebūtų ir taip seniai žinoma. Ir prasidėjo tai, kas prasidėjo. Čia jau net ne nuvalkiota žodžio laisvės tema, tai yra kažkas baisaus ir keliančio įtūžį. Miliūtė švyti išmone : 'Vyšniauskui tik rudų marškinių trūksta' - analogijos nesupratau, kaip ir turbūt kiekvienas žvengiantis leftistas - betgi liberalas visada juokiasi priremtas prie sienos.
Tapinas - tas didysis kovotojas už teisybę - komunisto palikuonis ir tuo besididžiuojantis - savo laidoje išjuokia Radžvilą - jam, matai, ir salėj susirinkusiems, pasirodė juokinga tai, kaip ir ką savo mintimis išdėstė Vytautas Radžvilas.
Užkalnis savo komentare apie Juozaitį naudoja bjaurias pelkių senio metaforas.
Algis Greitai - dvilypis išverstaskūris padaras - be vienos minutės megztoji beretė, jaučianti silpnybę svastikoms - irgi kelia sumišimą kviesdamasis paplepėti visokio plauko elitistus ir kišdamas tą patį klausimą - 'ar Lietuva yra failed state?'
Štai jums mūsų viešosios erdvės elito reakcija į problemas.

Taigi, kas dedasi Lietuvoj?

Žmonės kaip Vyšniauskas buvo labai ilgai laukiami, norisi tikėti vienalypei sub-optimaliai elitistinei viešajai linijai pagaliau atėjo galas.

Anonimiškas rašė...

Vyšniukas, praleidai progą patylėt.

Anonimiškas rašė...

Nesinori tikėti, kad tai dar vienas profesoriaus VR išperėtas naudingas idiotas. Svajojate sunaikinti konservatorius? Kremlius ploja atsistojęs. Neliks Tėvynės sąjungos, neliks euroatlantinio stuburo, nes būtent konservatoriai su savo principinga laikysena yra rakštis VVP subinėj. Myli Lietuvą? Junkis prie žmonių, ne kniaukimu, o realiais darbais įrodžiusių valstybinį mąstymą. Junkis prie Tėvynės sąjungos ir dirbk neverkšlenęs. Geresnės partijos, deja, nėra.

Anonimiškas rašė...

Nėra geresnės partijos už didžiausius Sąjūdžio programinių nuostatų išdavikus?
Nebuvo geresnio politiko už Sąjūdį privatizavusį ir taip kaip Tautos Atstovą sunaikinusį VL?

Rasa rašė...

to 14:43

"Adolfas Hitleris gyrėsi savo partiją pavertęs valstybe.
Panašu, kad „konservatoriai“ irgi mintyse yra įvykdę tokį virsmą, nes savo partiją tapatina su valstybe. Toks susitapatinimas yra vienas svarbiausių totalitarinio mąstymo bruožų."

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta: aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai.
____________________________________________________________________________
Klastingosios kelių partijų banditiškos gaujos, 30 metų siautėjusios Lietuvoje, turi būti nukenksmintos (išardytos, ...).
Sąjūdis iki pergalės.

Rasa rašė...

dar to 14:43

geriau pasižiūrėk kaip tavo geriausia parcija gina KGB'istus ir jų išviešinimą:)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=qYaiFGvQ4Yc

pasirodo siekimas išviešinti KGB agentus yra Rusijos projektas ir konservai-didieji patriotai tam vieningai priešinasi. Birželio 14 dieną - gedulo ir vilties dieną konservaroriams labiausiai kgb'istų gerovė:)

neveltui visi, kurie priešinasi KGBistų išviešinimai nešioja masonines neužmirštuoles - tuo parodydami, kam jie iš tikro tarnauja.

Anonimiškas rašė...

14:43
Keistas sutapimas: propatriotų inkštimas skamba unisonu kartu su janutienių kniaukimu ir kiseliovų ambrijimu. Matyt tikrai tas Landsbergis su savo konservais yra RESIDENT EVIL, blogiau net už ISIS.

Anonimiškas rašė...

Kur čia pagrindžiančioji komentaro dalis ar bent žodis?

Anonimiškas rašė...

kas tas kiseliovas?

Henrikas Miuleris rašė...

-->> Anonimiškas
2018-06-16 14:43 <--

' Svajojate sunaikinti konservatorius? Kremlius ploja atsistojęs.'

iš p. Vyšniausko kalbos Seime:

'Kada girdžiu kalbant, jog už tautinės valstybės idėjos kyšo Kremliaus ausys, tad turime jos išsižadėti ir būti eurotautininkais, turiu pripažinti, jog tai bemaž baisiausias lietuvių Tautos ir valstybės išniekinimas nuo to meto, kai Algirdas Brazauskas Lietuvos vėliavą pavadino skuduru.'

Anonimiškas rašė...

Kas yra Kiseliovas? Tas pats, kas klausti, kas yra Goebbelsas

Anonimiškas rašė...

Kiseliovas viso labo žurnalistu prisistatantis propagandistas, kaip Jakilaitis ar Tapinas. Iki Goebbelso jiems dar toloka -jam koks Sorošas artimesnis masteliu.

Henrikas Miuleris rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

'Lietuvos valstybę kuria Tauta: aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai.'

kas nors girdėję ką nors gražiau skambėjus?

Anonimiškas rašė...

Gal ir nieko, bet kuriuo atveju diskusija reikalinga. Lietuva gali b8ti ir tautiška ir globali. Tačiau tik nereikia Juozaičio.

osportas rašė...

Tai gal, Vytautai, kursite savo partiją ar kažkaip kitaip prisidėsite prie geresnio valstybės kūrimo? Ar tik verkšlensite per valstybines šventes kalbų pavidalu? Čia beje, taikoma visiems visuomenininkams, kurie tik testumti tesugeba. Bet kad ką nors padarytų, kad politika taptų prestižine vieta - nulis sveikų. Prisimenu kaip vienoje Jakilaičio laidoje G.Landsbergis pasakė kažką apie tai, kad galbūt "Edmundai, norėtumėt pas mus į partiją". Tai jo atsakymas buvo "neduok Dieve, nelinkiu sau tokios lemties", tai maždaug - geriau bet kas, tik ne politika. O po to stebimės, kad seime tik pats zemiausias sluoksnis.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 14.43, sakote: ,,...dar vienas profesoriaus VR išperėtas naudingas idiotas.'' Kokį profesorių turite omenyje? Jeigu esate toks principingas konservatorių gynėjas, tai būkite principingas ir teisingas iki galo: koks tai profesorius ir kokioje aukštojoje dėsto? Toliau: ,,...išperėtas naudingas idiotas...'' - o kas, anot jūsų, ,,išperėjo'' balsavimą už vienalyčių asmenų santuokas Lietuvos Seime? - G.Landsbergis, A.Kubilius. M.Adomėnas? - čia jūsų bendrapartiečiai? Ir kas seniau ,,išperėjo'' bolševikų nomenklatūrininkę K.Prunskienę Lietuvos premjere? Ir dar: jeigu ne paniekinantis požiūris į kitus žmones ir ne pasityčiojantis tonas, vengiant tiesiai pasakyti, kas yra kas, TS-LKD daugelyje rinkimų būtų sekęsi žymiai geriau. Ar atsimenate, kaip fariziejai klausė Kristaus: ,,Tai gal ir mes akli?'' - ir ar atsimenate, ką savo teisumu aklai įtikėjusiems pasipūtusiems fariziejams atsakė Išganytojas?

Anonimiškas rašė...

Norite pasakyti, kad partijos kaip nors prisidėjo prie geresnio valstybės kūrimo? Pasakyti teisybę - verkšlenti?

Sėlis rašė...

Taaaip, jūs labai norite negirdėti skaudžios tiesos ir kad visi tylėtų. :D Deja, konservatorių pageidavimų koncertui atėjo galas.

Anonimiškas rašė...

Šito Vyšniuko galima paklausti - išvardink tris punktus, kaip sumažinti emigraciją.

Sėlis rašė...

Tautiškai globali? Kas čia per šizofrenija?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

Lietuvos partijos yra tik ir tik šios: aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai. Visa kita (liberal_social_konservator) - svetimas šlamštas.
Vytautas Vyšniauskas - žemaitis iš Kelmės apylinkių.

Sėlis rašė...

Ar dėl tokio bukapročio kaip tamsta, verta gaišti laiką ir vardinti jau tūkstantį kartų išvardintus emigracijos mažinimo būdus, jei vistiek atsakymus “praignoruosite” ir toliau pilsite mėšlą kaip bepylęs? Geriau klausk savo mylimų konservatinių, kaip mažinti emigraciją, jie tau atsakys - o nafik mažinti, juk kuriame “globalią” Lietuvą!!!

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

I. Nukenksminti emigracijos sukėlėją - liberal_social_konservator banditiškąją gaują.
II. Telkti Tautą Lietuvos ūkio atstatymui Vytauto Didžiojo laikmečio pavyzdžiu.
III. Atsikratyti agresyvios Putino okupantų gaujos Karaliaučiuje ir bendradarbių Lietuvoje Gudijoje ir kitur.
IV. Visos mokyklos Lietuvoje tik lietuviškos. (konstitucinė Tautos svajonė)
V. ...

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

I. Nukenksminti emigracijos sukėlėją - liberal_social_konservator banditiškąją gaują.
II. Telkti Tautą Lietuvos ūkio atstatymui Vytauto Didžiojo laikmečio pavyzdžiu.
III. Atsikratyti agresyvios Putino okupantų gaujos Karaliaučiuje ir bendradarbių Lietuvoje Gudijoje ir kitur.
IV. Visos mokyklos Lietuvoje tik lietuviškos. (konstitucinė Tautos svajonė)
V. ...

osportas rašė...

O tai ką jūs siūlote? Atkurti monarchiją? Ko jūs tikitės iš tokių kalbų? O dėl tiesos pasakymo - gal ir yra čia tos tiesos, bet tai nėra kažkoks konstruktyvus planas, o paprasčiausia kritika viskam. Lygiai taip pat į jūsų pusę elgiasi taip jūsų nemėgstamos partijos. Tai kuo Vytautas skiriasi nuo partijų? Ar jis kažką siūlo konkrečiai, ir ne tik siūlo - o ar veikia? Jūs sakote, jog partijos susitepusios, bet deja, nėra jokio kito būdo prieiti prie valdžios kaip per partijas. Tad, manau jog protingiausias būdas būtų konstruktyviai mėginti patekti į politiką ir kažką keisti iš vidaus, o ne skambiais lozungais iš tribūnų vieną kartą metuose pakritikuoti visus aplinkui. Žinoma, reikia ir kritikos, tad gerai, kad yra skirtingų pusių nuomonės, taip ir vystosi dialogas. Bet reikia dirbti, ne tik kalbėti ir straipsnius rašyti. Jeigu jūs taip gerai žinote, kaip turi būti - kodėl dar neįsteigėte savo partijos ir nepradėjote naujo plano Lietuvai? Kodėl viskas, ką darote, tai komentarai, spaudos konferencijos, kalbos ir mitingai? Ar jūs laukiate kokio nors mesijo, kuris ateis, nupūs visas partijas ir viską sutvarkys? Tai veikite ir darykite kažką, pagaliau nustoję varyti ant tų partijų.

osportas rašė...

Na bet pone, sutikite, jog čia visiškos pievos. Na dar kartą paskaitykite ką parašėte ir gerai gerai pagalvokite.

Juk turbūt suprantate, kad taip mąstote arba tik jūs vienas, arba dar koks daugiausiai šimtas žmonių. Kad ir kaip jūs norėtumėt, niekas tokių vėjų neįgyvendins. Ir kad ir kaip jums atrodytų, tai nėra idėjos emigracijai mažinti. Greičiau kažkokio nostalgijos apimto žmogaus sapno fragmentas.

Jums buvo užduotas labai aiškus klausimas: kaip jūs iš tikrųjų gavę valdžią mažintumėte emigraciją? Atleiskit, bet su tokiomis idėjomis, manau labai greitai matytume dar labiau mažėjančią Lietuvą. Suvokite faktą - ne visi yra tokie idealistai kaip jūs. Žmonės, užaugę jau nepriklausomoje Lietuvoje, nebegalvoja vien apie tai, kaip atkurti Vytauto Didžiojo laikmečio Lietuvą. Jie nori dirbti, užsidirbti ir šiek tiek geriau nei jų tėvai ar seneliai gyventi. Viskas. Ar jūs tikrai galvojate, kad uždarius nelietuviškas mokyklas mes ką nors išloštume?

Anonimiškas rašė...

14:43 to osportas
Na, propatrijos ir liberalų partijos krikštatėvis profesorius VR sėkmingai įrodė, kad sugeba tiktai aimanuoti ir skleisti apokaliptines dujas, kuriomis apsinuodijo ir būrys jaunimo. Tuo tarpu kažko konstruktyvaus nuveikti politikoje nepavyko. Belieka tik pavydėti profesoriui VL, kuriam pavyko. Primenu propatrijams, kad pavydas yra viena didžiųjų nuodėmių. Kviečiu atgailauti ir jungtis prie Tėvynės sąjungos bendram darbui.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

"Yra žinoma, kad ne tik politinė, bet ir ekonominė LDK galia XIV a. pabaigoje - XV a. pradžioje buvo tokia, kokios neturėjo Lietuva nei iki Vytauto Didžiojo nei po Vytauto Didžiojo. Prof. V. Kamenickis, kruopščiai studijavęs to laikotarpio istoriją, buvo įsitikinęs, kad jei pavyktų atkurti Vytauto Didžiojo laikų finansų sistemą, tai šis valdovas pasirodytų dar didesnis, negu garsėjo savo kariniais žygiais" (Egidija Laumenskaitė)
___________________________________________________________________
Nėra neįmanoma

osportas rašė...

Bet ar jūs suprantat, kad tik jūs vienintelis ir dar daugiausiai 100 žmonių nori atkurti monarchiją? Niekas nepritars šitai idėjai. Jūs žiauriai atitrūkęs nuo realybės. Kol kas taip ir neišgirdau nei vieno konkretaus ir konstruktyvaus pasiūlymo, kaip jūs keistumėte emigracijos situaciją. Monarchijos atkūrimas ir kitų nei lietuviškų mokyklų uždarymas neatrodo kaip sprendimas, galintis ką nors apskritai pakeisti.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

I. Kad nekiltų bereikalingi klausimai, atidžiau skaityti tai, kas parašyta;
II. Rašyti tvarkos darymo detales čia - netinkama vieta;
III. Rašyti tvarkos darymo detales keistam tardytojui - neišmintinga.

Pikc rašė...

Siūlyčiau pasidomėti apie Tautos Forumą ir jo keliamus tikslus - taip pat sužinosite, kodėl Forumas neketina tapti dar viena "gelbėtojų partija".
Dėl "deja, nėra jokio kito būdo prieiti prie valdžios kaip per partijas" - na, Sąjūdžio pavyzdys lyg ir paneigia šį teiginį. ;)
"Bet reikia dirbti, ne tik kalbėti ir straipsnius rašyti." - visuomenės švietimas, tiesos sakymas irgi yra DARBAS, ir gana sunkus - pažiūrėkite, kaip konpartijos chunveibynas sukruto loti. ;)
"Kodėl viskas, ką darote, tai komentarai, spaudos konferencijos, kalbos ir mitingai?" - dar kartą - Sąjūdis irgi nuo to prasidėjo. Tiesą sakant, jei tada būtų vadovautasi tamstos instrukcijomis, nė tų kelių nepriklausomybės metų nebūtume turėję. ;)

Pikc rašė...

Ura, tavarišči! Da zdrastvujet Partijos Linija ir Partijos Vadas bei Vnūkas! Pirdyn y šviesū homunistiny rytojū! :)
Žiūriu į dabartinį homsomolo chunveibyną - o juk vėlyvojo sovietmečio komsomolas, su šitais padarais palyginus, vos ne nuosaikumo ir sveiko proto viršūnė atrodo. Va, ankstyvieji bolševikiniai fanatikai - šitie jau gerokai "panašesnio stiliaus". :)

Gluosnis rašė...

LDK juk nebuvo tautine valstybe. Kaip cia dabar. Kokios jungtines - jungtines baltarusiu, lenku ir lietuviu pajegos. Kodel mokyklose lietuviskai? Jei pagal LDK tai iki galo - tik slaviskai ir biski lotyniskai.

Anonimiškas rašė...

14:43
Ar žinote, kad "Propatria" yra konservatorių projektas? Metaforiškai kalbant, tai yra smėlio dėžė, kur renkasi ir žaidžia vaikai (politiniai nesubrendėliai), įsivaizduodami, kad jie protingiausi ir geriausi (patriotiškiausi), o suaugusieji (konservatoriai) - neišmanėliai ir išvis blogi, ypač Tata. Priminsiu, kad smėlio dėžė išrasta tam, kad vaikai saugiai žaistų, nezystų ir nesipainiotų po kojomis rimtai dirbantiems suaugusiems. Kai suaugs, galės prisidėti prie suaugusiųjų veiklos. Nes aš neįsivaizduoju bendro konstruktyvaus darbo su tokiais kaip "LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS", "Pikc" ar "Henrikas Miuleris". Sėkmės, vaikučiai, statant smėlio pilis. Ir nepamirškit pasikeisti pampersų.

Anonimiškas rašė...

Sena kaip Žemė tiesa, nori sužinoti koks esi?, reikia veidrodžio, ir pamatysi, jame yra atspindys viso matomo vaizdo, tai Seimas yra atspindys mūsų vadinamos tautos, todėl pasikeis tautos mąstymas pasikeis ir vaizdas.

Henrikas Miuleris rašė...

Tamsta, matau, perdėm įgudęs sudarinėti psichologines charakteristikas - bruožas vertingas, galintis pasitarnauti talentingam kriminalistui. Bėda ta, kad vertinimas ir panaudotos metaforos yra toli nuo realybės - neabejoju, dažnas ProPatrijoj yra jau su ūsais ir barzda. Nešneku už kitus, bet kadangi man teko garbė būti paminėtam tarp nepageidaujamųjų tai replikuoju - be opozicijos neįmanomas joks konstruktyvus darbas demokratijoj. Konservatoriai užsižaidžia patys nuodingomis deklaracijomis, jiems nesuprantama, pavyzdžiui, kaip p. Vyšniauskas pastebėjo, kaip galima būti prieš konservatorius ir už NATO. Bet tokių žmonių yra ir daugėja, nes konservatoriai daro klaidas ir pačiuose konservatoriuose to konservatyvumo vis mažiau su kiekviena diena. Kremliaus pavojus suvokia visi, bet be Kremliaus yra dar ir kitų pavojų.
O kas liečia viešojo kurso vertinimus - dar norėčiau sugrįžti prie to - ar Jums pačiam ne keista gyventi valstybėje, kurioje kitokia - pabrėžiu - argumentuota, protinga ir - svarbiausia - sakanti TIESĄ - nuomonė ne tik kad negerbiama, bet ir apipilama šūdais kiekvienąkart išdrįsus suabejoti šiuo progresyviu gerovės projektu?
Apie tai jog socialdemokratijos tarp socialdemokratų nė su žiburiu nerasi čia nesiplėsim, paliksim tai Tapinui-medžiotojui, čia jų, komuniagų, vidaus reikalas. Na ir pabaigai - teisingai kažkas čia pastebėjo - prarandantys visuomenės palaikymą TS gali kaltinti tik save dar ir dėl tos arogancijos, besiveržiančios kiekvienąkart tiek iš valdančiosios dinastijos, tiek iš jų die-hard hardcore rėmėjų.

ale, rašė...

Tai kad ne vaizdas yra svarbiausia. Tik sukčiams ir tegali atrodyti, kad tauta be galo ilgai tenkinsis vien žydruoju vaizdu niekaip neatitinkančiu realybės aktualijų.

Anonimiškas rašė...

14:43 to Henrikas Miuleris
Rusai Karaliaučiuje intensyviai renovuoja branduolinio ginklo saugyklas, Astrave ruošiasi paleisti rusiškos kokybės "net analogov v mire" atominį monstrą, o mes savo smėlio dėžėje kasam duobę vienintelei partijai, kuri neabejotinai garantuoja tvirtą poziciją NATO, ES ir Rusijos klausimais. Užkasit konservatorius po smėliu, kas tada sėdės Seime? Vienadieniai komitetai? Karbauskis? Uspaskich? Paksas? Paluckas? MGB liberalai? Švelniai tariant, abejoju jų visų tvirtumu gynybos klausimais. Galima nemėgti Gabrieliaus, galima nekęsti Kubiliaus ir Tatos, bet konservatoriai nėra vieno asmens partija. Tai savarankiškai mąstančių ir atsakingų žmonių partija, kurią patriotai turi remti ir stiprinti vien dėl Lietuvos saugumo. Visa kita - antraeiliai klausimai.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 23.04, nagi nagi, imkim ir sustokim ties ,,ir tautiška, ir globali''. Kad nereikia Juozaičio - sutinku, tik kaip žodžius ,,ir tautiška, ir globali'' jūs isivaizduojate praktiškai? Išvardinkite juridinius aspektus - tartpautines konvencijas, ES teisės santykį su Lietuvos Konsittucija - atrodo, kad Lietuvos Konstitucinis teismas pats pažeidė Lietuvos Konstituciją, keisdamas 20ąjį Konstitucijos straipsnį dėl referendumo; taip pat išvardinkite globalistų sprendimų pobūdį ir jų preišpriešą Lietuvos nacionalinei strategijai ir Lietuvos nacionaliniams interesams. Pabrėžiu - NACIONALINIAMS LIETUVOS INTERESAMS, o ne ESSR (Europos sovietų sąjungų respublikų) ir sorošistų užmojams.

Anonimiškas rašė...

,,konpartijos'' :))) o man vienas TS-LKD narys - ir Seimo narys - atvirai pasisakė, kad jis yra Sorošo gerbėjas (ir tuo pačiu el. pašto laiške iškart aiškiai pasakydamas, kad niekuo man negalės padėti - bent tiek žmogus pasakė sąžiningai, vertinu), kitas TS-LKD narys - kad jis yra buvęs komunistų funkcionierius. Pagalvojau, kad tuos nomenklatūrininkus, kurie liko tuo, kuo visą laiką ir buvo, yra lengviau suprasti negu štai tokius išverstskūrius, kuris vakar - komunistas - o šiandien - TėvynėsSąjungos-LietuvosKrikščioniųDemokratų partijos narys.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 10.55, sprendžiant iš visko, esate TS-LKD šalininkas. Gerai. Tuomet imkimės faktų. Kai iš savo tarpo išvysite visus - pabrėžiu: VISUS - komunistus ir KGBistus, kai jūsų partiečių sūnūs ir broliai neturės jokių verslo ryšių su Kremliaus struktūromis, tuomet imsimės kitų argumentų. Malonėkite detaliai papasakoti, kaip atsitiko, kad buvo suspenduotas ,,Hitachi'' projektas ir kodėl Lietuvos Konstitucinis Teismas ėmėsi keisti 2-ąjį Lietuvos Konstitucijos straipsnį dėl referendumų tik po referendumo dėl branduolinės energetikos Lietuvoje? Antra - kaip Lietuva, kuri turėjo savo nacionalinę valiutą, galėjo būti įtraukta į Merill Lynch 2008-ųjų krizės, nors kitos valstybės šios krizės išvengė? Ir trečias, pats paprasčiausias ir naiviausias klausimas: kodėl jūs nesugebate tapti parlamentine dauguma Lietuvos Seime jau daug metų iš eilės? Sutikite, kad šiuo atveju išvada viena - jūsų oponentai už jus protingesni, nes jie laimi. O kam reikalingi ir ar verta prasidėti - atleiskite už išsireiškimą - su .....?.... - na, vienu žodžiu. Atsakykite į šiuos klausimus detaliai ir tiksliai, tuomet bus aišku, kad verta kalbėtis toliau. Jeigu ketinate atsakyti abstrakčiais kaltinimais ir įžeidinėjimais - negaiškite laiko. Kad jums būtų aiškiau, supraskite, kad čia išdėstyta tik dalis klausimų; neabejokite, kad klausimų sąrašas bus papildytas.

Anonimiškas rašė...

Kieno sūnūs ir broliai turi verslo ryšius su Kremliaus struktūromis? Prašom faktus ant stalo.

Anonimiškas rašė...

Netikite šv. Pauliaus atsivertimu? Sąjūdis suteikė tokią galimybę.

Rasa rašė...

na kaip galima pinigais aptekusį, nutukusį, visą gyvenimą savo pažiūras dėl asmeninio gerbūvio keitusį partinį bonzą lyginti su Šv.Pauliumi. Tai Šventojo išniekinimas, už kurį turėsi atsakyti.

Anonimiškas rašė...

Ką konkrečiai turite omeny? Netikri atsivertėliai ilgainiui išaiškėja ir būna šalinami iš partijos. Jei turite informacijos apie nuslėptus nusikalstamus kurio nors konservatoriaus biografijos faktus, dėkit ant stalo.

Rasa rašė...

pas jus netikri atsivertėliai išaiškėja, tik tuomet, kai žiniasklaida apie juos parašo, o iki tol jie visi pagal jus Šv. Pauliai:)
Geriau papasakokit kodėl jūsų partija taip bijo Kbb'istų išviešinimo:) Paulius neslėpė, kad buvo anksčiau Saulius, visi apie tai žinojo, o čia tik pradeda kalbėti apie KGBistų paviešinimą svarstyti ir konservatoriams tryda prasideda:)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=qYaiFGvQ4Yc

Rasa rašė...

Na bet juk Estijoje ir Latvijoje jūsų parcijos nėra ir kažkaip gyvena:) ir niekas neužpuola, ir dar geriau gyvena nei Lietuvoje.

Kaip šio straipsnio autorius minėjo, gal nereikėtų savo parcijos su Lietuvos valstybe tapatinti:)

123 rašė...

"vienintelei partijai, kuri neabejotinai garantuoja tvirtą poziciją NATO" citata.
Kodėl "vienintelė partija" kai formuodavo vyriausybę visada rėždavo asignavimus Lietuvos kariuomenei? Čia taip tvirtindavo Lietuvos poziciją NATO?
http://www.propatria.lt/2018/04/vytautas-vysniauskas-konservatoriai.html

Anonimiškas rašė...

Kaip ten yra su tokio Gintaro Urbono verslu? Ir kas ten ne per seniausiai atsistatydino - beje, tik po to, kai tai buvp paviešinta - iš ,,Modus Group'' tarybos? Ir kas keliskart pietavo su MG Baltic'o Kurlianskiu? M.Adomėnas už tai buvo išmestas - jeigu tik prieš pat rinkimus nebus vėl priimtas atgal - iš TS-LKD - argi ne taip? Ar tik M.Adomėnas buvo susitikęs su Kurlianskiu? Ką manote apie buvusio TS-LKD nario Gintauto Lukošaičio pasisakymus apie įvykius Šiaulių aerouoste? Tęsti?

Anonimiškas rašė...

Žiūrėkit vaizdo įrašą iš naujo. Ten viskas išaiškinta. Valstybė įsipareigojo neatskleisti bendradarbiavusių mainais į lojalumą Lietuvai ir suteiktą informaciją. Įprasta praktika ir kriminaliniuose tyrimuose.

Anonimiškas rašė...

Rasa Juknevičienė , May 8 Facebook
Jau seniai sukama plokštelė apie mano brolį ir jo verslą. Politikoje brolis nedalyvauja, su mano darbu susijęs tiek, kiek nukenčia dėl nuolatinių Janutienės, Subotino ar Skardžiaus puldinėjimų.
Visų pirma, beveik nieko nežinau apie savo brolio darbinius reikalus, nors šeimoje esame labai artimi su abiem broliais.
Tačiau šiandien specialiai pasidomėjau.
Visų pirma, jo verslas nėra Rusijoje.
Krovinių brolio įmonė niekada į Rusiją nevežė. Vagonai su Lietuvoje nupirktais automobiliais tranzitu į Vidurinės Azijos šalis vyko per Rusijos teritoriją. Šį verslą jis pradėjo dar 2003 metais.
Vagonai buvo įvairūs - baltarusiški, latviški, lietuviški, ukrainietiški, estiški ir t. t.
Daugiausia - uzbekiški.
Dėl santykių su konkurentais. Panašu, kad anoniminiai R. Janutienės informatoriai yra tie, kurie buvo prisipirkę naujų rusiškų vagonų ir bandė per buvusius Lietuvos geležinkelių vadovus monopolizuoti rinką, t.y. sukti bendrą biznį su valstybine įmone. Kaip dabar rodo tiek STT, tiek VSD pateikta informacija, Lietuvos geležinkeliuose korupcijos mastai buvo didžiuliai. LG vadovams nenaudingus konkurentus buvo bandoma išstumti iš rinkos, todėl kai kurios įmonės įkūrė asociaciją ir įrodė savo tiesą, kad Lietuvos geležinkeliais gali važinėti ne tik rusiški, bet visų šalių vagonai. Monopolį kartu su buvusia LG vadovybe norėję sukurti Janutienės informatoriai bankrutavo arba pigiai išpardavė vagonus.
Kitas R. Janutienės informatorius - atsargos pulkininkas leitenantas Virginijus Steponavičius.
Apie jį pamenu tik tiek, kad buvo sovietinis karininkas ir kad būdama ministre gavau labai neigiamas audito išvadas. Iš jų buvo aišku, kad Zoknių aviacijos bazėje galėjo būti plaunami pinigai, prirašinėjant neatliktus darbus, pažeidinėjamos Viešųjų pirkimų nuostatos. Karinei žvalgybai ši bazė taip pat buvo nuolatinio dėmesio centre dėl itin didelės korupcijos rizikos. Kai V. Steponavičių atleidau iš bazės vadų, jis pradėjo apkalbų žygius per ministerijos koridorius, prikūrė visokių nebūtų istorijų apie kažkokias kuro tiekimo firmas, kurių gyvenime nebuvau girdėjusi. Tiesa, dabar pamenu amerikiečių ir prancūzų pretenzijas dėl kuro tiekimo iš vieno šaltinio - Šiaulių civilinio oro uosto. Mat, jiems kėlė įtarimą ir kaina, ir konkurencijos nebuvimas.
Šiuo metu V. Steponavičius dalyvauja politikoje kartu su iš mūsų partijos pašalintu savotiško mąstymo veikėju G. Lukošaičiu, nuolat dergiančiu tik konservatorius. Į jo nuolatinius minčių srautus jau nebereaguoju.
Jeigu Janutienės užsakovai mano, kad tokiais puolimais mane išgąsdins ir sustabdys, tai labai klysta.

Anonimiškas rašė...

p. Rasa,
mes mielai išnyktume, bet mus politikoje nori matyti keliolika procentų rinkėjų. Siūlau visiems propatrijotams eiti į politiką ir įrodyti, kad galite geriau. Nes dabar vyksta tik beprasmis klaviatūrų barškinimas.

Anonimiškas rašė...

Andrius Kubilius, May 28 Facebook
A. Kubiliaus pranešimas: „Tenka apgailestauti, kad dėl to, jog esu politikas, eilinį kartą kenčia sūnus"

Seimo narys Andrius Kubilius informuoja, kad dar praėjusį ketvirtadienį, gegužės 24 dieną, jo sūnus Vytautas Kubilius „Modus Grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkui išsiuntė pareiškimą, kuriuo informavo apie savo sprendimą pasitraukti iš verslo grupės stebėtojų tarybos narių.

Seimo narys Andrius Kubilius sako: „Tenka apgailestauti, kad dėl to, jog esu politikas, eilinį kartą kenčia sūnus. Pritariau jo žingsniui, nes kito kelio, kaip sustabdyti pradėtą purviną kampaniją, nėra. Padorumas valdantiesiems nėra būdinga vertybė“.

Ta pačia proga A. Kubilius primena Ramūnui Karbauskiui savo pateiktą siūlymą abiem „išsitirti“ Seimo Nacionaliniame saugumo ir gynybos komitete (NSGK): R. Karbauskis galėtų atsakyti į klausimus apie jo verslo ryšius su Kremliui artimais oligarchais: trąšų verslo magnatu V. Kantoru ir „Rosstselmaš“ savininku K. Babkinu, 2014 metais finansavusiu Krymo okupaciją, o A. Kubilius atsakytų į R. Karbauskio viešai išsakytus kaltinimus dėl tariamų A. Kubiliaus verslo ryšių su A. Lukašenka ir jam artimais Kremliaus oligarchais.

Pikc rašė...

Rasa - LABAI taikliai pastebėta! Išties, gana tikėtina, kad latviai su estais geriau gyvena (nepaisant labai piktybiškos ir gausios penktosios kolonos!) KAIP TIK DĖL TO, kad ten nėra tokių "L'état, c'est nous" "gelbėtojų". ;)
Na, o kad infantilūs, fanatiški ir susireikšminę liberastiniai atmatos "neįsivaizduoja bendro konstruktyvaus darbo" - tai RIMTAS komplimentas. Va, jeigu tokie padarai (arba, tarkim, jų "proto ir dvasios broliai" vatnykai-koloradikai) pasakytų, kad jie ĮSIVAIZDUOJA tą "bendrą konstruktyvų darbą" - tai būtų labai stiprus signalas ne tik iš esmės pasitikrinti savo vertybines nuostatas, bet dar ir pas psichologą (jei ne pas psichiatrą) nueiti. ;)

Anonimiškas rašė...

14:43 to Pikc
Aš įsivaizduoju bendrą Pikc ir Gabrieliaus konstruktyvų darbą vardan tos, nes turiu fenomenalią vaizduotę. Pikc, jau gali eiti pas psichiatrą.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 20.55 ir Anonimiškas 21.15 - spėju, kad esate tas pats kaip ir Anonimiškas 18.19 - tai, jūsų manymu, G.Urbono verslas su Rusija nesusijęs, o V.Kubilius vėliau atsistatydino iš ,,Modus Group'' iš meilės Lietuvai, o ne todėl, kad tai buvo paviešinta? Tiesa, kalbatės ne su mažais vaikais, kurie puikiai suvokia realią situaciją.

Pikc rašė...

O, "sena-gera" demagogija "jeigu mes jums atrodom blogi - taj če, žinokit, dėl to, kad jūs patys blogi!" :)
Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys, kaip paniekinamai skambiu Tėvynės sąjungos vardu pasivadinausios partijos apologetas atsiliepė apie Tautą: "mūsų vadinamos tautos". ;)
Antra, dainelė "jūs blogi, kad mūsų daugumos neišrinkot - užtat ir Seimas blogas" jau seniai nebeįdomi, nes gi buvo patikėjusių ir išrinkusių - savo pačių nelaimei (beje, ta pati istorija su (neo)komuniagomis "socdemais").
Trečia, atsižvelgiant į realiai nerenkamų "sąrašinių" praktiką (beje, konpartijos palaikomą, nes kitaip žr. 2-o punkto pastabą žemiau ;)), postringauti, kad "Seimas yra tautos atspindys" yra ne itin adekvatu.
Galiausiai, dėl "tautos mąstymo pasikeitimo":
Konsėrvatnykų konpartijos elektoratą sudaro trys pagrindinės grupės:
1. Šito tipo žmogeliai: https://www.youtube.com/watch?v=cx-cbGRU0R8&t=0m13s (tik šiuo atveju, aišku, eina Landsbergio pavardė);
2. Chunveibynas - šitų dalis yra idėjiniai homjaunuoliai, o dalis - pragmatikai, puikiai matantys, kas turi purvasklaidos, prezidentūros (taigi, ir spectarnybų) ir besmegenių gaujų "nuomonių formuotojų" (kurie tiesiog nurodo, ant ko loti, ir tiek) palaikymą (beje, faktas, kad konpartijos populiarumas smunka NEPAISANT tokio palaikymo, yra gana iškalbingas ;)).
3. Hipsteryno dalis, kurie nusivylė liberastais, nes patikėjo purvasklaidos versija, kad TIK liberastai apsiš... korupcijos skandale.
Tai va - konservatnykų svajonė, kad VISI sutilptų į tas tris kategorijas - tada, žiū, ir nebebūtų "mūsų vadinama tauta", "šunauja" beigi šiaip "rusū agentaj". Ir Seimas tada būtų "teisingas". :)

Rasa rašė...

p. Rasa,
"mes mielai išnyktume, bet mus politikoje nori matyti keliolika procentų rinkėjų."

Meluojate, jūs tikrai MIELAI neišnyktumėte ir tam kad susigraibyti tuos niolika proc. rinkėjų, išleidžiate milžiniškas sumas reklamoms, įvaizdžiams, vaidinimams ir visokiems spektakliams, dėl tų pinigų kai kurie jūsų nariai ir MG baltic atsiduoti turi:)

Pikc rašė...

Pirmiausia, palyginam "Nes aš neįsivaizduoju bendro konstruktyvaus darbo su tokiais kaip "LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS", "Pikc" ar "Henrikas Miuleris" su "Aš įsivaizduoju bendrą Pikc ir Gabrieliaus konstruktyvų darbą vardan tos, nes turiu fenomenalią vaizduotę". Dar galime prisiminti ir palyginti "Ar žinote, kad "Propatria" yra konservatorių projektas?" su "Na, propatrijos ir liberalų partijos krikštatėvis profesorius VR". Kas čia? Šizofrenija? Daugybinės (disociacinis) asmenybės sutrikimas? Tai kaip ten dėl to psichiatro? ;)

Na, bet tiek to - tarkim, nugalėjo smalsumas: nutaisom Vilio Vonkos "memo" veido išraišką (https://memegenerator.net/img/instances/23996705/tell-me-all-about-it.jpg) ir įdėmiai klausomės "Anonimiškas 2018-06-18 21:43" pasakojimo, DĖL KO ir KAIP jis (ar koks ten to padaro "genderis") įsivaizduoja tą bendradarbiavimą. :)

Pikc rašė...

Reik pasakyt, gana linksma matyti, kaip apie "naudingus idiotus" vograuja ko gero NAUDINGIAUSIOS rasiejai piktybinių idiotų šutvės apologetas. Tai JUMS, atmatos, "Kremlius ploja atsistojęs", nes jūs jo naudai nuveikėte (ir tebeveikiate) tiek, kiek visi vatnykai su koloradais ir dar "liankų" separatistais niekada nesugebėtų.

Pikc rašė...

Ne, nu tai jeigu tokie Parcijos Avtoritietai SAKO, kad nesusiję - reiške, nesusiję. Nu, a abejot gali nebent rusū agentaj, aišku. ;)
Apie Parcijos ryšius su MG Baltic irgi tik rusū agentaj, kurie prieš NATO, gali šnekėt.

Anonimiškas rašė...

Šiaip Urbono nesuprantu tiek žmogiška, tiek ir strategine prasme - taigi žino, ką sako ir ką veikia jo sesuo, ir durniausiam aišku, kad toks dalykas, kaip verslas per Rusiją - taigi Kazachija, Uzbekija, Kirgizija yra Rusijos satelitai, panorėję rusų tarnybos Urbono verslą ,,užgesintų'' per dieną - pakenks ne tik jo sesers, bet ir visos partijos reputacijai; vos tik sesuo gavo NATO asamblėjoje postą, broliui iškart reikėjo atsižadėti tokio biznio, saugant sesers ir partijos reputaciją, tokio dalyko visitiek ilgai nenuslėpsi. Kažin, kas atima žmogui supratimą?... greičiausiai godumas. Negi Urbonas ir Urbonaitė naiviai tikėjosi, ka niekas nieko nesužinos? Arba Kubilius ,,Modus Group''? - būdamas tokio asmens sūnumi negali nei sekundei pamiršti tiek apie šeimos garbę, tiek ir apie partijos reputaciją, tuo labiau kad jaunasis Kubilius yra svarbus darbuotojas Lietuvos Google padalinyje, Google po šitokio kazuso jį gali atleisti, ir tai būtų visiškai suprantama. Juk tai savaime suprantami dalykai, negi jiems neužtenka proto suprasti, kad jų priešai bematant pasinaudos tokias dalykais? Ypač dabar, kuomet ,,valstiečių'' absurdai ima grėsti Lietuvai tikrų tikriausia katastrofa. ir kad jie nors kiek - na bent kiek - įsiklausytų ir pasistengtų suprasti, kas jiems sakoma! - taigi jiems sako ne priešai, o savi žmonės. O tiesą į akis sako tik tikri draugai, o priešai klastingai naudojasi silpnybėmis ir klaidomis.

Anonimiškas rašė...

Piksai piksai kur tu buvai, kai dievas protą dalijo.

Rasa rašė...

Na piksas bent jau turi proto save vardu pasivadinti ir dalyvauti diskusijose kaip stabilus, turintis savo pažiūras, nuomonę ir stilių komentatorius, o konservuoti liberastiniai anonimai "proto bikštai" iš pakampių ir to nesugeba:)

Ultrakrikscionis rašė...

Taigi laukiam tesinio. Rasyk, konservas.

Anonimiškas rašė...

Kokia gali būti kalba apie kagėbistų lojalumą Lietuvai??!!

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 23.17, o kur tu pats buvai, kad Dievo Vardą rašai mažąja raide??

Anonimiškas rašė...

Apie norinčius išnykti iš politinės arenos: tegul nesibalotiruoja rinkimuose ir išnyks.

Pikc rašė...

Jis vikipedijoje ieškojo, ką "protas" reiškia, kad galėtų komentarą parašyti - bet pasirodė, kad ten "piar dauk raidžiū". ;)

Pikc rašė...

Na, čia kaip pažiūrėsi: gi kalbame apie Partiją, kuri save tapatina su valstybe (o jei dar prezidentūrą su visokiomis spectarnybomis prisiminsime, kurie irgi save su valstybe tapatina...). ;)
Ne, rimtai - tik pagalvokite, KIEK naudos galima turėti iš kokio nors "šiltai" sėdinčio veikėjo, turint apie jį TOKĮ kompromatą. Taigi tokių viešinimas - kozerinių kortų mėtymas į šiukšlyną.

Anonimiškas rašė...

‪#‎leidžiamdirbt‬ S01E16
Konservatoriaus Emanuelio Zingerio rimtas interviu facebook sudeda visus taškus ant i. Apie pavojus iš Rusijos pusės, apie Rusijos įtaką lemiamiems Prezidento rinkimams, apie žlugdomą Latviją, apie pagarbą prof. V.Landsbergiui, apie Jeruzalę.
Kas turi Facebook, teklauso.

Anonimiškas rašė...

Pikc, prof. Vytautą Landsbergį vadinti "atmata" gali tik Kremliui naudingas idiotas.

Pikc rašė...

"Partija yra Landsbergis, o Landsbergis yra Lietuva, kaip ir Lietuva yra Landsbergis!" (https://www.youtube.com/watch?v=sVWD_RU4yQo&t=0m36s&bpctr=1529413086) :)

Anonimiškas rašė...

Tautos forumas yra Radžvilas, o Radžvilas yra Lietuva, kaip ir Lietuva yra Radžvilas. Tikiuosi, Tautos forumą ištiks toks pat likimas, kaip ir kito Radžvilo kūrinio - Liberalų partijos. Statot namą ant smėlio, ponai.

Antanas rašė...

> Anonimiškas 2018-06-19 18:13
Jūs bedžionaujate. Vulgariai plagijuojate Pikc.
Ko jūs tikitės - niekam neįdomu. O "namo" metafora įdomi. Nes geriau jau kažką statyti, negu griauti. O būtent tuo darniai užsiima visos tradicinės partijos. Ir libkonai tame vaidina svarbų vaidmenį.

Rasa rašė...

na akivaizdus išverstaskūsių pavyzdys:) Liberalų parcija buvo buvo pati pačiausia koncervų parcijos partnerė. Ant visų kitų parcijų konservai rėkdavo - vagys, rusų agentai, rusai finansuoja, priešai puola, išdavikai, išduos Lietuvą, juos nupirko ir pan. o liberalai buvo konservų geriausi draugai... o pasirodė, kad liberalai ir yra tie išdavikai, dirbantys ne Lietuvai, bet MG Baltic, o žinant kad daugelis prisipažinusių, bet nepaviešintų Kgbistų atsidūrė verslo struktūrose, kur prireikė jų paslaugų susijusių su konkurentais ir politikais...nekeista, kad koncervai dabar taip bijo paviešinimo:)

pvz wikipedijoje nurodytas vienas iš Kurlianskio pomėgių - žvalgyba :) pamąstykit kuo tai kvepia:)

Buvo prieš kelias dienas Lietuvos Ryte straipsnis, kad Lyda Lubienė pasitikėjo tik buvusiais KGBistais, suprantama kodėl, nes jie visokių žvalgybų ir kompromatų profai, tai nejaugi jų nėra kituose versluose?

Gal todėl ir kyla konservams isterika, kai pradedama apie KGBistų išviešinimą kalbėti:) nes neįtikėtina, kad didieji patriotai konservai patapo KGbistų gynėjai - tų kurie negali būti valdžioje, bet gali būti versle ir daryti poveikį valdžiai.

Rasa rašė...

Ir dar labai keista - kodėl Mg Baltic pastumdėliai - konservatorius Adomėnas ir liberalas Steponavičius, taip rūpinosi Lietuvių kalbos naikinimu? Nereikia ir jokių rusų agentų, didieji patriotai tuo užsiėmė:)

http://www.propatria.lt/2018/06/su-mg-baltic-siejamu-dr-manto-adomeno.html?showComment=1529431106332#c1702489778765192698


Anonimiškas rašė...

Nemaloni tiesa: Radžvilas puikus teoretikas, įdomus dėstytojas, bet nevykęs politikas. Galima pagalvoti, kad jis lenktyniauja su D. Kuoliu, kuris iš jų didesnis lūzeris. Visi jų projektai pritraukia tik tokius pačius lūzerius. Tautos forumas, Vilniaus forumas, Talka kalbai ir tautai, Pro patria - apgailėtini nepritapėliai, kuriuos vienija pavydas ir neapykanta Landsbergiui. Radžvilas - lūzerių lyderis.

Sėlis rašė...

Anonimiškas 2018-06-19 22:42

Be apgailėtinų įžeidinėjimų jau nebepavyksta nieko konstruktyvaus “išspausti”?

Unknown rašė...

Didesnio mėšlo už konservus tikrai nerasi...

Anonimiškas rašė...

Apgailėtini konservai, be įžeidinėjimų ir aferų daugiau niekas makaulėse negimsta...

item