Seime pritarta Demografijos strategijai

www.alkas.lt Birželio 21 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politiko...


Birželio 21 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijai (Seimo nutarimo projektas Nr. XIIIP-2025), kurioje, atsižvelgiant į šių dienų realijas, nustatyti šalies demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos tikslai, kryptys ir siektini rodikliai 2018–2030 m.

Šiuo metu nėra priimto vieno planavimo dokumento, kuriame būtų apibrėžta ilgalaikė demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos strategija valstybės mastu. Strategijos parengimą paskatino sudėtinga šalies demografinė situacija – gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai, vaikų skaičiaus mažėjimas ir vyresnio amžiaus asmenų daugėjimas. Tokią situaciją lemia aukšta migracija ir mažas gimstamumas, neužtikrinantis kartų kaitos.

Strategijos pagrindinis tikslas – užtikrinti teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį ir proporcingą gyventojų amžiaus struktūrą, kuriant šeimai palankią aplinką, užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą, suteikiant galimybių vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę.

Komitetas pasiūlė projekte numatyti, kad iki 2018 m. spalio 1 d. Vyriausybė patvirtintų Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą. Be to, komitetas siūlo Seimo nutarimo projekte įtvirtinti nuostatą, kad Vyriausybė kasmet savo teikiamoje metinėje ataskaitoje informuotų Seimą apie strategijos nuostatų įgyvendinimą ir pateiktų jos įgyvendinimo vertinimo rodiklių pasiekimo stebėsenos rezultatus.

Susiję

Šeimos politika 4489516332705947992

Rašyti komentarą

 1. Kalbant apie demografiją prisiminiau dešimties metų senumo įvykius.

  Juozaitis įstrigo mano atmintin vienu aspektu labiau nei Baltijos kelio organizatorius. Buvo dar prieškriziniai metai, kai jis LRT Kultūros kanale netikėtai išniro kaip svečias studijoj. Tuomet savo interviu jis gana įdomiai pasakė, cituoju, kad 'norint kad Lietuva išliktų kaip etnosas, dabartinės lietuvių moterys turi tapti gimdymo inkubatoriais'. Šie žodžiai mane sukrėtė ir įstrigo taip ilgam, kad metai iš metų įkyriai kartojau juos kiekvienam sugėrovui, kol nenusibodau sau pats. Pranašiškas momentas, gaila, kad SSRD Komitetas įtraukė šį gražų tuščią lozungą 'kuriant šeimai palankią aplinką' 10 metų po jo.

  Kokie jie cinikai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mano akimis žiūrint, požiūris "vaikai trukdo karjerai - ir šiaip praktiškai parazitas organizme" ir "moterys turi tapti vaikų gamybos įmonėmis" ne taip jau smarkiai tarpusavyje skiriasi.
   Bet faktas, kad demografinė situacija tragiška, ir kažką daryti tikrai reikia. Išeitis, ko gero, būtų esminis vertybių perkainojimas, grįžtant nuo bolševikinių-liberastinių "viartibiū" ("vaikai trugdo darbo leudžei dirbt/trugdo karjeraj", "apsivaikavusios bobos - tamsoles, niažinančios apie kontracepcija", "abortas ira riaprodukcine tiaise", "kuo daugeu vaikū - tuo didesne tamsuole beigi degrade" ir t.t. ir pan.) prie NORMALIŲ vertybių, kur motinystė būtų gerbiama, o moterims nereiktų nėštumo traktuoti kaip grėsmės šeimos gerbūviui (ar net paprasčiausiam išgyvenimui finansine prasme).
   Taigi, teoriniame lygmenyje, tokios strategijos priėmimas yra sveikintinas dalykas, bet apie realią jos vertę bus galima spręsti tik pagal jos praktinį įgyvendinimą.

   Panaikinti
  2. Ne kažką daryti - receptas pateiktas pats paprasčiausias ir esmingiausias buvo.

   Galimas atvejis, pačios moterys jau dabar, atsikandusios feminizmo (dėkokite didžiam feminizmui - juk norėjote) mieliau rinktųsi prižiūrėti vaikus ir įprasminti save taip, negu per prievartą atstūmus aštuonias valandas darbe gryžus dar juos migdyti. Po perkūnais, aš pats paaukočiau savo asmenines ambicijas ir bovinčiuosi su jais nuo ryto iki vakaro, ir norėčiau jų penkių, jeigu tik 'šeimai palankesnė aplinka būtų' daugiavaikiams.

   O netolimoj ateity mūsų žemėse pradės daugintis slavai. Ir duok Dieve jiems lietuviškai šnekėt geriau nei tiems iš Nemenčinės, krasnūchos ar pašilų.



   Panaikinti
  3. Manau jūsų vertinimas, kad moterys galimai atsikandusios feminizmo yra pernelyg optimistinis.. Gal taip ir sako, bet po to išreiškia nuomonę kurį yra grynai feministė ir priduria,kad tai "visiškai normalu, o ne feminizmas".(Iš asmeninės patirties)

   Panaikinti

emo-but-icon

item