Vytautas Radžvilas. Pareiškimas dėl atsisakymo dalyvauti konkurse VU TSPMI profesoriaus pareigoms

propatria.lt nuotrauka  Atsisakiau dalyvauti fiktyviame VU TSPMI konkurse profesoriaus vietai užimti. Tai yra sąmoningas ir atsakingas ...

propatria.lt nuotrauka 
Atsisakiau dalyvauti fiktyviame VU TSPMI konkurse profesoriaus vietai užimti. Tai yra sąmoningas ir atsakingas apsisprendimas, kurį nulėmė šios priežastys:

1. Daugelį metų institute sėkmingai dėsčiau studentų teorinio pasirengimo pagrindą sudarančius Filosofijos įvado ir Klasikinės politinės teorijos kursus. TSPMI studijų programa nėra pakeista. Šie kursai iš principo negali būti panaikinti nenusmukdant instituto bendrojo akademinio ir studentų intelektualinio bei profesinio parengimo lygio. Tai reiškia, kad yra numatyta, mane pašalinus iš instituto, patikėti juos be jokio konkurso skaityti kitam asmeniui. Todėl nebuvo paskelbtas konkursas į politinės teorijos profesoriaus vietą.

2. Ne vienerius metus skaičiau fundamentalų teorinį kursą „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ Europos studijų programos studentams. Mano žiniomis, tai yra vienintelis toks ne tik institute, bet ir Lietuvoje skaitomas kursas apie filosofinius-idėjinius Europos civilizacijos ir ES integracijos pagrindus. Kursas darosi vis aktualesnis, nes leidžia teoriškai suprasti ES vykstančius procesus ir adekvačiai suvokti bei įvertinti gilėjančios Sąjungos krizės priežastis, mastą ir numatyti jos tolesnės raidos iššūkius bei ateities perspektyvas. Tačiau praėjusiais metais Europos Komisijos atstovybėje dirbančios ir, tikėtina, Atstovybės vadovų paskatintos ir remiamos TSPMI studentės suburta studentų grupė pareikalavo panaikinti šį privalomą kursą motyvuodama tuo, kad „dėstytojo euroskeptiškos pažiūros iškraipo supratimą apie Europos Sąjungą“. Kadangi skundo motyvas buvo atvirai ideologinis ir politinis, studentų prašymas TSPMI administracijos iniciatyva buvo skubiai patenkintas sąmoningai nuslėpus tikrąjį –  ideologinį ir politinį – kurso panaikinimo pagrindą, kurio paviešinimas būtų prilygęs atviram prisipažinimui, jog TSPMI grįžta į slogiausius sovietmetį primenančius kitaminčių persekiojimo laikus. Todėl Europos studijų komiteto sprendime pateikiama negrabi formuluotė, kodėl naikinamas kursas: esą jis „pernelyg sudėtingas“ ir jo negalima skaityti dėl „nevienodo studentų pasirengimo lygio“. Tokia formuluote atvirai pripažįstama, kad į TSPMI ir ypač į Europos studijų programą jau priiminėjami net visavertėms studijoms nepasirengę asmenys, nepajėgiantys įsisavinti iki tol buvusio įprasto ir jų pirmtakams lengvai suprantamo kurso.

3. Mano skaitytas kursas buvo pakeistas nauju privalomu kursu „Modernios Europos civilizacijos sampratos“, kurį formaliai dėsto doc. V. Sirutavičius ir doktorantas G. Karalius. Iš tiesų jį skaito Europos studijų srityje apskritai nesispecializuojantis doktorantas, nes, įkalbėtas žinomo dėstytojo „priedangos“ šiam sumanymui siekusios ir mėginusios įteisinti tokį kursą TSPMI administracijos (skaityti paskaitas magistrams neturintys mokslinio laipsnio asmenys gali tik ypatingais atvejais, nesant alternatyvos), doc. V. Sirutavičius sutiko perskaityti tik dvi grynai istorines paskaitas apie XIX a. Europos įvykius, tiesiogiai nesusijusias su kurso tematika. Suvokdamas, kaip svarbu suteikti Europos studijų programos studentams kuo gilesnį teorinį supratimą apie ES vykstančius sudėtingus ir pavojingus krizinius procesus, kreipiausi į TSPMI direktorių R. Vilpišauską ir instituto Tarybos pirmininką bei Europos studijų katedros vedėją G. Vitkų, siūlydamas ištaisyti padarytą klaidą ir grąžinti mano skaitytą privalomą Europos idėjos kursą. G. Vitkus atsakė, kad tai daryti nesą reikalo, o kolegos doktoranto faktiškai skaityto kurso lygį ir kokybę įvertins jį išklausę studentai, neturėję jokių galimybių palyginti ir įvertinti abiejų kursų lygio ir kokybės.

4. TSPMI direktoriaus ir katedros vedėjo nuostata ir ketinimai tapo akivaizdūs: naujas kursas jiems atrodo priimtinesnis ir apsispręsta jį išsaugoti net tolesnio Europos studijų lygio smukdymo kaina. Šitaip elgiamasi dėl dviejų priežasčių. Ideologinė šitokio apsisprendimo priežastis – desperatiškas siekis sutrukdyti Europos studijų programos klausytojams suprasti, kad ES vyksta gelminiai dezintegracijos procesai ir, tęsiant sovietmečio „mokslinio komunizmo“ tradicijas, palaikyti iliuziją, jog integracija susiduria su laikinais sunkumais ir trukdžiais. Blaivus ir kritiškas mokslinis požiūris į ES yra nuosekliai gniaužiamas, kaip kad sovietmečiu buvo draudžiama nagrinėti esmines tada vykdyto „komunizmo statybos“ projekto problemas ir aptarinėti net didžiausias teorines ir praktines jo ydas. Kategoriškai atsisakiusio net svarstyti galimybę grąžinti privalomą „Europos idėjos“ kursą G. Vitkaus griežtos nuostatos priežastis neabejotinai yra ir asmeninis motyvas: skaitantis grynai technines ES integracijos problemas liečiančius kursus, katedros vedėjas jau nuo praėjusios vasaros nuosekliai ir kryptingai siekė iš anksto susikurti kuo palankesnes jam asmeniškai konkurso sąlygas. Neatsitiktinai tarp šių sąlygų neįvardytas reikalavimas išmanyti ir tyrinėti bei dėstyti idėjinius integracijos aspektus, kurie visada buvo mano specializacijos Europos studijų srityje pagrindinė kryptis. Idėjiniai integracijos aspektai sąmoningai neįvardyti, kad būtų formalus pretekstas teigti, jog G. Vitkaus kvalifikacijos „reikalingesnės“ institutui negu mano teorinės ir istorinės žinios apie Europos civilizacijos idėjinius pamatus ir dabar vykstančius gelminius ES raidos procesus. Kadangi idėjinio matmens Europos studijų programoje formaliai atsisakyti būtų keblu, pasirūpinta, iš anksto panaikinus mano skaitytą Europos idėjos kursą, sukurti formalaus tokio kurso buvimo regimybę įtraukus  į studijų programą jau minėtą naują kursą.

5. Tokiomis sąlygomis dalyvauti iš anksto surežisuotame konkurso spektaklyje nematau galimybės ir prasmės. Sutikdamas jame dalyvauti ne tik pripažinčiau šio spektaklio teisėtumą ir suteikčiau jo pagrindiniams organizatoriams – TSPMI direktoriui R. Vilpišauskui, Tarybos pirmininkui G. Vitkui, direktoriaus pavaduotojoms M. Šešelgytei ir I. Vinogradnaitei – formalų pagrindą melagingai tvirtinti, jog pralaimėjau sąžiningame konkurse dėl akademinių kvalifikacijų stokos. Dalyvaudamas klaidinčiau ir visuomenę, nes kurčiau ir palaikyčiau iliuziją, kad VU TSPMI – šalies nacionaliniam saugumui be galo svarbi mokslo ir studijų įstaiga – vis dar yra ta pati aukšto lygio akademinė institucija, kadaise turėjusi pelnytai užtarnautą autoritetą visuomenės ir akademiniuose sluoksniuose. Šitaip pasielgęs padėčiau nuslėpti tai, kad ji išgyvena didelį akademinį nuosmukį ir tapo ideologinės ir politinės vienmintystės, akademinės laisvės ir „neteisingų pažiūrų“ slopinimo židiniu. Dėl šių priežasčių atsisakęs dalyvauti konkurse toliau visomis teisėtomis priemonėmis ginsiu savo  kaip dėstytojo akademinę laisvę ir teisę reikšti savo pažiūras ir įsitikinimus, taip pat šiurkščiai pažeidinėjamas savo pilietines ir profesines teises.

Prof. Vytautas Radžvilas

Susiję

Vytautas Radžvilas 3878107610938809156

Rašyti komentarą

48 komentarai

Anonimiškas rašė...

Viso, Radžvilai.
Nebūsi pasiilgtas.

Anonimiškas rašė...

Nu čia tai nustebino, aš vakar, kitame komentare, daviau maks. 6 mėnesius iki išėjimo. Teisingai pasielgė, kam susidėt su atsilupeliais. Dabar Radžvilas turės daugiau laiko kaitinti radikalų kraują su straipsniais ale Lietuva - lietuviams.
Sveikinu tiek Radžvilą, tiek TSPMI, kad konfliktas neužsitęsė ir nepadarė niekam nereikalingos gėdos dėl kurios būtų verta gailėtis.

Anonimiškas rašė...

Nūdienos lietuviškieji neoliberalai užvaldę TSPMI, kaip ir nomenklatūrinė liberalmarksistinė žiniasklaida,džiūgauja,-pavyko atsikratyti neliberalmarksistiškai mąstančio prof.V.Radžvilos.Deja.O šio politinio instituto ,,vienos tiesos" vadovybės nariai,ypač Vilpišauskas ir Šešelgytė,ir toliau šmėžuos minėtos žiniasklaidos laidose skleisdami vieną ,,teisingą" požiūrį į vykstančius politinius Lietuvos ir pasaulio įvykius.Tad,kas nutiko su Lietuvos akademine bendruomene?

Anonimiškas rašė...

Panašu, kad Lietuvos akademinė bendruomenė kelia lygį ir evoliucionuoja, apsivalydama nuo tokių marginalinių pseudo-akademikų kaip Radžvilas.

Pikc rašė...

O, kiek džiaugsmo homsomolo teletabiams - niekas netrukdys tikėti į "viena tikra teisibe" beigi "šviesū homunistiny rytojū", o svarbiausia - nevers GALVOTI (kaip žinia, nuo tokių pastangų tas vienas jų smegenų skystyje plaukiojantis neuronas skaudžiai daužosi į kaukolės skliautus). Ura! Dajoš homunizm, tavarišči! Saaaajūūūz nerušyyymyyy respuuubliiik svaboooodnych! :)

Pikc rašė...

O, kad tokią "genijalę yžvalgą" padarytum, jau tiesiog paprastu degradu būti nebeužtenka - čia jau "rimtesnė" liberastijos stadija. :)

Gluosnis rašė...

Mokslininkai turi uzsiimti mokslu, o ne politika. Kaip neturi buti "gender studies" universitetuose, taip neturi buti ir politikavimo. Radzvilas leido sau perdaug ir nusvilo.

Ultrakrikscionis rašė...

Nesutinku. Negalima jo veiklos vadinti politine, kadangi nedare jis tai is ishskaiciavimo patekti i seima ar savivaldybe. Tai prakeikti liberalai jo akademine veikla supolitizavo.

Gluosnis rašė...

Jis yra idejinis Vilniaus forumo ir PP vadas. Savo esme tai politines organizacijos. Anksciau ar veliau dalyvaus rinkimuose.

Anonimiškas rašė...

Sveikas protas Vs. Pseudo akademikai

1:0

Ultrakrikscionis rašė...

Rinkimuose lietuvoje gali dalyvauti kas nori. Kas ateityje ivyks nieks neaisku, bet radzvilas dabar nebuvo renkamas niekur. Jis dirbo univere. Studentai parase zajava kad blogai desto, pradejo dislaikint. Uz tai ismete zmogu is darbo. Tau cia normaliai gluosni ? Jo studentai darosi isvadas patys is jo komentaru. Burtis, politikuoti, bolatiruotis whatever, bet jis tokios baigties nenusipelno. Senis nedurnas, zino ka sneka, lietuvai nusipelnes ir medaliu nenori. Kiekvienam tureti toki moralini koda ir supratima, gyventumem kaip estijoj.

Anonimiškas rašė...

Kiek teko girdėt, Radžvilas nuo Sąjūdžio pradžios turėjo puikių galimybių būti politiku, bet manė, kad Lietuvai bus naudingesnis ugdydamas studentus. Manau, dabar, kai dėstytojavimą Jam atėmė,turėsim tikrą,stiprų politikos lyderį.

Anonimiškas rašė...

Manau, kad klystate. Jis nėra kovotojas ir tai puikiai įrodo jo istorija. Jau du kartus savo gyvenime savo noru metė megstamą veiklą, dėl aplinkybių.
Radžvilas yra klasikinis defeatist'as, o tokie žmonės nebūna lyderiais, jie tik mato sunkumus, problemas, o atsitrenkus į kliūtį - pirmieji pasiduoda. Radžvilas tai padarė vėl.

Anonimiškas rašė...

Pikc, ar labai verkei kai Radžvilas pasidavė?

Anonimiškas rašė...

Taip, manau kad Radžvilas tikrai turi potencialo būti stipriu politiniu lyderiu. Gal net tokiu stipriu, kaip buvęs Kauno meras gerbiamas Šustauskas.

Anonimiškas rašė...

Stebiuosi žemu, net chamišku komentuojančiųjų lygiu, labai primenančiu Delfi portalo skaitytojų stilių. Tai labai liūdina.

Anonimiškas rašė...

Nėr ko norėt, labai jau suskaudo konservatiniams, permetė dalį savo komentuojančių trolių iš delfryčių į Pro Patria, kad dergtųsi ir taip pat paverstų šį puslapį savo kloaka. Manau, Pro Patria turėtų tuos trolius imti ir baninti, nes jie visiškai nesugeba konstruktyviai diskutuoti ar net paprasčiausiai mąstyti, dergliojasi pagal iš anksto parašytus šablonus ir provokuoja normalius skaitytojus.

Anonimiškas rašė...

O ProPatrijoje būna normalių skaitytojų?!?!

Pikc rašė...

Iš tikrųjų, labai protingas pasiūlymas. Su kitaip mąstančiais diskutuoti galima ir reikia, bet šitie degradai a) yra neįgalūs mąstyti ir b) ne diskutuoti čia atropoja. Taigi, diskusija su tokiais iš principo neįmanoma. Ignoruoti išvamas irgi nėra gera taktika, nes, kaip rodo praktika, nesulaukę atsako jie tik dar labiau įžūlėja. "Šlapio skuduro per snukį" taktika šitiems teletabiams šiek kiek veiksminga - bet minimaliai, nes tas vienas neuronas jų makaulėse daug info netalpina ir ilgai nesaugo, tad apsisukę jie vėl atropoja atgal savo srutinas fizionomijas rodyti. Visiškai logiška, kad šita lauko tualetų turinio "gyventojų" lygio fauna visas vietas, kur atropoja, stengiasi paversti sau įprasta "gyvenama aplinka" - bet tai visiškai nereiškia, kad normalūs žmonės turi juos pakęsti. Taigi, asenizacija čia tikrai praverstų. ;)

Anonimiškas rašė...

Dziaugias tik Lietuvos ir nikstacios tautos priesai Auksciausiu lygiu turi ismest Vilpisauska ir palikti Radzvila. Geda VU rektoriui ir destytpjams kolegms kad tyli. Tik studentai ir alumnai nebijojo tiesos Taip negarbingai susidoroja su Sajudzio kureju

Anonimiškas rašė...

Pilnai sutinku, uždrauskime visas nuomones, kurios neatitinka mūsų. Visus komentarus, kurie prieštarauja Pro Patria turiniui - ištrinkime. Jeigu komentatoriai nesutinka su čia paskelbtu turiniu, reiškia jie yra nusiteikę prieš Lietuvą ir yra jos priešai.

Anonimiškas rašė...

Šiaip tai reiktų pradėti rinktį visų, pasisakančių prieš Radžvilą, IP adresus, kad po to, kai lietuvių tauta sukils prieš Briuselio diktatūrą, juos būtų galima surasti ir nubausti.

Pikc rašė...

Pirma, kitų nuomonių draudimas - būtent homunistinės ideologijos adeptų "arkliukas" (žr. Radžvilo atvejį). Antra, čia atropoję teletabiai NETURI tos "kitos" (ir apskritai jokios) nuomonės, nes paprasčiausiai neturi nuomonei suformuoti būtinų padargų (aha - tų pačių, kurie NORMALIŲ žmonių galvose būna ;)). Jeigu šitos faunos vėmalai yra "kitokia nuomonė", tai kaskart klozete nuleidus vandenį irgi įvyksta "kitokios nuomonės diskriminacija". :)

Pikc rašė...

Tas momentas, kai anencefalai pradeda postringauti apie SVEIKĄ PROTĄ... :D:D:D

Anonimiškas rašė...

Taigi - ką nuo šiol reikš profesoriaus pareigos TSPMI? Ar Jokubaičio pavardę toks titulas puoš, ar terš? Apie janeliūnus nėra kalbos...

Hm rašė...

Visai nereikia liberastinių trolių baninti. Galima neblogai pasismaginti, iš jų tyčiojantis.

O jei rimtai, tai PP skaitomumas didėja. Visokie delfiai, oficialiai laikomi mainstream žiniasklaida, tam tikrus įvykius ir nuomones ignoruoja, ir tai kai kada šiek tiek erzindavo. Bet atrodo, greitai jų ir nebereiks. Aš pats PP puslapį atradau tik prieš metus, o dabar kasdien atsiverčiu pirma visų delfių.

Prieš daugiau kaip šimtmetį Rusijos carų spaudos draudimas paspartino Lietuvos atgimimą, o dabar lituanistikos griovimas + Radžvilo atleidimas + Vyčio paminklo uždraudimas stiprina tautiškumą labiau nei bet kas kitas. Šaunuoliai, tęskit :)

Mindaugas Šerna rašė...

Anonimiški komentarai = Trolinimas. Net negaiščiau laiko.

Anonimiškas rašė...

Prof.V.Radžvilo laukia FANTASTIŠKA ATEITIS, nebesitrinat tarp jo nevertų pacanų libertarų. O vat TSPMI ir Vilpišauskui bus gerokai prasčiau - vieša paslaptis Lietuvoje, kad jaunimas nebenori stoti į šį puskvailių rengimo licėjų. Antra, LT biudžete bus mažinama biudžetinė eilutė studentų nesurenkančiam pseudo Institutui. Trečia, studentų ir dėstytojų iniciatyva bus pakeistas dabartinis direktorius, apsistatęs panelėmis kaip bijantis konkurencijos, ir išpažįstantis vieną - komunistliberalią - "tiesą".

Valentinas rašė...

Morališkai ir fiziškai griuvantis TSPMI yra simptominis reiškinys, atspindintis Lietuvos griovimą. TSPMI buvo sukurtas, kad ruoštų kvalifikuotus Lietuvos politologus, būsimus ekspertus, politikus, tačiau vadovaujamas marksistinių liberalų labai greitai išsigimė ir tapo ES mankurtų ruošimo kalve. Tokiu būdu jis prisideda prie Lietuvos griovimo, bet už tai reikės atsakyti. Nereikia manyti, kad komunistai neatsakė už 50 m. Lietuvos alinimą ir pardavimą sovietams, tai nereikės ir šitiems atsakyti prieš tautą, už Lietuvos valstybės naikinimą. Reikės, ponai liberalai, dar ir kaip reikės. Atsakomybės neišvengsite, ponai vilpišauskai, vitkai, šešelgytės.
O Vytautui linkiu stiprybės ir sėkmės. Gėris galų gale nugali. Jūs esate šviesulys visame šitame liūne. Garbė Jums.

Doktorantas rašė...

Pritariu ir siūlau įsiskaityti 'Hm' komentarą. Kiekviename varge yra džiaugsmo ir vilties, keikviena tamsa rodo artėjančią aušrą. Situacija su prof. Radžvilu tik patvirtina, kad didėjančią mūsų akademinio, visuomeninio ir politinio elito desperaciją, byloja apie jų silpnumą, o dar tiksliau, rodo jų pačių įsisąmoninimą, jog šiai ES-liberalų-politkorektiškumo erai ateina pabaiga. Prieš porą metų Radžvilo situacija būtų buvusi sunkiai įsivaizduojama, nes dar prieš porą metų nebuvo visos eilės dešiniųjų-patriotinių jėgų pergalių Europoje, nebuvo Brexit ir Trumpo. Prieš porą metų Radžvilo situacija būtų buvusi sunkiai įsivaizduojama dar ir todėl, kad Pro Patria buvo iš tiesų marginalus portalas, galima sakyti blogas, tarp jūros kitų 'alternatyvių' blogų. Bet šiandien PP turi daugiau kaip 10k sekėjų vien facebook'e, neskaičiuojant tūkstančių facebook'o neturinčių sekėjų (tokių kaip aš pats). Todėl pasikartodamas siūlau neliūdėti, o atvirkščiai džiaugtis šia situacija: ji rodo augančią patriotinių jėgų padėtį Lietuvoje; ji taip pat rodo kol kas intelektualinį ir didžiosios žiniasklaidos monopolį Lietuvoje turinčių liberalų-eurofederalistų desperaciją - jie bent pasąmoningai suvokia, kad galia slysta iš jų rankų. Tas suvokimas ateina tiek iš minėtųjų įvykių pasaulyje, tiek iš įvykių Lietuvoje (valstiečių pergalė Seimo rinkimuose; MG Baltic korupcijos byla, skandinanti ne tik liberalus, bet ir TS-LKD ir jų protektorę - Grybauskaitę). Šią desperaciją ir baimę parodo ir čia daugėjančių trolių(ar elfų?)kiekis. Tebūnie Radžvilo išujimas iš TSPMI būna vienu iš jų paskutinių pasispardymų-konvulsijų, prieš (politinę) mirtį.

Anonimiškas rašė...

Prof. V.Radžvilas pasielgė teisingai, atsisakydamnas dalyvauti sVU TSPMI valdžios surežisuotame ,,konkurse'' - savaime aišku, kad tai būtų buvusi vos ne vieša pasityčiojimo akcija. Svarbiausia yra tai, kad prof. V Radžvilas yra plačiai žinomas Lietuvoje ir turi tikrai daug sekėjų - patriotinės jėgos Lieuvoje stiprėja, o vėliau bus ištaisytos ir visos neteisybės Prof. V.Radžvilo adresu. Ir tai pirmiausia todėl, kad yra aiškus jėgų išsidėstymas tarptautinėje arenoje - VU TSPMI kol kas nepateikė nei rimtos tarptautinės padėties analizės, nei tendencijų Europoje aptarimo. Jų reikalas. Lygiai kaip ir tos partijos, kurios, surizikavę vadovavimą patikėti tam netinkamiems žmonėms, dabar mato, kad negali apsieiti be mąstančių ir skeldėja, lygiai tas pats bus ir su Lietuvos diplomatija - visviens bus reikalingi teisingai padėtį vertinantys, talentingi ir įžvalgūs žmonės.

Anonimiškas rašė...

Nieks Radžvilo nevarė, paskaitykite antraštę, jis pats atsisako judėt į priekį ir nedalyvauja konkurse

Anonimiškas rašė...

Aš ne tam mokesčius moku, kad šitie veltėdžiai Radžvilą iš darbo mėtytų.

Anonimiškas rašė...

Skaitykit potekstę. Jis neatsisakytų, bet atsisako dėl sudaryto jam asmeniškai persona non grata.
Eisiu ziūrė teletabių :)
O prof. Radžvilui ir jo sekėjams linkiu sėkmės! Kažkas iš to gausis! Tepadeda jums Dievas!

Unknown rašė...

O tai tu tam mokesčius moki, kad tokie atsilupėliai kaip Radžvilas sėdėtų šiltuose kėdėse be jokių konkursų toms kėdėms užimti?

Anonimiškas rašė...

Unknown, skaitykis su žodžiais - paskui, žinai, valdžia sako: ,,....Veika juridiškai kvalifikuojama kaip nusikalstama pagal Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnio 4-ąją dalį ir Lietuvos Baudžiamojo kodekso 154-ąjį straipsnį...'' - ir taip toliau, nu žinai, ane?

Velnio advokatas rašė...

Vienas geriausių komentarų, kuriuos kada teko skaityti. Nusijuokiau balsu.

Unknown rašė...

Įžeidžiau atsilupėlių idėjinį vaduką? Ir atsilupėliams suorganizavus kokį vietinės reikšmės Alaus pučą, būsiu nubaustas už šventvagystę?

123 rašė...

>Unknown 2018-05-02 09:55
Tavęs niekas nebaus. Paskaičius ką čia rašinėji reiktų kviesti tėvus, nes už nepilnamečių iki 14 metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai...
Kažkas sakys kad interneto tarša anokia žala, bet vistiek tėvus reiktų bent išbarti, kad paliko vaiką be priežiūros.

Anonimiškas rašė...

Esi niekas, ir liksi nieku. Be vardo, nieko neprisimenamas. Tik tavo pirstelėjimas prieš profesorių čia trumpam pakibs. Ir jokių žymių, kad kada nors egzistavai.

Pikc rašė...

Akivaizdu, kad tas Gluosnis yra gudresnis už savo anencefalus - "idėjinius kolegas": vietoj debiliško lojimo renkasi demagogiją, kam jau reikia bent šiek tiek smegenų turėti. Vis dėlto, jis renkasi jau seniai nuvalkiotą "apsimesiu savu ir bandysiu "prastumti" savo demagogiją" metodą, tad išradingumo čia - ne kažką. :)
Pirmiausia, jau pats POLITINĖS TEORIJOS profesoriaus kaltinimas "politikavimu" skamba idiotiškai. Antra, nereikia pamiršti, KĄ jis laiko "politikavimu" - ogi eurosajūzo kritiką būtent dėl sajūzo vykdomos ydinga ideologija grįstos politikos. Kad būtų aiškiau, užtenka prisiminti, kaip bandymai kritiškai pažiūrėti į ANĄ sajūzą marksizmo adeptų buvo iškart apšaukiami "politikavimu". Pažymėtina, kad kritinių požiūrių eliminavimas, paliekant tik vienpusiškai TEIGIAMĄ požiūrį į sajūzą šitam demagogui visiškai nekliūva ir "politikavimo" etiketės nenusipelno, o štai "neteisingai mąstantiems" - "teip jiems ir reike, politikierems!"
Galiausiai, šitą grynai liberastinį požiūrį jis bando "prastumti", užimdamas "vieno iš savų" pozicijas - jau anksčiau apsiskelbęs "krikščioniu", dar papildo, kad jis prieš ""gender studies" universitetuose".
Kur nors delfių, lietryčio, 15 min, ar kokios kitos bulvarinės dezos kloakos aplinkoje tokia taktika gal ir kažkiek suveiktų - bet ČIA tikėtis "prasisukti" tokiais primityviais triukais? Švelniai tariant, nelabai gudru. ;)

Pikc rašė...

Taip, pasismaginti visai nieko - bet, iš kitos pusės, ir teršalų čia nesinori. Išeitis būtų juos nugrūsti į kokią specialiai tam skirtą skiltį (galima pavadinti, pvz. "Stercus liberasticus"). :)

Pikc rašė...

"ji taip pat rodo kol kas intelektualinį ir didžiosios žiniasklaidos monopolį Lietuvoje turinčių liberalų-eurofederalistų desperaciją" - tvarkoj, dėl žiniasklaidos sunku būtų ginčytis - bet INTELEKTUALINĮ??? Tikrai? :)
Puikus to "intelektualumo" pavyzdys - kai Junkeris pareiškė, kad Putinas - jo draugelis, o sajūzo ateitis - bendradarbiaujant su Rusija, "intelektualai" toliau užsimerkę kartoja "tikį Europa" ir visomis keturiomis pasisako už didesnių galių šitam Putino draugeliui suteikimą.

Gluosnis rašė...

Pikc kaip ten budavo sovietmeciu - sukurdavo baznycios karikaturini ivaizdi ir ji puldavo. Tokia taktika, gal ir is patirties, taikai. Tu manes nepazisti, bile sapalioji. Jei tamstai nuosaikumas svetimas - tai tamstos problemos.

O kaip jei ne politikavimu pavadinsi atviros kritikos konservams ir visiems kitiems derini su buvimu lyderiu besikuriancioje organizacijoje, tebunie kad ir tik idejiniu.

Siaip Radzvilas nesuprantu ko buvo uzsiciklines verksmais Lietuvoje. Moksliniu publikaciju knygu ir steaipsniu "critical european studies" tematika yra daug ir Radzvilas galejo uzsiimti mokslu ir dirbti, publikuoti i valias (https://www.routledge.com/Critical-European-Studies/book-series/CEU)...bent galejo pabandyti dalyvaut konkurse. Dabar atrodo, kaip visiskai prarades vilti.

Anonimiškas rašė...

Pasiurpau kiek cia prirasyta blevyzgu ir purvo.. Vargsai tiek aklieji, jie ziuri ziuri, bet nieko nemato, klauso klauso, bet nieko negirdi.. "Ten bus verksmas ir dantu griezimas" MARANATHA!!!

K rašė...

Absoliuciai nesutinku su daugeliu Radzvilo ideju, bet cia yra akivaizdus persekiojimas del paziuriu/gyvenimo budo. "Del jaunimo protu gadinimo". Stipriai abejoju ar cia Europos Komisijos atstovybe atsakinga, viskas rodo i VSD, ju agresyviu plikiu ir aitysniku genialias strategijas su Musiu Valdove priesakyje. Bent jau nedrista palikineti visokiu grasinanciu sicilietisku zinuciu namie, prisibijo.

ale, rašė...

Del tu pasispardymu pries mirti. Zinoma, tai grazus noras, bet... tai yra iliuzija. - Niekas nemirsta tvien tik del tokiu noru atsiradimo. Mirsta, kaip taisykle, del to, kad tokius norus turincios jegos sunaikina anuos issisokelius. Bet tas imanoma, jei tos naujai atsiradusios jegos savo dydziu virsija anas. Turint omeny, kad anos isbujojusios visame padaulyje, tai tik visame pasaulyje susitelkusios naujosios tegali anas sunaikinti. O vien tik Lietivelej naikink nenaikines, is to tik snipstas gausis. Juk ir ne marijonete musmiraite cia karalius...

Vytas rašė...

tspmi tapo Universiteto gėda, gaila studentų. Bukagalvius yra rengti labai lengva.

item