Kun. Robertas Grigas. Laiškas Lietuvos vyskupams dėl Vyčio paminklo

„Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo  raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ...

„Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo 
raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja“.
(Apr 19, 11) 

Gerbiami Lietuvos Vyskupai, Broliai Kunigai, mūsų Tėvynės geros valios žmonės,   

šias Apreiškimo Apaštalui Jonui eilutes nuoširdus katalikas ir karštas Lietuvos patriotas Oskaras Milašius (1877 – 1939), kaip manoma, turėjęs mistinių dovanų, sunkiais mūsų Tėvynei laikais aiškino kaip viltingą ženklą, kad Apokalipsės minimas Šviesos raitelis, Dievo Sūnus, istorijos lėmimu yra vaizduojamas lietuvių tautinės  ir valstybinės tapatybės simbolyje – Vyčio herbe. Milašiui tai reiškė patvirtinimą, kad, nepaisant didelių sukrėtimų ir netekčių, Apvaizdos globa neapleis Lietuvos.

Galime poeto įžvalgą priimti kaip nuorodą tautos gyvenimo dvasinei krypčiai, galime laikyti tiktai gražia meninės vaizduotės išraiška. Visais atvejais turėtume džiaugtis, kad mūsų tautos emblema yra pasirinktas ne koks nors grėsmingas žvėris, ne plėšrus viengalvis ar dvigalvis paukštis, kaip daugelio pasaulio valstybių herbuose, o žmogus, valdantis žirgą, taip ženklinant ir civilizacinį, kultūrinį turinį – žmonijos ir kūrinijos, gamtos vienovę. Požiūrį, tokį artimą mūsų tautinei jausenai ir mentalitetui. Žmogus – vyras, pasirengęs ginti savo mylimuosius, savo namus ir dėl jų aukotis. Vyčio herbas yra ir vienas labai senų europinių valstybinių simbolių.

Todėl būtų sunku surasti vaizdinį, kuris labiau negu okupantų ilgai draustas ir persekiotas Vyčio ženklas tiktų būti atminimo paminklu Lietuvos sostinėje Vilniuje, Lukiškių aikštėje, pagerbiant visų laikų Tėvynės gynėjus, kentėjusius ir žuvusius dėl tiesos ir laisvės. Patriotinių organizacijų ir nuo represijų nukentėjusių asmenų iniciatyva yra įkurtas paramos fondas „Vyčio su laisvės kovotojų memorialu projektas“. Jis siekia telkti visuomenės paramą ir lėšas, kad iki Valstybės 100-mečio sukakties 2018 02 16 d. Lukiškių aikštėje, iš kurios laisvei pabudusios tautos valia pašalino diktatoriaus Lenino stabą, būtų pastatytas skulptoriaus Arūno Sakalausko talentingai sukurtas Vyčio paminklas – „Laisvės karys“. 

Žinodamas, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčia visais laikais skatino ir palaikė sveiką krikščionišką patriotizmą, kaip svarbią asmeninę ir visuomeninę dorybę, kreipiuosi į Jus, gerbiami Ganytojai ir broliai kunigai, kviesdamas Jums priimtinais būdais, viešai ar privačiai, moraliniu palaikymu ir materialine parama, taip pat paraginant tikinčiuosius, paremti mūsų Tėvynės istorijos ir dvasios įpaminklinimą reprezentacinėje sostinės aikštėje Vyčio simboliu.

Pagarbiai –
kun. Robertas Grigas 
Laisvės kovų dalyvis 
Labdaros ir paramos fondo „Vyčio su laisvės kovotojų memorialu projektas“ valdybos narys

Susiję

Robertas Grigas 5841496667770683440

Rašyti komentarą

2 komentarai

Anonimiškas rašė...

Karališkos kilmės valstybės, koki yra ir Lietuva, savo sostinėse turi pagerbtus herbą, vėliavą, himną, atminimo paminklus kovojusiems ir žuvusiems kuriant ir ginant savo valstybę.
Lietuvos sostinėje Gedimino pilies bokšte ir ant Seimo rūmų plevėsuoja tautinė Trispalvė, virš Prezidentūros ir Lukiškių aikštėje - istorinė vėliava, himnas pagerbtas Kudirkos aikštėje. Trūksta herbo-Vyties ir memorialo per amžius kovojusiems ir žuvusiems valstybės kūrėjams ir gynėjams.
Tautiškai susipratusių Lietuvos piliečių garbės reikalas per trumpą laiką, iki 2018 m. vasario 16 d. reprezentacinėje Lukiškių aikštė pastatydinti Vytį su memorialu, padaryti tai, ko padaryti per kelis dešimtmečius nesugebėjo mūsų valdžios.
Talkomis lietuviai nuo seno statydino bažnyčias, tiltus, tiesė kelius, po išsivadavimo iš okupacijų atstatė ir pastatė daugybę mažesnių ir didesnių paminklų miestuose, miesteliuose ir kaimuose.
Išgirskime garbaus kunigo, mūsų parlamento gynėjo talkai kviečiantį balsą!
Pasišvęskime ir ryžkimės pasiekti kilnų tikslą!

rankos rašė...

Talka būtų šaunu! Garbė būtų neštuvą žemių ar skiedinio pernešti nuo A iki B.

item