Pirmą kartą per šimtus metų kardinolai viešai paprašė popiežių tiesiai atsakyti į doktrininius klausimus

Keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečianči...

Keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečiančius apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia teiginius.

Rugsėjo 19 d. datuojamame laiške popiežiui užduodami 5 trumpi klausimai, reikalaujantys atsakymo „taip“ arba „ne“. Klausimai liečia svarbiausius katalikų doktrinos teiginius, jais prašoma konkrečiai atsakyti, kaip turi būti traktuojamos kai kurios Amoris Laetitia vietos, iki šiol vyskupų visame pasaulyje interpretuotos skirtingai, o kai kurių net eretiškai - pripažįstant katalikų doktrinai prieštaraujančius teiginius.

Tai pirmasis toks atvejis nuo Kontrreformacijos (XVI amžiaus) laikų, kuomet popiežiui jo paties kardinolai oficialiai ir viešai užduoda klausimus, liečiančius svarbiausius katalikų doktrinos teiginius ir reikalaujančius tiesaus bei konkretaus atsakymo. Toks kreipimasis į popiežių vadinamas „dubia“ (lot. dubia - klausimai, abejonės).

Laišką pasirašė keturi kardinolai: Carlo Caffara, Raymondas Burke'as, Walteris Brandmulleris bei Joachimas Meisneris. Pirmiausia kardinolų grupė (teigiama, kad pirminėje grupėje jų buvo daugiau, bet viešintis panoro 4 kardinolai) laišką įteikė popiežiui asmeniškai ir įtraukė kard. Gerhardą Mullerį, Tikėjimo doktrinos kongregacijos vadovą, kaip liudininką. Popiežiui beveik du mėnesius nesutikus į laišką atsakyti, kardinolai nusprendė laišką paviešinti, kad visi katalikai galėtų su juo susipažinti.

Laiškas paviešintas su trumpu paaiškinamuoju įvadu, kad tikintieji galėtų susipažinti su tokio laiško motyvais. Jame pateikiami 5 klausimai, liečiantys išsiskyrusių ir civilinę sąjungą sudarusių žmonių, atsisakančių gyventi susilaikydami nuo lytinių santykių, galimybę priimti šv. Komuniją, taip pat Katalikų Bažnyčios mokymą apie absoliučias moralės normas, savo esme blogus aktus, nepaliekančius vietos išimtims, bei objektyvią sunkios nuolatinės nuodėmės būseną.

Laiške pastebima po Amoris Laetitia pasirodymo tarp daugybės tikinčiųjų susidarusi „neaiškumo, sumišimo ir dezorientacijos būsena“. Kardinolai paaiškina, kad jie savo einamų pareigų yra įpareigoti su gilia pagarba Šventojo Tėvo institucijai kreiptis į popiežių Pranciškų, kad jis atsakytų į iškeltus klausimus ir prisimintų, kad kaip popiežius jis yra „pašauktas Prisikėlusiojo mokyti savo brolius tikėjime“ ir „išspręsti neaiškumus, skleidžiant aiškumą“.

Laiško autoriai teigia, kad kaip kardinolams jiems „patikėta užduotis padėti popiežiui rūpintis universalia Bažnyčia“. Jie išreiškė viltį, kad tai nebus interpretuojama kaip „politika Bažnyčioje“ bei nebus neteisingai apkaltinti „priešiškumu popiežiui ar gailestingumo trūkumu“. „Tai, ką mes padarėme ir vis dar darome kyla iš gilios kolegialios meilės, vienijančios mus su popiežiumi, bei iš karšto susirūpinimo tikinčiųjų gerove“, - teigia kardinolai.

Šio laiško paviešinimas ne tik atskleidžia dabar Bažnyčioje vyraujančią dezorientaciją ir sumišimą, bet taip pat parodo ir popiežiaus Pranciškaus sąmoningą nenorą šios situacijos spręsti, tiesiai atsakant į pateiktus klausimus ir nutraukiant tarp vyskupų vykstančias diskusijas svarbiausiais doktrininiais klausimais, dėl kurių niekad anksčiau nebuvo abejojama. Kadangi laiškas popiežiui buvo įteiktas ir jis negali apie jį nežinoti, bet vis tiek atsisako atsakyti į pateiktus klausimus, tai rodo jo pritarimą Bažnyčioje vyraujančiai sumaiščiai.

Dokumentas Šventajam Tėvui įteiktas praėjus dešimt dienų nuo pirmojo viešo įrodymo, kad popiežius pritaria atvirai eretiškai Amoris Laetitia interpretacijai, kuomet jis parašė laišką Buenos Airių vyskupams, kuriame išreiškia pritarimą kontroversiškai jų siūlomai interpretacijai.

Visą laiško tekstą anglų kalba galite rasti čia.

Parengta pagal Lifesitenews.com informaciją


Susiję

Religija 5185367454260627328

Rašyti komentarą

14 komentarų

Pikc rašė...

Dabar, ko gero, drg. Bergoglio imsis veiksmų - šitiems "liaudies priešams" gerai nesibaigs. :)

Ragelskis rašė...

Na, ir kokie gi tie klausimai? Ar ProPatria.lt neaktualu laiško turinys, o svarbus tik pats tokio laiško įteikimo faktas?

Kęstutis Gediminaitis rašė...

Laiško turinys paskelbtas angliškai, kol kas. Laikui bėgant jis bus taip pat išverstas

Gluosnis rašė...

Na greičiausiai Popiežius pamažu keičia doktriną - linkstama į tai, kad būtų galimos skyrybos kaip ir pas stačiatikius. Įdomu stebėt kaip tai vyks...

Unknown rašė...

Reikia ne stebėti, o dalyvauti. Ir rinktis tradicinę, tikrąja Bažnyčią, o ne globalistinę mišrainę, kur visi broliai, bet išpažįsta nežinia kokį dievą.

Anonimiškas rašė...

Gal kas galėtų (Propatria?) organizuoti internetinę peticiją popiežiui su paraginimu viešai atsakyti į šį kardinolų laišką? Mielai pasirašyčiau, nes Pranciškaus veikla kuo toliau, tuo daugiau klausimų kelia ir man.

Unknown rašė...

Man jau nebekelia:)

Anonimiškas rašė...

Ir man...

Anonimas rašė...

Šv. Tėvas jau ėmėsi sankcijų atleisdamas 27 jam nepalankius dvasininkus iš Šv. Tėvui Benediktui XVI palankios kongregacijos, nešalindamas dar kongregacijos vadovo.

Anonimas rašė...

Kai kurie užsienio kunigai, neidami į sąžinės konfliktą su šiuolaikinės bažnyčios klaidingais mokymais, pasirenka atsiskyrėlio gyvenimą ir apaštalavimą.

Pikc rašė...

O tai nėra bėgimas nuo atsakomybės? Ar neturėtų jie kovoti, o ne užsidaryti?

Unknown rašė...

Sunkus klausimas, Pikc. Aktyvesnius kunigus, kurie priešinasi modernistinei reiginei pliurei, vyskupai bemat išgrūda į atokesnes vietas, į nykius ir tuščius kaimus. O miestuose, kur daugiau tikinčiųjų, palieka bažnyčiose šokius, "vyskupes", gėjų "mišias", ekumenistų vakarienes ir panašias grožybes. Pati esu susidūrusi su panašia situacija.
Aišku, tai yra bėgimas nuo atsakomybės. Palieka tikinčiuosius be tikrų sakramentų, Mišių, komunijos. Atsakys prieš Dievą.
Lefebristai atsiskyrė, bet kita vertus, kas iš to? Apšaukė juos sektantais, Bažnyčios skaldytojais, retrogradais. Be to, ir jie patys mažoje bendruomenėje baigia užsismaugti. Reikėjo veikti Bažnyčios viduje, kaip ten įsifiltravę darbuojasi žydmasoniai. Kodėl jie bergolio palaikomi, o tradicionalistai ujami?
Parašyčiau daugiau, bet prilėks administratorius ir kastuvu išgrandys komentarą, drebėdamas iš baimės. Reikia džiaugtis ir dėkoti, kad bent tiek leidžia parašyti.

glorija rašė...

Būtent, rinktis tradicinę katalikybę...

glorija rašė...

Tai, kad ir dabar, doras katalikas, kuris gyvena pagal 10 Dievo įsakymų, yra vadinamas teisėju, farizieju. Greitai akmenimis užmėtys. Tai ką, mūsų tėvai, seneliai, proseneliai buvo ne žmonės? Jau dabar, atrodo, kad nebe. Reikia stoti į kovą, šitie išsigimėliai sugadins ateities kartų mąstymą. Bijome dėl vaikų moralės.

item