Oklahomos gubernatorė vetavo abortus kriminalizuojantį įstatymo projektą

Oklahomos gubernatorė Mary Fallin JAV Oklahomos valstijos gubernatorė Mary Fallin vetavo praeitą savaitę valstijos senato priimtą abor...

Oklahomos gubernatorė Mary Fallin
JAV Oklahomos valstijos gubernatorė Mary Fallin vetavo praeitą savaitę valstijos senato priimtą abortus kriminalizuojantį įstatymo projektą.

Valstijos įstatymų leidžiamieji organai - senatas ir atstovų rūmai - turi galimybę atmesti gubernatorės veto nauju balsavimu. Įstatymas tiek senate, tiek prieš tai atstovų rūmuose buvo priimtas didele balsų persvara. Senate 33 senatoriai balsavo už įstatymą ir 12 prieš, o atstovų rūmuose įstatymas buvo priimtas beveik vienbalsiai - už jį balsavo 59, prieš - 9. Tai rodo, kad tiek senatui, tiek atstovų rūmams užtektų balsų atmesti gubernatorės veto.

Jei įstatymas būtų priimtas, abortą atliekantiems asmenims grėstų laisvės atėmimas iki trijų metų bei medicininės licencijos atėmimas.

Parengta pagal Churchmilitant informaciją


Susiję

Šiaurės Amerika 7517714260957996768
item