Dalia Michelevičiūtė. „Žmogaus orumas nenumenksta nė viename jo gyvenimo tarpsnyje“

Jau trečius metus vyks ,,Gyvybės apdovanojimai” – šviesus renginys, skirtas pagerbti tuos, kurie savo veikla prisidėjo prie gyvybės kul...Jau trečius metus vyks ,,Gyvybės apdovanojimai” – šviesus renginys, skirtas pagerbti tuos, kurie savo veikla prisidėjo prie gyvybės kultūros puoselėjimo ir saugojimo. Kas Jums yra gyvybės kultūros puoselėjimas?

Man tai yra misija! Įmanoma misija! Žmogaus gyvybė yra šventa. Ji – neįkainojama vertybė, didžiausias stebuklas ir slėpinys. Pats žmogus gali sukurti nuostabiausių kūrinių, tačiau įkvėpti jiems gyvybės nepajėgs. Gyvybė yra Dievo dovana.

Tęsiant šią gražią mintį norėčiau paminėti, kad Jūs esate akcijos ,,Renkuosi gyvybę” ambasadorė. Kodėl ypač svarbu kalbėti apie prigimtinę gyvybę?

Mūsų galėjo ir nebūti, o mes esame, dirbame, kuriame, mylime vien dėl to, kad mūsų tėvai leido mums gimti. Jeigu asmuo dėl vienokių ar kitokių priežasčių galvoja, kad gyvybės nutraukimas yra leistinas, jis yra labai skaudžiai suklaidintas, mąsto paviršutiniškai, trumparegiškai arba nesuvokia to veiksmo pasekmių. Suvokimas gali ateiti per vėlai, kai tai, kas būna įvykę, tampa nebeatšaukiama.

Šiuo metu, kai pasaulyje ir mūsų šalyje valstybiniu mastu taip sparčiai priimami žmogaus gyvybei ir orumui nepalankūs įstatymai, man regis, labai svarbu kalbėti apie neįkainojamą gyvybės vertę ne vien dėl socialinių, bet ir ontologinių priežasčių. Ir kalbėti konkrečiai. Išgirsti skaičiai kartais taip supurto mūsų širdį ir protą, kad gali priversti permąstyti savo veiksmus ir ketinimus. Svarbu padrąsinti moteris, kurios apsisprendžia už gyvybę, jog jos nebus vienišos, kad ir kaip sunku būtų iškęsti įvairiausias išorines ir vidines įtampas.

Mes stebimės ir baisimės sunkiausiais nusikaltimais, įvykdytais karų metais, tačiau šis karas prieš negimusią gyvybę – pačią pažeidžiamiausią būtybę, kuri niekaip negali pati apsiginti, kuri kaip ir mes turi teisę gyventi – pranoksta per karą vykdomus žiaurumus. Šis klastingas karas vyksta slaptoje. Kai galvojame (jei pagalvojame?) apie negimusius vaikučius, jie mums tik skaičiai, o juk kiekvienas jų galėjo turėti savo vardą, galimybę gimti, augti, bręsti, išsiskleisti...

Mes puikiai žinome savo teises, tačiau privalome pagalvoti ir apie teises tų, kurie yra pakeliui, apie tuos, kurie užsimezga ne be mūsų bendradarbiavimo.

Ar gyvybė mums, žmonėms, neturėtų būti savaime suprantamas dalykas? Juk išgyvename įvairių patirčių: suvokiame, ką reiškia sunkumai, kančia, žinome, kas yra džiaugsmas. Todėl suprasti kitą žmogų ir atrasti savyje meilės, noro padėti neturėtų būti taip sunku. Tai tarsi jau yra mumyse. Kodėl, Jūsų nuomone, šiandien turime viešai kalbėti apie gyvybę, priminti visuomenei tai?

Mirties kultūros ženklai klestėte klesti esminiuose žmogaus būties matmenyse. Požiūris į gyvybę, šeimą, senatvę apibrėžia mus kaip brandžius asmenis. Žmogaus orumas nenumenksta nė viename jo gyvenimo tarpsnyje – ar tai būtų užsimezgusi įsčiose gyvybė, ar merdinti senatvė. Žmogus išlieka tas pats žmogus, net ir praradęs atmintį. Asmuo vertingas tiek jaunystėje, tiek senatvėje.

Kalbėti apie gyvybę ir žmogaus orumą per visus jo gyvenimo etapus šiandien ypač svarbu, nes mirties kultūra ir manipuliacijos su gyvybe, lytiškumu, eutanazija jau įteisinama įstatymais.

Žmogaus asmenį stengiamasi apibrėžti tik fizinės tikrovės duomenimis, kūno savijauta, sveikata. Jeigu mums kažkokiu slėpiningu būdu būtų leista išvysti žmogaus – kūdikio, senelio, neįgalaus, sergančio fizine ar psichine negalia, esančio komoje – sielą, esu tikra, suglumtume ir suvoktume, kokie žiaurūs, naikinantys yra mūsų veiksmai, dangstomi neva „kilniu“ tikslu – noru išvaduoti ką nors iš fizinio skausmo ar kitokių paklaidų nuo vadinamosios normos.

O kaip yra meno pasaulyje? Ar jame daugiau gyvybės, vilties, ar mirties kultūros? Ar menininkas gali turėti vilties nešėjo misiją?

Viltis, gyvybė ir mene, ir gyvenime man neatsiejama nuo grožio, tiesos ir gėrio. Antikoje grožis ir gėris buvo esminės meno savybės, vadinamos vienu žodžiu – kalokagatija, tai senovės graikų auklėjimo idealas – dvasinė ir fizinė darna.

Tokia turėtų būti menininko misija! Tačiau daugelį meno žmonių traukia nihilizmas, destrukcija, liguista savęs paieška, troškimas sukrėsti bet kokiomis priemonėmis. Man regis, tai ne drąsa, o brandumo stoka. Kalbėti apie viltį – tai reiškia gilintis ne tik į šiandienos aktualijas, bet ir į pasaulio sandarą, kūriniją, mokslą, asmens santykio su Kūrėju paieška. Tai grįžimas prie vertybių.

Man plyšta širdis iš skausmo, žiūrint į jaunus žmones, kurie, netekę vilties, išeina iš gyvenimo. Gal kaltas neteisingai suprastas meilės ir laimės suvokimas?.. Atrodo, kad kažkas kitas turi man siūlyti laimės receptus, kurie vis tiek nenumalšina prasmės troškulio. Daugelyje šiuolaikinių kūrinių nuolat mums bandoma įpiršti minčių, kad mūsų gyvenimas ir mirtis neturi prasmės. Tai yra klastingas melas! Visokiais būdais bandomas išplauti gyvenimo tikslas. Taip, yra daug liūdesio aplinkui, tačiau dažnai pastebiu, kad pasiduodame net nepabandę kovoti ar susidoroti su užduotimi. O dažniausiai atsitinka taip, kad kai tik pradedu galvoti ne apie save, o kitus, pasijaučiu laimingesnis. Kažką darydamas dėl kito.  

Mirties kultūros ženklų apstu visose gyvenimo plotmėse, tačiau darbuotis Vilties kultūros pusėje yra labai sunku. Šiandien didesnės drąsos reikia tam, kad gyventum, išstovėtum tiesoje, o ne nusivylęs, prislėgtas ar pavartojęs vienokių ar kitokių priemonių išeitum iš gyvenimo.

Nekalbu apie puritonizmą, kuris dangsto nepatrauklias gyvenimo puses pozityvumo šydu. Ar suklastotą viltį, kurią mums siūlo „saldaus gyvenimo“ serialai, žurnalai, reklamos. Stengiuosi tikrovę matyti tokią, kokią ji yra, ir apie ją kalbėti. Nesterilizuoti gyvenimo, bet net ir liūdesyje, skausme, kančioje ieškoti vilties. Visa tai turi gilią prasmę. O ieškodami prasmės, mes visada ieškome santykio su Dievu, net jei ir laikome save netikinčiais.

Materialistinis humanizmas vilties nepasiūlys.

Kokią vertę turi Dievo duota dovana, suteikianti mums galimybę dalintis savo „talentais“ su kitais, pavyzdžiui, labdara? Ar duodantis žmogus irgi kažką gauna?

Labdara, dalinimasis praplečia žmogaus širdį. Čia veikia Dievo buhalterija – duodu vieną, gaunu – šimtą! Nekalbu apie materialius vienetus. Malonės – daug gilesnis ir džiugesnis, matavimui neprieinamas dalykas. Kita vertus, gražu būtų tokia forma padėkoti Dievui už jo suteiktas dovanas.

Mūsų realiausias tikrovės suvokimas yra mus kasdien supantis pasaulis, jo sistema. Kaip manote, ar išsiplečia mūsų tikrovės ribos mums jautria širdimi prisidedant prie vilties nešimo jos stokojantiems, pagalbos vargšams, bendravimo su apleistais ir vienišais žmonėmis? Kitaip tariant, ar tai lemia mūsų žemiškosios prasmės sampratą?

Dovanojimas, dalijimasis, meilė, viltis, tikėjimas persmelkia mūsų žemiškosios prasmės sampratą. Tai egzistencinė būtinybė. Tačiau nepamirškime, kad materialiai labai turtingi žmonės taip pat stokoja gailestingumo, vilties ir gilesnio tikrovės suvokimo. Taip pat jeigu vargšus maitinsime vien materialiais dalykais, jų alkis nesumažės. „Kas neduoda Dievo – duoda labai mažai“, – sako Benediktas XVI. Atnešti žmonėms Kristų yra daug sunkesnis uždavinys, tačiau kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui! Su Juo ši misija yra įmanoma!

Kalbino Karolina Sadauskaitė.


Susiję

Politika 1163273908651451010

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-04-07 19:14

  Daug labai gerų straipsnių parašo jūsų portalas, bet dėl jūsų propaguojamo abortų uždraudimo vis tik negaliu su jumis sutikti.Gyvenime visaip atsitinka-žmogus ne vien šventa dvasia gyvas. Dabar,Lenkijoje,rinkimus laimėjusi,partija darė daug gerų sprendimų pabėgėlių kvotų , teismų, šeimos stiprinimo ir rėmimo klausimais ,bet noras uždrausti abortus ,manau yra DIDELĖ klaida ir tegul nanustemba, kad kituose rinkimuose teks patirti pralaimėjimą,nes kaip sakoma-perlenkė lazdą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mano galva, kritikuodamas išleidžiate iš akių esminį dalyką - šie žmonės yra tikintys - krikščionys, katalikai. Tai reiškia, kad jie kitaip paprasčiausiai NEGALI. Pagal tikėjimą, gyvybė žmogui yra duota Dievo ir tik Jis gali ją atimti. Kadangi abortas YRA gyvybės atėmimas, jo pateisinimas būtų nesuderinamas su tikėjimu. Laimėjusi lenkų partija (neprisimenu pavadinimo) elgiasi nuosekliai - t.y. ji elgiasi taip, kaip ir priklauso krikščioniškas vertybes deklaruojančiai partijai. Manau, Tamstos pesimizmas jos atžvilgiu be pagrindo - pirma, Lenkijoje apskritai krikščionybė gana stipri, o antra, už tą partiją balsavę žmonės JAU ŽINOJO jos vertybes, tad nusivylimui pagrindo nėra. Atvirkščiai - ta partija labiau rizikuotų, šiame klausime pasisukdama arčiau liberalizmo, nes tai būtų suprantama kaip "idealų išdavimas".

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-08 09:36

   (anonimiškas 19:14)jūs klystate. Lenkai , kurie balsavo už partiją Teisė ir Teisingumas, nėra nusivylę savo išrinktaisiais; prieš abortų draudimą protestuoja feministinės organizacijos. Nesenai LRT parodė reportažą apie neva masinius "protestus' prieš abortų draudimą Lenkijoje, ir įpynė vaizdelį, kur moterys palieka bažnyčią, kai skaitomas ganytojiškas laiškas šiuo klausimu. Deja, LRT žurnalistas (berods, K.Kaupinis), nesiteikė pasidomėti (o gal sąmoningai nutylėjo), kad tai buvo radikalių feminisčių suorganizuota viešųjų ryšių akcija Varšuvos Šv.Kryžiaus bažnyčioje. Savaime aišku, kad tos feministės nelanko bažnyčios, ir tądien ten atėjo tik tuo tikslu

   Panaikinti
 2. supratingas2016-04-07 22:00

  Tokie "jautrūs" tie krikščionys. Iš vienos pusės perdėtai uoliai piktinasi abortais ir kitais susijusiais dalykais, o iš kitos pusės milijardais ŽUDO kitas gyvybės formas savo stalui. GYVYBĖ ir yra GYVYBĖ, tad nereikia tų skambių "NEGALI".

  Be to, kol pasaulyje yra tiek daug nesąmoningų žmonių nekontroliuojančių savo instinktų, abortas yra kone vienintelė gimstamumo savireguliacijos priemonė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-04-07 22:41

   Čia liberastinis šūksnis "kiaulės irgi žmonės, kiaulės irgi turi teises"? Jūs čia sulyginate žmones su kiaulėmis, ar kiaules su žmonėmis? Klausimas esminis toks.

   Panaikinti
  2. Morkos irgi turi teises! O abortas - tai kaip apendiksą išpjaut - baikės. :)

   Panaikinti
  3. Nežiniukas2016-04-08 10:16

   Tikras seubas

   Ne tik stalui žudo tie jautruoliai krikščionys. Jie ir uodus su cheminiu ginklu naikina (dichlofosas ir pan.).

   Neleidžia jie ir visokioms spalinukėms moters organizme gyventi, o staiga susirūpino abortų draudimu, nes čia esą saugotina gyvybė.

   Taigi, nuoseklus krikščionis jautruolis turi ginti visokias gyvybės formas, įskaitant ir morkas, bei visokius runkelius - valgomus ir pašarinius.

   Morkoms ir teisę suteikti balsuoti, bei rinkti į Seimą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-04-08 11:12

   Taip,Pietų Amerikoje irgi KRIKŠČIONYS, bet klestėti narkobaronams tai netrukdo.Beje, Pikc-as dažnai gerai pkomentuoja, bet šį kart, su juo negaliu sutikti, nes ką daryti tam, kuris -NĖRA KRIKŠČIONIS, juk yra ir tokių.Beje jei jau vadovaujamės visais priesakais, tai ir Romos Popiežius ir kunigai draudžia ir kontracepciją ir gumukus, ar norite pasakyti, kad tie dievotieji lenkai šitų dalykų nanaudoja-abejoju.O dėl kitų rinkimų, laikas parodys, bet manau partija uždraudusi abortus-daug šansų neturės, nes, kaip ir minėjau žmogus-kūniška būtybė.Ne veltui prancūzai,savu laiku, Bažnyčią atskyrė nuo Pasaulietinio valdymo, galvas kapojo ne tik karaliam, bet ir kunigus,susodinę į baržas skandino.Nepateisinu skandinimo, bet...tiesiog žmones,priveikė juodaskvernių pamokymai.Taip, kad nebūkime šventesni už Popiežių.Nesakau, kad abortai yra gėris ar nekaltas dalykas, bet ir jų draudimas nėra išeitis.

   Panaikinti
  5. Nežiniukas2016-04-08 11:43

   Dėl to, kad žmonės, save laikantys krikščionimis, elgiasi nekrikščioniškai - atsakau, puikiausiai šį dalyką gamtoje randamas reiškinys - mimikrija. T.y. viena rūšis apsimeta kita rūšimi, nes taip naudingiau.

   Ir deja, tai reikia pasakyti, ne tik apie religingumą, bet ir apie tautiškumą. Pavyzdžiui, ne kiekvienas, kuris kalba lietuviškai, gyvena Lietuvoje, yra lietuvis.

   O dėl to, ar žmogus yra krikščionis, ar ne - rodo jo darbai. Pagal tai ir atskiriama, ar čia rūšis, ar mėgdžiojimas.

   Štai ir aišku, kodėl klesti narkobaronai.

   Na, o bedieviams daug paprasčiau su abortais. Kadangi visus bedievius, bei jų darbus sulygina kapo duobė, tuomet nėra nei gerų, ar blogų darbų - yra tik naudingi ir nenaudingi darbai. Nėra noro auginti vaiką - abortas, nes tai ne kūdikis. Yra noras auginti - tuomet tas mažuliukas - kūdikis.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-04-08 15:34

   Na apie narko baronus paaiškinote, nors ir neįtikinamai. O kaip tada dėl kontracepcijos ir gumukų?

   Panaikinti
  7. Nežiniukas2016-04-08 16:42

   Na, norint kalbėti dėl gumukų, prieš tai reikia išsiaiškinti žmogaus principus.

   Manau, mums sunku būtų ginčytis su senovės kanibalais, kad žmogiena nėra tinkamas maistas, ar bent jau šventinis skanėstas.

   Taigi, klausimas anonimui: kaip vertinate senovės Romos lėbautojų praktiką, kai jie prikimšę pilvus, po to gerklę kutendavo su plunksna, kad išsivemtų ir toliau galėtų ėsti?

   Panaikinti
  8. -> "Anonimiškas 2016-04-08 11:12" Pirmiausia, ačiū už komplimentą. Dabar apie komentarą:
   1. Dėl nesutikimo - na, aš kalbėjau apie krikščionis, o kas ne krikščionys - manau, jų pasirinkimas priklauso nuo to, ar jie laiko embrioną žmogumi, ar ne. Pagal tai ir sprendžia. Na, ir pagal sąžinę. Beje, čia nesutikčiau su "Nežiniuku", visus netikinčius prilyginusiam liberastams ("nėra nei gerų, ar blogų darbų - yra tik naudingi ir nenaudingi darbai") - tikėjimas nėra būtina sąlyga sąžinei turėti (juolab, kad nemažai ir tikinčiais save laikančių toli gražu ne visada sąžine vadovaujasi) - netikintis žmogus laisvai gali būti sąžiningas ir gerbti kito žmogaus gyvybę.
   2. Dėl vadovavimosi priesakais - čia, manau, paprasta: abortas kaip žmogžudystė yra draudžiamas Dekalogo, tuo tarpu apie prezervatyvų naudojimą, spėju, Biblija nerašo - jau nekalbant apie tai, kad sutrukdymas gametoms susijungti niekaip "neįsipaišo" nei į aborto, nei tuo labiau į žmogžudystės apibrėžimą, tad krikščionių sąžinė šiuo klausimu turėtų būti rami. :)
   3. Grįžtant prie lenkų - kaip ir sakiau, žmonės ŽINOJO, už ką balsuoja, kai tą partiją išrinko, o kadangi partija jokio akibrokšto nepadarė, tai ir radikalaus rinkėjų nusistatymo virsmo tikėtis nereikėtų.
   4. Atvirai pasakysiu, nesupratau prancūzų teroristų siautėjimo beprotybės pavyzdžio prasmės - lygiai taip pat sėkmingai kaip "įrodymą", kad "tiesiog žmones,priveikė juodaskvernių pamokymai", galėjote panaudoti ir bolševikų siautėjimą Rusijoje - tai iš esmės lygiareikšmiai reiškiniai. Tiedu laikotarpiai tiktų nebent kaip pavyzdys, kiek gali nusiristi žmonės, atsisakę bet kokio dvasingumo ir besivadovaujantys tik minios instinktais. :)

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2016-04-09 21:46

   „Iš vienos pusės piktinasi abortais, o iš kitos pusės ŽUDO kitas gyvybės formas savo stalui. Abortas yra kone vienintelė gimstamumo savireguliacijos priemonė.“

   Pastebėjau, kad mėsai auginamų gyvulių skerdimą Jūs įvardijate didžiosiomis raidėmis ŽUDYMU, o abortą rašote mažosiomis, nes tai tik savireguliacija. Siūlyčiau abiem atvejais – tiek maisto pramonės, tiek žmonių „savireguliacijos“ – naudoti terminą „SKERDŽIA“.

   Panaikinti
  10. supratingas2016-04-10 15:17

   Anonimiškam 21:46

   Tamsta akcentuojate visiškai skirtingus dalykus. Mano akcentas - jei tu kovoji už gyvybę ir deklaruoji, kad ji šventa tai ji ir turi būti šventa, o ne taip, kad viena ranka gelbėja, o kita žudo ir po to dar garsiai rėkiama ir pamokslaujama. Toks pamokslavimas yra veidmainiškas bei neturintis jėgos. Čia panašu į išgėrinėjančio pamokslavimą apie blaivybę.

   Tamsta iškreipinėjate (tikiuosi netyčia) mano žodžius, nes aš aborto nevadinau "tik savireguliacija", be to tai buvo atskira pastraipa ir turėta omenyje kita nei Jūs supratote potekstė.
   O didžiosios raidės panaudotos atkreipti dėmesį tų kuriems savaime nesuprantama, kad gyvūnų žudymas yra toks pat žudymas.
   Ir jei jau Jūs siekiate tikslumo sąvokoms, tai niekaip nesutinku su "SKERDŽIA" chirurginio aborto apibūdinimui. Manau, tikslesnė sąvoka būtų "KETVIRČIUOJA". Bet čia, mano galva, yra antraeiliai dalykai.

   Panaikinti
  11. Hmm... Kiek aš suprantu, kalba buvo apie ŽMOGAUS gyvybę, o ne gyvybę apskritai - pastaruoju atveju tikrai galima nusivažiuoti iki sliekų ir daržovių teisių - o čia jau liberastų/neomarksistų sritis, tad nevertėtų prikerginėti oponentams to, ko jie nesako (čia, beje, irgi liberastų/neomarksistų "arkliukas", kurį dar Stalinas mėgo ;)).
   "Abortas yra kone vienintelė gimstamumo savireguliacijos priemonė" versus "aš aborto nevadinau "tik savireguliacija". Tikrai? :) Beje, ir kokia gi ta "kita' potekstė buvo? Apšvieskit nesuprantančius. :)
   "O didžiosios raidės panaudotos atkreipti dėmesį tų kuriems savaime nesuprantama, kad gyvūnų žudymas yra toks pat žudymas." - Ką jūs sakot? Jei jau nėra skirtumo tarp žmonių ir gyvūnų/gyvulių, ir gyvybė yra vienoda, nesvarbu kieno, tai kaip dėl vabzdžių žudymo? O augalų? Pala, o kaip tada tuo atveju, kai vilkas papjauna stirną? Ar jis čia savo teisę paėsti realizuoja, ar pažeidžia stirnos teisę į gyvenimą?

   Panaikinti
 3. Jei kalbame apie abortus, tai jie išties yra žudymas. Šiuo atveju ar žmogus tikintis, ar ne, yra antraeilis dalykas. Esmė ta, kad žmogus iš tiesų prasideda nuo prasidėjimo momento, t.y., kai spermatozoidas apvaisina kiaušialąstę. Būtent tuo metu susiformuoja naujas embrionas su unikalia DNR ir visu genų kompleksu. Tai yra žmogus savo pradinėje fazėje. Tai įrodė elementarus mokslas. Kitaip tariant, daryti abortą, reiškia nužudyti žmogų toje jo vystymosi fazėje, kurioje jis tuo metu yra. Visa kita – sofistika.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2016-04-08 08:13

  to: supratingas
  2016-04-07 22:00

  Zombiai visi taip ir "supranta" savo paskirtį, kad mąstyti jiems nereikia, pakanka vykdyti juodojo verslo anonimų, kurie patys nenori per daug viešintis, komandas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2016-04-08 22:04

   Na, žinoma, o kas veidmainiams belieka jei ne nevykusiai išsisukinėti. Vien ko vertas runkelių ir uodų suplakimas į vieną krūvą su, pavyzdžiui, žinduoliais arba paukščiais, arba bandymas lyginti kažkokias kvazi teises su gyvybe. Reikia būti arba begėdišku demagogu arba kiauragalvių, kad nematytum skirtumo. Jei tarp čia pasisakiusių yra pastarųjų tai norėčiau paiškinti, kad nekvestionuoju fakto abortą esant žudymu, tik norėjau atkreipti dėmesį į veidmainišką bei selektyvų kai kurių krikščionių požiūrį į gyvybę, žudymą bei pamosklavimą. Netikiu pamokslavimu, tikiu tik žmogaus asmeniniu pavyzdžiu.
   Ir nors Dievas liepia nežudyti, tačiau dažną "dorą" krikščionį ištinka sąmonės užtemimas kai reikia šį svarbų įsakymą taikyti gyvenime.   Panaikinti
  2. "Na, žinoma, o kas veidmainiams belieka jei ne nevykusiai išsisukinėti." Kas kalba. :D

   Panaikinti
  3. supratingas2016-04-09 19:41

   Pikc, nebūtina replikuoti kai neturite ką pasakyti ;)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-04-09 19:58

   Tas pats ir pačiam, pasivadinusiam „supratingas“, galioja.

   Panaikinti
  5. supratingas2016-04-09 20:31

   Anonimiškas entuziaste, nepamenu,kad būčiau samdęs turginių patarėjų iš pašalies.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-04-09 20:59

   Neklydau dėl jūsų.

   Panaikinti
  7. supratingas2016-04-09 22:07

   Būtų keista jei būtumėte klydęs, nes mano ir turginių nuomonės retokai sutampa.

   Panaikinti
  8. Aš ne "replikavau" - aš pirštu bakstelėjau į nusikalbėjimą ir ne itin gudrius bandymus išsisukinėti ir savo paties "griekus" prikergti kitiems. ;)

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2016-04-10 13:11

   Supratingam: matau, kad mano bendravimo kultūra nuo jūsiškės skiriasi. Aš bent nevadinu kitų „turginiais“ ir pan. Neverta gaišti laiko su jumis, o jums su manimi. Na, bent dar kartą pasitvirtino mano žodžiai. Ačiū.

   Panaikinti
  10. supratingas2016-04-10 14:20

   Anonimiškam 13:11
   Neabejotinai skiriasi, aš nesikišu į svetimus rašymus su kvailais, asmeniniais, o ne teminiais patarimais.

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2016-04-10 18:59

   „Neabejotinai skiriasi, aš nesikišu į svetimus rašymus su kvailais, asmeniniais, o ne teminiais patarimais.“ Pats nuklydote į asmeniškumus. Vis nesinori baigti tuščiai atrašinėti? Tiesiog graudu.

   Panaikinti
 5. Nežiniukas2016-04-08 20:23

  To Pikc

  Dėl netikinčiųjų galimybės elgtis sąžiningai ir kilniai - tai pilnai sutinku. Tokie jie gali būti. Netgi daugiau - esu sutikęs netikinčių, kurie dorumo požiūriu yra labiau krikščionys (jei taip galima pavadinti), nei kai kurie save tokiais laikantys.

  Aš turėjau omenyje kitą dalyką - jei netikintis žmogus yra protingas ir logiškas, jam turėtų būti nesuprantama, kodėl pavyzdžiui reikėtų elgtis sąžiningai ir gyventi blogiau už nesąžiningus.

  Aš suprantu įmonės sąvininką, kuris kurį laiką dirba be atlyginimo. Tačiau nesuprantu samdomo darbuotojo, kuris dirba už dyką. Kodėl jam reikia dirbti už dyką? Kam čia bus geras darbas? Protingam žmogui geras darbas bus naudingas darbas.

  Pats supranti, kad pasaulyje gerą daryti paprasčiausiai neapsimoka. Tai kodėl daromas geras darbas? Aš pats asmeniškai nelabai įsivaizduoju netikinčios Motinos Teresės. Nes tokiu atveju ji būtų tiesiog durna.

  Neveltui sovietiniais laikais buvo anekdotas apie tai, kad Dievas Žemėje sukūrė tris gerus dalykus - protingumą, sąžiningumą ir partiškumą. Bet bėda ta, kad Dievas žmogui leido turėti tik 2 dalykus. Taigi, rinkinius galima puikiai sudaryti.

  Ir galiausiai - jei bandytume žiūrėti statistiškai, kurioje grupėje žmonių - netikinčių, ar tikinčių - rastume daugiau sąžiningų ir dorų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "jei netikintis žmogus yra protingas ir logiškas, jam turėtų būti nesuprantama, kodėl pavyzdžiui reikėtų elgtis sąžiningai ir gyventi blogiau už nesąžiningus." - čia jau filosofija. :) Jeigu atmesim įstatymo baimę netikinčio atveju (kas, iš esmės, prilygsta dangiškos bausmės baimei tikinčiojo atveju, tad šiuo požiūriu jie lygūs), yra dar ir (gal kiek egoistinis) moralinio pasitenkinimo dėl padaryto gero darbo aspektas. Bet šituo klausimu irgi skirtumą tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų sunku įžvelgti. O dėl blogų/gerų žmonių proporcijos abiejose grupėse - nežinau, neturiu statistinių duomenų ir abejoju, ar tokie apskritai egzistuoja.

   Panaikinti
 6. Jei aš pasakyčiau, kad netikintis žmogus negali būti nei doras, nei sąžiningas, visi labai pasipiktintų.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item