Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos birželio 16-21 d.

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos – tai susikaupimo, maldos ir dvasinio apsivalymo dienos. Tai šimtmečių išbandytas būdas atrasti Dievą ...

Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos – tai susikaupimo, maldos ir dvasinio apsivalymo dienos. Tai šimtmečių išbandytas būdas atrasti Dievą sau ir save Dievui. Jos buvo popiežių pripažintos geriausiomis Bažnyčioje ir tinkamomis visais laikais bet kokio išsilavinimo bei amžiaus žmonėms. Tūkstančiai žmonių visame pasaulyje dėl šių Pratybų atrado tikrąjį katalikų tikėjimą, pradėjo naują gyvenimą, išgirdo Dievo pašaukimą kunigystei ar  vienuoliškai tarnybai.

Jų metu bus skaitomos įdomios paskaitos, atliekami apmąstymai, dalyvaujama šv. Mišiose tradicinėmis apeigomis. Dvasinės rekolekcijos vyks birželio 16-21 dienomis ir liepos 21-26 dienomis.

Šv. Ignacas Lojola (1491-1556) gimė Ispanijos baskų krašte, Lojolos tvirtovėje, kilmingoje šeimoje. Jis tapo riteriu ir ėmė tarnauti Ispanijos karaliaus armijoje. Kilus karui Ignacas buvo sunkiai sužeistas. Besigydant jam į rankas papuolė šventųjų gyvenimų aprašymai. Apmąstęs savo paties  gyvenimą, jis nusprendė iš paprasto žemiško kario tapti dvasios kariu ir paskirti visą gyvenimą Dievui bei Katalikų Bažnyčiai. Ignacui Lojolai dalyvaujant dominikonų organizuotose Dvasinėse pratybose, pati Dievo Motina, Švč. Mergelė Marija, pasakė jam, kaip sukurti Dvasines pratybas, kurioms buvo lemta tapti visų geriausiomis... 

Rekolekcijas organizuoja Šv. Pijaus X kunigų brolija. Norinčius dalyvauti rekolekcijose prašome kreiptis į priorato kunigus: Tel.: (8-37) 345357, 8 695 01222; Elektorinis paštas – [email protected]

Daugiau informacijos: www.fsspx.lt

Susiję

Įvykiai ir renginiai 7942304093055922371

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item