Alvydas Medalinskas. Baisu Slovjanske? Prisiminkite V.Putino nusikaltimus Čečėnijoje

Praėjusią savaitę reaguodamas į Ukrainos valdžios jėgos veiksmus pietrytinėje šalies dalyje, vadinamus antiteroristine operacija , Rusijo...


Praėjusią savaitę reaguodamas į Ukrainos valdžios jėgos veiksmus pietrytinėje šalies dalyje, vadinamus antiteroristine operacija , Rusijos prezidentas pareiškė: jeigu tikrai šiandieninis Kijevo režimas ėmė naudoti armiją prieš savo šalies gyventojus, tai be jokios abejonės yra nusikaltimas prieš savo šalies žmones.

Išgirdau šiuos žodžius ir pagalvojau: kaip dabartinis prezidentas V.Putinas būtų įvertinęs 1999 m. Rusijos premjero V.Putino veiksmus per antrąjį Čečėnijos karą? Šiame konflikte žuvo 25 tūkst. taikių gyventojų, 5 tūkst. dingo be žinios. Kiti šaltiniai pateikia keliasdešimt tūkstančių didesnius aukų skaičius, iš kurių dauguma civiliai.

Tie žmonės buvo, Maskvos suvokimu, Rusijos gyventojai, prieš kuriuos premjeras V.Putinas nurodė panaudoti visą šalies karinės mašinos galią. Kaip suprantu, tada V.Putinas, jo žodžiais remiantis, yra karinis nusikaltėlis.

O, ar tokiais galima laikyti dabartinę Ukrainos valdžią, kurią teisti už karinės jėgos panaudojimą prieš savo šalies žmones ragina ir Rusijos užsienio reikalų ministras S.Lavrovas? Labai abejoju. Priešingai, manau, kad Ukrainos valdžia labai stengiasi elgtis pagal tarptautines taisykles. Juk tankams ir karinėms mašinoms, reaktyvinės artilerijos sistemoms „Grad“ nieko nereikštų ugnimi sunaikinti separatistus, pavyzdžiui Slovianske, bet taip padarius, būtų, matyt, neišvengta ir civilinių gyventojų aukų.

Šaltojo karo laikais ir kai kurios Vakarų valstybės leido sau negailėti civilių gyvybių. Prancūzijos žiaurumai Alžyre, JAV taktika napalmu deginant Vietnamo kovotojų bei taikių gyventojų teritorijas yra laikomi tokios politikos juodaisiais puslapiais. Panašiai su taikiais gyventojais elgėsi ir Sovietų armija Afganistane. Tačiau Šaltajam karui pasibaigus per bet kurią Vakarų karinę intervenciją: Afganistane, Irake ar kur kitur buvo stengiamasi kiek įmanoma vengti taikių gyventojų aukų. Siekiant to, ir per NATO veiksmus Jugoslavijoje buvo įspėjama, kurie objektai bus bombarduojami.

V.Putinas yra pirmas iš Europos valstybių vadovų, kuris nekreipė dėmesio į civilių gyventojų aukas. Jo veiksmai, naudojant ginkluotą jėgą prieš čečėnus, priminė greičiau Irako diktatoriaus Saddamo Husseino elgesį, nei Europos politiko. Ukrainos vadovai elgiasi visiškai kitaip, nors juos V.Putinas ir paniekinamai vadina chunta.

Čečėnijoje, kaip ir dabar Slovianske, žmonės su automatais persimaišė su taikiais gyventojais. Atskirti, kas yra kas tokiu atveju būna labai sunku. V. Putino ir jo vadovaujami generolai be jokių sąžinės skrupulų pasitelkdavo į pagalbą tankus, artileriją, taip pat ir reaktyvinę artileriją Grad, karinius lėktuvus ir nušluodavo nuo žemės paviršiaus namą, sudegindavo teritoriją, kur slėpėsi žmonės su automatais. Nekreipiant dėmesio, kad ten gali būti moterų ir vaikų. Visos priemonės V.Putinui buvo geros, kad įgyvendinti triumfo žygį į aukščiausiąją valdžią per karą Čečėnijoje.

,,Išdegintos žemės“ taktika, plačiai naudota Rusijos, ir yra viena iš priežasčių, kad tiek daug taikių čečėnų gyventojų laikomi iki šiol dingusiais be žinios. Tokia ugnis nieko nepalieka. Rusija naudojo prieš taikius gyventojus taip pat ir vakuumines bombas.

Bet ir tai dar ne viskas. Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos kaltino Rusiją civilių kankinimai bei žudynėmis, naudojant ir koncentracijos stovyklas. Visa tai nepasibaigė į valdžią atėjus Kadyrovų šeimai ir tęsiasi šiomis dienomis, kai Čečėnijai vadovauja Ramzanas Kadyrovas. Smurto aukos buvo verčiamos į masines kapavietes.

R. Kadyrovo valdžia yra tipiškas chuntos pavyzdys, kai į valdžią ant automatų vamzdžių ateina žmogus, buvęs karinių smogikų vienas iš lyderių. R.Kadyrovas šiandien yra V.Putino atrama Šiaurės Kaukaze, kur laikas nuo laiko vis dar įsižiebia ginkluoti susidūrimai. V.Putinas jam ne kartą išsakė daug gražių žodžių ir dėkingas, kad pavyko išvengti teroro aktų Šiaurės Kaukaze per olimpines Sočio žaidynes. Yra teigiančių, kad R.Kadyrovo smogikų galėjo būti ir Kryme, o dabar ir pietryčių Ukrainoje, bet tai galėtų patvirtinti tik Ukrainos pusė, jeigu tokius asmenis pagautų. Neabejotina, kad veiksmai pietryčių Ukrainoje, taip pat ir tame pačiame Slovianske yra diriguojami iš Maskvos. Praėjusią savaitę vienoje Rusijos televizijos laidoje net ir šių separatistų pozicijas ginantys atstovai pripažino, jog, kadangi Ukrainos-Rusijos siena yra labai ilga pereiti ją ne per sienos kontrolės punktus nėra didelių problemų.

Jie neneigė, kad Slovianske ir kitur pietryčių Ukrainoje tarp protestuojančių yra ir Rusijos gyventojų iš Rostovo, kitų gretimų sričių, atvykusių, kaip jie aiškina, palaikyti tautiečių, patiriančių Kijevo chuntos, fašistų, benderininkų, ,, Dešinioji sektoriaus“ terorą. Tarp tų ,,palaikančių“ taip pat ir buvę specialių pajėgų kariai, desantininkai.

Slovianske bei kitur pietryčių Ukrainoje yra, matyt, nemaža protestuojančių ir vietos gyventojų dėl jiems įgrisusio oligarchų valdymo, skurdo, kalbos politikos, augančių kainų ir išsigandusių Rusijos propagandos masiškai skleidžiamo mito apie vadinamus ,,Dešinio sektoriaus“ smogikus . Bet tie žmonės neturi ginklų. Jų protestas, kaip ir anksčiau, šiame regione būtų taikus. Dabar šiais žmonėmis prisidengia separatistai su automatais ir kitais ginklais, gaunantys komandas veikti iš Rusijos. Jie kuria, nestabilumą, kaitina atmosferą pietryčių Ukrainoje. Prieš šiuos asmenis Ukrainos valdžia turi teisę naudoti ir jėgą, nes tai nėra taikūs protestuotojai. Jų arsenalas tai ir ne Maidano aktyvistų, kurių grėsmingiausias ginklas buvo Molotovo kokteilis.

Ukrainos valdžia prieš separatistus sutelkė karinė techniką, bet negali jos panaudoti taip, kaip darė V.Putinas Čečėnijoje, kadangi, skirtingai nuo jo, nėra abejinga civilių aukoms. Ukrainos tankai negali važiuoti per pasitinkančius ant barikadų žmones, todėl apsisuka atgal. Traiškyti vikšrais, negailėti civilių gyvybės vardan politinių tikslų buvo sovietinė praktika Baku ir Vilniuje, o dabar ir KGB gretose išauklėto V.Putino, bet ne šiandieninės Kijevo valdžios, kuriai yra svarbios europinės gyvenimo normos.

Žinoma, tokiu atveju pasireiškia ir tai, kas yra vadinama šių dienų Ukrainos valdžios silpnumu. Jie daug kalba apie prasidedančią antiteroristinę operaciją, bet vis negali jos ne tik, kad pradėti, o ir žengti nors kiek labiau apčiuopiamų žingsnių. Didžioji Kijevo valdžios klaida buvo tai, kad šių slaptą karinę operaciją primenančių Rusijos veiksmų tiek Kryme, tiek dabar pietryčių Ukrainoje ji neužgesino nuo pradžių. Tačiau šiomis dienomis net ir Vakarų ekspertai pripažįsta, kad Rusija vykdo karinius veiksmus, vadinamus hibridiniu karu, kuriam ir Vakarų šalys nebuvo pasiruošusios. Ką čia kalbėti apie Kijevo valdžią, kuriai tenka vadovauti šaliai labai nelengvu metu.

Pagal Čečėnijos pavyzdį Rusija nori sukurti ant automatų vamzdžių ištikimą valdžią dabar ir kitos valstybės teritorijoje, pietryčių Ukrainoje, ką padarė prieš tai Kryme. Prisijungtų ir šią Ukrainos dalį, ar paliktų, kaip Abchaziją, tai tik taktikos klausimas. Rusijai svarbu turėti įtaką teritorijai, kuri yra labai tampriai susieta su jos gynybos pramone, kaip komplektuojančių detalių gamintoja.

Pietryčių Ukrainoje jau yra pirmosios aukos ir norėtųsi, kad jų daugiau nebūtų. Jau dabar, kaip ir Čečėnijoje, ten randami ir nukankintų žmonių kūnai. Tai daro ne Kijevo valdžia, o, matyt, tie, ką remia Maskva. Todėl kalbėdami apie chuntą Kijeve, patys Rusijos politikai verčiau tegu apsidairo aplink ir pasižiūri į savo draugus

Kiekviena žmogaus gyvybė yra svarbi. Bet vertindamas įvykius Slovianske, V.Putinas geriau galėtų ir patylėti. Pietryčių Ukrainoje pirmosios aukos buvo dėl pavienių susišaudymų tarp Ukrainos pajėgų ir asmenų, paėmusių į rankas automatus, o V.Putino rankos yra išteptos ir keliasdešimties tūkstančių taikių čečėnų krauju.

Todėl žodžiai, kad karinės jėgos naudojimas prieš savo šalies gyventojus yra nusikaltimas prieš šios šalies žmones atsisuka prieš jį patį. V. Putinas atsakingas už civilių žūtį Čečėnijoje, o dabar dar ir už karinę agresiją prieš Ukrainos valstybę.

Šaltinis: www.lrytas.lt

Susiję

Įžvalgos 9042633689662335721

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item