Vytautas Rubavičius. VRK kaip lietuviškosios demokratijos Švyturys

Politinio sluoksnio ir jį aptarnaujančios žiniasklaidos, taip pat įvairių ekspertų nepasitenkinimą piliečių bandymu surengti referendum...

Politinio sluoksnio ir jį aptarnaujančios žiniasklaidos, taip pat įvairių ekspertų nepasitenkinimą piliečių bandymu surengti referendumą praktiškai ėmėsi įgyvendinti Vyriausioji rinkimų komisija. Tuo nereikia stebėtis – juk visos Lietuvoje sukurtos ir įkurtos demokratinėmis vadinamos institucijos skirtos valdžiai aptarnauti. Partinę Lietuvos nomenklatūrą ganėtinai papiktino jau pati pilietinė pastanga išsakyti savo nuomonę svarbiu valstybės ateičiai ir tautos likimui žemės klausimu, o vėliau ir nugąsdino surinktieji 320 tūkst. parašų, tad VRK turi padaryti viską, kad referendumas neįvyktų. Tačiau sykiu būtina išlaikyti šiokį tokį demokratiškumo įvaizdį. VRK duota veikimo laisvė – ji savo nuožiūra brokuoja parašus, kelia neteisėtus reikalavimus (teisėta viskas, kas tinka užduočiai vykdyti), atvirai tyčiojasi iš referendumo iniciatyvinės grupės pastangų. Prireikus įsijungia teismai – ir vsio zakonno.

VRK veikla yra kuo puikiausia lietuviškosios politinės sistemos apraiška, leidžianti Lietuvos žmonėms akivaizdžiai pamatyti, kokią „demokratiją“ išpažįsta mūsų partinė nomenklatūra ir dalis visuomenės. Keisčiausia, kad ir didžioji dalis mūsų žiniasklaidos palaiko kaip tik tokią valdomos ir parodomosios, apsimestinės demokratijos apraišką. VRK būtų nepalyginamai sunkiau vykdyti savo užduotį, jei žiniasklaida vieningai smerktų jos veiksmus, kurie nedera jokiai teisine ir demokratine save norinčiai vadinti valstybei. Juk referendumas pirmiausia ir rengiamas dėl paties referendumo rengimo. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje patys piliečiai surinko reikalingus parašus. Atrodytų, demokratinė žiniasklaida turėtų tik pasidžiaugti ir imtis rimtai svarstyti referendumui teikiamus klausimus.

Kad ir kokios būtų nuomonės dėl žemės pardavimo ar nepardavimo užsieniečiams, pats referendumo rengimas yra ne tik realios demokratijos apraiška, bet ir demokratijos bei pilietinės visuomenės ugdymo mokykla. Juk demokratija yra ne tam tikra duotybė, o nepaliaujama kasdienė kūryba, į kurią turi įsitraukti visa visuomenė. Kam jau kam, o žiniasklaidos atstovams, žurnalistams ir visokiems tose lankose besiganantiems ekspertams šitai yra žinoma. Tačiau... Buvo tyčiojamasi iš piliečių pastangų surinkti reikiamus parašus, dabar ploja katučių VRK „išmoningumui“ ir jai padedantiems teismams. O juk VRK veikia lygiai taip pat, kaip ir kitos valstybinės institucijos, – visos jos išreiškia aiškų valdančiųjų požiūrį į piliečius ir tautiečius. Pastarieji reikalingi tik kaip elektoratas, reikiamu metu tinkamai patvirtinantys valdančiųjų teisę valdyti. Toks pat valdžios institucijų požiūris yra ir į katutėmis plojančią aptarnaujančiąją žiniasklaidą – ji žino, kad gali tuo sluoksniu pasitikėti, nes jis išsiugdęs instinktą pagauti valdžios norus. Kai kurie žiniasklaidos žymūnai neseniai priėjo prie išvados, kad Lietuvoje „demokratija degraduoja“. Gili įžvalga, tačiau vertėtų ir kelti klausimą, ar demokratija Lietuvoje apskritai buvo kuriama? Juk negali demokratijos vyksmu vadinti Aukščiausiosios Tarybos pervardinimo Seimu, o CK rūmų – Vyriausybės rūmais. O jei manoma, kad demokratija vis tik buvo sukurta, tai kaip žiniasklaida prisidėjo prie jos „degradavimo“? Kaip bežiūrėtum – indėlio esama.

VRK veiklą palengvino ir aršiai išsakytas šiuo metu opozicinės konservatorių partijos vadovybės nepritarimas referendumo rengimui. Konservatoriams taip pat nereikalinga nei demokratija, nei pilietinė visuomenė. Jiems taip pat reikalinga tik valdžia. Tad VRK ir jos vadovas jaučia tvirtą viso partinio valstybinio elito paramą, kurią išsakė ir moralinis opozicijos autoritetas Vytautas Landsbergis, referendumo iniciatorius susiejęs su Kremliaus užmačiomis. Tačiau kai tik įdėmiau pasižiūri į mūsų aukščiausių valstybės vadovų biografijas – visi jie sovietinės Maskvoje veikusios Visuomenės mokslų akademijos bei aukštųjų partinių mokyklų auklėtiniai. Vadinasi, Kremlius be jokių ypatingų užmačių paruošė gerus kadrus, kurie tinkamai dirba savo darbą. Kaip tik tie mūsų kadrai ir nuvyksta pamokyti Maidane ukrainiečių demokratijos. Tik kokios? Nejau tos, kurios šviesą skleidžia demokratinis VRK švyturys? Apsaugok, Viešpatie, ukrainiečius nuo tokių demokratų.

Šaltinis: www.ekspertai.eu


Susiję

Vytautas Rubavičius 4573620532784841679

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item