Tautinės valstybės bus naikinamos

Rugsėjo 12 d. Europos Parlamente sakydamas metinę kalbą Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozas (Jose Manuel Barroso) teigė, kad...

Rugsėjo 12 d. Europos Parlamente sakydamas metinę kalbą Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozas (Jose Manuel Barroso) teigė, kad ES ateityje turi tapti „nacionalinių valstybių federacija“, ir pasiūlė parengti naują ES sutartį, kuri įteisintų faktinį nepriklausomų valstybių sunaikinimą.

Ž.M.Barozas pasiūlė pateikti visuomenei svarstyti tokios sutarties projektą iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų. Ilgai postringavęs apie šių rinkimų svarbą, jis kvietė stiprinti Europos Parlamento vaidmenį ir „europines politines partijas“, t.y. visas naujai kuriamos imperijos marionetes.

Be to, EK vadovas informavo apie jau pateiktus svarstyti europinių politinių partijų reglamento pakeitimus, pagal kuriuos jos galės siūlyti Europos Komisijos pirmininko kandidatūrą.

Savo ruožtu Ž.M.Barozas ragino „nepalikti abejonių dėl ES nedalomumo ir euro negrįžtamumo“. Kalbėdamas apie Graikiją jis teigė, kad „lemiamas momentas“ bus ateinantis ruduo: „Jei Graikija vykdys savo įsipareigojimus - ji turėtų likti euro zonoje“.

Ž.M.Barozas taip pat pažadėjo artimiausiu metu pateikti svarstyti teisės aktų projektus, skirtus Europos centrinio banko (ECB) priežiūros galioms stiprinti ir Europos bankininkystės institucijai įsteigti. Jo teigimu, tai bus „pirmasis žingsnis bankininkystės sąjungos link“. Kartu Ž.M.Barozas akcentavo, esą stipresnė ekonominė ir fiskalinė sąjunga turi būti paremta glaudesne politine sąjunga, kuri pamažu turėtų virsti Europos federacija.

Netrukus paaiškėjo, nuo kokių konkrečių veiksmų bus pradėtas valstybių naikinimo procesas. Pirmiausia visi euro zonos bankai bus reguliuojami bendro regiono priežiūros organo - Europos centrinio banko - nuo 2014 m. sausio 1 d., o iki tol metus planuojamas pereinamasis naujų įstatymų dėl bendros priežiūros taikymo laikotarpis. Tai teigiama atskirame EK pranešime.

Be to, užvakar EK pateikė įstatymo projektą, pagal kurį bendro euro zonos bankų veiklos reguliuotojo įgaliojimus siūloma skirti Europos centriniam bankui.

ECB bus atsakingas už tokias užduotis kaip kredito įstaigų veiklos leidimų suteikimas, atitiktis kapitalo, finansinio sverto ir likvidumo reikalavimams ir finansinių konglomeratų priežiūra. Kai bankas pažeis ar rizikuos pažeisti teisės aktais nustatytus kapitalo reikalavimus, ECB turės galimybę imtis ankstyvosios intervencijos priemonių ir reikalauti, kad bankai imtųsi taisomųjų veiksmų.

Pagal EK įstatymo projektą, ECB turės parengti bendrą taisyklių rinkinį ir užtikrinti reguliavimo suderinamumą 27 ES narių bankų priežiūros srityje.

Nacionaliniai reguliuotojai laikinai ir toliau atliks tam tikrą vaidmenį vykdydami kasdienę bankų priežiūrą ir įgyvendindami ECB sprendimus.

EK tikisi, kad bendras bankų priežiūros mechanizmas euro zonoje pradės veikti nuo 2013 m. sausio 1 d. Tam būtina, kad įstatymo projektui pritartų Europos Parlamentas, euro zonos šalių ministrai ir galbūt ES ar euro zonos valstybių vadovai.

Įsigaliojus naujam įstatymui, ECB visų pirma įgis teisę nuo 2013 m. pradžios pasirinkti bankus savo priežiūrai. Nuo 2013 m. liepos 1 d. ECB prižiūrės visus euro zonos didelės sisteminės svarbos bankus, o nuo 2014 m. sausio 1 d. bendras priežiūros mechanizmas apims visus bankus.

ECB už savo priežiūros veiklą turės atsiskaityti Europos Parlamentui.

Oficialiai grynai globalistine retorika buvo įvardytas ir vienas EK tikslų - „liautis naudojus mokesčių mokėtojų pinigus gelbstint bankus“, tačiau, kaip minėta, bankų priežiūra ir „rūpestis“ dėl visų žmonių pinigų tėra figos lapelis, siekiant įteisinti naujosios imperijos įkūrimą tautinių valstybių sąskaita.

Romualdo Ozolo komentaras: EK pirmininkas Ž.M.Barozas išsklaidė paskutines iliuzijas


- Europos Komisijos pirmininkas Ž.M.Barozas pirmą kartą visiškai atvirai paskelbė, kad Europos ateitis esą yra „federalinė valstybė“, leisdamas visiems klausytojams suprasti, kad nacionalinių-tautinių valstybių laikai praėjo. Kaip vertinate šį pasakymą?

- Nieko naujo jis nepasakė. Dar Nepriklausomybės atgavimo laikais aš sakiau, kad visų rūšių globalistai-kosmopolitai būtent to ir sieks: panaikinti tautines valstybes ir sukurti naująją imperiją. Tada sakiau, o dabar galiu tik pakartoti - man toks kelias nepriimtinas, nors tai ir vakarietiška imperija, kuri kiek skiriasi nuo tos, iš kurios mes tada buvome ką tik išsilaisvinę. Todėl Ž.M.Barozo pasakymas neapsakoma „naujove“ tapo tik tiems, kurie nenorėjo ir iki šiol nenori suprasti, kas yra tikrasis patriotizmas, kokia yra tautinės valstybės vertė ar, pagaliau, kaina. Taip pat tai tapo „naujove“ tiems, kurie vis dar puoselėjo naivias iliuzijas tik apie kažkokią „ekonominę sąjungą“ be jokios politinės potekstės. Pastarieji, beje, gyvena tik iš ES pašalpų, kurias vadina „parama“, todėl nelabai suvokia, kad gali gyvuoti normali tautinė valstybė, kurioje pragyvenimui galima užsidirbti savo darbu, nes patys niekada nėra dirbę jokio darbo. Mes ne tam šią valstybę taip sunkiai atkovojome, kad atsisakytume visos tautos ateities kažkokių užsienio globalistų-imperialistų, svajojančių išplėsti savo įtakos sferas, naudai. Deja, valdžios ir Briuselio manipuliacijomis mes jau pardavėme savo nepriklausomybę per 2003 metų vadinamąjį referendumą, o dabar tiesiog ketinama galutinai įtvirtinti tą pardavimo aktą. Ir tai, matyt, bus padaryta kokia nors nauja sutartimi. Visa tai buvo aišku jau seniai, seniausiai visuose sluoksniuose tai buvo kalbama, tik Ž.M.Barozas tai dar kartą patvirtino.

- Atrodo, kad vadinamasis „Europos vienijimas“ arba federacinės valstybės kūrimas prasidės nuo finansinių srautų reguliavimo, nes Europos centrinis bankas jau oficialiai paskelbė, kad nuo 2014 metų pradės nacionalinių ir privačių bankų kontrolę.

- Taip pat nieko naujo čia nėra. Tas vyksta jau seniausiai, nuo pat vadinamosios „euro zonos“ įsteigimo laikų. Nežinau, sąmoningai ar ne buvo sukelta finansų krizė, tačiau bet kokiu atveju šita padėtimi buvo puikiai pasinaudota, sudarant stambaus finansinio kapitalo ir kosmopolitinių politikų sąmokslą naikinant bet kokias suverenumo užuomazgas. Juk visų valstybių „gelbėjimo“ scenarijus tas pats: Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ar Airijoje iš pradžių neuždirbtų pinigų injekcijomis sugriaunama ten egzistavusi sistema, valstybės praskolinamos, tada puolama „gelbėti“, o prisidengus tokiu „gelbėjimu“ kuriama bendra vadovavimo šitam „gelbėjimui“ sistema. O apie tai prabilo jau ne tik Ž.M.Barozas, bet ir ECB vadovas Marijus Dragis (Mario Draghi). Taigi, nieko naujo. Sakau, tai nauja yra tik tiems, kurie iki šiol išsižioję laukia kokių nors ES išmokų ir kuriems tos išmokos tėra vienintelis gyvenimo tikslas. Todėl galiu tik pakartoti, ką taip pat esu ne kartą sakęs: tokie veikėjai kaip Ž.M.Barozas anksčiau ar vėliau savo tautų bus viešai teisiami kaip nusikaltėliai, kaip genocido vykdytojai, kaip nacionalinių valstybių naikintojai ir duobkasiai. O būtent tai nutiko jų idėjų pirmtakams - sovietiniams bolševikams.

- Tačiau mes čia, Lietuvoje, taip pat turime tų nusikaltėlių sekėjų, vadinamųjų federalistų. O ko jie tikisi, ką nori laimėti?

- Mūsų laisvės niekintojai ir kiti sąmoningi kolaborantai, galbūt paveikti ir tos vyraujančios viešojoje erdvėje antisuverenitetinės propagandos, tikisi savo lojalumu užsieniui užsitarnauti postus būsimoje „federacijoje“. Kalbu pirmiausia apie tokius kaip Petras Auštrevičius, kuris, matyt, save mato būsimosios marionetinės kvazivalstybėlės pseudovyriausybės vadovu. Kiti siekia atliekamų postų, kurių taip pat bus prikurta visiems imperijos lojalistams. Visi jie tiesiog nemato jokių kitų galimybių išsilaikyti šiame gyvenime, kai žmonės jau pradeda atsibusti ir priešintis visam tam, ką šiandien daro Ž.M.Barozas su savo statytiniais, vadinamaisiais Europos komisarais ir europarlamentarais. Jau ir šiuose rinkimuose dalyvaus antisisteminės-antibarozinės jėgos, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai pasisako už Lietuvos Nepriklausomybę, o ateityje jų įtaka tik stiprės ir visiems kolaborantams ateis sunkios dienos.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"


Susiję

Įžvalgos 5008170070548878922

Rašyti komentarą

  1. Todėl neleidžiama kurti tautinių armijų-panaikinta karinė prievolė-nors vokietijos armijos šūkiai kiti---vokiečių armija tarnauja vokiečių tautai,ji jau didinama,lietuvai neleidžiama turėti karo aviacijos,tankų,laivyno motyvuojant,,PAJĖGUMAIS,,--siekiama paversti lietuvius mažamokslių tauta....išeitis-tik karo keliu su europos sąjunga--bet kariauti jau nėra kam....

    AtsakytiPanaikinti
  2. Pastebėjau, kad lietuviai savo prigimtimi individualistai, kur tik pasisuka, ten visiems kolektyviai gyventi sunkiau sekasi, nesvarbu, kad labai stengiasi būti kitokiais.

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item