Rasa Čepaitienė. Avinėliai nustoja tylėti

propatria.lt nuotrauka  Dar sunku viską sudėlioti į „stalnytėles”. Perdaug įspūdžių, euforijos. Spėčiau, Nacionalinio Susivienijimo ste...

propatria.lt nuotrauka 
Dar sunku viską sudėlioti į „stalnytėles”. Perdaug įspūdžių, euforijos. Spėčiau, Nacionalinio Susivienijimo steigiamasis suvažiavimas pranoko ne tik mano vienos lūkesčius. Tiek delegatų, neišsigandusių nei koronės, nei tolimos kelionės, gausa, mat, atėjus į didelę erdvią salę nebebuvo kur atsisėsti ir teko laukti, kol tvarkdariai atneš daugiau kėdžių bei prisijungs visi skubantys iš rajonų. Tiek pačia renginio dvasia. Kiek šviesių veidų! Kiek tiesioginio ar netiesioginio virtualaus bendravimo, pagaliau virtusio šiltu rankos paspaudimu, apsikabinimu, šypsenomis, trumpu pokalbiu ar bent persimetimu keliais sakiniais... Viskam trūko laiko, bet jo dar bus. Viskas tik prasideda.

Svarbiausia, kad renginys, daugiausia skirtas formaliosioms procedūroms susitvarkyti, anaiptol nepriminė žiovulį varančios nuobodybės. Pirmininkaujančiųjų betarpiškumas, prisistatančiųjų humoras, nuoširdus debatuojančiujų įsijungimas teikiant kompetentingas dalykines pastabas programai ar įstatams, pagarbūs ir malonūs užkulisiniai pokalbiai - visa tai kūrė labai šiltą, bet tuo pačiu profesionalią ir racionalią atmosferą. Tad suvažiavimas anaiptol neprailgo.

Iš kur ši, tokia ypatinga, dvasia? - mąsčiau. Matyt, atsakymas paprastas. Asmenybės. Ir mus visus jungiančios idėjos. Žmonės, užgrūdinti gyvenimo išbandymų, bet nepraradę nei tikėjimo, nei ryžto. Ir jaunimas degančiom akim. Kiek jų daug, naujų, nepažįstamų. Niekad nebuvusių politinėje veikloje ir, kaip man, visas išrausdamas, prisipažino vienas steigėjas - tik dabar praradusių partinę nekaltybę. Nes patikėjo. NS tokių - virš 80 procentų. Patikėjusių, kad įmanoma. Ir kad reikia. Privalu. Ne kažkam kitam, o Tau, man.

Avinėliai liaujasi tylėti ar bliauti, kada reikia pagal komandą.

Nors kai kurie žiniasklaidos atstovai, nušviesdami suvažiavimą, akivaizdžiai siekė manipuliuoti žilų galvų ar ramentų nuotraukomis, tačiau, sprendžiant iš komentarų, tai jiems neišdegė. Kaip ir ypatingai nenustebino vadinamųjų elito politologų ar žurnalistų vertinimai, besisvaidantys įprastinėmis ideologinėmis klišėmis – „radikalai”, „populistai”, „kraštutinė dešinė” ir t. t. Esame įpratę bešališkos ir šaltos politologinės analizės vietoje girdėti šituos burtažodžius-manipuliažodžius, turinčius ne paaiškinti visur pasaulyje vykstančių grįžimo prie šaknų, tradicijos, konservatyvumo procesų priežastis bei eigą, o programuoti visuomenę a priori nepasitikėti „šitais mažiukais”. Jau nieko nebestebina moksliniais laipsniais ir vardais besidangstančių sistemą aptarnaujančių propagandistų angažuotumas, priversiantis iš gėdos sudegti bet kurį tikrą politikos mokslų profesionalą. 

Tačiau ar tik šitų įžūlių bandymų kabinti makaronus tesam verti? Nuo kada krikščionybė, tautiškumas, patriotizmas, prigimtinės šeimos gynimas yra kažkaip itin radikalu ar marginalu? Argi siekis mažinti Lietuvoje, šios srities ES čempionėje, akis badančią socialinę atskirtį gali būti laikomas kraštutine pozicija? Egzistuojančioje sistemoje taip. Jiems nereikia jokių permainų, galinčių sugriauti dešimtmečiais kurtą negailestingą socioekonominę tvarką, kurioje visuomenė tėra klusni rankų kilnotoja legitimuojant kitur – „aukščiau” - priimtus jai nepalankius ar net pražūtingus sprendimus, už kuriuos niekas neprisiima atsakomybės.

Bet juk bet kuris sveiko proto ir švarios sąžinės nepraradęs žmogus supranta, kad tikrasis radikalumas ir kraštutinumai slypi pačiame dabartiniame neoliberaliame, kultūrinio marksizmo postulatais besiremiančiame režime, kaip ir bet kuri kita ekstremali ideologija, kuriančiame Orvelo bei Hakslio aprašytą atvirkščią prasmių pasaulį, kur melas virsta tiesa, karas - taika, neteisingumas - teisingumo išpildymu, o begėdiškas amoralumas - sektina dorybe. Nebežinodamas prie ko kabinėtis lietryčio Bruveris net leido sau piktintis dabar galiojančia partijų steigimo tvarka, esą, sudarančia sąlygas, suprask, „visokiems”, - o siaube! - dalyvauti demokratinės (?!) valstybės rinkimų žaidime. Laimei, komentarai po šiomis apgailėtinomis rašliavomis jau rodytų, kad žmonės atskiria pelus nuo grūdų...

Paralelinės tikrovės... Ideologinis sapnas, iš kurio tenka budintis, tuo pačiu žadinant ir kitus. Tam, kad iš tiesų, kaip baigiamojoje kalboje sakė partijos pirmininku išrinktas profesorius V. Radžvilas, sugrįžtume į Tėvo ir Tėvynės namus.

Pater, Patria, Patrimonium.

Susiję

Rasa Čepaitienė 7304525646527617954

Rašyti komentarą

 1. Manipuliažodis :) Užskaitau. Sėkmės lietuviams tėvynainiams, padėk Dieve.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Sveikinu NS suy gimimu. Linkiu 'auginti raumenis' svaigiam skrydžiui.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Šaunus straipsnis, p. Rasa :)

  Ir aš ten buvau :) Viskas taip ir buvo, kaip čia aprašyta.

  Ir, kaip jau kitas komentatorius minėjo, už žodį „manipuliažodis“ autorei oficialiai skiriama 10 balų :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. supratingas2020-03-08 17:08

  Pritariu autorei, suvažiavimas tikrai pavyko, atmosfera mano subjektyvia nuomone buvo puiki, apsieita be nesklandumų. Jeigu nežinodamas konteksto į konferencijų būtum staiga patekęs balsavimo metu, galėtum pagalvoti, kad vyksta koks nors Sovietų suvažiavimas, nes balsuota beveik išskirtinai "Už" :)))

  Maloniai nustebino keli tarybos nariai palabinę suvažiavimo dalyvius retai begirdimu "Garbė Jėzui Kristui", o taip pat keli jauni žmonės su pasididžiavimu prisistatę esą katalikais.

  Labai maloniai nustebino sąsaja su O. Milašiumi, padeklamuotos jo eilės ir apskritai visas baigiamosios Radžvilo kalbos leitmotyvas. Klausantis Radžvilo tiesiog akis bado dabartinės politinės viršūnės minties skurdumas ir lėkštumas. Tikiuosi NS taps jėga grąžinsiančia gilesnę mintį į Lietuvos politinę erdvę.

  Suvažiavimą savo apsilankymu pagerbė legendinis A.Kentra, tačiau neišvydau nei vieno bažnyčios atstovo. Pompastikos nereikia, tačiau kažkoks simbolinis, darinio ketinančio nešti krikščioniškosios civilizacijos vėliavą, palaiminimas bažnyčiai lyg ir privalomas, ar aš čia kažko nesuprantu?

  Vienintelis dalykas kuriuo likau ne visiškai patenkintas yra tai, kad V. Sinica atsisakė dalyvauti pirmininko rinkimuose, priešingu atveju būčiau balsavęs už jį. Gyvename įvaizdžių pasaulyje, dėl to Sinica, nors dar ir nepriaugęs iki Radžvilo, visgi, mano galva, geriau tiktų būti partijos veidu. Tam, manau, nebūtina paminti meritokratinį principą, jo galima laikytis partijos viduje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai


  1. Privalau patikslinti, kad kunigas suvažiavime dalyvavo, tik nekalbėjo viešai.Pritariu, kad įvyko tikrų inteligentų suvažiavimas.

   Panaikinti
  2. supratingas2020-03-08 19:58

   Ačiū už patikslinimą, matyt nepastebėjau.

   Panaikinti
 5. Avinėlis lieka avinėliu2020-03-08 17:46

  Norėtųsi sveikinti šį atgimimą, bet.... matant šią sesę/brolį stipriau ir patogiau įsitaisant Tėvynės namuose, trečdalis į svetimas šalis išstumtų tautiečių dar aiškiau pajunta ir supranta, kad jie savo gimtinėje nelaukiami, nereikalingi.... Štai autorė aiškina ir aiškinasi, kad Lietuvoje gyvenantys kitataučiai tik nepagalvotų, kad jie nemylimi. Tuo tarpu, galvojant apie svetur gyvenantį lietuvį sukuriama iš karto rezoliucija, kurioje bus nurodoma, kad tik Lietuvoje gyvenantis lietuvis yra lietuvis. Lietuvai, visų Lietuvos vaikų motinai, matant tokią situaciją turėtų skaudėti širdį.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Avinėliais taip ir lieka tie, kurie kad ir bliauti pradeda, bet nepradeda suprasti. Ir tik avinui gali būti neaišku, kad pripažindami Lietuvą PALIKUSIUS tokiais pat Lietuvos nariais, pritartume Lietuvos naikinimui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ale ar čia jūs taip autorę vadinate "pradėjusi bliauti"? Teigiate: "...pripažindami Lietuvą PALIKUSIUS tokiais pat Lietuvos nariais, pritartume Lietuvos naikinimui" Taigi, atvirkštinis teiginys turėtų būti teisingas: "pripažindami Lietuvą PALIKUSIUS IŠDAVIKAIS, pritartume Lietuvos IŠGELBĖJIMUI". Ar galima pavadinti gelbėjimu tautos, trečdalį jos sunaikinant? Gerai, jūsų valia daryti tai, ką norite. Tikėsimės, kad Lietuvos žmonės tokių gelbėtojų neprileis prie valdžios.

   Panaikinti
  2. Na ne, autorei tas "bliauna" niekaip netinka. Ji puikiai supranta, kad VISIEMS lietuviams išsiskirsčius po svetimus kraštus, Lietuvos neliktų išvis jokios. Ji, o kartu ir NS, būtent ir įžvelgia, kad besitęsianti emigracija mažina galimybę Lietuvai išlikti tauta, o tuo pačiu išlikti ir Nacionaline valstybe. Sutikite, vien išeivija neturi jokių šansų išlikti vientisa tauta/tautine valstybe. Tuo tarpu mitinės globalios Lietuvos koncepcija tik migdo tautą tuo mažina galimybę sustabdyti emigraciją - išsivaikščiojimą.
   O tas Jūsų "pripažindami Lietuvą PALIKUSIUS IŠDAVIKAIS, pritartume Lietuvos IŠGELBĖJIMUI", yra ne kieno kito idėja, kaip tik Jūsų. Tik štai, tikroji intencija tos Jūsų tokios idėjos yra ne gelbėjimas, o palikimas likimo valiai, - kad niekas netrukdytų išsivaikščioti. Juk NS išeivijos vadinti išdavikais nesiruošia. Tai tik jūsų, slaptųjų agentų, tokią propagandą varyti užduotis. Ir tik dėl vaizdo, kad nekiltų prieš jus pasipriešinimo, jūs vaidinate SUPER "patriotus". Ir dar pažiūrėsime, kurių gi lietuviai (o ne kažkokie tai Lietuvos žmonės) neprileis prie valdžios.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-03-09 23:07

   Kad lietuviams išsibarsčius po svetimus kraštus neliktų Lietuvos, puikiai supranta ne tik straipsnio autorė.
   Lygiai taip pat gertai šitai supranta ir tie, kurie labai daug ir ilgai dirbo prie strategijos vejančiuos lietuvius iš Lietuvos.
   Lietuvių vijimo iš Lietuvos organizatoriai bei finansuotojai iš Lietuvos niekur nedingo ir anaiptol nenutraukė savo juodo darbo - naudodamiesi Kremliaus sukaupta dar iš KGB paveldėta medžiaga, Lietuvos priešai, gerai užsimaskavę pačioje Lietuvoje ir dosniai finansuojami išį Maskvos, tiksliai, vien tik pažvelgę į žmogų per keletą sakundžių tiksliai atsirenka jiems tinkamus elementus - šitam duosime uždirbti iš prekybos maisto produktais, šitam - iš pervežimo, šitam - iš naudotų automobilių perpardavimo ir taip toliau.
   Dar yra sporto klubai, kuriuopse užsimaskavę tūno nedidelės soigikų grupuotės - gali būti, kad jie uyra gerai ginkluoti - o šių grupuočių nariai ir lyderiai kartais pasireiškia socialiniuose tinkluose, prisiklijavę barzdas ir užsidėję tamsius akinius.
   Soc. tinkluose jie iškart pasirodo tada, kai tik kas nors ką nors užsimena KGB režimo tema.

   Panaikinti
 7. šiaurės Lietuva2020-03-08 19:01

  Kuo didžiausios sėkmės jums. Tik norėčiau paprašyti ,neužsidarykite Vilniuje ir kituose didmiesčiuose atkreipkite dėmesį ir į provinciją, į kaimus ir mažus miestelius. Patikėkit ,yra ir ten žmonių kurie žino apie Nacionalinį Susivienijimą ir linki Jums sėkmės.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Sveikinimai visiems kurie tiki koncervatyviosioms vertybems.Ir tegul sitie neoliberalglobalistu ruporai vadina naujaji politini samburi/partija/tiek krastutiniais desiniasias,tiek populistais ,tiek ko tik nori.Tai reikia priimti kaip pagarba,ju baime.Ir nesiginti,kad tu toks nesi.Priesingai gynyboje slypi silpnumas.Drasiai teigti,joh taip as toks esu nes nesutinku su jusu ideojomis ir issidvesusia ideologija.Taigi sekmes jums ateityje ir energijos bei uzsispyrimo.Nes jos tikrai prireiks.Zinant ju stiliu.Puolimas per pavergta media ir kiseninius teismus

  AtsakytiPanaikinti
 9. Kaip pažiūrėsi, vis tiek šitas "susivienijimas" yra skaldytojiškas, o ir pats save iš visų pusių tiek apskaldęs, kad "tinkamais" belieka vėl tik tie patys Radžvilo draugai ir tie patys 3%. Pats pavadinimas savaime atbaidys kitataučius ir žmones iš mišrių šeimų - negryni arijai, išeivija priešai - ne ten gyvena, jaunimas priešai - bažnyčion neina. Kaip aplink vieni netikėliai, tai rezultatai rinkimuose dėsningi: kiek narių tiek ir balsų.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Ko skaldyjiski. Ko? TS\ KD kuri isdave savo prigimti ir tikrasias vertybes. Kuri susitapatino su Vokietijos KD kuri yra neoliberalizmo veliavanesiai. O cia, kad ir po truputi,bet zmones kurie turi konservatyviu vertybiu tikejima, tie zmones po truputi ateis, ir nusisuks nuo ju vertybes isdavusiu partiju. Pasirinks tuos kurie nebijos neoliberalizmo ir neparsiduos uz ES Judo lesas

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Naivu tikėtis kad mūsų TS ar Vokietijos krikdemams bent kiek įdomios vertybės ir kad jie yra kažką girdėję apie neoliberalizmą.
   Tai stambųjį kapitalą aptarnaujančios partijos, kurios neturi laiko mintims apie ideologijas. Ir jos tam kapitalui tarnaus tol, kol nusisuks paskutiniai rinkėjai.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2020-03-09 09:18

  Kad būtų šviesu ne tik suvažiavime, bet ir visoje Lietuvoje, reiktų priimti įstatymą, kad dalyvauti valdžioje ir rinkimuose gali tik šviesūs žmonės : Nacionalinio Susivienijimo nariai.

  AtsakytiPanaikinti
 12. paaiškinsiu pastebėjusiems, kodėl KB atstovų kaip ir nebuvo. Buvau ir aš pasiruošusi būti arti šios partijos. Tačiau vienas iš organizatorių kažkaip suktai norėjo, kad jau iš kart taptume nariais. (čia dar ne nuodėmė). Labiausiai man užkliuvo, kad šiam portale popiežius visada minimas tik negatyviai. Oficialiai neminimas visai. Bažnyčios veikla ignoruojama, pastoviai spausdinamas tik lefebristas kunigas. Tad nenuostabu, kad Bažnyčios atstovai kažko šiame sąjūdyje nemato. Nors, neabejoju, kad partijai pasipildžius sąmoningais katalikais, gali įvykti jiems nepageidaujamas dalykas - teks daugiau krikščionybės turėti. Visuotinės ir katalikiškos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai sakot, piktinatės, jog nesižavima Bergoglio? Nesiskaito "kas aš toks, kad smerkčiau", atsisakymas palaikyti dėl tikėjimo persekiojamą Kim Davis, Kristaus ant kūjo su pjautuvu nešiojimas, raginimas įsileisti kuo daugiau nelegalų, priėmimas į Vatikaną ne persekiojamų krikščionių, bet musulmonų... Turbūt neverta priminti ir Bergoglio "skudurų sumetimą" su Kinijos komuniagomis (gi "artimos sielos", galų gale) prieš vietinius krikščionis (pvz. https://www.catholicworldreport.com/2020/03/05/be-truly-christians-and-good-citizens-pope-tells-chinese-catholics/ ir https://www.lifesitenews.com/news/pope-tells-chinese-catholics-to-be-good-citizens-as-persecution-intensifies)... Vienžo, neprogresyvūs tie NS, nevertina liberal-neomarksist-katalikybės. Dėl ko tokius palaikyti? :)

   Panaikinti
 13. Lietuvoje pilna lozunginių vertybininkų, vizionierių, strategų, vienytojų ir gelbėtojų. Tik nesimato kruopščių reikalingiausių įstatymų kūrėjų. Partiniai suvažiavimai, dažniausiai, tampa pigių politinių loterijų su mažais statymais ir didžiuliais išlošimais vieta. Belieka pridurti -daug pašauktų ir mažai išrinktų

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2020-03-09 20:03

  Lietuvos ateitis - nacionalinė katastrofa, todėl nacionalinis susivienijimas labai logiškas žingsnis nacionalinės katastrofos link.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-03-11 02:45

   Tai sakai, nemo, persivadinai? - skaityti iš kito galo?
   Ir žiūri, ar kas tai pastebės? - matau, esi apmokytas įdomių dalykų.
   Ką veikei prieš ateidamas į ProPatria tiklalapį?

   Panaikinti
 15. Anonimiškas2020-03-09 20:37

  Omenui, jokia čia katastrofa, vienytis būtinai reikia, tik ar išeis, kadangi vienijamasi dėl kokio nors tikslo, kuris suvienytu daugelį, o tai beveik neįmanoma hedonistiiniame amžiuje.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Ar vienytis su šūkiu "lietuvi, pradėk rūpintis savo valstybe" nebūtų labiau vienijantis ir išmintingesnis. Ar strategija, suteikianti lietuviams, nepriklausomai kur jie gyvena, įsijungti į Lietuvos valstybės stiprinimą nebūtų geresnis siekis. O dabar... Eilinis Lietuvos patriotų skaldymas į smulkias frakcijas, kad LIETUVOS PATRIOTŲ NEBŪTŲ SEIME --- išdavikiškos pastangos ir siekiai. Apgailėtina.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Ale, pabandysiu argumentuoti su jūsų teiginais 1, "VISIEMS lietuviams išsiskirsčius po svetimus kraštus, Lietuvos neliktų išvis jokios." Lietuvos pavadinimas liktų, tik joje nebebūtų lietuvių. JEIGU UŽSIENIO LIETUVIS YRA ĮTIKINAMAS, KAD LIETUVAI JIS NEREIKALINGAS... Lietuvoje jis laikomas išdaviku; jeigu jis pratinamas nebūti atsakingu už Lietuvos likimą, tai.... užsienio lietuvio akyse niekas nepasikeis, jeigu Lietuvoje gyvens lietuviai ar arabų palikuonys.~~~~ .."NS.. įžvelgia, kad besitęsianti emigracija mažina galimybę Lietuvai išlikti tauta, o tuo pačiu išlikti ir Nacionaline valstybe" Manau, kad tą supranta VISI, tik daugeliui NEapsimoka financiškai, ką nors apie tai daryti. ~~~~ "vien išeivija neturi jokių šansų išlikti vientisa tauta/tautine valstybe"--- kas galėtų ginčytis su tokiuo teiginiu, bet... ar sugebėjus tuos mažus pumpurėlius, prikabinti prie Lietuvos kamieno, Lietuvai nuo to būtų geriau? Kodėl didelės ir galingos valstybės neatsisako savo emigravusių tautiečių? Ar tikrai jie visi tokie durni ir nemylintys savo šalies?~~~~ "Tuo tarpu mitinės globalios Lietuvos koncepcija tik migdo tautą tuo mažina galimybę sustabdyti emigraciją - išsivaikščiojimą." Koncepcijos nemigdo ir nežadina -- tai tik popierėlis apie kurio egzisavimą dauguma emigrantų net nežino.~~~~
  Jūs teigėte "pripažindami Lietuvą PALIKUSIUS tokiais pat, pritartume Lietuvos sunaikinimui", taigi. logiškai galvojant, atvirkštinis veiksmas, kuris išgelbėtų Lietuvą turėtų išeivių įvardinimas priešingu epitetu (kitokie, niekšai, išdavikai, priešai...-- pagal jūsų logiką, išvykusius įvardinant kuo bjauresniu vardu, Lietuvai turėtų daugiausiai padėti.-" ~~~. Sakote: "Juk NS išeivijos vadinti išdavikais nesiruošia" Paskaitykite NS pirmininko straipsnius skelptus spaudoje prieš kelis metus --- būtent, jis ne viename straipsnyje užsienyje gyvenančius lietuvius jis įvardina išdavikais ir dar.... neatsitiktinai suvažiavimo rezoliucijoje 1 punktu įrašyta "rezoliucijos priėšų paieška". Aš nežinau, kas super patriotai, kas yra tragiška, kad super trumparegiai susmulkina patriotiškas jėgas fragmentais, kad jie nepatektų į seimą. Čia tragedija

  AtsakytiPanaikinti
 18. ale --) Alei 2020-03-11 17:59

  Nieko panašaus nėra. Ką jūs čia išsigalvojate visokius priešus? Gal prisiskaitėte nieko bendro su NS neturinčio Pikc'iaus komentarų ir darote išvadas apie visą NS. Tam tai kiekvienas kelmas, kiekvienas numestas laikraštis vėjo plazdenamas pavojingas priešas-marksistas...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item