Nacionalinis susivienijimas reikalauja atšaukti „Globalią Lietuvą“, nutraukti cenzūrą LRT ir atskleisti KGB bendradarbius

Kovo 7 dieną sostinės „Karolinos“ viešbutyje įvyko politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ steigiamasis suvažiavimas. Sausakimšo...

Kovo 7 dieną sostinės „Karolinos“ viešbutyje įvyko politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ steigiamasis suvažiavimas. Sausakimšoje salėje susirinko 462 delegatai, o su įgaliojimais suvažiavime buvo atstovaujami 2312 steigėjų. 

Suvažiavimas pritarė partijos steigimui, pavadinimui „Nacionalinis susivienijimas“, patvirtino bendrąją partijos programą, įstatus, išsirinko pirmininką, pavaduotojus ir kolegialius valdymo bei priežiūros organus. Partijos pirmininku išrinktas vienas Sąjūdžio kūrėjų filosofas prof. Vytautas Radžvilas, pavaduotojais patvirtinti buvęs VU prorektorius doc. Kęstutis Dubnikas ir politologas, VU doktorantas Vytautas Sinica. Atsakinguoju partijos sekretoriumi suvažiavimas išrinko Arną Simutį. 

„Turbūt nereikia ir sakyti, kad manęs čia nebūtų, jei ne Vytautas Radžvilas. Nebūtų „Pro Patria“ sambūrio, nebūtų forumų ir viso to judėjimo už Lietuvos prisikėlimą iš sąstingio, per kelis metus atvedusio iki šios akimirkos. Dauguma jūsų prisijungiate dabar ir jame anksčiau nedalyvavote, tačiau neabejoju, kad jei ne Vytautas Radžvilas, šiandien paprasčiausiai nebūtų prie ko prisijungti“, - sakė V. Sinica, siūlydamas V. Radžvilo kandidatūrą. 

Partijos valdybos nariais išrinkti režisierius Gaudentas Aukštikalnis, diplomatas Algis Avižienis, istorikė prof. Rasa Čepaitienė, chemikas prof. Vytautas Daujotis, Giedrius Gataveckas, gydytoja Daiva Jakubonienė, Dalius Pranas Joneikis, chemikas Martynas Katelynas, politologas dokt. Marius Markuckas, edukologė dokt. Ingrida Mereckaitė, politologas Tomas Matulevičius, aplinkosaugininkas prof. Romas Pakalnis, inžinierius Mindaugas Patlaba, dizainerė Agnė Paulėkienė, istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas, verslininkas ir publicistas Algimantas Rusteika, verslo konsultantas Almantas Stankūnas, filosofas dr. Laisvūnas Šopauskas, politologas Valentinas Žemgulys.

Visi valdybos nariai kartu yra ir tarybos nariai. Be jų tarybos sudėtyje yra dar 40 tiesiogiai suvažiavimo išrinktų narių, tarp kurių rezistentas Petras Plumpa, signatarai Irena Andrukaitienė, Romas Gudaitis ir Algimantas Sėjūnas, istorikas prof. Jonas Vaičenonis, fizikas prof. Kęstutis Jarašiūnas, keliautojas ir rašytojas Šarūnas Jasiukevičius, kalbininkė prof. Jūratė Laučiūtė ir daugelis kitų, į Nacionalinio susivienijimo telkimąsi jau aktyviai įsitraukusių regionų atstovai. 

Suvažiavimas priėmė tris rezoliucijas. Pirmąja reikalaujama atšaukti globalios Lietuvos strategiją „Lietuva 2030“, kuri tik skatina emigraciją ir tautos išnykimą. Vietoje jos reikalaujama priimti naują strateginį dokumentą, kurio tikslas būtų lietuvių tautos išlikimas savo nepriklausomoje valstybėje. Kita rezoliucija buvo reikalaujama reformuoti LRT, įtvirtinti žodžio laisvės, nešališkumo ir objektyvumo principus, atsisakyti faktinės savicenzūros ir „teisingų“ pašnekovų atrankos LRT eteryje. Galiausiai trečioje rezoliucija kvietė „užtikrinti visos turimos patikimos informacijos apie prisipažinusius ir neprisipažinusius KGB bendradarbius paviešinimą“ bei „sukurti proporcingumo ir protingumo principus atitinkantį Komunistų partijos ir sovietinių saugumo struktūrų pareigūnų liustracijos modelį, parengti ir priimti jį atitinkančius įstatymus.“ 

„Prisipažinusių KGB bendradarbių paviešinimas nėra ir negali būti laikomas „valstybės pažado savo piliečiams sulaužymu“, nes, pirma, Lietuvos valstybė įsipareigojo neatskleisti prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybių 15 metų nuo tai reglamentuojančio įstatymo priėmimo. Tuo pačiu Lietuvos valstybė įsipareigojo visai Lietuvos visuomenei, kad praėjus nustatytam 15 metų terminui prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybė bus atskleista. Be to, kiekvienas teisės aktas sukuria visuomenės lūkesčius apie galiojančią teisinę aplinką ir todėl yra „valstybės pažadas savo piliečiams“. Tačiau valstybė, nors sukūrusi lūkesčius esamais teisės aktais, visada išsaugo teisę juos keisti. Įstatymo kaip pažado traktavimas yra apskritai klaidingas“, - argumentuojama rezoliucijoje. 


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 8601373915383038963

Rašyti komentarą

54 komentarai

Sėlis rašė...

✌😊👌

Hm rašė...

Šaunus buvo suvažiavimas.

Vilkas rašė...

Gaila ngalejau dalivauti suvaziavime
Mazeikiai

Išeivis rašė...

Nesuprantu, kaip paskelbus šukį, kad partijos tikslas "būtų lietuvių tautos išlikimas savo nepriklausomoje valstybėje" pasikeistų realybė, kad trešdalis tautos jau gyvena užsienyje. Juk ir dabar jokia partija nerėkia (bent kol kas), kad reikia lietuvių tautą išnaikinti Lietuvos teritorijoje. Kaip sustiprėtų lietuvių tauta, trečdaliui tautos atsukus užpakalį? Kodėl partija, kalbanti apie lietuvių tautos stiprinimą, trečdaliui lietuvių tautos žmonių taip lengvai atkiša špygą?

supratingas rašė...

Rezoliucijos buvo lyg vyšnia ant torto, be jų suvažiavimas, manding, nebūtų taip nusisekęs.

mislė rašė...

Patinka man šie žmonės, neabejingi Lietuvos, šeimų, tautos... likimui. Belieka tik atspėti, sėdint Kovo-11 minėjime, ar ši partija atėjusi į valdžią uždraus užsienio lietuviams švęsti šią "ne jų... ne Lietuvoje gyvenančių" šventę. Atsakymas randu kol kas tik vieną: idiotiška kovoti su savo broliu/sese išvykusiu gyventi tolėliau nuo namų. Tokioje kovoje nugalėtojų nebus....

ale, rašė...

Brangus išeivi, ne užpakalį atsuka NS jums. NS nori jus paskatinti, kad jūs ten nesusvetimėtumėte, kad į Lietuvą ne dantų tik susitaisyti grįžinėtumėte.., o išliktumėte lietuviais dvasia.

Išeivis Alei rašė...

Paaiškinkite man, kaip tas NS išreiškia paskatinima išlikti lietuviais dvasioje ir kūne? Ar tokiais pasakymais, kaip jūsų, kad kažkaip tai lietuviai pakenkia Lietuvai grįždami dantų taisyti? Ar Lietuvoje kas nors veltui išeiviams dantis taiso? Ar išeivių sumokėti pinigai už dantų taisymą nepatenka į Lietuvos biudžetą mokesčių pavidalu ir neišvirsta į pencijas, atlyginimus? Ar tikrai Lietuva taptų turtingesnė ir laimingesnė, jeigu lietuviai išeiviai savo dantų taisyti važiuotų į Latviją, Lenkiją, Bulgariją???? Neįkandu jūsų, NS, tokios logikos. Aš lauksiu partijos, kuri tikrai vienys, kvies, jungs VISUS PASAULIO lietuvius, vardant tos Lietuvos. Mūsų per mažai, kad galėtumėte lengva ranka nurašyti trečdalį tautos ir.... įsivaizduojant tokiuo būdu stiprinant ir vienijant lietuvių tautą.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Mačiau puikų pasiūlymą, kaip pavadinti šituos Nacionalsusivienijėlius - radžiai ��

Anonimiškas rašė...

Jei visus vadinti pagal pirmininko pavardę, tada konservai - landžiai.

Dalyvis rašė...

Puikus suvažiavimas, puiki atmosfera, pakili visų nuotaika ir dvasios atgaiva. Tai tartum antras Sąjūdžio suvažiavimas. Manau, kad žmonės iš jo išsivežė daug puikių įspūdžių ir didelę viltį, kad Lietuva nežus. O čia pyktį ar pašaipas lieja žmonės nebuve suvažiavime ir neskaitę NS dokumentų. Juose niekur nekalbama apie užpakalio atsukimą tautiečiams esantiems užsienyje, nei apie Lietuvos išstojimą iš ES ar pan. nesąmonių juose nėra. Juose kalbama priešingai - mums brangus kiekvienas lietuvis, todėl visus kviečiame išvykusius grįžti į Tėvynė, o kitus neišvykti, bet geresnį gyvenimą kurti kartu čia, Lietuvoje (nereikia painioti "Globalios Lietuvos" valstybinės programos, kuri skatina tautiečių išvykimą iš Lietuvos ir mes tam nepritariame su atsisakymu tautiečių arba jiems atsukimo užpakalio), mes sakome, kad Lietuvai yra būtina būti ES (kaip nepriklausomų valstybių sąjungoje) sudėtyje, bet mes prieš ES kaip unitarinę valstybę, kurioje ištirptų ir valstybės ir tautos. Taigi, bičiuliai, skaitykite mūsų dokumentus ir bandykite juos suprasti, o nesivadovaukite nuogirdomis arba atviru melu. Mūsų siekis - laisva nepriklausoma demokratiškai ir atsakingai, teisingai valdoma Lietuvos valstybė, kurioje būtų gera ir patogu gyventi visiems geros valios žmonėms. Iki pasimatymo.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Net ir nebuvusieji NS suvažiavime jaučia viltingą džiaugsmą, kad TAI pagaliau įvyko. Belieka vien sveikinti šio proceso dalyvius, linkėti Jiems sėkmės ir visapusiškai palaikyti.Jokiame PROPATRIA straipsnyje nebuvo niekinami tie, kurie dėl persekiojimų buvo priversti emigruoti. O kas teįžiūri kažkokius užpakalius - nieko nuostabaus: į ką žiūri, tą ir matai. Būtų keista, jeigu būtų kitaip...

Kitas išeivis rašė...

Hmz... Čia kaip kas mato matyt. Aš atvirkščiai iš užsienio viską stebiu ir labai NS palaikau. Gaivaus oro gurkšnis Lietuvos politinėje arenoje, tikiuosi neprasilenks darbai su kalbom. Ir pačiam viduje malonu, kad galbūt pradėjo busti Lietuva.
Vytautas Sinica yra už Lietuvio kortos įvedimą, manau ši mintis bus perduota ir visam judėjimui. Ko tikrai reikia.

Tad nesuprantu kuom NS jus užgavo? Kad įvardijo Lietuvos problemas?

x rašė...

Normalus nomenklatūrinis susirinkimas, toks pats kaip ir Kirkiko bebrams savo partiją steigiant. Tik šiuo atveju rinkosi Radžvilo bebrai. Pasibuvo sau reikšmingi, pabendravo, kažkokią vėjinę deklaraciją surašė ir išsiskirstė. Po mėnesio nė patys neprisimins, kad tokiame suvažiavime dalyvavo.

x rašė...

Na kodėl, yra racijos tokioje strategijoje. Gal kokie sociologai paskaičiavo ir patarė, kad tai perspektyvus kelias. Išvykęs trečdalis negali normaliai balsuoti, išrenka geriausiu atveju vos vieną Seimo narį. Tai gi nukreipęs juos prieš save ir juos dergdamas nelabai balsų ir praloši. Bet išloši likusių dviejų trečdalių meilę, kurie realiai ir renka valdžią, tie sakys taip tiems išvykusiems svolačiams ir reikia, mandri labai, minimalios algos jiems maža buvo. Tą juodą budulių pavydą buvo galima aiškiai stebėti ir referendume už pilietybės išsaugojimą.

Anonimiškas rašė...

Kol nebus atimti pinigai iš verslo ir nesugražinti Lietuvai nieko nebus , nes kitų pinigų nėra, ką vėl paskolas imsim ? Koldėl ? Todėl , kad jie sutraukia LT pinigus , o po to moka sau 6000€ darbuotojui 600€..... tai apie kokią čia ekonomiką visi kalba? Jei nori ekonomikos turi judėti pinigai, o jų nėra arba jie sėdi kažkieno kišenėje. Viskas taip paprasta , bet toks jausmas labai sudėtinga...... Buvo USSR liga, o dabar puikiai matosi EU liga.

glorija rašė...

Taip, mielasis, įsivaizduokit, kenkiat. Mes mokam PSD, maitinam visą supuvusią sveikatos sistemą, jos paslaugomis net nepasinaudodami, lenkiam nugaras už minimumą, kiti ir to negauna (patikėkit, pas mus būna ir taip), gydymas jau ne visiems prieinamas tapo (galėčiau vardinti ir vardinti). O ką jūs, atvažiuojat čia, nes Lietuvoj PIGIAU, nei kitur užsieny. Ėskit, su visa pagarba, svetimą sotesnę duoną; naudokitės tos valtybės, kuriai tarnaujat ir mokat mokesčius, "privalumais"...
A žinot, kodėl dalis lietuvių jūsų nemėgsta? Todėl, kad laiko išdavikais. O kodėl? Todėl... Tėvų ir senelių prisiminimuose dar gyvi pažadai: "ateisim, išvaduosim". Vyrai bėgo į miškus (ginti, plėšikauti, kas ten žino), visi su viltimi laukė "išvaduotojų", deja, nieko nesulaukė, žuvo nelygioj kovoj. Čia apie Amerikos lietuvius, išeivius ir jų pažadus, kovojant prieš sovietų valdžią... "Škias", kai laikai pasikeitė, mes, dezertyrai, daug grįžę nuveikėme. Ačiū!
Jau pažįstamas migranto bruožas - kai tik sprendžiasi Tautos likimas, ar kur nors pakvimpa permainom, tuoj kištis ima "neakivaizdininkai". Tada prasideda pamokymų ir kt. paistalų lavinos, "škias", "gelbėkim tautą" ir pan. Kai tik bėda - bėgam šmutkes susirinkę lauk. O kas supras lietuvį, lenkiantį nugarą už skatikus? Bepigu, čia pamokslauti, kai pilna šikna ir alkano nesupranti. Žinoma, tuoj po mano šiuo sakiniu gali atsirasti komentaras: "ko čia tad toj Lietuvoj sėdi?". A va todėl, kad man išėjus, mano vietoj bezdės kitas, neduok Die, koks babajus migrantas.

Taigi, kviečiu visus "neakivaizdininkus" nusileisti iš olimpo, įsiliet į pilką mūsų tautiečių masę, pavalgyti mūsų kasdienės duonos, pažvelgti į gyvenimą mūsiškių akimis ir tada stebėtis iš visko.

Mielasis, patikėkit, LABAI KENKIAT morališkai ir dvasiškai...

glorija rašė...

Ir dar... Tamstos vaikai moka lietuviškai?

glorija rašė...

"mes sakome, kad Lietuvai yra būtina būti ES (kaip nepriklausomų valstybių sąjungoje) sudėtyje, bet mes prieš ES kaip unitarinę valstybę, kurioje ištirptų ir valstybės ir tautos"...
Man šis sakinys skamba taip: "mes už SSSR, tik be... komunizmo" :)

setas rašė...

jaigu jie deklaruos valdininku asmenine atsakomybe uz savo darbus tada ir as eisiu balsuoti ,jaigu ne tai niekas nepasikeis ir balsuoti nera prasmes....

Glorijai rašė...

Glorija, jeigu tu mane vadini išdaviku, tai nevadink "mieluoju", nes tai primena tarybinių žmonių retoriką. Atsakau į jūsų, Glorija, klausimus: 1) Mano vaikai moka lietuviškai ir myli Lietuvą. Bandau juos apsaugoti nuo Glorijų komentarų, nes juos paskaitę, manau, pakeistų savo nusistatymą. Bet Lietuvoje gyvena ne viet tik glorijos.2) Netaisau Lietuvoje dantų. Logiškai galvojant, kad bet koks užsienietis, pirkdamas Lietuvoje paslaugas ar prekes, prisideda prie Lietuvos ekonomikos gerėjimo. JUK JIE UŽSIMOKA UŽ VISKĄ IŠ SAVO KIŠENĖS.~~~ Jeigu jūs sumokate pinigus ir negaunate paslaugų, tai.... niekuo dėti užsieniečiai ---aiškinkitės, kur dingsta jūsų įmokos. 3) Nei aš nei mano tėvai ar seneliai nepriklausė prie tų "Lietuvos gelbėtojų", kuriuos tu čia apibudini. Žinau tą istorijos laikotarpį labai gerai. Tos istorijos veikėjai jau senai Anapus. Nekėsti visų išeivių tik dėl buvusios istorijos yra needekvatu.4) Sėdėk glorija kur sėdi ir drabstykis neapykantos purslais. Joks sveiko proto žmogus nenorės grįžti ir sėstis šalia tavęs laisva valia. Besėdėdama neužmiršk, kad tavo sėdėjimo valandos suskaičiuotos, kad tavo vaikai ir anūkai parveš ir pasodins babajų šalia tavęs, NES TU JUOS BŪSI ĮTIKINUSI, KAD VISI LIETUVIAI (išvažiavę, išvažiuosiantys, grįžę...) YRA NIEKŠAI, KENKĖJAI, IŠDAVIKAI.

GLORIJAI - NS kūrėjai rašė...

Glorija, jeigu tu mane vadini išdaviku, tai nevadink "mieluoju", nes tai primena tarybinių žmonių retoriką. Atsakau į jūsų, Glorija, klausimus: 1) Mano vaikai moka lietuviškai ir myli Lietuvą. Bandau juos apsaugoti nuo Glorijų komentarų, nes juos paskaitę, manau, pakeistų savo nusistatymą. Bet Lietuvoje gyvena ne viet tik glorijos.2) Netaisau Lietuvoje dantų. Logiškai galvojant, kad bet koks užsienietis, pirkdamas Lietuvoje paslaugas ar prekes, prisideda prie Lietuvos ekonomikos gerėjimo. JUK JIE UŽSIMOKA UŽ VISKĄ IŠ SAVO KIŠENĖS.~~~ Jeigu jūs sumokate pinigus ir negaunate paslaugų, tai.... niekuo dėti užsieniečiai ---aiškinkitės, kur dingsta jūsų įmokos. 3) Nei aš nei mano tėvai ar seneliai nepriklausė prie tų "Lietuvos gelbėtojų", kuriuos tu čia apibudini. Žinau tą istorijos laikotarpį labai gerai. Tos istorijos veikėjai jau senai Anapus. Nekėsti visų išeivių tik dėl buvusios istorijos yra needekvatu.4) Sėdėk glorija kur sėdi ir drabstykis neapykantos purslais. Joks sveiko proto žmogus nenorės grįžti ir sėstis šalia tavęs laisva valia. Besėdėdama neužmiršk, kad tavo sėdėjimo valandos suskaičiuotos, kad tavo vaikai ir anūkai parveš ir pasodins babajų šalia tavęs, NES TU JUOS BŪSI ĮTIKINUSI, KAD VISI LIETUVIAI (išvažiavę, išvažiuosiantys, grįžę...) YRA NIEKŠAI, KENKĖJAI, IŠDAVIKAI.

glorijai? rašė...

Gorija, o tu ar nesi Lietuvos išdavikė? Ar ne tu balsavai už Lietuvos įstojimą į ES? Ar ne tu atsisakei lito? Ar ne tu sutinki, kad ES įstatymai būtų viršėsni už Lietuvos? Ar ne tu pritarei Lietuvos žemės pardavimui užsieniečiams? Apsičipinėk geriau, glorija, prieš, pradėdama kitus kaltinti išdavikais. LIETUVĄ GALIMA IŠDUOTI IR GYVENANT LIETUVOJE. TREČDALI LIETUVIU GALIMA IŠNAIKINTI IR NEIŠKĖLUS KOJOS IŠ LIETUVOS. Ir tai daryti Lietuvos glorijoms kol kas gerai sekasi.

dalyviui rašė...

Dalyviui. Jūs nesate niekada išvažiavęs iš Lietuvos, todėl jums ir atrodo, kad užtenka užsienio lietuviams tik pasakyti "grįžkite" ir jie visi, išgirdę tokį paraginimą suklegės atgal ir.... įsidarbins.... ir gyvens amžinai laimingai. Reikia NS partijos, kad jie tą šūkį išrėktų, nes nei viena partija, valdžia, vyriausybė nemokėjo kaip tą šūkį išsakyti. Na, gerai, tegu ir būna taip kaip sakote. Ir vis tik kaip NS ir glorijos vadins tuos, kurie dėl ivairių priežasčių negalės , išgirdę tą šūkį, grįžti į Lietuvą? Kaip jie bus vadinami, kuo jie bus laikomi?

kitam išeiviui rašė...

Įvardinti problemas moka visi. Tam nereikia nei partijų, nei susivienijimų. Problemų sprendimas yra kita kalba. Deja, šios partijos skelbimas, kad kažkokia popierinė "strategija", kurios niekas nėra nei matęs, nei skaitęs sukėlė emigraciją iš Lietuvos --- rodo, kad ši partija nelabai susigaudo dėl emigracijos priežasčių....~~~~ Išeivis, norintis lietuvio kortelės... Pasiimk popiergalio lapelį ir nusipaišyk sau kortą, jeigu ji tau tokia reikalinga. Kam reikalinga kažkokia partija, kad galėtum disponuoti beprasmiu, bereikšmiu popieriuku? ~~~~ Man būtų labai smagu girdėt, kad Lietuva bunda, bet, kai "pabudusi" Lietuva svarbiausiu punktu pasirenka kova su tautiečiais užsienyje --- tai skamba jau kaip tragedija.

x-ui rašė...

Nežinau ar išmintinga strategija kovoti prieš išeivius. Juk išeivių yra beveik iš kiekvienos šeimos. Skelbiant išeivius antrarūšiais, išdavikais yra pavojus įžeisti daugelį šeimų. Nereikėtų užmiršti ir praeito balsavimo "dėl dvigubos pilietybės" Nežiūrint V. Lansbergio, Radžvilo, Sinicos, Juozaičio agresyvios agitacijos, 70 procentų atėjusių balsuoti referendume balsavo, būtent, už leidimą etniniam lietuviui išlaikyti Lietuvos pilietybę. 70 procentų balstuotojų. Todėl nesiskaityti su tokia realybe neišmintinga.

glorija rašė...

Oi, žinok, kaip tu mane išgąsdinai! Ha! Atrodo, įvariau isteriką Tautos "didvyriui" :)

"Besėdėdama neužmiršk, kad tavo sėdėjimo valandos suskaičiuotos, kad tavo vaikai ir anūkai parveš ir pasodins babajų šalia tavęs".

Ir ką ruošiesi daryti, skaičiuodamas mano valandas? Geriau, skaičiuok savąsias. O tų babajų jau esat patys apsčiai privežę, jeigu ką. Pilna Lietuva nuo musulmonų pabėgusių mergaičių, su vaikais ant rankų, verkia. Parveža sutuoktinius užsieniečius...

"Nei aš nei mano tėvai ar seneliai nepriklausė prie tų "Lietuvos gelbėtojų", kuriuos tu čia apibudini. Žinau tą istorijos laikotarpį labai gerai. Tos istorijos veikėjai jau senai Anapus".

Ar,kad "anapus", tai jau toks tamstos pasiteisinimas. Kažkada tai buvo esamuoju laiku... Jau tu, matai, kitoks? Toks tamstos ir patriotizmas, kai pataikaudamas kitiems, lauki, pakol kažkas dar tavim pasirūpins iš Lietuvos. Kai bloga - bėgam lauk, kai padėtis pagerėja - grįžtam pasiskinti naudos vaisių. Taigi, siūlau grįžti ir kovoti vardan bendro tikslo. O kodėl gi ne? Grįžkite - niekas netrukdo:)

PS: Aš nesu "NS kūrėja". Už mano nuomonę jie neatsako, tad nemaišyk jovalo. Aš turiu nuomonę ir jos, deja, nekeisiu...

Išeivis -glorijai rašė...

Glorija, tu man jokios isterijos neįvarei. Aš džiaugiuosi, kad gyvenu ten, kur gyvenu, kad man nereikia turėt jokių reikalų su glorijomis, kurios aplik save sėja neapykanta. Aš nei gazdinu, nei trukdau tau jaustis nugalėtoja ir sėdėti plačiai savo soste. ~~~~ Aš nieko neteisinu ir nesiteisinu, nes aš tau nieko nepadariau. Jeigu nori nekęsti, tai visada surasi subjektų. Bet, kai lietuviams nepatinka, kai juos pavadina žydšaudžių tauta, tai lietuviai turėtų būt atsargūs visiems išeiviams prikabindami "gelbėtojų-melagių-apgavikų-skriaudikų... etiketę. Panašius kaltinimus būtų tikslinga siųsti tikslesniu adresu. ~~~~ Glorija, tik nepradėk rūpintis manimi --aš savimi visada pasirūpinau, pasirūpinsiu ir toliau. Negrįšių, Glorija, skinti tavo naudos vaisių -- gali ramiai miegoti.~~~ Glorija, o koks yra mūsų bendras tikslas, dėl kurio aš turėčiau grįžti? Man kiekvienas lietuvis, kuris laiko save lietuviu, yra brangenybė, kurią reikia vertinti ir branginti, tau gi, ne Lietuvoje gyvenantys lietuviai yra baisiausi priešai. Aš niekada nekovosiu prieš tavo priešus, Glorija. Niekada. Man tu ir tavo sukurta nauda yra tuščia vieta. Tragedija yra, kad LIETUVIŠKOJI LIETUVA YRA NAIKINAMA TOKIŲ GLORIJŲ RANKOMIS---šis neapykantos išeiviams kurstymas yra perdaug Lietuvai kainuojantis eksperimentas.... -- tik todėl aš rašau čia komentarus.

glorija rašė...

Linkiu pasveikti ;)

glorija rašė...

Ir Tamstai linkiu pasveikti, gal kokio valerijonėlio pagerk prieš miegą :D.
Ot, dienelė!

glorija rašė...

Aaa! Pilnatis:D

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Taigi jis debilas, ir atmink, kad tokie padarai demesiu minta

Anonimiškas rašė...

-> glorija 2020-03-09 12:19 ir t.t.

Glorija, dėl PSD ir apskritai finansinės pusės tu klysti.
Vakruse dirbantys lietuviai moka mokesčius, kurių dalis pervedama į Europos Centrinį banką ir pasiekia Lietuvą pavadinta ,,ES finansine pagalba Lietuvai'' - nei viena sisteminė ,,pariotja'' apie tai anei žodžio, jau nekalbant apie Lietuvos ,,europarlamentarus'', taip uoliai balsuojančius už visokias eurobiurokratų ,,rezoliucijas'' prieš Lenkiją ir taip kiršinančių mus su bene svarbiausia kaimyne ir svarbiausia strategine partnere.
Antra - Vakaruose dirbantys siunčia į Lietuvą tokias sumas, a[pie kurių bendrąjį skaičių Lietuvos statistika nutyli, nes metinė šių perlaidų suma viršija metinį Lietuvos biudžetą. T.y. Vakaruose dirbančių artimieji sumoka mokesčius iš Vakaruose uždirbančių pinigus giminaičių lėšų. Lietuvos energetikjos infrastruktūrų buhlteriai tai gerai apskaičiavę, o kadangi Lietuvos energetikos lydimosios infrastruktūros yra komunistų ir jų atžalų rankose, galima sakyti, kad nomenklatūra turi Vakaruose dirbantiems lietuviams bučiuoti rankas ir kojas už išlaikymą.
Ką ir kalbėti apie tai, kiek Vakaruose uždirbtų pinigų Lietuvoje stimuliuoja smulkų ir vidutinė verslą pačiomis įvairiausiomis formomis - nuo elementatraus vartojimo iki verslo steigimo ir sumokamų mokesčių.
Ar atkreipėte dįmesį, kad šia tema Lietuvso media tyli kaip žemes pardavusi?
O kodėl? - todėl, kad, paaiškėjus realiems skaičiams, visi - nuo prezidentūros iki Seimo valytojos būtų priversti pripažiunti, kad apie pusė Lietuvos išlaikoma Vakaruose dirbančiųjų uždirbtais pinigais.
Todėl retkarčiais nuemtamas koks striapsniūkštis, dar koks Seimo narelis dėl akių kiek pačirena apie išeiviją - ir šia tema vėl tyla.
Tyla todėl, kad biurokratijai ir Lietuvos biudžetininkams tokia situacija paprasčiausia apsimoka kur kas labiau nei tieos sakymas apie realius Lietuvos piliečių finansus ir jų kilmę.

Mauras rašė...

Labai įdomu. Atmetus emocijas, galite patikslinti, kaip 2030 skatina emigruoti, ir kokie yra unitarinės valstybės pagrindiniai požymiai?

Daktare glorijai rašė...

Daktare, Glorija, pirmiausia, pasigydyk save, o tada.... jau galėsi atidaryti internetinį patarimų kioskelį.

Anonimui rašė...

Taip, anonime, tiesa išlaisvina žmogų. Deja, suktiems kombinatoriams nei tiesa, nei šviesa nėra reikalinga. Daug geriau manipuliuoti prietemoje, išgėrus valerijono ir... pasikinkius savo vaizduotę, ieškoti didžiausų Lietuvos prieš ir.... juos surasti užsienyje gyvenančiame tautietyje. Deja, esame patys savo laimės/savo Tautos ateities.... kalviai -- nuo to niekur nepabėgsi

Pikc Kažinkavičiui rašė...

NS narių problema yra su priešų paieška. Štai Pikc Kažinkavičius nurodo savo dvi rūšis savo priešų: 1-buki, fanatiški, pilni neapykantos; 2- sentimentalūs, su realybe nelabai ką bendro turintys. Broli, lietuvi, tu savo priešus atakuoji "ad hominem" būdu-neturi savo svarių argumentų atremti jų teiginius, todėl atakuoji, dergi jų charakterį. Tai labai apgailėtinai žemas lygis. Būtent, tokie mastytojai kaip tamsta, suteikiate liberastinei propagandai sparnus, o tautinį identitetą, patriotiškai nusiteikusius lietuvius, paverčiate karikatūromis. Būtent, tautinę Lietuvos valstybę naikinančiai sistemai būtent to ir reikia. Nemąstančių masių. Su tokiais gali daryti, ką tik nori. Ir daro. AMEN. Tragiškai skambantys AMEN

supratingas rašė...

Anonimiškas 2020-03-10 18:54 : "Antra - Vakaruose dirbantys siunčia į Lietuvą tokias sumas, apie kurių bendrąjį skaičių Lietuvos statistika nutyli, nes metinė šių perlaidų suma viršija metinį Lietuvos biudžetą."

Tikra tiesa,kad piniginės perlaidos yra reikšmingos šalies finansams ir ekonomikai, bet sakydamas dydį jūs švelniai tariant labai persistengėte. Lito gyvavimo pabaigoje perlaidos, jei neklystu, aukščiausiame taške siekė apie 4.5 milijardo litų ir dar kažkiek išeiviai atveždavo grynais, tačiau grynųjų suma tikrai negalėjo būti labai didelė. Pastaraisias metais dėl įvairių priežasčių (nutrūksta saitai, miršta giminės ir t.t.) perlaidų ėmė mažėti ir teigiama, kad 2019 metais suma tesiekė vieną milijardą eurų. 2019 metų biudžetąs su ES parama buvo apie 12 milijardų eurų, taip kad apie jokias biudžeto dydžio įplaukas iš užsienio negali būti ir kalbos.

Dėl viso kito daugiau ar mažiau su jumis sutinku.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Supratingas 23.50, taigi didžioji ES paramos dalis ir yra Vakaruose lietuvių sumokėti mokesčiai, jau perėję į ECB, kur jų pavadinimas pakeistas į ,,paramą Lietuvai" - dar kartą perskaitykite mano komentarą, tik atidžiai.

Unknown rašė...

Glorija, šičia likę lietuviai daug baisesni visais atžvilgiais. Zombiai, su kuriais nebenorėčiau niekada susidurti. Nesakau, kad visi. Bet daugelio prisieina vengti kaip fantomų, kaip negyvų bedvasių šešėlių. Jie atgyja komentaruose, savo bukumu ir neapykanta nustebindami net ir daug mačiusį, juos atpažįsti "kultūriniuose" renginiuose, gyvenimo būde, požiūryje į vargšus ir benamius. Dabar aš jau pradedu gailėtis, kad turiu lietuviško kraujo.
Nors nemanau, kad lietuviai visada buvo tokie. Dažniausiai būna taip: kol bažnyčia stipri morališkai ir dvasiškai, tol ji skleidžia gerą dvasią ir netikintiems, rodo užkrečiantį pavyzdį, pagal kurį pradeda elgtis ir kiti. Bet dabar Lietuva - dvasiškai išdeginta žemė, kurios gyventojai nebesuvokia elementariausio žmogiškumo, nes aplinkinis gyvenimas jiems nuodėmę rodo kaip dorybės pavyzdį. Žmonės žūsta kaip asmenybės, kaip individai, nes jie nebemato gero pavyzdžio, o ir pamatę nebeatpažįsta jo. Tai katastrofa.
Mano nuomonė labai skeptiška. Manau, kad Lietuva ilgai neišsilaikys - nei užsienyje, nei savo žemėje.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
ale, rašė...

Deja, tą rašiau ne aš, t.y., rašė kažkas kitas - ne ale,. Nors, ten išdėstytai minčiai pritariu pilnai. Ir jei būtum ne toks piktas, jei turėtum sąžinę, tai žinotum, kad "kai du nepriklausomi liūdija vienodai, jų liudijimas tikras".

supratingas rašė...

Kalba buvo apie jūsų išpūstą išeivijos piniginės paramos skaičių, o ne apie ES paramą. O ir ES paramą jūs vertinate neteisingai, nes tuos mokesčius šalys gavėjos galėtų pasilikti sau. Į šį reikalą reikia žiūrėti kaip į abipusius mainus. Žinoma, galima ir reikia ginčytis dėl to kuri pusė gauna didesnę naudą, tačiau tam nepakanka tokio supaprastinto požiūrio. Reikia pažvelgti ir į lietuviškąją medalio pusę. Milijonas jau yra prarastas (dalis išginta, dalis išvyko savo noru) ir šito fakto nepakeisi nei per dieną nei per metus. Net jei 100 000 tūkstančių staiga sukvailiotų ir sumanytų sugrįžti, Lietuva šiandien paprasčiausiai neturėtų kur jų dėti. Kitaip tariant kalbos apie norą susigrąžinti tautiečius tėra didelė valdžios veidmainystė, nes nėra jokių ekonominių prielaidų priimti tokį skaičių žmonių ir visi esantys valdžioje tai puikiai supranta. Visgi pamėginkim įsivaizduoti, kad 100 000 darbingų tautiečių staiga grįžta Lietuvon. Pirmas ir pagrindinis klausimas ką jiems čia veikti? Smulkiam verslui sąlygos nėra labai palankios, nes valstybė daugelį metu rėmė stambųjį verslą. Tačiau tarkim, kad nepaisant šios nepalankios aplinkybės koks 10 nuošimčių grįžusiųjų visgi pasirūpina savimi susikurdami darbo vietą sau arba sukuria smulkius verslus. Klausimas ką daryti likusiems? Jau esamiems verslams nereikalinga tokia armija naujų darbuotojų, reiškia reikia kurti naujas darbo vietas. Nežinau tiksliai vidutinio darbuotojų skaičiaus tenkančio vienai lietuviškai įmonei, bet iš bendro išsilavinimo bandysiu spėti, kad kokie 40-60/įmonei. Norint įdarbinti tokį kiekį žmonių reikėtų įkurti 1500-2000 naujų įmonių. Dabar tai yra visiškai neįmanoma. Be to dar yra ir mažiau reikšminga aplinkybė. Vietiniai darbdaviai išeivių nemėgsta, juo labiau išeiviai nemėgsta vietinių darbdavių, nes jų siūlomos darbo sąlygos ir užmokesčio dydis negali atitikti grįžusiųjų lūkesčių. Reiškia neišvengiamai didėtų socialinė našta valstybei ir blogėtų nedarbo statistika. Tai pasakykit man prašau, kas būdamas valdžioje trokštų tokios "dovanėlės"?
Patogiau palikti viską po senovei ir sėkmingai įsisavinant iš užsienio įplaukiantį milijardėlį toliau vaidinti rūpestį išeivija.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Ar suspėji visus komentarus surikiuoti ir įvertinti, Pikc? Sunkus prižiūrėtojo darbas...

ale, rašė...

Ką į tai galima atsakyti, kokias išvadas padaryti?
Gal tik tai, kad Pikc'ius nedraugauji su realybe, nežinai ir nesupranti, jog visi gamtos, o kartu ir visuomenės, reiškiniai dėsningi. Juos visi kreipiantys dėmesį į tai, gali pažinti vienodai. Na, gal kiek kitais žodžiais tą nusakytų, bet esmė taip atrandama ta pati. Tačiau nenorintiems matyti tikrovės vienodai sudlūdyti jokių šansų nėra.

Anonimiškas rašė...

Supratingas, sakote - ,,išpūstą"? Matau, kad neverta jums aiškinti, kas yra kas ir kodėl taip yra, nes akivaizdu, kad darbo patirties Vakaruose neturite.
Tai koks būtų jūsų galutinis pasiūlymas į Lietuvą sugrįžtantiems lietuviams?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Pasijutau kaip kadais Sąjūdžio laikais. Jei tautiečiai nebus mėmės, tai balsuos už šituos žmones, kurie drįsta pasipriešinti Sistemai.

item