Tolerantiško jaunimo asociacija valstybės tarnautoją D. Velką kaltina „homofobija“

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pag...

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pagrindinių piliečių teisių ir laisvių apsaugojimo būdų, jaučiame pilietinę pareigą pranešti apie galimai naują persekiojimo atvejį. Apie tariamų „homofobų“  persekiojimą skaitytojus stengsimės informuoti ir ateityje. 

Š. m. sausio 23 dieną Pro Patria portale pasirodė straipsnis „LGBT propaganda Lietuvos pradinėse mokyklose. Kas toliau?“, kuriame nurodoma, jog Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA), galimai pažeisdama Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą, Lietuvos pradinėse mokyklose 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams nelegaliai platino vienalytes „santuokas“ propaguojančią informaciją, kuri, remiantis šiuo įstatymu, vertintina kaip „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija“. Primename, jog, remiantis oficialia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvada, „Gintarinė širdis“ pasakų knyga nėra tinkama vaikams iki keturiolikos metų, nes atvirai propaguoja vienalytes „santuokas“. 

Tuo tarpu pati Tolerantiško jaunimo asociacija vykdo aktyvią lobistinę veiklą, siekdama neutralizuoti minimo įstatymo poveikį ar jį apskritai panaikinti. Praėjusią Seimo kadenciją šiuo klausimu kartu su Lietuvos Gėjų Lyga (LGL) aktyviai veikė per socialdemokratę Mariją Aušrinę Pavilionienę (registruotos pataisos, rengtos konferencijos Seime, inicijuotas Europos Parlamento tyrimas), kurios padėjėjais dirbo TJA aktyvas. Mėgindami demonizuoti sau neparankias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, LGL atstovai buvo kreipęsi į Europos Komisiją, tačiau 2016 metų pabaigoje ši atsisakė pradėti tyrimą dėl tariamos homoseksualų diskriminacijos Lietuvoje šio įstatymo pagrindu. Naujoje politinėje situacijoje TJA ieško naujų poveikio priemonių. 

Sausio 25 dieną TJA išplatino pareiškimą, kuriame teigia, jog kreipėsi į Kultūros ministeriją, „kad ji išsamiai paaiškintų kodėl į Jungtinių Tautų rekomendacijų vykdymo dokumentą įrašė, kad informacijos apie tos pačios lyties šeimas draudimas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme reikalingas vaiko teisėms apsaugoti.“

Nerimą kelia tai, kad TJA viešame pareiškime atvirai atakuojamas jokių renkamų politinių pareigų neužimantis ir nesiekiantis valstybės tarnautojas Deividas Velkas, kuris, nepateikiant jokio teisinio pagrindo, kaltinamas „aktyviai rėmęs homofobines įstatymo nuostatas priimant įstatymą Seime ir knygos „Gintarinė širdis“ platinimo ribojimą“. Kiekvienas teisės aktas ar dokumentas yra pateikiamas ir priimamas ministrų arba renkamų Seimo narių valia, tačiau juos dažniausiai rengia ir tobulina nerinkti valstybės tarnautojai, neturintys ir negalintys būti asmeniškai atsakingi už vėliau priimamus politinius sprendimus. Bandymai perkelti atsakomybę nuo sprendimus priimančių institucijų ant platformos adekvačiai gynybai nuo viešo šmeižto neturinčio valstybės tarnautojo pečių yra iš esmės ydingi ir verčia su dideliu nerimu vertinti naujausią TJA pareiškimą. 

Prisimindami 2017 m. vykusį Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės viešo persekiojimo atvejį, o taip pat Vakarų šalyse plačiai plintančias valstybės tarnautojų diskriminavimo dėl jų tradicinių moralinių nuostatų tendencijas, pažymime, jog grynai ideologinėms LGBT judėjimo reikmėms XX a. antroje pusėje sukurtas ir jokio aiškaus bei stabilaus turinio neturintis „homofobijos“ terminas neturi tapti persekiojimo už pasaulėžiūrą ir politines pažiūras pretekstu. Susiję

Pažangos ideologija 6186485651812021951

Rašyti komentarą

 1. Sveikindamas iškrypėlių siautėjimo viešinimą, vis dėlto norėčiau paprašyti redakcijos nedėti iškrypėliškos ideologijos simbolių į straipsnius - kažkaip ranka nekyla spausti ant nuorodos, prie kurios "puikuojasi" iškastruota pederastų "vaivorykštė". :) Palyginimui - gi straipsnyje apie vokiečių okupaciją 2PK metu nedėtumėte "Hakenkreuzfahne" paveikslėlio?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-01-28 09:05

  joo,o žurnalistėliai džiūgauja,kad tolerantiškas jaunimas,tiesiai Kudirkai prieš nosį,šimtmečio proga švęs santuokų šventę. VIENALYČIŲ.O,čia tai Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Vieno tik nesuprantu kodėl liberal-marksistai būdami ypatingai netolerantiškais viskam išskyrus savo ideologija ir nuomone vadinami tolerantiškais ?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-01 10:30

   Todėl, kad jų manymu mes privalome būti tolerantiški net jų netolerantiškumui mūsų atžvilgiu

   Panaikinti
 4. Visų pirma, nebūtina šitaip talkininkauti reklamuojant kažkokius į priklausomybę nuo gyvuliškų aistrų patekusius snarglius. Nors, ne jų "nuopelnas", kad jie čia sklaidytis sumanė. Ne jie tą sumanė; jiems šantažu liepė/patarė eiti ir ginti savas gyvuliškas teises, kitaip jie bus atiduoti tiems "homofobams" sudraskyti. Tiesa, tie "homofobai" irgi tų pačių sukčių aukos šantažu verčiamos "gintis" kuo kaltintojų, neva, 3,14...rastų.
  Antra, homofobija ar dar kokia kitokia baimė - tėra reakcija į pavojingas tendencijas. Reiškia, ne homofobus reiktų kaltinti, o tokias reakcijas sukeliančius. - Ir kas čia gali būti dar neaišku?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Visų pirma, priimti tiek semantiškai, tiek morfologiškai idiotišką neobolševikinį naujadarą "homofobija" už gryną pinigą yra, švelniai tariant, naivu. Paprastai tokio tipo naujadarų vartojimas rodo arba ideologinį angažuotumą, arba išprusimo stoką (arba ir viena, ir kita).
   Antra, tos faunos "pasisklaidymus" kaip tik reikia viešinti, nes šitie neobolševikai tikrai nesustos, jeigu jų išsidirbinėjimai bus nutylimi (o tai reiškia, kad ir atkirčio tikimybė sumažės). Būtent viešinimo dėka pavyko užkardyti bent keletą iškrypėliškų "akcijų", kur šitie degradai lindo prie mažamečių.
   Trečia, kas per kvailystė įsivaizduoti, kad liguistą fauną dar reikia šantažuoti, kad jie liguistai elgtųsi? Jiems pilnai užtenka paskatinimo ir dosnaus finansavimo. Be to, nemaža dalis tų "aktyvistų" net NĖRA homo/pedo/zoo ar kitokių "europinių lytinių orientacijų" atstovai - jie tiesiog liberastai.

   Panaikinti
  2. Nematau, kur būtų reikalas ar prasmė paprieštarauti tamstos (kaip nebūtų keista, bet - ) prieštaravimams. Pagal mane, viena kitam neprieštarauja. Bet ką daryti yra prasmė tik tiek ir tik tada, kada, kiek ir kur to reikia. Todėl tik retoriškai galiu klausti: O kai jau patys dosniausi finansavimai nebeduoda laukiamo rezultato?., ar ir tada sukčiai gali šventai susilaikyti nuo šantažo priemonių panaudojimo? Negalėčiau įrodyti, kaip ten su tais svaigalų ir aistrų nežabojimo suluošintais yra, bet mano kukli fantazija pateikia man labai aiškų bei vienareikšmiškai galimą jų vidinės būsenos vaizdinį: neįmanomas dalykas, kad išsekinus save visokiomis beprasmybėmis, po viso to rastųsi noras dar ir viešai darkytis, demonstruojant savo dvasinį ir fizinį menkumą. Esu tikras, didžioji dauguma aktyvistų-demonstrantų yra prievartaujami paskui save vesti bile kokių madų fanų bandas.
   O dėl liberalų, tai tokių iš vis nerasta savarankiškai mastančių. Jie visi yra veltėdžiauti linkę, todėl lengvai ir pigiai parsiduodantys turintiems interesų patiems nesiviešinant - kitų rankomis - apgaudinėti tamsias mases. - Visoj toj vaivorikštynėj šušaroj grynai vienareikšmiško nieko nėra ir būti negali.

   Panaikinti
  3. Pasikartosiu dėl "vargšų prievartaujamų nuokrypų": liguistos faunos nereikia šantažuoti ar prievartauti, kad jie liguistai elgtųsi - jie elgiasi būtent pagal savo iškreiptą dvasinę ir psichinę būklę. Aiškinti, kad jie šantažuojami ar prievartaujami - tai sakyti, kad jie, vargšeliai, šiaip jau normalūs, tik pikti dėdės juos verčia išsidirbinėti. Turbūt nereikia aiškinti, ką toks požiūris turėtų bendro su tikrove? ;)

   Panaikinti
  4. Pikc'iau, yra panašiai, kaip su vilkais sanitarais. Juk ir sukčiai tik silpnus "zuikius" lengviau sugauti gali. Keista iš patrioto(?) lūpų nuolatos girdėti svetimų sukčių gynybą. Ir dar. Pats tuos nuokrypas čia vadini "vargšeliais", ir tuo pat metų jiems priskiri gebėjimus patiems, be nei kieno pagalbos, rengti pasaulinio masto renginius. - Nuuu.., be galo be krašto tikroviškumas grynas.

   Panaikinti
  5. Matau, teksto suvokimo problemos kaip buvo, taip ir liko - kaip ir nusišnekėjimo (šįkart - apie "svetimų sukčių gynybą"). :D

   Panaikinti
 5. Pikc'iau, tu Pikc'iau, neįmanomas dalykas, kad išmanantis reikalą net nebandydamas jo paaiškinti, iškart imtų oponentą kaltinti nusišnekėjimais. Kaip gi tamstai apsiverčia liežuvis nusišnekėjimu laikyti akivaizdžių faktų pateikimą, kad bet kurioj šaly tų pačių sukčių griežtai hierarchinė transnacionalinė korporacijų sistema siekia tų pačių tikslų - viešpatavimo, lygiai tokiais pat metodais, žinoma, įskaitydami skirtingų kultūrų specifiką. Argi dar kitaip galima paaiškinti visų spalvotųjų/vaivorykštinių revoliucijų scenarijų vienodumą? Prieštarauji juk pats sau, sakydamas, kad neegzistuoja jokie svetimi sukčiai, neva, tik todėl ir nėra ko tokiam Pikc'iui ginti... O juk pagal paties nesuprastą/neapmąstytą "vatnikai puola" - gaunasi, kad kaip tik tamsta ir teigi, kad tokia vieningai ir sklandžiai veikianti panaši struktūra egzistuoja. Todėl tamstos klausiu: kuo gi tas "vau" geresnis už "my pobedim"?
  O kad tamstai būtų visiškai aišku - paaiškinsiu, kodėl pats taip elgiatės: tamsta vykdote savo šeimininkų programą nesuprasdamas jos, nei kad svetimiems tarnaujate tuo; ten nepalikta apmąstymui ir supratumui vietos. Juk tik tokiu atveju įmanoma kenkti nacionaliniam vieningumui ir čia pat plėšyti marškinius su tikslu įrodyti, koks be galo didelis (labai bukas - iš šalies matosi) patriotas esate.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau savimi, kad bet kuris skolintojas, kuris išgelbėtų mano šeimą nuo prastos situacijos, pavadinsiu visą laukinį pasaulį, ir aš taip labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes man prireikė 100 000 eurų paskolos, kad galėčiau pradėti visą gyvenimą dėl savo profesijos, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais, o visas pasaulis atrodė, kad jis kabo manęs, kol susitiko su Dievu, išsiuntė paskolą, kuri pakeitė mano gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, Dievas, bijodamas įmonės, Nora Mildred, ji buvo išganytojas Dievas, išsiųstas išgelbėti savo šeimą su 100 000 eurų paskola, kreipkitės į noramildred.loan@hotmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ar jums reikia 2% paskolos sumokėti sąskaitas arba pradėti savo verslą? Jei taip, prašome susisiekti su mumis naudodami šią informaciją ir mūsų el. Pašto adresą: tuerkiyefinansbank@gmail.com arba tuerkiyefinansbank@linuxmail.org.

  (1) Visas vardas:
  (2) Reikalaujamos paskolos suma:
  (3) Trukmė:
  (4) Šalis:
  (5) Telefono numeriai:

  Pagarbiai
  Ahmed Sherif
  Whatsapp no: +1 984 213 1994

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ar jums reikia skubios paskolos, kad išvalytumėte savo skolas ar jums reikia akcijų paskolos
  tobulinti savo verslą? Ar jus bankai ir kiti atmetai?
  finansų įstaigos? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Ieškoti Nr
  daugiau, nes esame čia, kad visas finansines problemas spręstume
  praeitis.

  Tai paprasta paskolos bendrovė. Mes siūlome paskolas tiems, kam domina a
  pagrįsta 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo $ 5000 iki a
  maksimalus 100 000 000 JAV dolerių.

  Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, nes mūsų prioritetas yra maksimalus saugumas.

  Susisiekite su mumis el. Paštu: oceanfmortgages@gmail.com


  Pagarbiai
  Max Bent
  oceanfmortgages@gmail.com

  2% pradinė paskola ir garantija
  oceanfmortgages@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 9. Esame "Rocket Loans Company". Mes esame gerbiami, teisėti ir akredituotas skolintojas. Mes suteikiame visų rūšių paskolą labai greitai ir lengvai, asmeninės paskolos, automobilių paskolos, būsto paskolos, studentų paskolos, verslo paskolos, Inventor paskolos, skolų konsolidavimas. tt Nr socialinio draudimo numeris reikalaujama ir nereikia kredito patikrinimo, 100% garantuotas. Taigi aplankykite "Rocket Loans" el. Paštą: info.rocketloan@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 10. SVEIKI, DRAUGAI. Aš čia noriu pasidalinti šia gerąja informacija su Jumis. Iš tikrųjų, po daug laiko ieškodamas skolinimosi per 2 metus, aš pamačiau p. COMMENTĄ. MARIA VARGAS PUYO, KURIE PASIŪLYMAI PASKOLĄ ŽMONĖMS, IR JOS SKIRTI apie tai. Taigi aš taip pat palaikau šį madą, ir jis iš tikrųjų buvo paskolų gavėjas, siūlantis man 100000 dolerių. PALAUKITE MUS. MARIA VARGAS PUYO GALI BŪTI DIDESNĘ MY DARBĄ. Aš niekada neatsisakysiu dėkingų. NESKAIDKITE JŪSŲ, KURIE JŪS REIKIA, JEIGU NĖRA.
  Susisiekite su juo šiuo el. Laišku: mvargaspuyo1@gmail.com
  žiniatinklis: https: //maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com/

  AtsakytiPanaikinti
 11. Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą ( creditplusfinance11@gmail.com arba WhatsApp +16234044993). Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir įstaigoms 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, kurie nori gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: creditplusfinance11@gmail.com arba WhatsApp +16234044993

  AtsakytiPanaikinti
 12. Ar esate bet kokių finansinių sunkumų? JEI TAIP! Susisiekite su "Kvithyll Finance" ir "Mortgages Limited". Suteikiama mažų ir didelių paskolų suma. Mes siūlome įvairių rūšių paskolų paslaugas, kad atitiktų jūsų finansinius poreikius: asmeninę paskolą, skolos konsolidavimo paskolą, rizikos kapitalą, verslo paskolą, paskolą už mokslą, būsto paskolą, kurios palūkanų norma yra 2%. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: kvithyllfinance@gmail.com Jūsų pasitenkinimas ir finansinis sėkmė yra mūsų tikslas, o jūsų bendradarbiavimas su mumis bus geros patirties. Whatsapp: +17816567138 kreditas yra atviras visiems nepriklausomai nuo pilietybės.

  El. Paštas: kvithyllfinance@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 13. Sveiki

  Ar jums reikia paskolos? Mes teikiame paskolas su 2% palūkanų norma, susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos (adribay0008@gmail.com).

  AtsakytiPanaikinti
 14. Sveiki

  Ar jums reikia paskolos, asmeninės paskolos ar verslo paskolos? Esame teisėtas ir akredituotas skolintojas, turintis labai mažą palūkanų normą.

  Išmokėjimo laikotarpis nuo 1 iki 25 metų.
  Minimali paskolos suma nuo 1000 iki 100 000 000,00 eurų
  2% metinė palūkanų norma.

  Norėdami gauti daugiau informacijos ir apdoroti, susisiekite su mumis per

  El. Paštas accessloanfirm2030@gmail.com

  Su geriausiais linkėjimais
  Ponas scott
  Rašykite mums adresu: accessloanfirm2030@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 15. Skubus skolinimosi pasiūlymas, prašau šiandien, jei jums reikės bet kokio atlygio.
                    (kelvinloans86@gmail.com)

    Esate kviečiami į šią įmonę šioje įmonėje. Mes teikiame asmeninę paskolą
  ir verslo paskolos tik 2% palūkanų norma, mes siūlome paskolą iš
  4000 dolerių iki 5 000 000 dolerių
    Jei jums reikia paskolos savo verslui arba mokėti savo skolas, susisiekite su mumis kuo greičiau, kad apdorotumėte savo paraiškos formos paskolą

  PAREIŠKIMO PAREIŠKIMO FORMA VYKDYTI IR ATNAUJINTI.

  1. Vardas: _________________
  2. Telefono numeris: __________________
  3. Šalis: ___________________
  4. Lytis: _____________________
  5. Profesija: _______________________
  6. Mėnesinės pajamos: ______________
  7. Reikalinga paskolos suma: ___________
  8. Trukmė: __________________
  9. Amžius: _______________________

  Susisiekite su mūsų biuru el. Paštu el. Paštu: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  Pagarbiai
  Kelvino paskolos.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Sveiki,

  Dabar galite gauti sezoninę paskolą metų pabaigoje, kad gautumėte greitą, patikimą ir ilgalaikį paskolą pasirinkdami 2% palūkanų normą, be kredito patikrinimo, nedvejodami kreipkitės į (martinlaurafinancefirm @ gmail. com) Jūsų laimė yra patikima su mumis.

  DĖKOJU!!!
  Whatsapp: +19312082814

  AtsakytiPanaikinti
 17. mano vardas Juliana, aš labai džiaugiuosi galėdamas duoti šį puikų liudijimą, kaip šią savaitę gavau savo Kalėdų paskolą iš labai gero ir patikimo skolintojo, kuris padėjo man 40000 eurų sumą, kad galėčiau pagerinti savo verslą be jokių įkaitų. Tai el. Pašto adresas, kuriuo norite susisiekti: joycesmithloanlendercompany@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item