Tolerantiško jaunimo asociacija valstybės tarnautoją D. Velką kaltina „homofobija“

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pag...

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pagrindinių piliečių teisių ir laisvių apsaugojimo būdų, jaučiame pilietinę pareigą pranešti apie galimai naują persekiojimo atvejį. Apie tariamų „homofobų“  persekiojimą skaitytojus stengsimės informuoti ir ateityje. 

Š. m. sausio 23 dieną Pro Patria portale pasirodė straipsnis „LGBT propaganda Lietuvos pradinėse mokyklose. Kas toliau?“, kuriame nurodoma, jog Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA), galimai pažeisdama Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą, Lietuvos pradinėse mokyklose 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams nelegaliai platino vienalytes „santuokas“ propaguojančią informaciją, kuri, remiantis šiuo įstatymu, vertintina kaip „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija“. Primename, jog, remiantis oficialia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvada, „Gintarinė širdis“ pasakų knyga nėra tinkama vaikams iki keturiolikos metų, nes atvirai propaguoja vienalytes „santuokas“. 

Tuo tarpu pati Tolerantiško jaunimo asociacija vykdo aktyvią lobistinę veiklą, siekdama neutralizuoti minimo įstatymo poveikį ar jį apskritai panaikinti. Praėjusią Seimo kadenciją šiuo klausimu kartu su Lietuvos Gėjų Lyga (LGL) aktyviai veikė per socialdemokratę Mariją Aušrinę Pavilionienę (registruotos pataisos, rengtos konferencijos Seime, inicijuotas Europos Parlamento tyrimas), kurios padėjėjais dirbo TJA aktyvas. Mėgindami demonizuoti sau neparankias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, LGL atstovai buvo kreipęsi į Europos Komisiją, tačiau 2016 metų pabaigoje ši atsisakė pradėti tyrimą dėl tariamos homoseksualų diskriminacijos Lietuvoje šio įstatymo pagrindu. Naujoje politinėje situacijoje TJA ieško naujų poveikio priemonių. 

Sausio 25 dieną TJA išplatino pareiškimą, kuriame teigia, jog kreipėsi į Kultūros ministeriją, „kad ji išsamiai paaiškintų kodėl į Jungtinių Tautų rekomendacijų vykdymo dokumentą įrašė, kad informacijos apie tos pačios lyties šeimas draudimas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme reikalingas vaiko teisėms apsaugoti.“

Nerimą kelia tai, kad TJA viešame pareiškime atvirai atakuojamas jokių renkamų politinių pareigų neužimantis ir nesiekiantis valstybės tarnautojas Deividas Velkas, kuris, nepateikiant jokio teisinio pagrindo, kaltinamas „aktyviai rėmęs homofobines įstatymo nuostatas priimant įstatymą Seime ir knygos „Gintarinė širdis“ platinimo ribojimą“. Kiekvienas teisės aktas ar dokumentas yra pateikiamas ir priimamas ministrų arba renkamų Seimo narių valia, tačiau juos dažniausiai rengia ir tobulina nerinkti valstybės tarnautojai, neturintys ir negalintys būti asmeniškai atsakingi už vėliau priimamus politinius sprendimus. Bandymai perkelti atsakomybę nuo sprendimus priimančių institucijų ant platformos adekvačiai gynybai nuo viešo šmeižto neturinčio valstybės tarnautojo pečių yra iš esmės ydingi ir verčia su dideliu nerimu vertinti naujausią TJA pareiškimą. 

Prisimindami 2017 m. vykusį Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės viešo persekiojimo atvejį, o taip pat Vakarų šalyse plačiai plintančias valstybės tarnautojų diskriminavimo dėl jų tradicinių moralinių nuostatų tendencijas, pažymime, jog grynai ideologinėms LGBT judėjimo reikmėms XX a. antroje pusėje sukurtas ir jokio aiškaus bei stabilaus turinio neturintis „homofobijos“ terminas neturi tapti persekiojimo už pasaulėžiūrą ir politines pažiūras pretekstu. Susiję

Pažangos ideologija 6186485651812021951

Rašyti komentarą

 1. Sveikindamas iškrypėlių siautėjimo viešinimą, vis dėlto norėčiau paprašyti redakcijos nedėti iškrypėliškos ideologijos simbolių į straipsnius - kažkaip ranka nekyla spausti ant nuorodos, prie kurios "puikuojasi" iškastruota pederastų "vaivorykštė". :) Palyginimui - gi straipsnyje apie vokiečių okupaciją 2PK metu nedėtumėte "Hakenkreuzfahne" paveikslėlio?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-01-28 09:05

  joo,o žurnalistėliai džiūgauja,kad tolerantiškas jaunimas,tiesiai Kudirkai prieš nosį,šimtmečio proga švęs santuokų šventę. VIENALYČIŲ.O,čia tai Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Vieno tik nesuprantu kodėl liberal-marksistai būdami ypatingai netolerantiškais viskam išskyrus savo ideologija ir nuomone vadinami tolerantiškais ?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-01 10:30

   Todėl, kad jų manymu mes privalome būti tolerantiški net jų netolerantiškumui mūsų atžvilgiu

   Panaikinti
 4. Visų pirma, nebūtina šitaip talkininkauti reklamuojant kažkokius į priklausomybę nuo gyvuliškų aistrų patekusius snarglius. Nors, ne jų "nuopelnas", kad jie čia sklaidytis sumanė. Ne jie tą sumanė; jiems šantažu liepė/patarė eiti ir ginti savas gyvuliškas teises, kitaip jie bus atiduoti tiems "homofobams" sudraskyti. Tiesa, tie "homofobai" irgi tų pačių sukčių aukos šantažu verčiamos "gintis" kuo kaltintojų, neva, 3,14...rastų.
  Antra, homofobija ar dar kokia kitokia baimė - tėra reakcija į pavojingas tendencijas. Reiškia, ne homofobus reiktų kaltinti, o tokias reakcijas sukeliančius. - Ir kas čia gali būti dar neaišku?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Visų pirma, priimti tiek semantiškai, tiek morfologiškai idiotišką neobolševikinį naujadarą "homofobija" už gryną pinigą yra, švelniai tariant, naivu. Paprastai tokio tipo naujadarų vartojimas rodo arba ideologinį angažuotumą, arba išprusimo stoką (arba ir viena, ir kita).
   Antra, tos faunos "pasisklaidymus" kaip tik reikia viešinti, nes šitie neobolševikai tikrai nesustos, jeigu jų išsidirbinėjimai bus nutylimi (o tai reiškia, kad ir atkirčio tikimybė sumažės). Būtent viešinimo dėka pavyko užkardyti bent keletą iškrypėliškų "akcijų", kur šitie degradai lindo prie mažamečių.
   Trečia, kas per kvailystė įsivaizduoti, kad liguistą fauną dar reikia šantažuoti, kad jie liguistai elgtųsi? Jiems pilnai užtenka paskatinimo ir dosnaus finansavimo. Be to, nemaža dalis tų "aktyvistų" net NĖRA homo/pedo/zoo ar kitokių "europinių lytinių orientacijų" atstovai - jie tiesiog liberastai.

   Panaikinti
  2. Nematau, kur būtų reikalas ar prasmė paprieštarauti tamstos (kaip nebūtų keista, bet - ) prieštaravimams. Pagal mane, viena kitam neprieštarauja. Bet ką daryti yra prasmė tik tiek ir tik tada, kada, kiek ir kur to reikia. Todėl tik retoriškai galiu klausti: O kai jau patys dosniausi finansavimai nebeduoda laukiamo rezultato?., ar ir tada sukčiai gali šventai susilaikyti nuo šantažo priemonių panaudojimo? Negalėčiau įrodyti, kaip ten su tais svaigalų ir aistrų nežabojimo suluošintais yra, bet mano kukli fantazija pateikia man labai aiškų bei vienareikšmiškai galimą jų vidinės būsenos vaizdinį: neįmanomas dalykas, kad išsekinus save visokiomis beprasmybėmis, po viso to rastųsi noras dar ir viešai darkytis, demonstruojant savo dvasinį ir fizinį menkumą. Esu tikras, didžioji dauguma aktyvistų-demonstrantų yra prievartaujami paskui save vesti bile kokių madų fanų bandas.
   O dėl liberalų, tai tokių iš vis nerasta savarankiškai mastančių. Jie visi yra veltėdžiauti linkę, todėl lengvai ir pigiai parsiduodantys turintiems interesų patiems nesiviešinant - kitų rankomis - apgaudinėti tamsias mases. - Visoj toj vaivorikštynėj šušaroj grynai vienareikšmiško nieko nėra ir būti negali.

   Panaikinti
  3. Pasikartosiu dėl "vargšų prievartaujamų nuokrypų": liguistos faunos nereikia šantažuoti ar prievartauti, kad jie liguistai elgtųsi - jie elgiasi būtent pagal savo iškreiptą dvasinę ir psichinę būklę. Aiškinti, kad jie šantažuojami ar prievartaujami - tai sakyti, kad jie, vargšeliai, šiaip jau normalūs, tik pikti dėdės juos verčia išsidirbinėti. Turbūt nereikia aiškinti, ką toks požiūris turėtų bendro su tikrove? ;)

   Panaikinti
  4. Pikc'iau, yra panašiai, kaip su vilkais sanitarais. Juk ir sukčiai tik silpnus "zuikius" lengviau sugauti gali. Keista iš patrioto(?) lūpų nuolatos girdėti svetimų sukčių gynybą. Ir dar. Pats tuos nuokrypas čia vadini "vargšeliais", ir tuo pat metų jiems priskiri gebėjimus patiems, be nei kieno pagalbos, rengti pasaulinio masto renginius. - Nuuu.., be galo be krašto tikroviškumas grynas.

   Panaikinti
  5. Matau, teksto suvokimo problemos kaip buvo, taip ir liko - kaip ir nusišnekėjimo (šįkart - apie "svetimų sukčių gynybą"). :D

   Panaikinti
 5. Pikc'iau, tu Pikc'iau, neįmanomas dalykas, kad išmanantis reikalą net nebandydamas jo paaiškinti, iškart imtų oponentą kaltinti nusišnekėjimais. Kaip gi tamstai apsiverčia liežuvis nusišnekėjimu laikyti akivaizdžių faktų pateikimą, kad bet kurioj šaly tų pačių sukčių griežtai hierarchinė transnacionalinė korporacijų sistema siekia tų pačių tikslų - viešpatavimo, lygiai tokiais pat metodais, žinoma, įskaitydami skirtingų kultūrų specifiką. Argi dar kitaip galima paaiškinti visų spalvotųjų/vaivorykštinių revoliucijų scenarijų vienodumą? Prieštarauji juk pats sau, sakydamas, kad neegzistuoja jokie svetimi sukčiai, neva, tik todėl ir nėra ko tokiam Pikc'iui ginti... O juk pagal paties nesuprastą/neapmąstytą "vatnikai puola" - gaunasi, kad kaip tik tamsta ir teigi, kad tokia vieningai ir sklandžiai veikianti panaši struktūra egzistuoja. Todėl tamstos klausiu: kuo gi tas "vau" geresnis už "my pobedim"?
  O kad tamstai būtų visiškai aišku - paaiškinsiu, kodėl pats taip elgiatės: tamsta vykdote savo šeimininkų programą nesuprasdamas jos, nei kad svetimiems tarnaujate tuo; ten nepalikta apmąstymui ir supratumui vietos. Juk tik tokiu atveju įmanoma kenkti nacionaliniam vieningumui ir čia pat plėšyti marškinius su tikslu įrodyti, koks be galo didelis (labai bukas - iš šalies matosi) patriotas esate.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

Naujienų prenumerata

item