Tolerantiško jaunimo asociacija valstybės tarnautoją D. Velką kaltina „homofobija“

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pag...

Atkreipdami dėmesį į Lietuvoje vis dažnėjančius persekiojimus dėl tariamai „homofobinių“ pažiūrų ir manydami, jog viešumas yra vienas pagrindinių piliečių teisių ir laisvių apsaugojimo būdų, jaučiame pilietinę pareigą pranešti apie galimai naują persekiojimo atvejį. Apie tariamų „homofobų“  persekiojimą skaitytojus stengsimės informuoti ir ateityje. 

Š. m. sausio 23 dieną Pro Patria portale pasirodė straipsnis „LGBT propaganda Lietuvos pradinėse mokyklose. Kas toliau?“, kuriame nurodoma, jog Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA), galimai pažeisdama Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktą, Lietuvos pradinėse mokyklose 1-2 ir 3-4 klasių moksleiviams nelegaliai platino vienalytes „santuokas“ propaguojančią informaciją, kuri, remiantis šiuo įstatymu, vertintina kaip „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija“. Primename, jog, remiantis oficialia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvada, „Gintarinė širdis“ pasakų knyga nėra tinkama vaikams iki keturiolikos metų, nes atvirai propaguoja vienalytes „santuokas“. 

Tuo tarpu pati Tolerantiško jaunimo asociacija vykdo aktyvią lobistinę veiklą, siekdama neutralizuoti minimo įstatymo poveikį ar jį apskritai panaikinti. Praėjusią Seimo kadenciją šiuo klausimu kartu su Lietuvos Gėjų Lyga (LGL) aktyviai veikė per socialdemokratę Mariją Aušrinę Pavilionienę (registruotos pataisos, rengtos konferencijos Seime, inicijuotas Europos Parlamento tyrimas), kurios padėjėjais dirbo TJA aktyvas. Mėgindami demonizuoti sau neparankias Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas, LGL atstovai buvo kreipęsi į Europos Komisiją, tačiau 2016 metų pabaigoje ši atsisakė pradėti tyrimą dėl tariamos homoseksualų diskriminacijos Lietuvoje šio įstatymo pagrindu. Naujoje politinėje situacijoje TJA ieško naujų poveikio priemonių. 

Sausio 25 dieną TJA išplatino pareiškimą, kuriame teigia, jog kreipėsi į Kultūros ministeriją, „kad ji išsamiai paaiškintų kodėl į Jungtinių Tautų rekomendacijų vykdymo dokumentą įrašė, kad informacijos apie tos pačios lyties šeimas draudimas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme reikalingas vaiko teisėms apsaugoti.“

Nerimą kelia tai, kad TJA viešame pareiškime atvirai atakuojamas jokių renkamų politinių pareigų neužimantis ir nesiekiantis valstybės tarnautojas Deividas Velkas, kuris, nepateikiant jokio teisinio pagrindo, kaltinamas „aktyviai rėmęs homofobines įstatymo nuostatas priimant įstatymą Seime ir knygos „Gintarinė širdis“ platinimo ribojimą“. Kiekvienas teisės aktas ar dokumentas yra pateikiamas ir priimamas ministrų arba renkamų Seimo narių valia, tačiau juos dažniausiai rengia ir tobulina nerinkti valstybės tarnautojai, neturintys ir negalintys būti asmeniškai atsakingi už vėliau priimamus politinius sprendimus. Bandymai perkelti atsakomybę nuo sprendimus priimančių institucijų ant platformos adekvačiai gynybai nuo viešo šmeižto neturinčio valstybės tarnautojo pečių yra iš esmės ydingi ir verčia su dideliu nerimu vertinti naujausią TJA pareiškimą. 

Prisimindami 2017 m. vykusį Telšių gimnazijos tikybos mokytojos Loretos Raudytės viešo persekiojimo atvejį, o taip pat Vakarų šalyse plačiai plintančias valstybės tarnautojų diskriminavimo dėl jų tradicinių moralinių nuostatų tendencijas, pažymime, jog grynai ideologinėms LGBT judėjimo reikmėms XX a. antroje pusėje sukurtas ir jokio aiškaus bei stabilaus turinio neturintis „homofobijos“ terminas neturi tapti persekiojimo už pasaulėžiūrą ir politines pažiūras pretekstu. Susiję

Pažangos ideologija 6186485651812021951

Rašyti komentarą

 1. Sveikindamas iškrypėlių siautėjimo viešinimą, vis dėlto norėčiau paprašyti redakcijos nedėti iškrypėliškos ideologijos simbolių į straipsnius - kažkaip ranka nekyla spausti ant nuorodos, prie kurios "puikuojasi" iškastruota pederastų "vaivorykštė". :) Palyginimui - gi straipsnyje apie vokiečių okupaciją 2PK metu nedėtumėte "Hakenkreuzfahne" paveikslėlio?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-01-28 09:05

  joo,o žurnalistėliai džiūgauja,kad tolerantiškas jaunimas,tiesiai Kudirkai prieš nosį,šimtmečio proga švęs santuokų šventę. VIENALYČIŲ.O,čia tai Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio paminėjimas...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Vieno tik nesuprantu kodėl liberal-marksistai būdami ypatingai netolerantiškais viskam išskyrus savo ideologija ir nuomone vadinami tolerantiškais ?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-02-01 10:30

   Todėl, kad jų manymu mes privalome būti tolerantiški net jų netolerantiškumui mūsų atžvilgiu

   Panaikinti
 4. Visų pirma, nebūtina šitaip talkininkauti reklamuojant kažkokius į priklausomybę nuo gyvuliškų aistrų patekusius snarglius. Nors, ne jų "nuopelnas", kad jie čia sklaidytis sumanė. Ne jie tą sumanė; jiems šantažu liepė/patarė eiti ir ginti savas gyvuliškas teises, kitaip jie bus atiduoti tiems "homofobams" sudraskyti. Tiesa, tie "homofobai" irgi tų pačių sukčių aukos šantažu verčiamos "gintis" kuo kaltintojų, neva, 3,14...rastų.
  Antra, homofobija ar dar kokia kitokia baimė - tėra reakcija į pavojingas tendencijas. Reiškia, ne homofobus reiktų kaltinti, o tokias reakcijas sukeliančius. - Ir kas čia gali būti dar neaišku?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Visų pirma, priimti tiek semantiškai, tiek morfologiškai idiotišką neobolševikinį naujadarą "homofobija" už gryną pinigą yra, švelniai tariant, naivu. Paprastai tokio tipo naujadarų vartojimas rodo arba ideologinį angažuotumą, arba išprusimo stoką (arba ir viena, ir kita).
   Antra, tos faunos "pasisklaidymus" kaip tik reikia viešinti, nes šitie neobolševikai tikrai nesustos, jeigu jų išsidirbinėjimai bus nutylimi (o tai reiškia, kad ir atkirčio tikimybė sumažės). Būtent viešinimo dėka pavyko užkardyti bent keletą iškrypėliškų "akcijų", kur šitie degradai lindo prie mažamečių.
   Trečia, kas per kvailystė įsivaizduoti, kad liguistą fauną dar reikia šantažuoti, kad jie liguistai elgtųsi? Jiems pilnai užtenka paskatinimo ir dosnaus finansavimo. Be to, nemaža dalis tų "aktyvistų" net NĖRA homo/pedo/zoo ar kitokių "europinių lytinių orientacijų" atstovai - jie tiesiog liberastai.

   Panaikinti
  2. Nematau, kur būtų reikalas ar prasmė paprieštarauti tamstos (kaip nebūtų keista, bet - ) prieštaravimams. Pagal mane, viena kitam neprieštarauja. Bet ką daryti yra prasmė tik tiek ir tik tada, kada, kiek ir kur to reikia. Todėl tik retoriškai galiu klausti: O kai jau patys dosniausi finansavimai nebeduoda laukiamo rezultato?., ar ir tada sukčiai gali šventai susilaikyti nuo šantažo priemonių panaudojimo? Negalėčiau įrodyti, kaip ten su tais svaigalų ir aistrų nežabojimo suluošintais yra, bet mano kukli fantazija pateikia man labai aiškų bei vienareikšmiškai galimą jų vidinės būsenos vaizdinį: neįmanomas dalykas, kad išsekinus save visokiomis beprasmybėmis, po viso to rastųsi noras dar ir viešai darkytis, demonstruojant savo dvasinį ir fizinį menkumą. Esu tikras, didžioji dauguma aktyvistų-demonstrantų yra prievartaujami paskui save vesti bile kokių madų fanų bandas.
   O dėl liberalų, tai tokių iš vis nerasta savarankiškai mastančių. Jie visi yra veltėdžiauti linkę, todėl lengvai ir pigiai parsiduodantys turintiems interesų patiems nesiviešinant - kitų rankomis - apgaudinėti tamsias mases. - Visoj toj vaivorikštynėj šušaroj grynai vienareikšmiško nieko nėra ir būti negali.

   Panaikinti
  3. Pasikartosiu dėl "vargšų prievartaujamų nuokrypų": liguistos faunos nereikia šantažuoti ar prievartauti, kad jie liguistai elgtųsi - jie elgiasi būtent pagal savo iškreiptą dvasinę ir psichinę būklę. Aiškinti, kad jie šantažuojami ar prievartaujami - tai sakyti, kad jie, vargšeliai, šiaip jau normalūs, tik pikti dėdės juos verčia išsidirbinėti. Turbūt nereikia aiškinti, ką toks požiūris turėtų bendro su tikrove? ;)

   Panaikinti
  4. Pikc'iau, yra panašiai, kaip su vilkais sanitarais. Juk ir sukčiai tik silpnus "zuikius" lengviau sugauti gali. Keista iš patrioto(?) lūpų nuolatos girdėti svetimų sukčių gynybą. Ir dar. Pats tuos nuokrypas čia vadini "vargšeliais", ir tuo pat metų jiems priskiri gebėjimus patiems, be nei kieno pagalbos, rengti pasaulinio masto renginius. - Nuuu.., be galo be krašto tikroviškumas grynas.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. Pikc'iau, tu Pikc'iau, neįmanomas dalykas, kad išmanantis reikalą net nebandydamas jo paaiškinti, iškart imtų oponentą kaltinti nusišnekėjimais. Kaip gi tamstai apsiverčia liežuvis nusišnekėjimu laikyti akivaizdžių faktų pateikimą, kad bet kurioj šaly tų pačių sukčių griežtai hierarchinė transnacionalinė korporacijų sistema siekia tų pačių tikslų - viešpatavimo, lygiai tokiais pat metodais, žinoma, įskaitydami skirtingų kultūrų specifiką. Argi dar kitaip galima paaiškinti visų spalvotųjų/vaivorykštinių revoliucijų scenarijų vienodumą? Prieštarauji juk pats sau, sakydamas, kad neegzistuoja jokie svetimi sukčiai, neva, tik todėl ir nėra ko tokiam Pikc'iui ginti... O juk pagal paties nesuprastą/neapmąstytą "vatnikai puola" - gaunasi, kad kaip tik tamsta ir teigi, kad tokia vieningai ir sklandžiai veikianti panaši struktūra egzistuoja. Todėl tamstos klausiu: kuo gi tas "vau" geresnis už "my pobedim"?
  O kad tamstai būtų visiškai aišku - paaiškinsiu, kodėl pats taip elgiatės: tamsta vykdote savo šeimininkų programą nesuprasdamas jos, nei kad svetimiems tarnaujate tuo; ten nepalikta apmąstymui ir supratumui vietos. Juk tik tokiu atveju įmanoma kenkti nacionaliniam vieningumui ir čia pat plėšyti marškinius su tikslu įrodyti, koks be galo didelis (labai bukas - iš šalies matosi) patriotas esate.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Mano vardas yra Gina Acampora, šiandien aš kalbėjau kaip laimingiausias žmogus visame laukiniame pasaulyje, ir aš pasakiau savimi, kad bet kuris skolintojas, kuris išgelbėtų mano šeimą nuo prastos situacijos, pavadinsiu visą laukinį pasaulį, ir aš taip labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano šeima sugrįžta gerai, nes man prireikė 100 000 eurų paskolos, kad galėčiau pradėti visą gyvenimą dėl savo profesijos, nes aš esu viena mama, su 4 vaikais, o visas pasaulis atrodė, kad jis kabo manęs, kol susitiko su Dievu, išsiuntė paskolą, kuri pakeitė mano gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, Dievas, bijodamas įmonės, Nora Mildred, ji buvo išganytojas Dievas, išsiųstas išgelbėti savo šeimą su 100 000 eurų paskola, kreipkitės į noramildred.loan@hotmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ar jums reikia 2% paskolos sumokėti sąskaitas arba pradėti savo verslą? Jei taip, prašome susisiekti su mumis naudodami šią informaciją ir mūsų el. Pašto adresą: tuerkiyefinansbank@gmail.com arba tuerkiyefinansbank@linuxmail.org.

  (1) Visas vardas:
  (2) Reikalaujamos paskolos suma:
  (3) Trukmė:
  (4) Šalis:
  (5) Telefono numeriai:

  Pagarbiai
  Ahmed Sherif
  Whatsapp no: +1 984 213 1994

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ar jums reikia skubios paskolos, kad išvalytumėte savo skolas ar jums reikia akcijų paskolos
  tobulinti savo verslą? Ar jus bankai ir kiti atmetai?
  finansų įstaigos? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Ieškoti Nr
  daugiau, nes esame čia, kad visas finansines problemas spręstume
  praeitis.

  Tai paprasta paskolos bendrovė. Mes siūlome paskolas tiems, kam domina a
  pagrįsta 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo $ 5000 iki a
  maksimalus 100 000 000 JAV dolerių.

  Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, nes mūsų prioritetas yra maksimalus saugumas.

  Susisiekite su mumis el. Paštu: oceanfmortgages@gmail.com


  Pagarbiai
  Max Bent
  oceanfmortgages@gmail.com

  2% pradinė paskola ir garantija
  oceanfmortgages@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 9. Esame "Rocket Loans Company". Mes esame gerbiami, teisėti ir akredituotas skolintojas. Mes suteikiame visų rūšių paskolą labai greitai ir lengvai, asmeninės paskolos, automobilių paskolos, būsto paskolos, studentų paskolos, verslo paskolos, Inventor paskolos, skolų konsolidavimas. tt Nr socialinio draudimo numeris reikalaujama ir nereikia kredito patikrinimo, 100% garantuotas. Taigi aplankykite "Rocket Loans" el. Paštą: info.rocketloan@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 10. SVEIKI, DRAUGAI. Aš čia noriu pasidalinti šia gerąja informacija su Jumis. Iš tikrųjų, po daug laiko ieškodamas skolinimosi per 2 metus, aš pamačiau p. COMMENTĄ. MARIA VARGAS PUYO, KURIE PASIŪLYMAI PASKOLĄ ŽMONĖMS, IR JOS SKIRTI apie tai. Taigi aš taip pat palaikau šį madą, ir jis iš tikrųjų buvo paskolų gavėjas, siūlantis man 100000 dolerių. PALAUKITE MUS. MARIA VARGAS PUYO GALI BŪTI DIDESNĘ MY DARBĄ. Aš niekada neatsisakysiu dėkingų. NESKAIDKITE JŪSŲ, KURIE JŪS REIKIA, JEIGU NĖRA.
  Susisiekite su juo šiuo el. Laišku: mvargaspuyo1@gmail.com
  žiniatinklis: https: //maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com/

  AtsakytiPanaikinti
 11. Ar jums reikia paskolos, kad pradėtumėte verslą arba sumokėtumėte savo sąskaitas ir verslo finansinę informaciją apie nekilnojamąjį turtą ir bet kokio pobūdžio verslo finansavimą ( creditplusfinance11@gmail.com arba WhatsApp +16234044993). Mes taip pat siūlome paskolas asmenims, įmonėms ir įstaigoms 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolą rimtiems asmenims, kurie nori gauti paskolą, jei susidomėjote, susisiekite su šiuo el. Pašto adresu: creditplusfinance11@gmail.com arba WhatsApp +16234044993

  AtsakytiPanaikinti
 12. Ar esate bet kokių finansinių sunkumų? JEI TAIP! Susisiekite su "Kvithyll Finance" ir "Mortgages Limited". Suteikiama mažų ir didelių paskolų suma. Mes siūlome įvairių rūšių paskolų paslaugas, kad atitiktų jūsų finansinius poreikius: asmeninę paskolą, skolos konsolidavimo paskolą, rizikos kapitalą, verslo paskolą, paskolą už mokslą, būsto paskolą, kurios palūkanų norma yra 2%. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu: kvithyllfinance@gmail.com Jūsų pasitenkinimas ir finansinis sėkmė yra mūsų tikslas, o jūsų bendradarbiavimas su mumis bus geros patirties. Whatsapp: +17816567138 kreditas yra atviras visiems nepriklausomai nuo pilietybės.

  El. Paštas: kvithyllfinance@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 13. Sveiki

  Ar jums reikia paskolos? Mes teikiame paskolas su 2% palūkanų norma, susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos (adribay0008@gmail.com).

  AtsakytiPanaikinti
 14. Sveiki

  Ar jums reikia paskolos, asmeninės paskolos ar verslo paskolos? Esame teisėtas ir akredituotas skolintojas, turintis labai mažą palūkanų normą.

  Išmokėjimo laikotarpis nuo 1 iki 25 metų.
  Minimali paskolos suma nuo 1000 iki 100 000 000,00 eurų
  2% metinė palūkanų norma.

  Norėdami gauti daugiau informacijos ir apdoroti, susisiekite su mumis per

  El. Paštas accessloanfirm2030@gmail.com

  Su geriausiais linkėjimais
  Ponas scott
  Rašykite mums adresu: accessloanfirm2030@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 15. Skubus skolinimosi pasiūlymas, prašau šiandien, jei jums reikės bet kokio atlygio.
                    (kelvinloans86@gmail.com)

    Esate kviečiami į šią įmonę šioje įmonėje. Mes teikiame asmeninę paskolą
  ir verslo paskolos tik 2% palūkanų norma, mes siūlome paskolą iš
  4000 dolerių iki 5 000 000 dolerių
    Jei jums reikia paskolos savo verslui arba mokėti savo skolas, susisiekite su mumis kuo greičiau, kad apdorotumėte savo paraiškos formos paskolą

  PAREIŠKIMO PAREIŠKIMO FORMA VYKDYTI IR ATNAUJINTI.

  1. Vardas: _________________
  2. Telefono numeris: __________________
  3. Šalis: ___________________
  4. Lytis: _____________________
  5. Profesija: _______________________
  6. Mėnesinės pajamos: ______________
  7. Reikalinga paskolos suma: ___________
  8. Trukmė: __________________
  9. Amžius: _______________________

  Susisiekite su mūsų biuru el. Paštu el. Paštu: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  Pagarbiai
  Kelvino paskolos.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Sveiki,

  Dabar galite gauti sezoninę paskolą metų pabaigoje, kad gautumėte greitą, patikimą ir ilgalaikį paskolą pasirinkdami 2% palūkanų normą, be kredito patikrinimo, nedvejodami kreipkitės į (martinlaurafinancefirm @ gmail. com) Jūsų laimė yra patikima su mumis.

  DĖKOJU!!!
  Whatsapp: +19312082814

  AtsakytiPanaikinti
 17. mano vardas Juliana, aš labai džiaugiuosi galėdamas duoti šį puikų liudijimą, kaip šią savaitę gavau savo Kalėdų paskolą iš labai gero ir patikimo skolintojo, kuris padėjo man 40000 eurų sumą, kad galėčiau pagerinti savo verslą be jokių įkaitų. Tai el. Pašto adresas, kuriuo norite susisiekti: joycesmithloanlendercompany@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 18. Gerbiami gerbiami klientai, ar jums skubiai reikia paskolos? Jei taip, kviečiame susisiekti su „Sunshine Financial Group Inc.“ (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Esame sertifikuota, autoritetinga, teisėta ir akredituota skolinimo bendrovė. Mes teikiame finansinę pagalbą visiems, kuriems skubiai reikia paskolos. Mes siūlome visų rūšių paskolas, asmenines paskolas ar komercines paskolas, taip pat galime suteikti paskolą projektui pradėti ar namams ar automobiliui įsigyti.

  Jei buvo sunku gauti paskolą iš savo vietinių bankų ir kitų finansų įstaigų, nebijokite, nes „Sunshine Financial Group Inc“ turi nugarą, kai reikia gauti paskolas visame pasaulyje.

  PAGRINDINĖS JAV NAUDOS;

  - Taikyti bet kuriuo metu ir bet kur.
  - Gauti grynuosius pinigus per mažiau nei 24 valandas
  - skolintis nuo 1000 eurų iki 30 milijonų eurų
  - Nėra paslėptų mokesčių.
  - Maža 3% palūkanų norma
  - Jūs gaunate galimybę pasirinkti grąžinimo datą - kas savaitę, kas mėnesį arba kasmet - 1–30 metų.
  - Jūs gaunate galimybę pasirinkti savo saugias arba neužtikrintas paskolas

  Tarpininkai / konsultantai / brokeriai kviečiami pristatyti savo klientus ir yra 100% apsaugoti. Visiškai pasitikėdami dirbsime kartu, kad galėtume pasinaudoti visomis suinteresuotomis šalimis.

  Jei jums reikia skubios paskolos per 24 valandas, prašome mums parašyti daugiau informacijos per el. Pašto adresą žemiau.

  El. Paštas: (sunshine_fginc@outlook.com)
  El. Paštas: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  WhatsApp: +447903159998

  Šilti linkėjimai
  Susan Benson (vyresnysis paskolų valdytojas)

  AtsakytiPanaikinti
 19. Sveiki

  Ar jums reikia paskolos, kad išspręstumėte savo finansines problemas? Ar jums reikia verslo kapitalo? Ar turite skolintis dėl bet kokių priežasčių arba apmokėti sąskaitas ar pradėti metus ir įmonių finansinius išteklius nekilnojamojo turto ir visų rūšių verslo finansavimui. Mūsų paskolos yra ilgos ir trumpos, su palankiomis palūkanų normomis. Mes siūlome paskolas, kurių palūkanų norma yra 2%, prašome susisiekti su mumis dėl papildomos informacijos (lehmannschulz07@gmail.com)

  AtsakytiPanaikinti
 20. Ar jums reikia verslo paskolos ar bet kokios rūšies paskolos? Jei taip, susisiekite su mumis šiandien

  * Pilnas vardas:
  * Reikalinga suma:
  * Paskolos trukmė:
  * Mobilusis telefonas:
  * Šalis:

  Susisiekite su mumis per {emilianotrustfunding@linuxmail.org} arba {emilianotrustfundings@gmail.com]

  AtsakytiPanaikinti
 21. Ar jums reikia paskolos? arba nereikia daugiau paskolos, kad galėtumėte sumokėti savo skyrių ar sąskaitas, ir jei taip, susisiekite su mumis tiesiogiai adresu: harryjonesfinance@hotmail.com

  pavadinimas: ....
  Reikalinga paskola: ...
  teigia: ....
  šalis: ...

  AtsakytiPanaikinti

 22. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  Skype: info.financewizardltd@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 23. skubi paskola

  Ar jums reikia skubios paskolos? Siūlome paskolas suinteresuotosioms šalims, kurios ieško paskolų sąžiningai. Mes siūlome platų finansinių paslaugų spektrą, įskaitant verslo planavimą, prekybos ir plėtros finansavimą, nekilnojamąjį turtą ir hipoteką, skolų konsolidavimo paskolas, komercines paskolas, privačias paskolas, namų refinansavimą, studentų paskolas, studentų paskolas, kurių palūkanų norma yra 2. %.
  Prašome susisiekti su mumis dėl garantuotos ir neužtikrintos paskolos. Suinteresuoti kandidatai turėtų susisiekti su mumis el. Paštu: philipmorganloanservice00@gmail.com

  Su pagarba,
  M.philip morgan

  AtsakytiPanaikinti
 24. CAPITAL CITY LOAN & JEWELRY: Our company operates an interactive network which is currently at above 47 million online applicants. The technology that we use gives us the unique ability to present to our applicants a best and preferred choice when they are looking on any of the major search engines for financial assistance.

  We're searching for a preferred and best choice to send our applicants who are looking for home loans, secured and unsecured loan, Long-SHORT term loan.

  I am in the office weekdays from 8:00AM to 5:00PM Pacific time. Contact Via

  Email: capitalcityloan@live.com

  Best regards,

  James Cartwright
  Capital City loan & Jewelry
  Mobile: +1 908-481-5837
  whatsapp : +1 862-621-9274
  (850) 745.5201, Ext. 1882
  Email: cartwrightjames000@ gmail. com

  AtsakytiPanaikinti

 25. eine zertifizierte Darlehensorganisation, die Einzelpersonen Darlehen anbietet und zusammenarbeitet
  Stellen, die Darlehen für kleine Unternehmen benötigen, persönliche Investitionen mit
  ein Zinssatz von 3%. Unser Franchise umfasst lokale und internationale
  Kredite an Personen auf der ganzen Welt. Wir arbeiten auch über ein Online-Konto
  Übertragen Sie global. Unser Uhrwort ist Ehrlichkeit und Vertrauen. Weitere Informationen
  oder anfragen Bitte kontaktieren Sie uns über assurancefinanceloan@yahoo.com

  AtsakytiPanaikinti
 26. Prašykite paskolos greitai ir patogiai apmokėti sąskaitas ir atnaujinti savo projekto finansavimą iki 3% pigiausios palūkanų normos, kad susisiektumėte su mumis šiandien: trustfunds804@outlook.com. Paskola reikalauja paskolos pasiūlymo, kurio minimalus yra 1,000.00 paskolų pasirinkimas, aš esu sertifikuota registracija ir skolintojai Legit, galite susisiekti su mumis šiandien, jei jus domina, kad gautumėte šią paskolą, susisiekite su manimi dėl išsamesnės informacijos apie paskolos procesą paskolų ir paskolos sumos bus pervestos jums. Man reikia skubaus atsakymo, jei jus domina

  AtsakytiPanaikinti
 27. Ar ieškote finansinės pagalbos? Siūlome visų rūšių paskolas, tik 3%. Jei susidomėjote greitai, susisiekite su: Saara.kemi@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 28. Ar ieškote finansinės pagalbos? Siūlome visų rūšių paskolas, tik 3%. Jei susidomėjote greitai, susisiekite su: Saara.kemi@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 29. Mano vardas yra Abdullah Abkar Mohammed iš Saudo Arabijos. Noriu padėkoti karalienei Ranijai, kuri padėjo man gauti paskolą; Per pastaruosius penkis mėnesius aš ieškojau paskolos, bet visi, su kuriais susitikau, sukčiauja mane ir paėmė mano pinigus, kol galiausiai susitikau su karaliene Ranija. ji galėjo man suteikti 850 000 SAR paskolą. ji taip pat gali jums padėti. prašome susisiekti su savo įmonės el. paštu (queenranialoanleader@hotmail.com), jei norite gauti daugiau informacijos apsilankę: queenranialoanlead.wixsite.com/mysite-1

  AtsakytiPanaikinti
 30. Mano vardas yra Abdullah Abkar Mohammed iš Saudo Arabijos. Noriu padėkoti karalienei Ranijai, kuri padėjo man gauti paskolą; Per pastaruosius penkis mėnesius aš ieškojau paskolos, bet visi, su kuriais susitikau, sukčiauja mane ir paėmė mano pinigus, kol galiausiai susitikau su karaliene Ranija. ji galėjo man suteikti 850 000 SAR paskolą. ji taip pat gali jums padėti. prašome susisiekti su savo įmonės el. paštu (queenranialoanleader@hotmail.com), jei norite gauti daugiau informacijos apsilankę: queenranialoanlead.wixsite.com/mysite-1

  AtsakytiPanaikinti
 31. Sveiki, ponia ir pone!
  Norėdami gauti sąžiningą ir skubią paskolą, kad galėtumėte geriau išspręsti problemas ar finansuoti savo veiklą, susisiekite su manimi šiuo adresu: caravelleceline59@gmail.com. Dėkojame už pasitikėjimą.

  AtsakytiPanaikinti
 32. Sveiki, ponios ir ponai, ar jums skubiai reikia verslo paskolos, asmeninės paskolos ar hipotekos paskolos? Jei taip, patariu susisiekti su „Sunshine Financial Group“ šiuo el. Pašto adresu (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), kad gautumėte paskolą

  „Sunshine Financial Group“ yra visapusiška finansinių paslaugų įmonė, pasiryžusi padėti jums pagerinti jūsų ilgalaikę finansinę sėkmę. Mūsų pritaikytos programos yra skirtos padėti augti, apsaugoti ir išsaugoti Jūsų turtą, teikiant personalizuotą aptarnavimą ir patirtį.

  Jei jums reikia skubios paskolos per 24 valandas, prašome parašyti toliau nurodytą el. Laišką, jei norite gauti daugiau informacijos

  El. Paštas: (sunshine_fginc@outlook.com)
  El. Paštas: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  WhatsApp: +447903159998

  Šilti linkėjimai

  AtsakytiPanaikinti
 33. Sveikiname jus,
  Esu ponia Faith Elena, akredituota pinigų skolintoja, siūlau paskolą kiekvienam asmeniui, ar jums reikia paskolos ar finansavimo dėl bet kokios priežasties: Asmeninė paskola, Verslo paskola, Paskolos padidinimas, Verslo pradžios paskola, Paskolos skolai, Skolos konsolidavimas, bet kokia 3% palūkanų norma, su kuria susisieksime su mumis: Mrsfaithelena.fund@gmail.com arba Mrsfaithelena_fund@hotmail.com, taip pat užpildykite žemiau pateiktą paskolos paraiškos formą, kad galėtumėte nusiųsti Jūs esate paskolos sąlygos ir sąlyga, ir atkreipkite dėmesį į tai, kad paskolos gavimas iš mūsų įmonės yra 100% garantuotas.

  INFORMACIJA APIE SKOLINIMĄ.
  Jūsų pilnieji vardai: ...............
  Reikalaujama paskolos suma: ..........
  Paskolos trukmė: .............
  Paskolos paskirtis: ..........
  Pareiškėjo adresas: ...........
  Pareigos: ..........
  Vieta: ........
  Valstybė: ..............
  Šalis:.................
  Lytis: ............
  Amžius: .............
  Mobilus .............
  Mėnesinės pajamos:.....

  AtsakytiPanaikinti
 34. Sveiki, mielas draugas!

  Ar jums reikia paskolos, kad išplėstumėte savo įmonę ar pradėtumėte savo verslą? ar galvojote apie gyvenimo atsisakymą, nes jūs ieškojote būdų gauti pinigus, kad pradėtumėte naują gyvenimą? jei taip, jūs neturite nieko nerimauti, nes taip pat buvau tokioje pačioje situacijoje, taip pat esu ponas Jose Matinez Carlos iš Santa Cruz Bolivijos, buvau kritiškesnėje situacijoje mano gyvenime ir aš beveik savižudybę, nes aš maniau, kad man nebuvo jokios vilties, kol mano geras draugas nukreipė mane į skolintoją, vardu Annabel Scott, kuris man davė 45,597,00 € paskolos sumą, kuri šiandien pakeitė mano situaciją ir dabar gyvenu laimingą gyvenimą. verslas vyksta puikiai ir mano sąskaitos yra apmokėtos, o svarbiausia jo dalis yra ta, kad jie suteikia savo paskolą 2% visiems, kuriems reikia paskolos tiek privatiems asmenims, tiek įmonėms, taip pat galite gauti finansinę situaciją šiandien susisiekite su jais: (anabelscott190@gmail.com), kad būtų lengva ir patikima paskola, nes jūsų parama yra jų rūpestis.

  AtsakytiPanaikinti
 35. Sveiki,

  Ieškote skolos konsolidavimo paskolos, neužtikrintos paskolos, verslo paskolos, hipotekos paskolos, automobilių paskolos, studentų paskolos, asmeninės paskolos, rizikos kapitalas ir tt! Aš esu privatus skolintojas, teikiu paskolas įmonėms ir asmenims, turintiems mažas ir pagrįstas 2% palūkanų normas. El. Paštas:
  christywalton355@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 36. Ar jums reikia skubios paskolos, kad pinigai būtų lengvai patenkinti Jūsų poreikiams tenkinti, Tivoli finansinė paskola Comoany yra jums patogi galimybė. „Tivoli Credit“ Asmeninių paskolų paslaugos gali suteikti jums savalaikius pinigus, kurių reikia norint užtikrinti savo tiesioginius poreikius ir pasiruošti neplanuotoms išlaidoms. Nesvarbu, ar tai yra jūsų automobilio atnaujinimas, elektroninių įtaisų pirkimas, mokymas ar medicinos sąskaitos, Tivoli Credit gali suteikti jums greitą asmeninę paskolą ir finansinę pagalbą.

  Asmeninė paskola
  Verslo paskola
  Mėnesinė paskola
  Užsieniečio paskola
  Paskolos perleidimas
  Neužtikrinta paskola
  Saugi paskola
  Kreipkitės į mus el. Paštu: tivolifinancialhome@gmail.com Kas mums yra: +919873255004

  AtsakytiPanaikinti
 37. Ar jums reikia ilgalaikio ar trumpalaikio pirmos klasės finansinio pasiūlymo iš įvairių kategorijų, pavyzdžiui, verslo, asmeninių, namų, auto, studentų, skolų konsolidavimo finansavimo e.t.c. nesvarbu, koks yra jūsų kredito balas. Mes garantuojame, kad teikiame finansines paslaugas daugeliui klientų visame pasaulyje. Su mūsų lanksčiais kreditavimo paketais lėšos gali būti apdorojamos ir perduodamos skolininkui per trumpiausią įmanomą laiką. Mes esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški El. Paštas: tivolifinancialhome@gmail.com WhatsApp us: +919873255004

  AtsakytiPanaikinti
 38. Dėmesio.
   
  Ar jums reikia paskolos? siūlome šias paskolų rūšis: verslo paskolą, būsto paskolą, skolos konsolidavimo paskolą arba bet kokią kitą paskolą?
   
  BRIDGE FINANCE SERVICE yra jūsų namuose žingsnis su pigia paskola, kurios palūkanų norma yra 2% per metus. Jau daugelį metų dirbame šiame versle ir mes galime susitikti su mūsų kliento paklausa visame pasaulyje ir įdomia jo dalimi, ar uždarome paskolos sandorį su klientu per mažiau nei savaitę.
   
  PASTABA: siūlome paskolą nuo 10 000,00 iki 2 000 000,00 (dolerių, eurų), kurių minimali trukmė yra 5 metai ir maksimali trukmė - 10 metų.
   
  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolą, prašome susisiekti su mumis el. Paštu: (bridgefs@hotmail.com)
  Už whatsapp +12023810196
   
  Ačiū ir sėkmės, kaip jūs kreipiatės.
  Marcus Crak.

  AtsakytiPanaikinti
 39. Sveiki, ar ieškote finansinės pagalbos su geriausia palūkanų norma? jei taip, susisiekite su uloanfirm007@gmail.com, jei norite gauti daugiau informacijos.

  AtsakytiPanaikinti
 40. Ar jums reikia paprastos paskolos, kad galėtumėte sumokėti sąskaitas? Jei taip, rašykite mums per:
  elbertferdinandhelpfunds@aol.com su toliau pateikta informacija

  Pilnas vardas:
  Reikalinga suma:
  Trukmė:
  Šalis:
  Telefonas:

  Visi atsakymai turėtų būti siunčiami mums el. Paštu elbertferdinandhelpfunds@aol.com

  AtsakytiPanaikinti
 41. Sveiki visi!
  Aš esu Edita, šiuo metu gyvenu Vilniuje, Lietuvoje. Šiuo metu esu našlė su dviem vaikais ir birželio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai, ir dauguma bankų atmetė mano kreditą. Bet kaip Dievas norėtų, Dievo vyras mane supažindino su privačių paskolų davėju, kuris man suteikė 80 000 eurų paskolą ir šiandien yra verslo savininkas, o mano vaikams šiuo metu sekasi gerai, jei turite susisiekti su bet kuria įmone, norėdami užtikrinti paskolą be užstato, be kredito patikrinimo, nepasirašydami pasirašymo tik su 2% palūkanų norma ir geresniais paskolų grąžinimo planais bei tvarkaraščiu, susisiekite su ponu Dante Paola el. paštu: dantecooperativehelp@hotmail.com Jis nežino, kad tai darau, bet aš dabar toks laimingas ir nusprendžiau žmonėms daugiau sužinoti apie jį, taip pat noriu, kad Dievas jį labiau palaimintų. Norėdami susisiekti su juo per jo el. Pašto adresą: dantecooperativehelp@hotmail.com, jei norite gauti greitą pokalbį arba „WhatsApp“ / +35677926593

  Dėkoju
  Edita

  AtsakytiPanaikinti
 42. TESTIMONIJA KAIP GALUTINAI PASIEKIUI PASKOLĄ

  „Šiandien“ visiems, mes teikiame paskolas privatiems asmenims, įmonėms ir bendradarbiaujančioms įstaigoms. Aš esu ponia Clency Dexter. Aš gyvenu Floridoje ir šiandien esu laiminga moteris, noriu padėkoti ponui PENDELIS WEALTH dėl paskolų pasiūlymų, „Godfearingman“. (TAI TIESA) susisiekite per: pwloancompany484@gmail.com

  Geriausias pagarba

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item